Facebook

facebook

Užitečné odkazy

Hypoteční kalkulačka

Výše hypotéky: Úrok [%]: Doba splácení:

Novinky

 • 3.04.2024 – Co nás čeká dále v realitním světě ve 2024? více »
 • 22.03.2024 – Kolaudace podle nového stavebního zákona. Co se mění? více »
 • 7.02.2024 – ČNB pro rok 2024 předpovídá růst cen nemovitostí více »
další novinky »

Volejte zdarma

800 17 18 19
Volejte zdarma

Kalkulátor úschovy

Výše úschovy:

Odhady nemovitostí

Na základě spolupráce s prověřenými odhadci a znalci Vám zajistíme zpracování znaleckých posudků rychle, kvalitně a za rozumnou cenu. Odhady pouze nezprostředkováváme, ale sami na základě oprávnění provádíme. Neplaťte proto jinde více než musíte.

Kdy potřebujete odhad nemovitosti?

 • Před prodejem nemovitosti: Pro navržení tržní ceny. Náš odborník na realitní trh Vám poradí, jak nejlépe prodat či pronajmout Vaši nemovitost. V případě zařazení nemovitosti do naší nabídky, je takové ocenění ZDARMA. Stanovení prodejní ceny se provádí na základě prohlídek nemovitostí, analýzy situace na trhu, zvážení technického stavu nemovitosti a posouzení případných břemen či překážek. Pokud je zajištěná cena shodná s cenovou představou klienta, může se přikročit se k uzavření zprostředkovatelské smlouvy.
 • Do roku 2020 byl odhad nemovitosti potřeba také pro účely finančního úřadu k vyměření daně z nabytí nemovitých věcí. Tu od 1. 11. 2016 měl povinnost výhradně kupující. Aktuálně (duben 2020) se jedná o zrušení této daně i s retroaktivní platností, možná až k 1.1.2020. Jak se situace v poslanecké sněmovně nakonec vyvine sledujeme. Současná právní úprava umožňuje daň vypočítat z ceny stanovené znaleckým posudkem nebo směrným odhadem, dle vůle poplatníka (upravené o příslušné koeficienty), případně z kupní ceny (pokud je vyšší než upravená cena, více zde). Od roku 2014 zanikla zákonná povinnost dokládat vždy pouze znalecký posudek nemovitosti vypracovaný soudním znalcem jmenovaným v oboru ekonomika.
 • Při koupi nemovitosti: Odhad obvyklé (tržní) ceny nemovitosti, pro účely úvěrových řízení u bankovních ústavů. Vypracovává se dle interních směrnic každé banky za účelem posouzení vhodnosti zástavy. Každá banka má své smluvní odhadce pro tento účel certifikované. Jeden odhadce může být certifikován ve více bankovních ústavech. Výběr by tedy měl být založen na tom, pro kterou banku nebo banky má být odhad použit.
 • Pro potřeby soudů a notářů: Stanovení obvyklé ceny nemovitostí vyžádané soudem, nebo notářem. Většinou ho provádí koncesovaný odhadce, ale není výjimkou i odborník realitní kanceláře. Případy, kdy se aplikuje například:
  1. při soudních přích
  2. rozvodových řízeních
  3. dědictví
  4. vypořádání majetku (podíloví spoluvlastníci, příbuzní, aj.)

Co to vlastně jsou odhady nemovitostí?

Oceňování nemovitostí je činnost, která je neodmyslitelně spjata s realitním trhem. Jedná se o vysoce odbornou činnost, kterou lze vykonávat pouze po splnění předepsaných podmínek. Tyto podmínky se týkají vzdělání, absolvování specializačních kurzů, případně certifikace nebo jmenování soudem.

Osoby, které oceňují nemovitosti, vypracovávají odhad ceny, ve kterém zhodnotí nemovitost z různých hledisek. Všímají si provedení, velikosti, stavu a opotřebení, polohy a dalších možných faktorů ovlivňující její prodejnost a cenu.

Znalce dělíme na dvě skupiny:

 • Osoby působící na základě zákona o znalcích a tlumočnících (č. 36/1967 Sb.) a navazující aktuální prováděcí vyhlášky. Tyto osoby jmenuje ministr spravedlnosti, respektive jím pověřené krajské soudy. Jmenováním se stávají soudními znalci v oboru ekonomika-odhady nemovitostí, kteří mohou vypracovávat znalecké posudky např. pro finanční úřady.
 • Osoby působící na základě živnostenského zákona (č. 455/1991 Sb.). Po splnění podmínek zákona a absolvování specializačního kurzu mohou zažádat o živnostenské oprávnění vydané na předmět činnosti oceňování majetku pro věci nemovité. Vzhledem k tomu, že dva členové týmu v naší společnosti toto oprávnění vlastní, můžeme Vám jejich odborné služby nabídnout (viz certifikáty níže).

 

Znalecké posudky od obou skupin osob se liší v přítomnosti nebo absenci znalecké doložky a kulatého razítka soudního znalce. Obvyklá cena znaleckého posudku se pohybuje mezi 5 000 – 7 000 Kč a odvíjí se především od pracnosti posudku, druhu nemovitosti, dojezdové vzdálenosti apod. Odhad nemovitosti pro potřeby soudů a notářů může být však podstatně levnější cca 1 700 – 2 500 Kč.

Druhy ocenění

 • ocenění administrativní cenou (=tzv. vyhláškové odhady, znalecké posudky) oceňuje nemovitost podle cenového předpisu. Nová oceňovací vyhláška (č. 188/2019 Sb.) nabyla účinnosti 1. 8. 2019. Toto ocenění není příliš variabilní.
 • cenu zjišťovanou na tržních principech (= tržní odhady), odvíjí se od situace na realitním trhu. Může pružně reagovat na cenové výkyvy a stav ekonomiky.