Facebook

facebook

Užitečné odkazy

Hypoteční kalkulačka

Výše hypotéky: Úrok [%]: Doba splácení:

Novinky

  • 29.04.2024 – Kdy je nejlepší předat nemovitost novému vlastníkovi více »
  • 18.04.2024 – Nový stavební zákon počítá s dlouhým přechodným obdobím více »
  • 3.04.2024 – Co nás čeká dále v realitním světě ve 2024? více »
další novinky »

Volejte zdarma

800 17 18 19
Volejte zdarma

Kalkulátor úschovy

Výše úschovy:

Geometrické plány

Pokud potřebujete geometrický plán zajistíme ho pro Vás u odborníků, se kterými naše realitní kancelář spolupracuje, aniž byste se museli o cokoliv starat. Neváhejte nás kontaktovat ještě dnes.

Co to je?

Geometrické plány jsou nástrojem pro doplnění nových skutečností či změn do katastrální mapy. Jedná se o technický podklad pro případný zápis do katastru nemovitostí, o který žádá vlastník pozemku dotčeného změnou. Takové plány jsou vždy výsledkem zeměměřické činnosti, kterou provádí geodeti (= úředně oprávnění zeměměřičští inženýři).

Geometrický plán má dvě části – grafickou a tabulkovou, a vždy se vyhotovuje v 6 kusech, protože jeho následné kopie ani opisy se nesmí úředně ověřovat.

Platnost vyhotoveného geometrického plánu není ničím omezena. Platí tedy dokud se údaje v něm shodují se současným stavem pozemku. Cena vyhotovení geometrického plánu se obvykle pohybuje mezi 8 000 – 10 000 Kč.

Kdy ho potřebuji?

Geometrický plán pro zaměření stavby
Používá se při zaměření rozestavěné budovy pro získání hypotečního úvěru či zaměření dokončené budovy před kolaudací např. novostavby, přístavby, garáže apod. Geometrický plán se vyhotovuje na budovy, jejichž výměra je minimálně 16 m2. Stavby o výměře menší nejsou evidovány v katastru nemovitostí.
Geometrický plán pro rozdělení pozemku nebo změnu hranice pozemku
V tomto případě je potřeba při následném zápisu plánu do katastru nemovitostí doložit souhlas příslušného stavebního úřadu s dělením pozemku.
Geometrický plán na zřízení věcného břemene
Tento geometrický plán se vyhotovuje pouze v případě, že věcné břemeno bude zřízeno pouze na části pozemku. Rozsah věcného břemene bude vyznačen v grafické části plánu. Do rastrové katastrální mapy se břemeno nezakresluje, ale objeví se v mapě těch katastrálních územích, kde už je katastrální mapa digitalizovaná.
Geometrický plán na doplnění pozemku ze zjednodušené evidence
V tomto případě se katastr nemovitostí doplňuje o pozemek vedený ve zjednodušené evidenci, tedy o pozemek dosud nezobrazený v katastrální mapě, sloučený do většího celku (většinou pozemky pronajímané zemědělským družstvům, dříve JZD). Po vytyčení pozemku dostane pozemek přiděleno parcelní číslo v katastru nemovitostí a výměru určenou ze souřadnic. Teprve poté se může žádat stavební úřad o povolení ke stavbě.

Co potřebuji k vyhotovení?

  • přesné informace o pozemku – okres, katastrální území, parcelní číslo,
  • vhodný je také snímek z katastrální mapy,
  • výpis z katastru nemovitostí a
  • starší geometrické plány, pokud existují.