Facebook

facebook

Užitečné odkazy

Hypoteční kalkulačka

Výše hypotéky: Úrok [%]: Doba splácení:

Novinky

  • 29.04.2024 – Kdy je nejlepší předat nemovitost novému vlastníkovi více »
  • 18.04.2024 – Nový stavební zákon počítá s dlouhým přechodným obdobím více »
  • 3.04.2024 – Co nás čeká dále v realitním světě ve 2024? více »
další novinky »

Volejte zdarma

800 17 18 19
Volejte zdarma

Kalkulátor úschovy

Výše úschovy:

Postup při prodeji nemovitosti

1. Výběr zprostředkovatele

Pro úspěšný prodej a dosažení nejlepší ceny je správný výběr zprostředkovatele klíčový. Vyhledejte proto služby odborníků v oboru, tedy zavedené realitní kanceláře.

2. Kontaktování vybrané realitní kanceláře

Naši společnost můžete kontaktovat telefonicky, e-mailem, které najdete v sekci kontakty. Při první komunikaci stačí sdělit pouze základní informace o nemovitosti, kterou prodáváte (dispozice, umístění, stav, inženýrské sítě, Vaši představu o prodejní ceně apod.).

3. Prohlídka v místě nemovitosti (ZDARMA)

Náš specialista na daný typ nemovitosti a lokalitu se s Vámi po předchozí domluvě sejde přímo na místě. Při tomto setkání se náš pracovník detailně seznámí s Vámi nabízenou nemovitostí, pořídí fotografie pro prezentaci. Zároveň Vám nezávazně, na základě bohatých zkušeností a porovnáním s uskutečněnými prodeji v dané lokalitě, poradí reálně dosažitelnou prodejní cenu. Po vlastním uvážení si zvolíte nakonec cenu sami a my ji budeme respektovat, rozhodně Vás nebudeme nutit ji měnit proti své vůli.

4. Uzavření zprostředkovatelské smlouvy

Abychom mohli Vaši nemovitost veřejně prezentovat a nabízet zájemcům o koupi, potřebujeme k tomu Váš souhlas v tzv. zprostředkovatelské smlouvě. Existují dva druhy takových smluv:

  • exkluzivní (výhradní) zprostředkovatelská smlouva
  • neexkluzivní (nevýhradní) zprostředkovatelská smluva

Exkluzivní smlouva zznamená, že se realitní kancelář stává výhradním prodejcem Vaší nemovitosti. Vždy se uzavírá na dobu určitou. Tento typ smlouvy Vám poskytne řadu výhod, například přednostní inzerci na internetu i v realitním inzertním tisku, která zvyšuje pravděpodobnost rychlého a úspěšného prodeje, zpracování videoprohlídky, 3D modulace nemovitosti aj.. Kompletní nabídku výhod naleznete zde.

Nevýhradní smlouva znamená, že nemovitost nabízí více realitních kanceláří, nebo si sháníte zájemce i sami. V tomto případě se často stává, že nemovitost je nabízena většinou za velmi rozdílné ceny (i bez vědomí prodávajících). To může vést ke smlouvání o ceně ze strany zájemců o koupi a jejímu následnému snížení. Navíc dle našich dlouholetých zkušeností může nemovitost na zájemce působit neprodejně. Při uzavření této smlouvy bude Vaše nemovitost prezentována na standardních inzertních pozicích na internetu a v inzertním tisku. Kompletní výčet služeb při uzavření neexkluzivní smlouvy naleznete zde.

Při realizaci prodeje Vaší nemovitosti náleží realitní kanceláři odměna ve formě provize (ustanovení společné pro oba typy smluv). Provize se hradí až při faktickém prodeji a zpravidla ji platí kupující. Tato odměna v sobě zahrnuje kompletní služby spojené s prodejem. Jedná se zejména o zmíněnou inzerci nemovitosti, poradenství, vypracování veškerých smluv (kupní, převod družstevního podílu, aj. - druhy smluv zde), poplatky u notáře a na katastru nemovitostí.

5. Inzerce

Vaši nemovitost nejprve nabídneme poptávajícím z naší databáze, o kterých víme, že obdobnou nemovitost shánějí. Následně rozešleme inzerci na všechny partnerské realitní servery, do tištěných inzertních novin a rozvěsíme na vlastní vývěsné tabule v Kladně. Pravidelně Vás budeme informovat o ohlasech na prezentaci.

6. Zájemci o koupi

Zájemcům, kteří budou reagovat na inzerci, nemovitost důkladně vyprezentujeme a ukážeme fotografie. Následně, v případě zájmu, domluvíme termín osobní prohlídky, který se bude hodit všem zúčastněným. Tento postup opakujeme, dokud nenajdeme poptávajícího, který projeví zájem Vaši nemovitost koupit.

7. Rezervační smlouva

Jedná se o smlouvu, kterou si zajišťujete, že po určitou dobu nebude Vámi vybraná nemovitost prodána někomu jinému než Vám. Rezervační smlouva tak poskytuje kupujícímu časový prostor k tomu, aby si zkontroloval faktický a právní stav nemovitosti (případné zástavy, věcná břemena, právní vady aj.) a dále zajistil finanční prostředky na pořízení nemovitosti. Obvykle tato smlouva upravuje i složení rezervačního poplatku. V tom případě je nutné si dohodnout podmínky, za kterých bude případně vrácen zájemci, a zda bude započítán následně do kupní ceny nemovitosti. Výše rezervačního poplatku není zákonem předepsána, zpravidla se pohybuje do 100.000,- Kč za nemovitost a platí se obvykle do 5 pracovních dní po podpisu rezervační smlouvy bankovním převodem na depozitní bankovní účet realitní kanceláře. Během rezervační lhůty náš advokát vypracuje smlouvy, které se následně předkládají oběma stranám k odsouhlasení či připomínkování. V případě potřeby se zajišťuje financování nemovitosti u partnerských finančních institucí.

8. Prodej

Po konečném odsouhlasení kupní smlouvy a zajištění finančních prostředků ze strany kupujícího se může přejít k vlastnímu prodeji, tedy podpisu kupní smlouvy (pro osobní vlastnictví), resp. smlouvy o převodu družstevního podílu (pro družstevní vlastnictví). Podepsané a notářsky ověřené kupní smlouvy se vkládají na katastr nemovitostí, který změnu vlastnictví zapíše. Zápis trvá obvykle 1 měsíc. Potvrzená smlouva s razítkem příslušného katastrálního úřadu přijde každému účastníkovi zpět poštou. Vlastníkem se kupující stává zpětně ke dni vkladu smlouvy do katastru nemovitostí.

9. Předání nemovitosti

Po podpisu smlouvy se nemovitost fyzicky předává novému majiteli. O předání se sepíše protokol, ve kterém jsou zaznamenány stavy a výrobní čísla měřičů elektřiny, vody a plynu. Protokol o předání nemovitosti slouží jako podklad pro dodavatele energií k jejich převodu.

10. Daně

Po každém prodeji nemovitosti je ještě třeba, aby prodávající podal přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, a tuto daň zaplatil. Více informací zde. V některých případech je také potřeba podat přiznání k dani z příjmu, který prodejem nemovitosti prodávajícímu vznikl. Více informací zde. V neposlední řadě se nesmí zapomenout na daň z nemovitých věcí, od které se musí prodávající odhlásit a kupující přihlásit.