Facebook

facebook

Užitečné odkazy

Hypoteční kalkulačka

Výše hypotéky: Úrok [%]: Doba splácení:

Novinky

 • 29.04.2024 – Kdy je nejlepší předat nemovitost novému vlastníkovi více »
 • 18.04.2024 – Nový stavební zákon počítá s dlouhým přechodným obdobím více »
 • 3.04.2024 – Co nás čeká dále v realitním světě ve 2024? více »
další novinky »

Volejte zdarma

800 17 18 19
Volejte zdarma

Kalkulátor úschovy

Výše úschovy:

Financování při koupi

Hypoteční úvěr

Hypoteční úvěr je dlouhodobý úvěr určený především na řešení vlastního bydlení. Z poskytnutých finančních prostředků musíme věřiteli (bance nebo jinému finančnímu ústavu) platit úrok dle aktuální úrokové sazby. Úrok se běžně určuje v procentech z dlužné částky za určité období, ale během splácení úvěru se může jeho výše měnit, dle aktuální situace na trhu. Banky nám většinou dávají možnost si úrok zafixovat na nějakou dobu, tzn. že máme garanci neměnné výše úroku po zvolené období.

Úvěr je vždy zajištěn proti jeho nesplácení zástavním právem ke kupované, případně jiné nemovitosti (i rozestavěné) ve prospěch věřitele. Některé produkty dávají možnost zajistit hypotéku nemovitosti i bez ručitele. Zajištění hypotečního úvěru je možné stavebním pozemkem, nemovitostí sloužící k bydlení (např. rodinný dům, bytová jednotka), k rekreaci, bytovým domem, případně podnikatelským objektem.

Při prodeji zastavené nemovitosti je možné vyjednat přenechání hypotéky, pokud by to bylo pro obě strany výhodné, nebo zajistit refinancování z jiného bankovního ústavu.

Kdo může požádat o hypoteční úvěr?

 • fyzická osoba občan
 • podnikatel, právnická osoba
 • města a obce

Na co lze použít?

Klasický hypoteční úvěr lze využít pouze na financování bydlení, tzn.

 • koupi nemovitosti (bytu, domu, stavebního pozemku, aj.),
 • výstavbu nemovitosti
 • rekonstrukci, modernizaci či opravu nemovitosti
 • splacení úvěru či půjčky použité na investice do nemovitosti

Mimo klasické hypotéky lze u některých ústavů také čerpat americkou hypotéku, která umožňuje čerpat peníze na cokoliv.

Podnikatelskou hypotéku lze využít pro financování investic do nemovitosti v podnikání.

Co ovlivní výši hypotéky?

Výše poskytnuté hypotéky závisí hlavně na bonitě žadatele o hypotéku, tzn. výši příjmů. Také se ale musí posoudit hodnota zastavené nemovitosti, která se řídí odborným posouzením ceny nemovitosti – tzv. tržním odhadem vypracovaným bankou nebo externími odhadci mezi které patříme, příp. odhadci certifikovanými příslušnou bankou.

Kdy mohu čerpat prostředky?

Čerpání hypotečního úvěru je možné po splnění všech podmínek, uvedených v úvěrové smlouvě. Jednou z nejdůležitějších podmínek je potvrzení o vkladu (do katastru nemovitostí) zástavního práva banky k zastavované nemovitosti.

Jak dlouho budu splácet?

Splatnost hypotečního úvěru se pohybuje od 5ti do 30ti let. Žadatel by měl být po celou dobu v produktivním věku. Pokud by délka splácení zasahovala do důchodového věku, je obvyklé k úvěru přibrat dalšího (mladšího) spoludlužníka. Obecně však platí čím delší doba splácení, tím nižší jsou měsíční splátky.

Stavební spoření

Stavební spoření je primárně určeno k získání finančních prostředků na financování bytových potřeb, vzhledem k vysoké podpoře státu, se často využívá jen jako spořící prvek. Pokud klient chce využít úvěru, či překlenovacího úvěru ze stavebního spoření, musí dokladovat účelovost, která musí samozřejmě splnit podmínky řešení bytových potřeb. Chce-li klient využít naspořených prostředků k neúčelovému použití, může toto vykonat pouze po ukončení platnosti stavebního spoření, tj. po 5 nebo 6 letech (záleží na datu založení stavebního spoření). Po této době může klient s prostředky disponovat jak uzná za vhodné. Jedna z výhod úvěrů ze stavebního spoření může být mimo jiné fixní úrok po celou dobu splácení.

V čem spočívá stavební spoření?

 • v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření
 • v poskytování úvěrů účastníkům stavebního spoření
 • v v poskytování příspěvku (státní podpory) fyzickým osobám - účastníkům stavebního spoření. Maximální hodnota roční státní podpory činí 2.000,- Kč.

Komu je určené?

 • fyzickým nebo právnickým osobám

Kdo může získat státní podporu?

 • občan České republiky
 • občan Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k pobytu na území České republiky a přiděleno rodné číslo příslušným orgánem České republiky
 • fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a rodným číslem přiděleným příslušným orgánem České republiky

Jak probíhá stavební spoření?

Po skončení spořící fáze a po splnění stanovených podmínek, přechází stavební spoření do druhé – úvěrové fáze. V této fázi má účastník spoření nárok na úvěr ze stavebního spoření s nízkou úrokovou sazbou. Ve většině případů jsou v ČR úvěry ze stavebního spoření úročeny 3 až 6 % p.a. (per annum = ročně).

Na co je určeno?

 • k získání bytu,
 • na výstavbu nebo koupi stavby pro bydlení,
 • k získání stavebního pozemku za účelem výstavby stavby pro bydlení nebo stavebního pozemku, na kterém se nachází stavba pro bydlení,
 • ke změně, modernizaci i údržbě bytu, stavby pro bydlení nebo její části, včetně úhrady případného podílu na úpravách společných částí,
 • ke stavební úpravě nebytového prostoru na byt,
 • k úhradě závazků souvisejících s výše uvedenými účely, s výjimkou pokut a dalších sankcí uložených účastníkovi za porušení povinností při řešení jeho bytových potřeb.

Hypotéka vs. Stavební spoření

Zda zvolit hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření záleží na tom, zda disponujete vhodnou nemovitostí k zástavě, jak vysokou částku si potřebujete půjčit, nebo jaký typ nemovitosti pořizujete aj.

Prvním předpokladem k získání hypotéky je její zajištění zástavním právem k nemovitosti. Na rozdíl od toho úvěr ze stavebního spoření, resp. překlenovací úvěr, může být při nižších částkách i bez zajištění, nebo je možné využít k zajištění ručitele. Druhým důležitým předpokladem pro získání hypotéky je dostatečná bonita.

Pokud se týká garance výše úrokové sazby, úvěr ze stavebního spoření garantuje úrok po celou dobu splácení, zatímco hypotéka se řídí fixními obdobími. V překlenovací fázi už ale i stavební spořitelny nabízejí možnost zafixovaných úrokových sazeb a mají v úvěrových podmínkách zakotvenu možnost měnit úroky po určité, předem stanovené době.

Při současné situaci na trhu se může na první pohled zdát, že výše úroků hraje mírně do karet úvěrům ze stavebního spoření. Vždy je ale důležité uvědomit si, že v překlenovací části platí dlužník úroky nejen z půjčených peněžních prostředků, ale taktéž ze svých vlastních, tedy z těch naspořených. Výsledné RPSN (roční procentuální sazba nákladů) je to, co je důležité porovnávat. Obecně většinou platí, že např. koupě bytu nad dva milióny korun vychází z velké většiny výhodněji přes hypotéku, ale u nižších úvěrů záleží vždy na konkrétním propočtu.

V případě výstavby, kdy se nejedná o stavbu na klíč, se mnohdy čerpá hypotéka. Ta umí na rozdíl od stavebního spoření čerpat peníze i bez faktur.

V každém konkrétním případě může ale výhodnost hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření záviset na mnoha dalších okolnostech. Vždy je proto dobré vybírat z více možností nebo situaci probrat podrobně situaci s nezávislým hypotečním specialistou, který nebude mít důvod stranit některé instituci nebo produktu.

Předhypoteční úvěr

Tento úvěr vlastně popírá podstatu hypotečních úvěrů, které jsou zajištěny zástavním právem na nemovitost, a díky tomu umožňuje klientovi získat finanční prostředky ke koupi družstevního bytu, privatizaci obecních bytů a další získání nemovitostí. Jedná se tedy o případy, kdy kupovaná nemovitost nemůže sloužit jako prostředek zástavního práva.

Komu a na co je určen?

Předhypoteční úvěr je poskytován fyzickým osobám, které chtějí koupit nemovitost do osobního vlastnictví od firmy (družstva), koupit parcelu od obce, privatizovat obecní byty nebo získat byt či dům v rámci developerských projektů. Nemůže tedy jít o nákup bytu či domu od jiné fyzické osoby. Předhypoteční úvěr se sjednává zároveň s hypotečním úvěrem, který na něj navazuje a který je určen k jeho uhrazení.

Jak funguje?

Předhypoteční úvěr je většinou poskytován na relativně krátkou dobu (1-2 roky), během které musí být nemovitost převedena do osobního vlastnictví. Během této doby klient platí pouze úrok z hodnoty úvěru, ale nesplácí jistinu. Ve chvíli, kdy nemovitost získá do osobního vlastnictví, vloží se k němu do katastru nemovitostí zástavní právo ve prospěch banky, a ta splatí předhypoteční úvěr úvěrem hypotečním. Předhypoteční úvěr tak zaniká. V tuto chvíli už také klient přestává platit úroky z předhypotečního úvěru, ale začíná platit úroky a splátku jistiny hypotečního úvěru.

Spotřebitelský úvěr

Spotřebitelské úvěry jsou půjčky fyzickým osobám na financování jejich nepodnikatelských potřeb. Jejich nevýhodou bývá oproti hypotečním úvěrům vyšší úroková sazba.

Komu je spotřebitelský úvěr určen:

 • fyzickým osobám od 18 let
 • občanům České republiky s trvalým pobytem na území České republiky
 • cizím státním příslušníkům s povoleným trvalým pobytem na území České republiky

Charakteristika a popis produktu:

Spotřebitelský úvěr pro nákup zboží nebo služeb na splátky s možností sjednání přímo u obchodníka:

 • na nákup spotřebitelského zboží, např. nábytku, PC, bazénu …
 • na zaplacení služeb, např. dovolené, stěhování, studijního pobytu…
 • na nákup nových a ojetých vozidel

Druhy spotřebitelských úvěrů:

 • účelový
 • bezúčelový
 • hotovostní
 • bezhotovostní
 • zajištěný
 • nezajištěný
 • krátkodobý – do 1 roku
 • střednědobý – do 5 let
 • dlouhodobý – do 10 let

Výhody:

 • zboží je okamžitě Vaším majetkem (na rozdíl od leasingu)
 • splácíte stejnou částku po celou dobu trvání úvěru
 • máte možnost kdykoli úvěr nebo jeho část splatit – bez sankce
 • žádost je vyřízena obratem

Čerpání úvěru

 • bezhotovostní – úhrada kupní ceny převodem na účet obchodníka
 • hotovostní
 • jednorázové či postupné dle účelu, max. do 6 měsíců od uzavření smlouvy o úvěru

Splácení úvěru

 • úvěr je splácen pravidelnými měsíčními splátkami
 • splácení probíhá zpravidla bezhotovostním převodem
 • k úhradě úvěru lze kdykoliv složit mimořádnou splátku či úvěr doplatit bez sankcí

Použité zdroje: www.csas.cz, www.kb.cz, www.uniqa.cz, www.cap.cz, www.mesec.cz, archiv Realitní kancelář NIKTEL, s.r.o.