Facebook

facebook

Užitečné odkazy

Hypoteční kalkulačka

Výše hypotéky: Úrok [%]: Doba splácení:

Novinky

  • 29.04.2024 – Kdy je nejlepší předat nemovitost novému vlastníkovi více »
  • 18.04.2024 – Nový stavební zákon počítá s dlouhým přechodným obdobím více »
  • 3.04.2024 – Co nás čeká dále v realitním světě ve 2024? více »
další novinky »

Volejte zdarma

800 17 18 19
Volejte zdarma

Kalkulátor úschovy

Výše úschovy:

Novinky

Pondělí, 29. duben 2024 - Kdy je nejlepší předat nemovitost novému vlastníkovi

Předání nemovitosti po prodeji je konečnou fází celého prodejního procesu. I tento akt má své náležitosti a je dobré je v zájmu obou stran dodržet, aby se prodávající i kupující rozešli v dobrém. Jestliže předávací akt podceníte, zvláště prodávající straně to může přinést v budoucnu nejednu těžkost. Termín k předání nemovitosti by měl být jasně stanoven v kupní smlouvě. Existují tři možné termíny předání. Obvykle se nemovitost předává poté, co je na katastru nemovitostí zapsán nový vlastník – kupující. Většinou tímto dnem započíná běžet pěti až desetidenní lhůta pro předání. Druhou možností je navázat termín předání na den připsání peněz na účet prodávajícího. Používá se obdobná lhůta jako v prvním případě, tedy pět až deset dnů. Podmínkou pro tento typ předání je zvolit bezpečnou úschovu kupní ceny, která zaručí, že ihned po převodu budou prostředky uvolněny a zaslány na účet prodávajícího a nedojde k další prodlevě. Někdy se používá pro předání nemovitosti termín navázaný již na doručení kupní smlouvy na katastr nemovitostí. Tento způsob se dle makléřů využívá zvláště v případech, že je byt či dům již neobydlený a prodávající ho chce předat co nejdříve, aby nemusel platit poplatky spojené s vlastnictvím. Nevýhodou ovšem je, že převod na katastru ještě neproběhl a může dojít k nějakému zádrhelu, kvůli kterému se převod neuskuteční. Pokud jsou obě strany v rukou právníka či dobrého makléře, je tento stav málo pravděpodobný, ale i tak nelze s jistotou předvídat, že přepis proběhne zdárně. Je důležité vědět, že až dnem předání nemovitosti přechází na nového majitele odpovědnost za škody na nemovitosti, včetně případných nákladů souvisejících například s pojistnou událostí. Do té doby, i když je nemovitost již zapsána v katastru na nového vlastníka, odpovídá za nemovitost bývalý majitel, resp. prodávající. Dnem předání přechází nemovitost a veškeré zařízení na nového vlastníka, včetně veškerého vybavení, které k tomuto dni v nemovitosti je. Zde je třeba, aby makléř upozornil na tuto situaci prodávajícího. Někteří z nich mohou být liknaví, a zvláště u větší nemovitosti se mohou snažit domluvit s kupujícím, že si část věcí vystěhují později. Doporučuje se nic takového do smlouvy nezanášet a opravdu si nemovitost fyzicky převzít se vším, co v ní je a co k ní patří. Prodávající dostane své peníze a již by neměl mít od té doby do nemovitosti přístup. Předávací protokol nemá žádnou zákonem danou formu, ovšem pokud jste kupovali nemovitost prostřednictvím realitního makléře, každá kancelář má vzory, do nichž doplní vše potřebné. Každopádně je třeba tento doklad považovat za velmi důležitý a nezapomenout na žádný detail. Kromě základních údajů o předávajícím a přebírajícím má obsahovat veškeré údaje o nemovitosti tak, jak jsou specifikované již v kupní smlouvě. Dále je třeba doplnit veškeré předávané vybavení. To sice obsahuje již kupní smlouva, ale je třeba si je znovu zkontrolovat. Zvláště u spotřebičů prověřit jejich funkčnost, v případě, že jsou novější, převzít si i záruční listy či návody. U předávaných klíčů je třeba zaznamenat jejich počet a ke kterým dveřím patří. Pozor na to, že u většiny zámků je dnes třeba mít také karty, bez nichž se nedají klíče přidělat. Dále je třeba zaznamenat stav veškerého dalšího příslušenství. U domu to bude například pozemek, zahrada, studna, garáž, kůlna a další, součástí bytu jsou často sklepní kóje, parkovací místa a podobně. Nezapomeňte na dokumenty týkající se minulosti nemovitosti, zvláště u domů je to velmi důležité – projekt, stavební povolení ke stavbě či realizovaným rekonstrukcím, průkaz energetické náročnosti, kolaudační rozhodnutí, technické certifikáty a další. Do předávacího protokolu se píšou také stavy měřidel energií a tepla. A konečně, by měla být u předávacího protokolu kolonka na další poznámky, kde by měly být ke dni předání sepsány případné vady na nemovitosti. Pokud žádné nejsou, je vhodné uvést do této kolonky, že nemovitost byla předána bez vad. Vhodné je přiložit také fotodokumentaci. A na konec přijde datum předání a podpisy všech zúčastněných, ideálně i nezávislého svědka, kterého může představovat realitní makléř. Předání nemovitosti občas probíhá tak, že si smluvní strany zaznamenají stavy měřitel, předají svazek klíčů a rozejdou se. Takový způsob nelze doporučit, protože nebude nikde existovat záznam o tom, v jakém stavu byla nemovitost předána. Zvláště prodávající by měl vzít v úvahu, že kupující může až 5 let po koupi reklamovat skryté vady nemovitosti, což může vést k soudním tahanicím a zbytečným komplikacím. Zdroj: www.realitymorava.cz


Čtvrtek, 18. duben 2024 - Nový stavební zákon počítá s dlouhým přechodným obdobím

Podle informace Ministerstva pro místní rozvoj z počátku dubna bude možné další tři roky podávat projekty postaru. Nový stavební zákon a související vyhlášky počítají s přechodným obdobím až do 30. 6. 2027. „Uvědomujeme si, že příprava stavebních projektů je finančně i časově náročná a nutně probíhá kontinuálně. Přechodné období proto platí pro procesní postupy, dokumentaci staveb i posuzování, nehrozí proto nebezpečí, že by se projekty musely kvůli novému stavebnímu zákonu překreslovat,“ uvedla vrchní ředitelka sekce veřejného investování, výstavby a sociálního začleňování MMR ČR Leona Gergelová Šteigrová. Nový stavební zákon sněmovna sice schválila již v červenci 2021, ovšem, než vůbec nabyl účinnosti, stačila ho novelizovat. Novela byla schválena v březnu 2023 a po schválení senátem a podpisu prezidenta vyšla ve sbírce zákonů v červnu 2023. Teprve potom bylo možné zahájit práce na prováděcích vyhláškách. A protože novela obsahuje některé zásadní úpravy, musely být už téměř hotové vyhlášky v podstatě celé přepracovány. Nejvýraznější je vyhláška o požadavcích na výstavbu. Vyhláška požadavky výrazně zjednodušuje, od některých přežitých dokonce úplně upouští, například od požadavků na oslunění nebo výšku rodinných rekreačních staveb. Snižuje také nároky na parkovací místa nebo ruší nutnost oddělovat toalety předsíní. V závislosti na lokalitě mohou tyto změny snížit investiční náklady na byt. Vyhláška také již neobsahuje požadavky na dopravní infrastrukturu, protože uvedené bude v gesci Ministerstva dopravy. Praha, Brno a Ostrava mohou vydat své vlastní městské předpisy. V takovém případě se ty celostátní nebudou uplatňovat. Ministerstvo pro místní rozvoj při přípravě vyhlášky o požadavcích na výstavbu velmi úzce spolupracovalo se zástupci profesních komor, podnikatelských svazů i samospráv. Text vyhlášky je od února přístupný na webu MMR, kde se s ním mohou stavebníci seznámit. V současné době je vyhláška ke schválení u Evropské komise, která by tak měla učinit do 23. května. V účinnost vejde 1. 7. 2024. Vyhláška o dokumentaci staveb pro povolení záměru bude nově pouze jednostupňová. Nebude se vypracovávat zvlášť pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Výrazně se také omezí její rozsah a podrobnost, což je opět pro stavebníky velká výhoda. Nyní je v meziresortním připomínkovém řízení a vstoupí v účinnost 1. 7. 2024. Vyhláška o stanovení obecních stavebních úřadů stanoví obce, ve kterých se budou nacházet stavební úřady a vymezí jejich správní obvody. Na konci dubna bude vyhláška z ministerstva postoupena Legislativní radě vlády. Poslední je vyhláška o provedení některých ustanovení stavebního zákona. Ta obsahuje především veškeré formuláře, které bude třeba k žádostem a dalším krokům ve stavebním řízení či při změnách, schvalování, kolaudací a podobně. Vyhláška se nachází v meziresortním připomínkovém řízení a vstoupí v účinnost také 1. 7. 2024. Všechny stavební projekty bude možné podávat i schvalovat podle dosavadních prováděcích předpisů až do 30. 6. 2027. Cílem je usnadnit stavebníkům přechod na novou legislativu, ale není to dogma. Záleží na stavebníkovi, zda podá projekt podle starých předpisů nebo podle nového zákona, který má jednodušší pravidla a v němž by měl celý povolovací proces proběhnout podle zákonných lhůt mnohem rychleji než dosud. Zdroj: www.realitymorava.cz


Středa, 3. duben 2024 - Co nás čeká dále v realitním světě ve 2024?

Co nás čeká v realitním světě ve 2024? Situace na realitním trhu nebyla v posledních 20 letech tak akční, jako v roce 2023. Největší vliv na to měly úrokové sazby hypotečních úvěrů a ceny energií. Najednou byla pryč doba, kdy se o jeden byt ucházelo několik desítek zájemců. Nastala “zákopová válka” - tedy situace, kdy na jedné straně prodávající nechtěli jít s cenou níže a kupující nechtěli zaplatit požadované aktuální ceny. Tato situace již začala přibližně v polovině roku 2022 a loni “jen” pokračovala. Shrňme si rok 2023 na realitním trhu a povíme si něco o faktorech, které ho ovlivnily. A podíváme se na začátek roku 2024 dáme predikci toho, jak to bude s realitním trhem v roce 2024. Ve všech částech České republiky se prodloužila doba, po kterou je nabízená nemovitost na trhu k prodeji. V průměru o 50 %. To je ukazatel toho, že kupující nemají možnost získat “levné” hypotéky. Dlouhé roky byly hypotéky bankami poskytovány s úrokovou sazbou okolo 2 %. Hlavní změna nastala v 1. polovině roku 2022, kdy se repo sazba České národní banky (sazba, od které se odvíjí sazby i na hypotečním trhu) zvedla během 6 měsíců z 3,75 % až na 7 %. To bylo způsobeno značným nárůstem inflace (vyvolané mezinárodní situací včetně válečných konfliktů). Hypotéky tak radikálně zdražily a došlo k obrovskému poklesu jejich poskytování, neboť mnoho klientů na ně nedosáhlo. Spoustě lidem také banky při konci fixace zvýšily úrokové sazby až na 6 %. To najednou mohlo dělat rozdíl v měsíční splátce +10 000 Kč. V Česku je situace jiná než ve světě a prodej bytu z důvodu zvýšení úrokových sazeb byl až jednou z posledních možností, kterou majitelé bytů a domů volili. I proto se nějak extrémně nezvýšila poptávka po nájemním bydlení (ta je konstantně vysoká). Velkým strašákem hlavně pro majitele rodinných domů bylo avizované navýšení cen energií. Naštěstí mnoho distributorů nabídlo ceny pod vládou nastavenými stropy a spíše to byla panika vyvolaná médii. I když musíme připustit, že nárůst cen energií oproti tomu, na co Češi byli zvyklí, byl obrovský. Jak přemýšlet o nákupu a prodeji nemovitosti v roce 2024 V roce 2024 by se situace na realitním trhu měla stabilizovat. Pokud přemýšlíte o koupi nemovitosti, možná to pro vás bude dobrý rok. U nemovitostí se i letos očekává pokles cen v rámci několika málo procent. Avšak bude třeba rozlišovat typ nemovitosti a lokalitu, a tak se situace může poměrně lišit. A už nyní banky snižují úrokové sazby. Průměrná sazba dle Hypomonitoru byla ke konci roku 2023 5,67 % a další pokles uvidíme v následujících měsících. Situace na trhu v roce 2024 představuje unikátní příležitost pro ty, kteří uvažují o koupi nemovitosti, přičemž důležitou roli hraje správné načasování a pochopení současných trendů. Každá dobrá realitní kancelář má nástroje, které dovedou vyhodnotit vývoj cen v oblasti s vaší nemovitostí. A hlavně má praktické a aktuální informace o místním trhu. Vždy je tedy vhodné lehce dopředu konzultovat nákup či prodej nemovitosti s profesionály, kteří se věnují realitní činnosti dlouhé roky. Naše realitní kancelář je Vám k takové konzultaci plně k dispozici 🙂 Zdroj: www.vse-o-realitach.cz


Pátek, 22. březen 2024 - Kolaudace podle nového stavebního zákona. Co se mění?

Starý stavební zákon vyžadoval pro běžné rodinné domy ohlášení stavebnímu úřadu. Jednalo se o „stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím“. Stavby pak bylo možné začít užívat na základě tzv. kolaudačního souhlasu. To již nyní neplatí. Nový stavební zákon vrátil „klasickou“ kolaudaci (resp. vydání kolaudačního rozhodnutí) i rodinným domům. Stavbu, která nevyžaduje kolaudační rozhodnutí, lze nyní užívat ihned po dokončení v souladu s účelem vymezeným v povolení stavby. Jsou to některé jednoduché stavby a dále, až na jednu výjimku, také drobné stavby. Přesný výčet těchto staveb přinášejí přílohy č. 1 a 2 stavebního zákona (283/2021 Sb.). Dokončení takové stavby stavebník oznámí neprodleně stavebnímu úřadu a začne stavbu běžně užívat. Pokud je to nová stavba, stavební úřad po obdržení oznámení od stavebníka vyzve příslušnou obec k přidělení čísla. Stavby pro bydlení jsou zařazeny do jednoduchých staveb, které až na výjimky nevyžadují stavební povolení. Těmi výjimkami jsou právě rodinné domy. Respektive přesněji: stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci, které mají nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví nebo ustoupené podlaží, podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a do 3 m hloubky, pokud nejde o stavby technické infrastruktury, stavby garáží do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m. Po dokončení stavby rodinného domu tedy musí stavebník požádat o vydání kolaudačního rozhodnutí. To učiní písemně s příslušnými přílohami, které definuje zákon, včetně dokumentace pro povolení stavby a s případným vyznačením změn, ke kterým v průběhu stavby došlo. Kolaudace_podle_noveho_stavebni_zakona V rámci kolaudačního řízení stavební úřad posoudí, zda skutečné provedení stavby je v souladu se stavebním povolením, případně posoudí malé odchylky od projektové dokumentace. Malými odchylkami se myslí takové, jimiž se nezměnil půdorysný či výškový rozsah stavby a změna nezasáhla do nosných konstrukcí, a samozřejmě se nezměnil budoucí způsob užívání stavby. Stavební úřad poté může provést závěrečnou kontrolní prohlídku dokončené stavby – zákon uvádí, že ji stavební úřad provede, „je-li to nezbytné pro ověření skutečného provedení stavby“. To znamená, že ne vždy k vám musí po dokončení rodinného domku úředníci ze stavebního úřadu zavítat. Je to na jejich posouzení. V každém případě nemusí činit osobní prohlídku, pokud je žádost o kolaudační rozhodnutí doplněna odborným posudkem autorizovaného inspektora „o ověření souladu skutečného provedení stavby s jejím povolením a její způsobilosti k užívání“. Přistoupí-li stavební úřad ke kontrolní prohlídce, musí proběhnout do 30 dnů od podání žádosti nebo ode dne doplnění nebo odstranění vad žádosti. Přitom účastníci by měli být o prohlídce vyrozuměni minimálně 10 dní před datem jejího konání. Zjistí-li se, že jsou splněny veškeré podmínky pro užívání stavby, vydá stavební úřad kolaudační rozhodnutí nejpozději do15 dnů po prohlídce. Rozhodne-li se stavební úřad závěrečnou kontrolní prohlídku neprovádět, vydá kolaudační rozhodnutí do 15 dnů od podání žádosti. Stavební úřad může povolit i předčasné užívání stavby před jejím dokončením. To může být výhodné pro stavebníky, kteří například nemají dokončenou část domu (patro, podkroví), ale vzhledem ke své bytové situaci již potřebují v domě bydlet. Toto povolení však nenahrazuje závěrečné kolaudační rozhodnutí, je pouze dočasné, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Zdroj: https://www.realitymorava.cz


Středa, 7. únor 2024 - ČNB pro rok 2024 předpovídá růst cen nemovitostí

Vysoké úrokové sazby hypoték a pokles životního standardu v tomto roce vedly k poklesu cen na trhu s nemovitostmi. Přestože došlo k poklesu cen bytů a domů, očekává se, že tato situace bude jen přechodná. Česká národní banka nedávno zveřejnila podrobnou zprávu o finanční situaci, ve které předpovídá, že ceny nemovitostí se v příštím roce opět zvýší. Nicméně, dostupnost těchto nemovitostí by utrpět neměla. ČNB uvedla, že prvním pololetí v roce 2023 nastal pokles cen převážně u rezidenčních nemovitostí, což byl první takový výraznější pokles od roku 2012. Od začátku letošního roku jsme viděli, že ceny domů a bytů klesají ve většině oblastí, a to také i u novostaveb. Nejvíce se však tento pokles projevil u starších bytů v méně atraktivních lokalitách, přičemž největší propady zaznamenaly Ústecký kraj, Moravskoslezský a Jihočeský kraj. Tento trend navázal na situaci z konce roku 2022, kdy ceny méně lákavých bytů začaly klesat. Nicméně, aktuální data ukazují, že situace na trhu s nemovitostmi se stabilizuje a ceny by mohly být už na svém nejnižším bodě. Předpokládané zdražení nemovitostí a daňový aspekt Na rok 2024 ČNB předpokládá, že ceny bytů a domů začnou opět pomalu stoupat. Tento růst by měl být pomalejší než v minulých letech. Změna v DPH u novostaveb z 15 % na 12 % zatím pomůže udržet ceny nižší, alespoň co se týče krátkodobého horizontu. Omezená nabídka nových i starších bytů na trhu brzdila rychlejší pokles cen nemovitostí, a to i přesto, že se staví více bytů než v minulém desetiletí, stále to nestačí pokrýt poptávku, zvlášť ve velkých městech jako je Praha či Brno. Tento nesoulad může v budoucnu vést k rychlejšímu růstu cen, pokud se zvýší poptávka a nabídka nebude stačit. Prodej starších nemovitostí může ovlivnit i daňová politika. Pokud majitelé prodávají byt či dům, který vlastní méně než 5 let (nemovitosti nabyté před 1.1.2021) nebo 10 let (u nemovitostí nabytých po 1.1.2021), musí platit daň z příjmu z prodeje. Tato daň je 15% hodnoty nemovitosti, což může některé lidi motivovat, aby alespoň dočasně prodej nemovitosti odložili. Zdroj: Financo.cz


Středa, 31. leden 2024 - Končí lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí pro rok 2024

Už máte podané přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2024? Lhůta právě končí, pokud stále váháte jak na to po všech změnách a novinkách, které přinesel od letoška úsporný daňový balíček, zde je seznam všech nejčastějších otázek a odpovědí. 🙂


Čtvrtek, 11. leden 2024 - Blíží se termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí

Rádi bychom jménem naší Realitní kanceláře NIKTEL upozornili všechny, kteří v loňském roce 2023 prodali, resp. koupili (darovali, zdědili, vydražili či jinak nabyli/pozbyli) nemovitost v osobním vlastnictví, že se jich velmi pravděpodobně nyní týká podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. Musíte se tedy nyní během ledna 2024 přihlásit, resp. odhlásit od plátcovství daně z nemovitých věcí. Nejzazší termín pro odevzdání přiznání k dani z nemovitých věcí připadá na 31. 1. 2024. Koncem měsíce se vždy na FÚ tvoří fronty, tak to nenechávejte, prosím, na poslední chvíli :-) Při nedodržení lhůty je finanční úřad povinen vystavit platební výměr na pokutu za opožděné tvrzení daně v minimální výši 500,- Kč, proto si prosím splňte svoji zákonnou povinnost včas. Rozhodné datum prodeje/koupě/darování nemovitosti je přitom datum právních účinků vkladu smluv do katastru nemovitostí (tj. den, kdy byly kupní či darovací, příp. jiné nabývací smlouvy, doručeny na katastrální úřad). Toto datum musí být v průběhu roku 2023, aby se na Vás tato povinnost aktuálně vztahovala. Pokud řízení nebylo katastrálním úřadem ukončeno do konce roku 2023, ale stále probíhalo a probíhá i teď v lednu 2024, prodlužuje se lhůta pro podání přiznání o 3 měsíce. Přiznání lze podat na kterékoliv pobočce finančního úřadu v rámci kraje, ve kterém se nemovitost nachází. Tzn. pro nemovitost např. v Rakovníku můžete využít podání např. i v Kladně či Mělníku apod. Pokud máte jako fyzické osoby dobrovolně zřízenou datovou schránku, jste povinni přiznání podávat již pouze elektronicky. Tiskopisy přiznání jsou k dispozici volně ke stažení na internetu - portál www.financnisprava.cz nebo zdarma v listinné podobě na každém finančním úřadě (světle modrý tiskopis). Jako přílohu k přiznání je vhodné přiložit aktuální list vlastnictví a kupní smlouvu (ev. darovací, usnesení o dědictví apod.) v originále k nahlédnutí (pracovnice oddělení daně z nemovitosti na příslušném finančním úřadu ověří správnost údajů a originál Vám okamžitě vrátí), nebo kopii dokumentů připojte k přiznání, pokud budete podávat poštou či přes podatelnu, nebo DS. Pokud budete mít jakékoliv nejasnosti ohledně vyplnění Vašeho přiznání, na finančních úřadech Vám v úředních hodinách (Po, St 8-17) snad poradí (i když ze zkušenosti víme, že tato ochota stále klesá a dle neoficiální informace z FÚ mají pracovnice správy této daně zakázáno s lidmi přiznání přímo vyplňovat, smějí pouze kontrolovat již vyplněná přiznání). Tato povinnost se netýká bytů v družstevním vlastnictví.


Středa, 3. leden 2024 - V roce 2024 bude vyšší daň z nemovitosti, daňové přiznání se ale podává pouze pokud došlo ke změně vlastnictví nemovitosti

Zvýšení daně z nemovitosti 2024: O kolik víc odvedete státu? Samotná částka daně z nemovitých věcí se v Česku v jednotlivých městech liší, neboť např. u bytu závisí částka daně z nemovitých věcí nejenom na rozloze, ale i na velikosti obce a místním koeficientu. V některých městech bude tedy zvýšení celkové daně z nemovitých věcí vyšší a v jiných nižší, dle údajů MF se sazby daně z nemovitých věcí pro rok 2024 zvýší přibližně na 1,8násobek. Co říká zákon? Kvůli vyšší dani se daňové přiznání nepodává Z důvodu vyšší daňové povinnosti pro rok 2024 oproti roku 2023 není nutné znovu daňové přiznání vyplňovat. Daň automaticky přepočítá finanční úřad, který majitelům nemovitosti zašle poštovní poukázku, majitelům datové schránky samozřejmě jejím prostřednictvím. Do kdy daň z nemovitých věcí zaplatit? Daň z nemovitých věcí pro rok 2024 musí být zaplacena do konce května, pouze v případě, že je roční daňová povinnost vyšší než 5 000 korun, lze daň z nemovitých věcí zaplatit ve dvou splátkách, a sice do konce května a do konce listopadu. Majitelé bytů platí daň z nemovitých věcí v naprosté většině jednorázově. Noví majitelé nemovitosti mají čas pro vyplnění daňového přiznání k dani z nemovitých věcí pro rok 2024 do konce ledna 2024. Daňové přiznání se vyplňuje pouze při nabytí nemovitosti během roku 2023. V následujících letech se již daňové přiznání nevyplňuje, pouze při změně rozhodných skutečností pro výpočet daně z nemovitých věcí (např. přístavba). Změna během roku nemá vliv na výpočet Daň z nemovitých věcí pro rok 2023 platil majitel nemovitosti k 1. lednu 2023. Noví majitelé tedy platí daň z nemovitých věcí až pro rok 2024, pro rok 2023 ji platil ještě bývalý majitel. Na výpočet daně z nemovitých věcí nemá vliv, jestli byla nemovitost koupena, zděděna nebo obdržena darem, částka je ve všech případech stejná. Pokud vlastní předmětnou nemovitost manželé ve společném jmění manželů, vyřizuje daňové záležitosti jeden z nich. Zdroj: https://www.e15.cz/finexpert/danove-priznani/dan-z-nemovitosti-2024-zmeny-kdy-zaplatit-jak-na-vypocet-1411721


Úterý, 7. listopad 2023 - Centrální banka ponechala úrokové sazby beze změny. Hypotéky zatím výrazně nezlevní

Na jednání bankovní rady České národní banky (ČNB) dne 2. 11. 2023 ponechali bankéři základní úrokové sazby, od kterých se odvíjí úroky komerčních úvěrů, opět beze změn. Dvoutýdenní repo sazba tak i nadále už od loňského 22. června zůstává na sedmi procentech. Lombardní sazba, která určuje, za kolik si komerční banky mohou u centrální banky půjčit peníze oproti zástavě cenných papírů, zůstala na osmi procentech. Diskontní sazba, od níž se odvíjí úročení vkladů komerčních bank u centrální banky, zůstala na šesti procentech. Tyto sazby tak jsou stále na nejvyšších hodnotách od roku 1999. Podle Evžena Korce, generálního ředitele společnosti Ekospol, centrální bankéři pokračují ve své destruktivní politice, která poslala ke dnu celou českou ekonomiku. "Že je ve velmi špatném stavu, dokazují i mnohé statistiky. Česká ekonomika podle zpřesněných údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) ve druhém čtvrtletí letošního roku meziročně klesla o 0,4 procenta. Výrazně se na tom podílela snížená spotřeba českých domácností, která se snížila o 4,5 procenta. Domácnosti vyždímané vysokými cenami zboží i služeb šetří a utrácí výrazně méně než dřív. To samozřejmě dopadá na podnikatele a jejich příjmy. I oni se dostávají do velkých problémů," dodává Korec. Na extrémně vysoké základní úrokové sazby doplatil podle Evžena Korce i realitní trh, který prakticky zamrznul. "Hypotéky jsou totiž třikrát dražší než ještě před dvěma lety, měsíční splátka vzrostla o mnoho tisíc korun. Například v Praze se tak nové byty zájemcům s hypotékou v podstatě přestaly prodávat, protože žádní takoví na trhu nejsou. Nové byty nyní kupují (až na naprosto výjimečné případy) jen lidé, kteří mají vlastní zdroje. Dlouhodobě se přitom v Praze prodala kupujícím s hypotékou polovina nových bytů. To se projevilo v celkových prodejích nových bytů, které byly loni nejhorší za posledních dvacet let," uzavírá Korec. Zdroj: https://www.realitymorava.cz/realitni-zpravodaj/2631-centralni-banka-ponechala-urokove-sazby-beze-zmeny-hypoteky-vyrazne-nezlevni


Pondělí, 30. říjen 2023 - Výměnek nebo věcné břemeno dožití – co je výhodnější a pro koho?

Darujete-li dům či byt, v němž chcete nadále bydlet, svým dětem či jiným osobám, můžete si v něm nechat zřídit výměnek nebo věcné břemeno dožití. Tyto dva pojmy se od sebe liší. Kdy a proč je který výhodnější? Výměnek i věcné břemeno dožití se zřizuje obvykle tehdy, když nemovitost připadne darem jiné osobě, ale stávající osoba/osoby (například manželé) chtějí v nemovitosti nadále žít. Výměnek se zásadně vztahuje na akt, který by měl zřízení výměnku předcházet – a to je převod vlastnického práva k nemovité věci. Stejné to je s věcným břemenem dožití neboli služebností užívání, jak to nazývá přesně zákon. Smlouvy na výměnek i věcné břemeno dožití mohou být uzavřena současně se smlouvou kupní či darovací na jedné listině, ale mohou mít i formu samostatné smlouvy. Obě se zapisují do katastru nemovitostí. Věcné břemeno dožití Zřizuje se obvykle k darované nemovitosti, ale je možné zřídit i při převodu nemovitosti kupní smlouvou. Znamená to, že darující může nemovitost užívat v rozsahu, jaký bude ve smlouvě uveden. Může především v nemovitosti bydlet a volně s ní nakládat, resp. především ji udržovat, vodit si do ní návštěvy, užívat příslušný pozemek i společné části domu, jako je sklep, prádelna, terasa apod. Vlastník ani jiná osoba nemohou do jeho práva zasahovat. Zřízení věcného břemena dožití neboli služebnosti užívání, je také možné spojit se zákazem zatížení a zcizení. Nový majitel tak nebude moci nemovitostí ručit, ani ji převést na jiné osoby. Věcné břemeno dožití, na rozdíl od výměnku, může být zřízeno nejen bezúplatně, ale také za úplatu. Ve smlouvě se pak uvádí, jakou částkou bude oprávněná osoba přispívat na údržbu nemovitosti, jak se budou hradit opravy a další poplatky spojené s užíváním nemovitosti. Dohodu o zřízení věcného břemene nenahradí běžná nájemní smlouva, kterou mají snahu někdy obdarovaní dárci nabízet. Pokud by totiž byla nemovitost prodána, v případě nájmu mohou noví vlastníci dát dárcům výpověď z nájmu. To se v případě věcného břemene dožití nemůže stát, protože je zapsáno v katastru nemovitostí a váže k této povinnosti i nové vlastníky. Výměnek má širší působnost I když základním obsahem výměnkové smlouvy je zachování bydlení v darované nemovitosti, výměnek, na rozdíl od věcného břemena dožití, může zahrnovat mnoho dalších ujednání. Jsou výhodná především pro výměnkáře, tj. bývalé vlastníky, kteří si chtějí zajistit v pozdním věku příslušnou péči nových vlastníků. Smlouva tak může zahrnovat poskytování určitých služeb, jako jsou nákupy, příprava stravy, zajištění léků, domácích potřeb, paliva k vytápění, ale i úklid, praní, žehlení, běžné opravy v domácnosti či dopravu k lékaři. Výměnkář si může vyhradit i opakující se peněžité plnění (dle zákona určitý důchod), možnost využívat určitou část pozemku apod. Současný občanský zákoník počítá i se zřízením výměnku ve prospěch manželů. Dojde-li ke smrti jednoho z nich, výměnek nezaniká a ani se nezkracuje rozsah sjednaných plnění. Jak je popsáno výše, věcné břemeno dožití je vhodné spíše pro dárce, kteří takto darují nemovitost a nechtějí dalším způsobem zavazovat obdarované. Dalo by se říci, že se hodí spíše pro mladší ročníky a byty. V rodinných domech, kde zůstává žít více generací, je zřejmě vhodnějším způsobem zřízení výměnku, který počítá s péčí o dárce až do konce jejich života. Zdroj: https://www.realitymorava.cz/realitni-zpravodaj/2625-vymenek-nebo-vecne-bremeno-doziti-co-je-vyhodnejsi-a-pro-koho


Čtvrtek, 5. říjen 2023 - Na vlastní bydlení dosáhne stále méně Čechů

Vlastní bydlení by si letos troufli pořídit zhruba dva z 10 Čechů. Oproti kupujícím před pěti lety by se jejich byt výrazně zmenšil. Vysoká inflace a drahé energie loni zkomplikovaly situaci s bydlením více než polovině Čechů. A nejistota mezi nimi přetrvává dál. Z drahých energií má strach zhruba třetina oslovených a zhoršila se také obava o dopady inflace, té se bojí zhruba čtvrtina respondentů. Navzdory tomu začínají Češi opět doufat, že v rámci situace v bydlení nastanou lepší zítřky. Aktuální příznivý vývoj se promítá do nadějí Čechů na pořízení vlastního bydlení. Podíl Čechů, kteří si myslí, že si kvůli inflaci, cenám energií a úrokovým sazbám nebudou moci dovolit vlastní bydlení, oproti loňskému roku klesl z 88 na 80 procent. Podíl Čechů, kteří si myslí, že pro ně bude těžší dosáhnout na vlastní bydlení 2020 62 % 2021 77 % 2022 88 % 2023 80 % Zdroj: Průzkum Instant Research pro Generaci Investments CEE „Mezi Čechy lze cítit mírný optimismus ve vidině pořízení si vlastního bydlení. Oproti tomu je ale stále trápí vysoká inflace. Ta i přes svůj pokles zůstává poměrně vysoká a v peněženkách Čechů i nadále po dvou letech představuje hlavního strašáka,“ komentuje výsledky průzkumu Marek Bečička, ředitel Product & Real Assets Generali Investments CEE. Přesto zůstává bilance spíše děsivá. V praxi by si v současné situaci mohli pořídit vlastní byt nebo dům jen dva z 10 oslovených Čechů. Ještě před dvěma lety by to podle dat Generali byl zhruba dvojnásobek. 33 metrů za pět milionů Velký optimismus není na místě ani mezi Čechy, kteří hypotéku již čerpají. Stouplo procento těch, kteří mají aktuálně problém s jejím splácením. Mohou za to, mimo jiné, končící pětileté fixace hypoték, které se týkají každoročně desetitisíců Čechů. „Ještě před pěti lety bylo možné za pět milionů korun koupit menší byt v Praze o ploše 48 metrů čtverečních. Při využití hypotéky s dobou splácení 30 let a LTV ve výši 80 procent ceny nemovitosti činila splátka něco málo přes 15 tisíc korun měsíčně. Letos by si za stejné peníze pořídili byt o velikosti 33 metrů čtverečních, pohoršili by si tedy o 15 metrů a připlatili by si zhruba 10 tisíc,“ komentuje Bečička. Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit. Přejít před obsah vložený z jiného webu. Zatímco v roce 2018 představovala splátka 15 tisíc Kč přibližně 47 procent tehdejšího průměrného čistého platu v Praze, splátka 24 až 25 tisíc Kč po konci fixace aktuálně odpovídá celým 58 procentům. V této souvislosti nelze opomenout fakt, že čím větší podíl tvoří v příjmu splátka hypotéky, tím rizikovějším se úvěr stává. Také proto vloni v dubnu přišla Česká národní banka se zavedením takzvaného DSTI limitu (poměr mezi měsíčním čistým příjmem žadatele o hypotéku a částky, která padne na splátku všech jeho úvěrů) na 50 procent. Letos v červnu jej ale opět zrušila. Podle odborníků z hypotečního trhu se ho ale řada bank při schvalování hypotečního úvěru stále drží, právě ve snaze udržet bezpečné splácení úvěrů. Pokles nebo pomalý růst cen nemovitostí Oproti loňskému roku klesající obava z toho, že si lidé nebudou moci dovolit vlastní bydlení, může souviset s výhledem respondentů na ceny nemovitostí. Více než dvě třetiny Čechů si myslí, že ceny nemovitostí již dále neporostou stávajícím tempem. Celkem 39 procent respondentů věří, že ceny nemovitostí zpomalí, dalších 22 procent respondentů dokonce věří, že ceny nemovitostí budou klesat. Očekáváte růst cen nemovitostí? Ano 39,5 % Ne, růst cen výrazně zpomalí 38,7 % Ne, naopak očekávám, že dojde k poklesu cen 21,8 % Zdroj: Průzkum Instant Research pro Generaci Investments CEE „Přes prokazatelný optimismus ve společnosti, který náš průzkum potvrzuje, si myslím, že po mírné korekci cen nemovitostí došlo ke stabilizaci a do budoucna lze očekávat jejich opětovný růst. Již ne tak dramatický, ale věřím, že bude pokračovat,“ dodává na závěr Bečička. Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-reality-drsny-vypocet-pro-zajemce-o-bydleni-o-15-metru-mene-a-osm-tisic-navic-237661?fbclid=IwAR3ZYCexiLPbUTXma6ZqSsaADRLX5qPvRKP-_O-u1ZxcHJusfkmHBbDECoU


Úterý, 3. říjen 2023 - Přiznání k dani z nemovitostí se zjednoduší

Majitelé nemovitostí mohou ode dneška nově využít předvyplnění daňového přiznání údaji, jimiž finanční správa disponuje nebo jsou evidovány v katastru nemovitostí. Služba je v pilotním provozu dostupná pro uživatele daňové informační schránky DIS+ na portálu Moje daně. Do té se lze přihlásit přes bankovní identitu, datovou schránkou nebo přístupovými údaji, které přidělila finanční správa. V tuto chvíli si tak lidé, kteří letos koupili, zdědili nebo dostali darem nemovitost, mohou zkontrolovat, jaké údaje finanční správa má a zda se shodují údaje z katastru nemovitostí. Zatím totiž daňové přiznání podat nelze, to půjde až v lednu za zdaňovací období 2024. Novinka tak ušetří lidem čas až v příštím roce, nyní slouží spíše pro kontrolu. Vlastníků, kteří daň z nemovitosti už platí, se nová služba netýká. Ti už žádné daňové přiznání nepodávají, pouze vždy v dubnu obdrží od finanční správy pokyny k platbě. Daňové přiznání z daně z nemovitých věcí se podává pouze jednou, a to za rok, kdy k pořízení či získání nemovitosti došlo. Případně je nutné ho ještě podat pokud jste svou nemovitosti výrazně přestavěli, zrekonstruovali či změnili její charakter, tedy například jste z louky udělali stavební parcelu. V Česku vlastní nemovitost skoro 80 procent lidí. Přesto výnos z daně tvoří jen něco málo přes jedno procento z celkového výnosu všech daní. Oproti jiným evropským zemím je daň nízká. Nyní by se měla od nového roku zvýšit v průměru o dvě třetiny. Počítá s tím konsolidační balíček vlády. Zdroj: https://www.penize.cz/dan-z-nemovitosti/446165-priznani-k-dani-z-nemovitosti-se-zjednodusi


Středa, 19. říjen 2022 - Potřebujete prodat nemovitost? Čekání na lepší dobu se nemusí vyplatit

Po rychlém zdražování přichází většinou výrazný cenový pokles. A nezáleží ani tak na tom, jestli jde o cenu zlata, železa, bitcoinu, elektřiny, plynu či realit. U nemovitostí trvá jeden takový cyklus, během kterého rostou a následně padají ceny až k pomyslnému cenovému dnu, od kterého se trh následně opět odrazí, zhruba 8-12 let. A čím nastane rychlejší zdražování, tím následně dochází i k výraznějšímu snižování cen. Snad každý, kdo cokoli prodával, chtěl ale získat nejvyšší možnou cenu. Proto bývá zdražování cen rychlejší než následný pokles. Lidé totiž mnohem raději zvedají ceny, než slevují ze svých nároků. Kupní cena je však vždy závislá na aktuální poptávce. Na českém trhu s nemovitostmi ovšem poptávka po vlastním bydlení klesá již třetí kvartál v řadě a zatím to na zastavení poklesu příliš nevypadá. Podle oslovených realitních makléřů nechce většina prodávajících o slevách zatím slyšet. Jenže čekat na návrat silné poptávky a rostoucích cen může trvat déle, než se zdá. Nejen trh nemovitostí, ale i mnoho dalších odvětví bylo výrazně pokřiveno příchodem pandemie v roce 2020. Velmi silné vládní stimuly ekonomiky, zrušení daně z nabytí nemovitosti či deaktivace parametrů DTI a DSTI, které jsou důležité pro žadatele o hypoteční úvěr, způsobily nápor zájemců v realitních kancelářích. Pomyslný hon na nemovitosti, přeplácení nabídkových cen či aukce nemohly trvat věčně. Již v listopadu 2021 byly vidět první známky snížení zájmu o nákup českých nemovitostí. Na realitních serverech začaly přibývat nové inzeráty rychleji než mazání těch starých. Statistiky cen bytů serverů realitycechy.cz a realitymorava.cz dokonce již na přelomu let 2021 a 2022 ukazovaly, že došlo k zastavení růstu cen bytů. Současné zmírnění poptávky po vlastním bydlení potvrzuje také Tomáš Tuček z realitní kanceláře My dva reality: "Poptávka po nemovitostech je opravdu nižší než v minulých letech, což je dáno vyššími sazbami hypotečního úvěrování a taky velkými obavami lidí ze zdražujících se energií, které se přímo promítají do jejich výdajů. Lidé mají potřebu své prostředky spíše šetřit, protože očekávají vysoká vyúčtování a snížení úrokových sazeb." Právě ceny energií jsou současně i důvodem, proč se na trh dostává více nemovitostí než v minulých letech. Mnohé rodinné domy, byty či rekreační objekty byly totiž v minulosti stavěny bez přihlédnutí k jejich energetické náročnosti. Nyní si ovšem lidé pečlivě zváží, zdali budou i nadále bydlet ve velkém a energeticky náročném domě, nebo se raději přestěhují do menšího, levnějšího bydlení. Jednou z možností při pořízení starších nemovitostí je jejich kompletní rekonstrukce, čítající např. zateplení, výměnu oken či instalaci fotovoltaické elektrárny, ovšem takovou investici si nemůže dovolit každý. Tomáš Tuček tedy radí všem, kteří uvažují aktuálně o prodeji své nemovitosti, ať zbytečně neotálejí. "Není na co čekat, je možné, že vzhledem k nižšímu počtu kupujících, ceny začnou mírně klesat, takže bych doporučil prodávat co nejdříve, klidně i delší dobu." Oproti minulým letům došlo také k výrazné změně v oblast nájemního bydlení. Nedostupné ceny nemovitostí, vysoké úrokové sazby hypotečních úvěrů či zpřísněné podmínky pro získání úvěrů na bydlení patří mezi nejčastější důvody, proč nyní zájemci raději dávají přednost nájemnímu bydlení. Pokud tedy uvažujete o prodeji nemovitosti kontaktuje zkušeného realitního makléře, který se ve vaší oblasti dlouhodobě pohybuje a vše s ním proberte. Některé typy nemovitostí, například pozemky či chaty a chalupy je lepší dávat do prodeje na jaře, kdy se prodávají lépe než například na podzim. Naopak byty mají po celý rok poptávku velmi podobnou. Pokud se rozhodujete o prodeji vašeho bytu či rodinného domu právě teď, nezapomeňte na správné nastavení prodejní ceny. Na větu typu: "Soused před rokem prodal za velmi draho, já chci minimálně to, co získal on," ovšem rovnou zapomeňte. Zkušený realitní makléř vás sice navrženou cenou nejspíš nepotěší, ale je lepší počítat s cenou reálnou než s takovou, za kterou by se nemovitost neprodala. Zdroj: www.realitymorava.cz


Čtvrtek, 26. květen 2022 - Posledních pár dní na úhradu daně z nemovitých vecí

Už jen do 31.5. je čas na úhradu daně z nemovitých věcí. Složenky, resp. podklady k platbě byste již měli mít ve svých poštovních schránkách, datových schránkách, či e-mailech, dle zvoleného způsobu doručení.


Pondělí, 14. březen 2022 - Vznikl Vám příjem z prodeje nemovitosti? Nezapomeňte ho uvést do svého daňového přiznání. Už jen do konce března.

Blíží se termín podání daňového přiznání k dani z příjmu za rok 2021. Pokud jste vloni prodali nemovitost a vznikl Vám prodejem příjem, který musíte zdanit, je potřeba ho uvést i ve Vašem daňovém přiznání. Termín podání je každoročně do konce března, příp. s daňovým poradcem do konce června. Existují ale i případy, kdy jste od daně z příjmu osvobozeni a nemusíte příjem ani uvádět do svého daňového přiznání. Těmi nejčastějšími je splnění podmínky 2 roky trvalé bydliště v nemovitosti bezprostředně před prodejem, nebo vlastnictví nemovitosti alespoň 5 let (u nemovitostí nabytých po 1.1.2021 je časový test prodloužen na 10 let), příp. použití utržených finančních prostředků na nákup vlastního bydlení do 1 roku po prodeji. Kompletní výčet důvodů pro osvobození naleznete § 4 Zákona o daních z příjmu.


Čtvrtek, 27. leden 2022 - Posledních pár dní na podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2022!

Jak na to? Dnes Vám přiblížíme problematiku z pohledu kupujících (nabyvatelů) nemovitostí. Každý nabyvatel (Kupující, obdarovaný, dědic, vydražitel...) nemovitosti se musí podáním přiznání k dani z nemovitých věcí přihlásit k plátcovství daně z nově nabyté nemovitosti. Pokud se jedná o první nemovitost v daném kraji, podává se řádné přiznání. Pokud již vlastní z dřívější doby jiné nemovitosti v rámci daného kraje v přiznání vyplňuje pouze ty nově nabyté během roku 2021, přiznání je pak označeno jako "dílčí". Pokud je nemovitost ve společném jmění manželů, podává přiznání pouze jeden z nich. U podílových spoluvlastníků si můžete sami zvolit, zda si každý bude hradit daň za svůj podíl a přihlásíte se tak všichni, nebo se přihlásí pouze jeden a hradí daň za celou nemovitost (tuto variantu finanční úřady zpravidla preferují). Podání podejte na podatelně finančního úřadu, v jehož obvodu se nemovitost nachází, nebo kde máte spis v rámci kraje, případně zašlete doporučenou poštovní zásilkou. Doporučujeme si nechat (v případě osobního podání) orazítkovat kopii podaného přiznání pro Vaše potřeby. Splatnost vyměřené daně je do konce května 2022 (pokud nepřesáhne částku 5.000,- Kč, v tom případě lze rozdělit na dvě stejné části, druhá se splatností do konce listopadu, příp. provozujete-li zemedělskou výrobu a chov ryb, pak jsou pro Vás rozhodující termíny splatnosti 31.8. a 30.11.). Daň lze též hradit daň prostřednictvím SIPO. Finanční úřad Vám zašle složenku nebo avízo k platbě daně prostřednictvím datové schránky, nebo e-mailu. Ze zkušenosti víme, že podklady k platbě občas nedorazí, nebo dorazí až na poslední chvíli, tak se na to prosím příliš nespoléhejte a sami si úhradu ohlídejte! V případě, že chcete zasílat informace a podklady k platbě e-mailem, musíte se k této "službě" zaregistrovat jednoduchým formulářem, který naleznete na webu finanční správy, případně možnost označit přímo v přiznání. Variabilní symbol platby je vždy rodné číslo poplatníka daně. Předčíslí bankovního účtu pro daň z nemovitých věcí je vždy 7755, dále následuje číslo účtu konkrétního finančního úřadu (seznam dle jednotlivých krajů přikládám v příloze) a kód banky pro ČNB je vždy 0710. Tzn. např. pro Středočeský kraj bude platba daně z nemovitých věcí odesílaná na číslo účtu: 7755-77628111/0710. Na daň z pohledu prodávajících se podíváme zase příště. 🙂


Čtvrtek, 13. leden 2022 - Blíží se lhůta pro podání daňových přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2022

Opět tu máme období daní z nemovitých věcí. Lhůta pro podání přiznání připadá letos na pondělí 31.1.2022. Při každé změně ve vlastnictví, která proběhla v roce 2021 máte teď v lednu podat odhlášku/přihlášku k této dani! Nezapomeňte a nenechávejte podání na poslední chvíli. 🙂


Úterý, 4. leden 2022 - Přejeme všem úspěšný vstup do Nového roku. I v roce 2022 jsme Vám s našimi službami k dispozici a těšíme se na spolupráci. :-)


Pátek, 12. listopad 2021 - Kupujete-li nemovitost, nezapomeňte na stav komínů

Od 1. září 2022 bude platit zákaz provozování teplovodních kotlů na pevná paliva, které neplní přísné emisní limity podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Navíc od roku 2016 musí být každý teplovodní kotel na pevná paliva pravidelně jednou za tři roky kontrolován odborníkem. Ovšem k novým kotlům patří i odpovídající spalinové cesty, na které by se nemělo zapomínat. Více v článku zde: https://www.realitymorava.cz/realitni-zpravodaj/2243-kupujete-li-nemovitost-nezapomente-na-kvalitu-kominu


Pátek, 1. říjen 2021 - Zvýšení sazeb ČNB zdraží i hypotéky

Bankovní rada České národní banky včera překvapivě zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na 1,5 procenta. Ekonomové čekali zvýšení sazby o 0,5 procentního bodu. Jde o nejvýraznější růst sazeb od roku 1997. Důvodem je především rostoucí inflace, která v srpnu překonala čtyřprocentní hranici a byla výrazně nad očekáváním centrální banky. Guvernér ČNB Jiří Rusnok zároveň uvedl, že tempo dalšího zvyšování úrokových sazeb bude podmíněno budoucím vývojem a vyzněním podzimní prognózy. Tu by měla mít bankovní rada k dispozici na dalším měnovém zasedání na počátku listopadu. Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Kdo ještě váhá s vyřízením hypotéky, měl by si pospíšit. Je velice pravděpodobné, že jejich zdražení na sebe nenechá dlouho čekat. Zdroj: www.ceskenoviny.cz


Čtvrtek, 13. květen 2021 - Provozovny realitních kanceláří opět smějí otevřít

Při rozvolňování již došla řada i na provozovny realitních kanceláří. Od tohoto týdne již opět můžeme přivítat klienty na jednání i u nás v kanceláři, samozřejmě při dodržení přísných hygienických opatření. Negativní Covid test není vyžadován. Podrobná pravidla návštěvy provozovny realitní kanceláře viz stránky ministerstva pro místní rozvoj. Těšíme se na Vás. 😀 https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/realitni-cinnost/aktuality/777-(1)


Úterý, 12. leden 2021 - Odložení termínu pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí o 2 měsíce

Na mimořádném jednání vlády dne 7.1.2021 bylo schváleno, že přiznání k dani nemovitých věcí bude možné bez sankcí podat až do 1. dubna, místo 1. února. Termín zaplacení daně, je totiž standardně do 1. června. Cílem tohoto opatření je podle ministerstva financí v souvislosti s pandemií omezit osobní návštěvy finančních úřadů i pošt. "Odložení povinnosti podat přiznání k silniční dani a dani z nemovitých věcí o dva měsíce do konce března považuji v této situaci za nezbytné. Obě tyto daně se totiž často vyřizují v papírové podobě s aktivní pomocí pracovníků finančních úřadů," uvedla v tiskové zprávě ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Zdroj: www.ceskenoviny.cz


Pondělí, 21. září 2020 - Daň z nabití nemovitých věcí definitivně zrušena!

Poslanci 15.9.2020 definitivně potvrdili zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětným použitím pro vklady povolené katastrem nemovitostí od 1.12.2019. Prezident podepsal tento dlouho očekávaný zákon v pátek. Čeká se již jen na formální vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů, nyní už je ale na 100 % možné říci, že daň je definitivně zručena. Všichni, kdo s nabyli od 1.12.2019 nemovitost si tak mohou oddychnout, daň platit nebudou, nebo pokud již zaplatili, bude jim vrácena. Daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % platil kupující a stát na ní ročně vybíral kolem 13 miliard korun. Zákon, kterým se ruší patřičné zákonné opatření Senátu z roku 2013, současně zachovává možnost kupujících odečítat si od základu daně z příjmů úroky z úvěru na bydlení a prodlužuje tzv. časový test vlastnictví nemovitosti z 5 na 10 let, pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení. Prodloužení časového testu bude platit pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021.


Středa, 1. červenec 2020 - 10 rad jak snížit riziko vloupání nejen během dovolené

1) Zapomeňte na klíče pod rohožkou, či v květináči. 2) Zajistěte pravidelné vybírání pošty a letáků ze schránky. 3) Pořiďte si jednoduchý elektrospínač a nastavte na světla, rádio či televizi na časové spínání v době Vaší nepřítomnosti. 4) Poproste důvěryhodné sousedy, aby si všímali neobvyklé aktivity kolem Vašeho domu (či přímo v domě) během Vaší nepřítomnosti. 5) Instalujte zabezpečovací systém, kamerový systém, bezpečnostní dveře apod. 6) Nenechávejte otevřená okna, ani na ventilaci. 7) Nesdílejte informace o Vašem plánovaném odjezdu, nebo fotografie během dovolené na sociální sítě, vše může počkat až se vrátíte. 8) Nenechávejte stažené rolety delší dobu, budí dojem opuštěné nemovitosti. 9) Na vchod do domu musí být vidět. Nenechávejte před vchodem postavené jakékoliv velké předměty, prostříhejte keře, instalujte noční světlo s pohybovým senzorem. 10) Pokud je to možné, nechte před domem zaparkované auto, aby budilo dojem, že jste doma.


Pondělí, 22. červen 2020 - Odložení placení daně z nabytí nemovitých věcí až na 31.12.2020

Vláda schválila návrh Ministerstva financí odložit úhradu daně z nabytí nemovitosti do 31. 12. 2020. Došlo tak k dalšímu posunu. Dosud byla úhrada daně posunuta do 31. 8. 2020 pro ty, kteří měli povinnost podat daňové přiznání po 31. 3. 2020. Datum posunu k 31. 12. 2020 nebylo zvoleno náhodou. Od 1. 1. 2021 by měla začít platit novela, která má daň z nabytí nemovitosti zcela zrušit. Návrh novely je spojen se změnou zákona o daních z příjmů, konkrétně s navrhovaným zrušením možnosti odečtu úroků z hypotéky od základu daně a prodloužením tzv. časového testu pro osvobození zisku z prodeje nemovitosti nesloužící k bydlení vlastníka. Poslanci zatím započali s projednáváním, ale již nyní je zřejmé, že nebude jednoduché. Poslanci podali několik pozměňovacích návrhů, které povětšinou různým způsobem navrhují zmírnění dopadů zrušení možnosti odečtu úroků z hypoték na běžné občany. Pokud sněmovna novelu schválí, musí být ještě projednána senátem. Proto není reálné očekávat schvální novely dříve než na podzim. Novela zákona může ve sněmovně či senátu doznat změn, nadále proto vše sledujeme. Jisté však je, že ti, co koupili nemovitost letos, nemusí s jistotou do konce roku daň z nabytí nemovitosti hradit. Zdroj: www.realitymorava.cz


Úterý, 19. květen 2020 - Máme zřízenou nově zavedenou živnost "Realitní zprostředkování"

Zákon o realitním zprostředkování nám uložil několik nových povinností, mj. zřízení nové VÁZANÉ živnosti "Realitní zprostředkování", a to nejpozději do 3.3.2021. S kladenským živnostenským úřadem to byl sice trochu boj, zákon si vykládá po svém a požadoval po nás doložení i několika věcí nad rámec zákona, ale což, vše jsme splnili, doložili, bitvu jsme vyhráli a již nám přišla nová vyřízená živnost.


Úterý, 5. květen 2020 - Vláda schválila zrušení daně, návrh zákona putuje do sněmovny

Vláda ve čtvrtek 30.4.2020 schválila zrušení daně z nabytí nemovitosti. Daňové odpočty u hypoték budou nadále možné u všech smluv uzavřených do konce roku 2021. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) zrušení slibovala už od konce března a téměř zastavila realitní trh. Zákon musí ještě schválit Poslanecká Sněmovna. „Po velice dlouhé debatě jsme se shodli na zrušení daně z nabytí nemovitostí,“ sdělila ve čtvrtek na tiskové konferenci po jednání vlády Schillerová. Novela by měla mít podle ministryně zpětnou účinnost. To znamená, že lidé, kteří měli lhůtu pro podání přiznání do 31. března, kterou ministerstvo kvůli pandemii odložilo do konce srpna, již daň platit nebudou. Daň nebudou muset platit ani ti, kteří koupili nemovitost nebo pozemek už v prosinci 2019 a pokud ji už zaplatili, budou peníze vráceny. Jednou z podmínek zrušení daně je délka po kterou musí vlastník platit daň z příjmu, pokud se rozhodne nemovitost prodat. Ta je dnes až 15 procent a platí se z rozdílu toho, za kolik byla nemovitost koupena a následně prodána. Schillerová už měsíc slibuje zrušení daně z nabytí nemovitosti. A trh kvůli tomu stojí. Dnes vlastník musí daň z příjmu při prodeji platit, pokud nemovitost prodá do pěti let, pokud se k tomu rozhodne později, daň platit nemusí. Vláda tuto dobu navrhla prodlužit až na 10 let. Argumentem je boj proti spekulantům, kteří domy ve velkém nakupují a pak za draho prodávají, a pomoc mladým rodinám. Prodloužení časového testu bude platit ale až pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021. Zdroj: www.novinky.cz


Středa, 15. duben 2020 - Zrušení daně z nabytí nemovitosti bude projednáno již v pátek 17.4.2020

Na pátek 17. dubna je plánované projednání zrušení daně z nabytí nemovitých věcí zástupci koaliční rady vlády a Národní ekonomické rady vlády, tak držme palce, ať se nic nepokazí. Zrušení, pokud projde, by dle současného návrhu mělo platit zpětně až do prosince 2019, tak není důvod spekulativně vyčkávat s koupí nemovitosti. https://www.kurzy.cz/…/539997-zruseni-dane-z-nabyti-nemovi…/


Sobota, 11. duben 2020 - Prohlídky nemovitostí probíhají za přísných hygienických opatření

Prohlídky nemovitostí s makléři již opět probíhají, ovšem při dodržení přísných hygienických opatření. Prosíme v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví nás všech o maximální ohleduplnost🙏. Základní pravidla pro prohlídky v současné situaci jsou následující: ☑️Snažte se o nemovitosti zjistit vždy co nejvíce informací předem, aby se eliminovali nadbytečné prohlídky. ☑️Pokud je to možné, navštivte nejdříve sami okolí nemovitosti, abyste se přesvědčili, že je vše dle Vašich představ. ☑️Vyžádejte si předem plánky, půdorysy, rozměry místností a jakékoliv další informace, které Vám usnadní rozhodování. ☑️Sjednejte si osobní schůzku s makléřem až ve chvíli, kdy si budete jisti, že dle všech dostupných informací by Vám nemovitost mohla vyhovovat. ☑️Nechte pro tentokrát babičky, tetičky a ratolesti doma. ☑️Na prohlídce dodržujte rozestupy. ☑️Používejte roušky, rukavice, desinfekce, jako nezbytnou nutnost. ☑️Veškeré platby hraďte bezhotovostně (nájemné, rezervační zálohy, úhrady za tržní ocenění aj.)


Čtvrtek, 2. duben 2020 - Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Možná se konečně dočkáme zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) to navrhne vládě, jako opatření, které by mohlo pomoci rozhýbat realitní trh. Pokud zrušení projde, platit by mělo retroaktivně pro všechny kupní smlouvy podané do katastru nemovitostí již od od začátku tohoto týdne, tj. od 30.3.2020. 🥳


Úterý, 17. březen 2020 - Opatření v souvislosti s koronavirem

Vzhledem ke všem opatřením vlády proti šíření koronaviru a vyhlášení karantény pro celou ČR je naše kancelář dočasně pro osobní jednání uzavřena. Stejně tak nelze momentálně realizovat ani prohlídky nemovitostí. Chceme maximální měrou přispět ke zvládnutí této nepříjemné situace, proto po dobu nezbytně nutnou budeme veškeré záležitosti vyřizovat pouze po telefonu, e-mailu, či korespondenčně. Bezpečnost a zdraví našich klientů je pro nás na prvním místě a proto věříme, že vzhledem k vážnosti situace, toto pochopíte. Další vývoj budeme pečlivě sledovat a prohlídky a jednání naplánujeme, jakmile se situace stabilizuje. Děkujeme za pochopení, za tým Realitní kanceláře NIKTEL, Erik a Mirka Lajbnerovi.


Úterý, 3. březen 2020 - Účinnost realitního zákona je tu!

Dnes nastala účinnost dlouho připravovaného zákona o realitním zprostředkování č. 39/2020 Sb. Zde je jeho paragrafové znění. https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/20-039.htm


Pondělí, 2. březen 2020 - Víte jak na odečtení úroků z hypotéky?

Termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob se rychle blíží, proto sdílíme článek, který shrnuje to nejdůležitější, co je potřeba k tomu, abyste si mohli odečíst zaplacené úroky z hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření od základu daně. https://www.realitymorava.cz/realitni-zpravodaj/1887-5-nejcastejsich-otazek-k-odpoctum-uroku-z-hypoteky?fbclid=IwAR1LPs4de1iDfE4Up0Ke7JiSxmi-iqj2gjQ9DCMWb5vCMd_eCfyJSw8qTtM


Středa, 5. únor 2020 - Srovnání vlastního vs. nájemního bydlení

V České republice je v porovnání s ostatnímu evropskými zeměmi nezvykle velký trend vlastnického bytů. Myšlenka, že bydlet ve vlastním je lepší, než platit nájem, je zde zakořeněná pravděpodobně od 90. let, kdy se začal privatizovat bytový fond. Nicméně existují i velmi vyspělé země, kde je trend spíše opačný. Vlastnické bydlení má prostě své pro i proti. Právě tak jako bydlení nájemní. Vlastní bydlení s hypotékou - Pokud jste si vzali hypotéku, plně disponovat s nemovitostí budete moci až tehdy, jakmile bude z katastru nemovitostí odstraněna plomba ve prospěch hypotéční banky či jiné finanční instituce. Možnost nakládat s bytem či domem je totiž až do doby úplného splacení peněz omezena. Samozřejmě velkou výhodou je, že banka vám nemluví do toho, jaké zařízení máte v bytě, kdo u vás bude bydlet a jak a zda můžete využívat přilehlý dvorek. O vše se staráte sami. Do toho však spadají také investice. Když budete kupovat starší byt či dům, zároveň s hypotékou budete muset ještě počítat s náklady na renovaci, případně rekonstrukci. Jestliže koupíte nový byt či dům a budete se těšit, že doplatíte hypotéku a konečně si oddechnete, zařízení mezi tím zastará. Měsíční náklady na bydlení sice budou nižší, ovšem bude třeba spořit na opravy, nebo si na ně dokonce zase půjčit. Nájemní bydlení - Místo splácení hypotéky budete platit nájem. A budete mít méně starostí. Vaším problémem nebude stav rozvodů v domě, podlahy, ani zatékání do střechy. O vše bude pečovat majitel domu, případně SVJ, v němž bude váš nájemní byt. Jediné, do čeho budete muset investovat, jsou tzv. drobné opravy, které specifikuje nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu. Jde například o malování, opravu omítek, tapetování, čištění podlah, opravy částí dveří a oken (kování, kliky), zámků, rolet, žaluzií, vypínačů, klimatizace, digestoří, kamen apod. Přičemž zároveň náklad na jednu takovou opravu by neměl přesáhnout 1 000 Kč. Fakt, že byt nevlastníte, může mít ale i jistá omezení. Jak to vychází finančně? I přes současné vysoké ceny nemovitostí, stále vychází z dlouhodobého pohledu vlastní bydlení výhodněji než bydlení nájemní. Ceny nemovitostí se totiž zvyšují a je velká pravděpodobnost, že budou nemovitosti za 30 let dražší než nyní. Bohužel, zájemci o vlastní bydlení se čím dál častěji dostávají do situace, kdy jim díky přísnějším podmínkách není hypotéka poskytnuta.


Pondělí, 11. listopad 2019 - Zákon o realitním zprostředkování putuje do senátu

Koncem minulého týdne byl schválen Poslaneckou sněmovnou Zákon o realitním zprostředkování, resp. jeho návrh. Ten nyní poputuje do Senátu a pokud se nestane nic zásadního, začne v první polovině příštího roku platit. Jde o dlouho očekávaný zákon, který přinesl mnoho rozporuplných pozměňovacích návrhů. Různé zájmové skupiny se po celou dobu snažili upravit si zákon k obrazu svému. A nemuselo se vždy jednat o realitní kanceláře, které očekávají, že zákon “vyčistí” trh od nekalých praktik a nepoctivých makléřů. Většina vnímá nový návrh Zákona o realitním zprostředkování jako dobrý začátek pro užší vymezení hranic, resp. pravidel, pro realitní kanceláře a makléře. Doposud mohl realitního makléře dělat kdokoliv, bez zkušeností a jakéhokoliv odborného nebo i technického zázemí. Možná právě proto má Česká republika oficiálně nejvíce realitních makléřů na jednoho občana. Nezbývá než počkat, do příštího roku, jak se jeho působení na trhu s nemovitostmi odrazí. Zdroj: www.adol.cz


Pátek, 20. září 2019 - Zákon o realitním zprostředkování schválen v prvním čtení

Projednávaný Zákon o realitním zprostředkování (sněmovní tisk 391) byl 18.9.2019 ústavně právním výborem schválen a doporučen do druhého čtení s tím, že byl přijat jediný pozměňovací návrh č. 3377, který předložila poslankyně profesorka Válková spolu s poslankyní Malou a poslancem Ferim. Znamená to, že možná již v příštím týdnu může být návrh projednán ve druhém čtení na plénu Sněmovny s doporučením gesčního Hospodářského výboru a s doporučením Ústavně právního a s jedním doporučeným pozměňovacím návrhem. Na plénu by se mohly projednat další pozměňovací návrhy, načtené do systému PSP, případně další, které přednesou poslanci, jak informoval Ing. Bc. Pavel Rakouš, vedoucí oddělení realitní činnosti z Ministerstva pro místní rozvoj.


Úterý, 27. srpen 2019 - Jak se bránit proti neohleduplným sousedům

Zvláště v letních měsících trávíme podstatnou část volného času na zahradě, balkóně, či zahradě. Totéž činí i sousedé. Grilování, přátelské posezení s hudbou se může protáhnout dlouho do noci, a jestliže brzy ráno vstáváte do zaměstnání, moc se nevyspíte. Jednou to lze pochopit. Pokud se podobné akce u sousedů stanou dennodenním pravidlem, může to rychle narušit sousedské vztahy. A nejde jen o hluk. Práva a povinnosti vzájemně sousedících osob se liší v závislosti na tom, o jaký typ bydlení se jedná. Zda jde o rodinný dům, nájemní nebo družstevní byt, byt v osobním vlastnictví či zahrádku v zahrádkářské kolonii. Vlastník nemovitosti musí dodržovat pravidla hry Zákon stanoví, že výkon vlastnického práva nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem. Tato ustanovení dále rozvíjí občanský zákoník. V podstatě se dá říci, že vlastník se musí zdržet všeho, co by škodilo sousedům a omezilo užívání jejich nemovitosti a pozemku. Je to například odpad či voda, která poteče na jejich pozemek, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a podobně. To platí i o vnikání zvířat, celonočním štěkání psa či řezání dříví cirkulárkou o půlnoci. Jak se domluvit – a co když domluva nezabere? Někdy stačí sousedy upozornit. Třeba si sami neuvědomili, že jejich chování ruší ostatní. Pokud však na stížnosti nereagují, nebo vaše argumenty odmítají, nezbývá než se bránit v mezích zákona. Pokud nezabralo ústní upozornění, je třeba přistoupit k písemné formě. Tak budete mít dostatečný důkaz, že jste měli zájem na smírném řešení. Jestliže ani to nezabere, zvolte kontakt na příslušný veřejný orgán. Když půjde o opakující se rušení nočního klidu, volejte městskou nebo státní policii. Jestliže na váš pozemek opakovaně vnikají zvířata sousedů, dejte podnět na obecní úřad. V častém případě rušení nočního klidu se sousedé dopouštějí přestupku proti veřejnému pořádku a mohou dostat pokutu až 5000 Kč. Za noční klid se přitom považuje podle soudní praxe období mezi 22. večerní až 6. hodinou ranní. Když nezabere upozornění a pokuta od obecního úřadu, nezbývá než dát podnět k soudu. Jak na nájemníky Každý z nájemců i vlastníků bytů je povinen dodržovat schválený domovní řád či pravidla určená nájemní smlouvou. Ta obvykle zakazují obtěžování nájemníků nadměrným zápachem či hlukem, rušením nočního klidu, skladováním odpadků apod. Jestliže tedy bydlíte v bytě a ruší vás soused, praxe bude stejná jako v případě vlastníka nemovitosti. Ovšem jestliže soused má byt pronajatý a není vlastníkem, kontaktujte pronajímatele – tj. vlastníka. Ten je v případě takového jednání oprávněn dát nájemci výpověď. I u družstevních bytů je třeba upozornit na obtěžující jednání souseda odpovědnou osobu. Může to být vedení družstva nebo ostatní členové na schůzi družstva. Družstvo může v případě závažného porušování členských povinností rozhodnout o vyloučení takového člena, předcházela-li tomu písemná výstraha. Jsou extrémní případy, že se lidé kvůli nadměrnému obtěžování ze strany souseda raději odstěhují. A i když se mnohdy zdá, že jediným způsobem, jak sousedovi dát na vědomí, že vás nadmíru obtěžuje, je opakování jeho vlastního chování, míjí se toto řešení obvykle účinkem. Je lepší zachovat chladnou hlavu a celou situaci řešit s rozumem.Zdroj: www.realitycechy.cz


Středa, 17. červenec 2019 - Osvobození od daně z příjmu po prodeji nemovitosti

Osvobození od daně z příjmu po prodeji nemovitosti je často diskutovaná záležitost. Obecně známé podmínky pro osvobození jsou 5 let vlastnictví prodávané nemovitosti, nebo 2 roky bydlení v předmětné nemovitosti bezprostředně před prodejem. Další možností je investování zisku z prodeje nemovitosti do 1 roku na uspokojení vlastní bytové potřeby. Jak je to ale v případě, že si pořizujete ze zisku stavební pozemek na další výstavbu vlastního bydlení? Pak by byla lhůta 1 roku příliš krátká a zákonodárci stanovili v případě koupě stavebních pozemků s následnou výstavbou RD lhůtu 4 letou k zahájení stavby a proinvestování celé utržené částky z prodeje předchozí nemovitosti. Bohužel ne vždy toto perfektně znají i úřednice na finančních úřadech. Je proto dobré se v problematice dobře vyznat a nenechat se odbýt mylnou informací pracovnic.


Středa, 19. červen 2019 - Dnes je Evropský den proti vloupání

Protože se blíží doba dovolených, která je pro domovní vloupání nejrizikovější, spustila Evropská síť prevence kriminality kampaň, ve které se snaží informovat, jak se efektivně chránit proti vloupání. Existuje několik rad a doporučení, která bychom měli dodržovat, pokud odjíždíme na nějakou dobu mimo domov. Patří mezi ně např. řádné zabezpečení objektů, zajištění vybírání poštovní schránky, neschovávat si náhradní klíče kdekoliv u nemovitosti (pod rohožkou, v květníku...), nezmiňovat se o odjezdu na sociálních sítích, pokusit se vzbudit dojem, že nemovitost není opuštěná (automatické zapínání světel, televize, vytahování rolet apod.)... Více užitečných rad se dočtete v připojeném odkazu. Myslete prosím na bezpečnost Vašeho majetku, ať Vás po příjezdu z dovolené nečeká nepříjemné překvapení! https://www.policie.cz/clanek/or-kutna-hora-zpravodajstvi-evropsky-den-proti-vloupani.aspx


Středa, 20. únor 2019 - Pronájem bytů jen s živnostenským listem?

Ministerstvo průmyslu a obchodu chce v budoucnu vázat pronájmy bytů na živnostenský list. Povinnost se ale nejspíš nebude týkat úplně všech. Jestli se to však povede prosadit a v jaké konkrétní podobě, to je ještě ve hvězdách...Více zde: http://tn.nova.cz/clanek/videoreportaz/video-ministerstvo-chce-vetsi-kontrolu-pronajimatelu-bytu.html


Úterý, 5. únor 2019 - Odpovědnost za skryté vady nemovitosti je pětiletá

Věděli jste, že prodávající nemovitosti odpovídá kupujícímu za skryté vady nemovitosti po dobu 5 let? Dříve existovala lhůta pouze 6 měsíční, která se ukázala jako nedostatečná, protože během této krátké doby nestila proběhnout všechna roční období. Stávalo se tak, že na nemovitosti zakoupené na jaře, se mohly projevit skryté vady např. na vytápění až v zimním období, tedy po uplynutí lhůty pro uplatnění nároků ze skrytých vad. Proto nový občanský zákoník prodloužil tuto lhůtu na 5 let, nicméně do povědomí občanů se stále příliš nevryla, proto šíříme osvětu :-) Stále však platí podmínka, že tyto vady musely na nemovitosti existovat v době koupě. Pokud by se u Vás nějaké zásadní vady objevily, které byste chtěli reklamovat, neváhejte se na nás obrátit, poradíme, jak na to, příp. se pokusíme najít s protistranou ideální konsensus. U nás totiž neplatí, že prodejem naše péče o klienta končí :-)


Pondělí, 28. leden 2019 - Už jen do čtvrtka je možné podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí

Přinášíme pár informací k dani z nemovitých věcí z pohledu převodce nemovitosti. Převodce (tj. prodávající, dárce apod.) nemovitosti se od placení daně z nemovitých věcí musí odhlásit. Jedná se o mnohem jednodušší úkon než jsme si v minulém díle ukazovali u nabyvatele nemovitosti. Jsou dvě situace, které mohou nastat: 1) Pokud převodci zůstaly ve vlastnictví jiné nemovitosti, ze kterých je i nadále povinen odvádět daň, podává klasický tiskopis přiznání (ten světle modrý), kde vyplní pouze změny ke kterým došlo. Není třeba však vyplňovat všechny výměry, výpočty a koeficienty, jako při přihlášce, stačí správně označit nemovitost, u políčka s výslednou daní uvést nulu a ostatní údaje jen proškrtnout. nebo 2) V případě, že převodce v roce 2018 prodal/daroval či jinak pozbyl (např. v dražbě) všechny nemovitosti, které v daném kraji vlastnil, stačí napsat oznámení finančnímu úřadu volnou formou (nikoliv na tiskopisu přiznání), kde tuto skutečnost FÚ oznámí. Jako přílohu je třeba přiložit kopii kupní smlouvy, příp. list vlastnictví a d poznámek pokud možno uvést i číslo řízení v katastru nemovitostí. Tím je zákonná povinnost převodce splněna a už mu nadále složenka k placení daně chodit nebude, resp. přijde v květnu se sníženým výměrem.


Středa, 23. leden 2019 - Přepis elektřiny už i on-line

Dobrá zpráva pro všechny kdo se stěhují, pronajímají či kupují nemovitost, nově lze nyní u společnosti ČEZ provést přepis odběrného místa elektřiny i on-line. Potřebujete k tomu pouze základní údaje o elektroměru a odběrném místě a celá transakce by Vám neměla zabrat déle než 10 minut. Jediná podmínka je, aby se odběrné místo nacházelo na distribučním území ČEZ. A prozatím lze pouze na elektřinu, nikoliv na plyn. https://www.cez.cz/cs/podpora/pozadavky-online.html?gclid=Cj0KCQiAvqDiBRDAARIsADWh5TfL3DbY9Rynxptgl0DHEhKa8SLPtWuD1q8cyzglz4GpcSnjP-u9ZPcaAi6JEALw_wcB


Úterý, 22. leden 2019 - Vláda včera schválila návrh zákona o realitním zprostředkování.

Realitní činnost už by mělo být možné vykonávat pouze s vysokoškolským vzděláním, nebo s maturitou a tříletou praxí. Stane se z ní činnost vázaná. Zákon dále zavádí povinné pojištění odpovědnosti pro makléře a další specifické podmínky na fungování realitního trhu. Kritici mu vyčítají přílišnou vágnost, obecné formulace a nedostatečnou regulaci. Takže na to, jak skutečně ovlivní realitní trh a zda se podaří z něj vymítit nepoctivé zprostředkovatele si budeme muset počkat. My samozřejmě jakoukoliv snahu o vyčištění trhu, zlepšení odbornosti zprostředkovatelů a úrovně poskytovaných služeb obecně, velice vítáme. Jen doufáme, že ty roky příprav, času a úsilí, které už zákonu byly věnovány, nepřijdou vniveč nesprávnou konečnou formulací a zákon nakonec svůj účel naplní. Na zavedení zákona jsme každopádně připraveni, požadovanou odbornost mnohonásobně překračujeme a i bez zákona se snažíme poskytovat profesionální služby na nadstandardní úrovni. Pozitivní reference od našich klientů jsou tím nejlepším ukazatelem. ;-) https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cesky-raj-realitnich-makleru-ceka-regulace-navrh-je-nedostatecny-a-slaby-zni-od-kritiku-64683


Středa, 16. leden 2019 - Blíží se termín podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí

Upozornění pro všechny, kteří v loňském roce 2018 prodali nebo koupili, resp. darovali, zdědili, vydražili či jinak nabyli/pozbyli nemovitost v osobním vlastnictví, že se blíží termín pro odevzdání přiznání k dani z nemovitých věcí!!! Zahajujeme tímto opět, jako v minulém roce mini-seriál informací k této dani. Postupně Vám zde budeme zveřejňovat důležité informace, jak zpracovat, vyplnit, podat přiznání a další praktické rady. Daň - lidově nazývá "domovní daň", je hrazená zpravidla 1x ročně, nezaměňujte ji prosím s daní z nabytí nemovitých věcí, která se hradí cca 3 měsíce po převodu vlastnického práva. V případě změny ve vlastnictví nemovitostí za rok 2018 je tak nyní v lednu 2019 nutné se přihlásit, resp. odhlásit od plátcovství daně z nemovitých věcí. Poslední den pro podání řádného daňového přiznání k dani z nemovitých věcí místněpříslušnému správci daně - finančnímu úřadu - připadá letos na čtvrtek 31. 1. 2019. Již se však pomalu na FÚ začínají tvořit fronty a koncem měsíce je vždy situace mnohem horší, tak to nenechávejte prosím na poslední chvíli :-) Při nedodržení lhůty je finanční úřad povinen vystavit platební výměr na pokutu za opožděné tvrzení daně v minimální výši 500,- Kč, proto si prosím splňte svoji zákonnou povinnost včas. Tato povinnost se netýká bytů v družstevním vlastnictví. Více informací v kanceláři a na našem FB profilu.


Čtvrtek, 3. leden 2019 - Jsme zpět po Vánoční pauze a budeme tu pro Vás i po celý rok 2019. Doufáme, že bude pro Vás nejméně tak úspěšný, jako byl ten předchozí :-)


Čtvrtek, 6. prosinec 2018 - Přejeme Vám pohodové prožití adventního času, radostné svátky vánoční v kruhu nejbližších a teple Vašich domovů. Poklidný zbytek roku 2018, úspěchy a štěstím protkaný rok 2019 ze srdce přeje celý kolektiv Realitní kanceláře NIKTEL


Pondělí, 23. červenec 2018 - Problematický prodej nemovitosti vyřešen

Dořešili jsme bezkonkurenčně nejkomplikovanější prodej nemovitosti za hodně dlouhou dobu. Museli jsme si poradit se stavem, kdy menší část prodávaných nemovitostí byla ve vlastnictví jiného vlastníka, ale prodej bez této části samostatně nebyl možný. Všechny nemovitosti byly totiž zastaveny jako celek bance a tudíž jediná varianta byla dohodnout společný prodej a rozdělení kupní ceny v určitém poměru. To se nám po prvotních obtížích vcelku obstojně podařilo. Další problém nastal, když jsme nechali vyčíslit zbývající výši stávajícího hypotečního úvěru. Jeho výše přesahovala aktuální dosažitelnou tržní cenu nemovitosti. Nejen vzhledem k tomu, že si banka naúčtovala vysoký poplatek za předčasné splacení. I bez něj byla výše aktuální dlužné částky stále vyšší než tržní cena nemovitosti. Podařilo se nám po jednáních s Hypoteční bankou dosáhnout snížení poplatku za předčasné splacení o více než 100.000,- Kč. I nadále však zbývalo doplatit nedoplatek na hypotéce ve výši cca 99.000,- Kč z vlastních zdrojů prodávajícího. I tento problém se vyřešil, prodávající si vlastní zdroje zajistil. Další problém nastal, když jsme tento komplikovaný proces prodeje sepsali do smluvní dokumentace a odeslali na schválení nového hypotečního úvěru pro kupující, naštěstí též v Hypoteční bance. Postup úhrady kupní ceny byl opravdu složitý, nejprve muselo dojít ke složení vlastních zdojů kupujících k nové hypotéce, vlastních zdrojů prodávajícího k vyplacení stávající hypotéky, to vše do úschovy na depozitní účet, a dále mělo dojít k čerpání nového úvěru na vyplacení stávajícího úvěru. Pro schvalovatele byl postup tak komplikovaný, že si několikrát vyžádal vysvětlení některých částí smlouvy a změny, které jsme se ale nakonec shodli, že nejsou možné ve smlouvách provést, jelikož by to nekorespondovalo s ostatními dohodnutými skutečnostmi. Nakonec hypoteční banka schválila smlouvy v té navržené podobě, jak jsme jim je zaslali v úvodu. Schvalovací proces se ale tak prodloužil, že kupující už dále nemohli čekat a museli začít s rekonstrukčními pracemi, aby stihli své podnikatelské plány s nemovitostí ve stanoveném termínu. Po dohodě všech, složení vlastních zdrojů a předložení úvěrové smlouvy, tedy došlo k předání nemovitosti a rekonstrukční práce začaly. Odteď tedy už nebylo cesty zpět. Aby se stihlo datum sjednané výplaty stávající hypotéky ke konci měsíce, muselo dojít k čerpání nového úvěru nejpozději dva dny předem. Opět však nastal problém, když si banka po schválení všeho vyhotovila dodatek k úvěrové smlouvě a tam uvedla jiné podmínky čerpání úvěru než bylo původně dohodnuto, aniž by o změně podmínek někoho předem informovala či varovala. Najednou Hypoteční bance přestalo stačit, že vlastní zdroje obou stran budou nadisponované v úschově a pak se současně s čerpáním odešlou na výsplatu stávajícího hypotečního úvěru. Nově banka chtěla již vše vidět připsané na stávajícím hypotečním účtu. Času tedy už moc nezbývalo, proces se nám najednou o další den prodloužil o jeden bankovní převod navíc, tak aby se vše stihlo a nemuselo se žádat o nové vyčíslení na následující měsíc, s tím spojenou novou žádost o odpuštění části poplatku za předčasné splacení, které už by ale podruhé nemuselo být vyhověno, museli jsme vymyslet nejjednodušší způsob, jak vše smluvně pozměnit, vyhovět bance a nic nezanedbat. V rekordně krátkém čase jsme tak měli na stole dodatek ke kupní smlouvě, kterým se měnila podmínka pro podání smluv do katastru nemovitostí a následná možnost odeslání kupní ceny z úschovy ihned po podání smluv do katastru nemovitostí. Tím jsme ušetřili trochu času a díky tomu, že všichni zúčastnění se mohli okamžitě dostavit k podpisu, vše se zvládlo v řádném termínu, vše nakonec proběhlo, jak mělo a všichni byli spokojení. A nám spadl jeden obrovský kámen ze srdce.


Pátek, 25. květen 2018 - Dnes začalo platit evropské nařízení GDPR o ochraně osobních údajů

A je to tu! Dnes začíná platit dlouho očekávané evropské nařízení GDPR o ochraně osobních údajů. Bohužel se v souvislosti s GDPR objevilo řada mýtů a nepravd, které se jako lavina šířila mezi lidmi. V připojeném článku najdete jen zlomek z nich. V některých oborech se jednalo téměř o hysterii, že ode dneška začíná jiný svět. Není to ale až tak zlé. My jsme se v posledních měsících se na zavedení GDPR pilně připravovali, absolvovali jsme řadu školení a připravili potřebné dokumenty, abychom Vaše data chránili i v souladu s tímto nařízením. Protože však pro nás ochrana Vašich dat vždy byla, je a bude velkou prioritou, zas tak moc se toho pro nás nezměnilo. Nové "Zásady ochrany osobních údajů" naleznete na našem webu. https://zpravy.idnes.cz/gdpr-ochrana-osobnich-myty-pravda-evropska-unie-lekari-pgq-/domaci.aspx?c=A180517_174313_domaci_lre


Pondělí, 19. březen 2018 - Daň z příjmu (z prodeje nemovitosti) 2017

Prodali jste vloni nemovitost? Příjem z prodeje musíte přiznat ve svém daňovém přiznání, přičemž nerozhoduje, zda se jednalo o zisk či ztrátu! Nezapomeňte tedy tento příjem uvést do Vašeho daňového přiznání za rok 2017. A to i v případě, že máte jinak příjmy pouze ze zaměstnání a klasické daňové přiznání standardně nepodáváte. Jediná výjimka, kdy tento příjem do přiznání uvádět nemusíte, je, pokud jste ze zákona od daně z příjmu z prodeje nemovitosti osvobozeni. Nejčastěji to bývají dva důvody - vlastnili jste nemovitost alespoň 5 let, nebo sice méně než 5 let, ale alespoň 2 roky bezprostředně před prodejem jste v nemovitosti trvale bydleli (neznamená, že jste tam museli mít nutně trvalé bydliště evidované v občanském průkaze, bere se skutečný stav, který můžete prokázat i jinak - dopisy, faktury, SIPO, svědci...). Pokud příjem skutečně do svého daňového přiznání uvést musíte, příjem z prodeje nemovitostí se uvádí do přílohy č. 2 - příjem dle § 10 zákona - ostatní příjmy. Označíte druh příjmu "B-prodej nemovitosti", vyplníte sumu příjmů, souvisejících výdajů, a rozdíl mezi nimi a uvedete číslo rozhodnutí katastrálního úřadu. Vzor vyplněného přiznání naleznete na našem FB profilu: https://www.facebook.com/rkniktel/ Termín na podání vychází letos na 3. 4. 2018 (pokud nepodáváte prostřednictvím daňového poradce a nemáte tak povinnost odloženou na červen). Sledujte nás na FB a už Vám nic důležitého neunikne :-) Aktuálně spustila finanční správa ve spolupráci s katastrálním úřadem kontroly uvádění tohoto druhu příjmu do daňových přiznání za roky 2014 a 2015 a vyzývá všechny, kdo tak neučinili. Předpoklad je, že kontroly budou samozřejmě probíhat i nadále, tak si svou povinnost řádně splňte :-)


Úterý, 23. leden 2018 - Blíží se termín podání přiznání k dani z nemovitostí

Rádi bychom tímto upozornili všechny, kteří v loňském roce 2017 prodali nebo koupili, resp. darovali, zdědili, vydražili či jinak nabyli/pozbyli nemovitost v osobním vlastnictví, že se blíží termín pro odevzdání přiznání k dani z nemovitých věcí (lidově nazývaná "domovní daň" hrazená vždy 1x ročně, nezaměňujte ji prosím s daní z nabytí nemovitých věcí, která se hradí cca 3 měsíce po převodu vlastnického práva). Nyní v lednu 2018 se tedy musíte přihlásit, resp. odhlásit od plátcovství daně z nemovitých věcí. Poslední den pro podání řádného daňového přiznání k dani z nemovitých věcí místněpříslušnému správci daně - finančnímu úřadu - připadá letos na středu 31. 1. 2018. Již se však pomalu na FÚ začínají tvořit fronty a koncem měsíce je vždy situace mnohem horší, tak to nenechávejte prosím na poslední chvíli :-) Při nedodržení lhůty je finanční úřad povinen vystavit platební výměr na pokutu za opožděné tvrzení daně v minimální výši 500,- Kč, proto si prosím splňte svoji zákonnou povinnost včas. Rozhodné datum prodeje/koupě/darování nemovitosti je přitom datum právních účinků vkladu smluv do katastru nemovitostí (tj. den, kdy byly kupní či darovací, příp. jiné nabývací smlouvy doručeny na katastrální úřad). Toto datum musí být v průběhu roku 2017, aby se na Vás tato povinnost aktuálně vztahovala. Pokud řízení nebylo katastrálním úřadem ukončeno do konce roku 2017, ale stále probíhalo/probíhá i teď v lednu 2018, prodlužuje se lhůta pro podání přiznání o 3 měsíce. Přiznání lze podat na kterékoliv pobočce finančního úřadu v rámci kraje, ve kterém se nemovitost nachází. Tzn. pro nemovitost např. v Rakovníku můžete využít podání např. i v Kladně či Mělníku apod. Pokud však máte jako fyzické osoby dobrovolně zřízenou datovou schránku, jste povinni přiznání podávat již pouze elektronicky. Tiskopisy přiznání jsou k dispozici volně ke stažení na internetu - portál www.financnisprava.cz nebo zdarma v listinné podobě na každém finančním úřadě (světle modrý tiskopis), případně máme menší zásobu i u nás v kanceláři. Jako přílohu k přiznání je vhodné přiložit kupní smlouvu (ev. darovací, usnesení o dědictví apod.) v originále k nahlédnutí (pracovnice oddělení daně z nemovitosti na příslušném finančním úřadu ověří správnost údajů a originál Vám okamžitě vrátí), nebo kopii tohoto dokumentu připojte k přiznání, pokud budete podávat poštou či přes podatelnu. Pokud budete mít jakékoliv nejasnosti ohledně vyplnění Vašeho přiznání, na finančních úřadech Vám v úředních hodinách (Po, St 8-17) snad poradí (i když ze zkušenosti víme, že tato ochota stále klesá a dle neoficiální informace z FÚ mají pracovnice správy této daně zakázáno s lidmi přiznání přímo vyplňovat, smějí pouze kontrolovat již vyplněná přiznání). Tato povinnost se netýká bytů v družstevním vlastnictví. Další informace a připomenutí zveřejňujeme v průběhu ledna též na našem FB profilu. Sledujte nás a nic Vám neunikne : https://www.facebook.com/rkniktel/ Jak se přiznání k dani z nemovitosti podává? Nabyvatel (Kupující, obdarovaný, dědic, vydražitel...) nemovitosti se musí podáním přiznání k dani z nemovitých věcí přihlásit k plátcovství daně z nově nabyté nemovitosti. Pokud se jedná o první nemovitost v daném kraji, podává se řádné přiznání. Pokud již vlastní z dřívější doby jiné nemovitosti v rámci daného kraje v přiznání vyplňuje pouze ty nově nabyté během roku 2017, přiznání je pak "dílčí". Splatnost vyměřené daně je do konce května 2018. Daň lze též hradit daň prostřednictvím SIPO, podrobnosti Vám sdělí Váš finanční úřad. Pozor finanční úřad sice většinou zasílá složenky k úhradě, ale ze zkušenosti víme, že často ty nedorazí, nebo dorazí až na poslední chvíli, tak se na to prosím příliš nespoléhejte a sami si úhradu ohlídejte! Případně nově nabízí finanční úřad možnost zasílání informací a podkladů k platbě e-mailem. K této službě se stačí registrovat jednoduchým formulářem. Obecně lze říci, že variabilní symbol platby je vždy Vaše rodné číslo. Předčíslí bankovního účtu pro daň z nemovitých věcí je vždy 7755, dále následuje číslo účtu konkrétního finančního úřadu a kód banky pro ČNB je vždy 0710. Tzn. např. pro Středočeský kraj bude platba daně z nemovitých věcí odesílaná na číslo účtu: 7755-77628111/0710. Převodce (Prodávající, dárce) nemovitosti se od placení daně z nemovitých věcí musí odhlásit. Pokud mu zůstaly ve vlastnictví jiné nemovitosti, ze kterých je i nadále povinen odvádět daň, podává klasický tiskopis přiznání, kde vyplní pouze změny ke kterým došlo (údaje o prodané nemovitosti s nulovým výměrem daně). V případě, že v roce 2017 prodal všechny nemovitosti, které v daném kraji vlastnil, stačí napsat oznámení finančnímu úřadu volnou formou (nikoliv na tiskopisu přiznání), kde mu skutečnost oznámí a jako přílohu je třeba přiložit kopii kupní smlouvy a pokud možno uvést i číslo řízení u katastru nemovitostí.


Středa, 23. srpen 2017 - Průlomové rozhodnutí Nejvyššího správního soudu: daň z nabytí nemovité věci a DPH

V dosavadní praxi správci daně vyměřují daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z celkové kupní ceny, celkové placené, nyní i jen sjednané částky, tzv. úplaty. Pokud prodej nemovité věci podléhá DPH, vyměřují daň z celkové částky včetně DPH. Tento přístup vychází z jazykového výkladu zákonného opatření Senátu. Rozsudek Nejvyššího správního soudu 4 Afs 88/2017-35 z 28.6.2017, zcela přelomový, však tento přístup považuje za chybný. Nejvyšší správní soud vyjádřil názor, že je třeba pojmy „úplata“ a „sjednaná cena“ vykládat tak, že se jedná o částku bez DPH. Přestože je DPH součástí kupní ceny, není majetkem a příjmem prodávajícího a prodávající ji odvádí státu. Na základě tohoto rozsudku by bylo možné, pokud neuplynula tříletá lhůta od vyměření daně, podat dodatečné přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí na nižší daň a požádat o vrácení odpovídající části daně. Zdroj: Asociace realitních kanceláří ČR


Čtvrtek, 17. srpen 2017 - Poptávka po nemovitostech nepolevuje ani v létě. Ceny i nadále rostou

Ukončení 100procentních hypoték, snížení LTV, postupné zvyšování úrokových sazeb hypotečních úvěrů. Nic z toho se zatím nepodepsalo na zastavení růstu cen nemovitostí.  Vývoj cen nemovitostí je nejlépe viditelný u bytů. Reagují totiž na výkyvy trhu mnohem rychleji než rodinné domy či pozemky. Ceny bytů již od roku 2008 monitorují realitní a zpravodajské servery realityčechy.cz a realitymorava.cz, které nám poskytly unikátní data vypovídající o českém realitním trhu za posledních bezmála deset let. Začátek ekonomické recese pro nás bude důležitý, abychom si udělali představu, za kolik si bylo v té době možné pořídit vybraný byt a jak se ceny pohybovaly v dalších letech. Průměrná cena malého bytu (1+1, 1+KK) byla v září 2008 na hodnotě 1 253 507 Kč. Střední byt (2+1, 2+KK) se nabízel za 1 714 553 Kč a velký byt (3+1, 3+KK) bylo možné získat za průměrných 2 121 617 Kč. A jak moc se ceny od té doby změnily? V srpnu 2017 se dostala cena malého bytu na 1 176 838 Kč. Je tedy stále nižší než před devíti lety a to o 76 669 Kč. Rozdíl ve výši -6,12 % je ovšem nejnižší za dobu monitorování cen nemovitostí. Ještě menší pokles (-6,03 %) byl zaznamenán u středních bytů a nejméně ztratily velké byty, které jsou nyní levnější o 70 086 Kč, což odpovídá rozdílu ve výši -3,3 %. Nutno ovšem podotknout, že velké byty ztratily v prvních 6 letech recese nejvíce. V období 2008 – 2014 zlevnily velké byty o -37,8 %, což odpovídá propadu ve výši -802 960 Kč. Za stejnou dobu činila ztráta středních bytů -34,4 % (-590 151 Kč) a malé byty byly levnější o -33,2 % (-415 787 Kč). Jak je patrné ze získaných dat, ti kteří nakupovali nemovitosti v roce 2014, zejména pak v jeho druhé polovině, získali své nemovitosti za nejlepší ceny, za posledních 10 let. Dynamika růstu cen začala nabírat na obrátkách ovšem až v roce 2015 a nejsilnější byl zatím rok 2016. Poptávka po vlastním bydlení ovšem nepolevuje ani v letošním roce. Stačí se podívat na data vývoje cen za období srpen 2016 – srpen 2017. Byty 1+1 a 1+KK meziročně podražily o 266 305 Kč (29,1 %). Střední byty 2+1 + 2+KK jsou dražší o 342 636 Kč (27 %) a byty 3+1 a 3+KK se nyní nabízejí o 324 840 Kč (18,8 %) dráž než před dvanácti měsíci. K tomu, aby se ceny bytů dostaly na hodnoty z roku 2008, stačí už jen velmi málo. Z pohledu investora se může zdát, že jsou ceny nemovitostí již předražené a některé regiony jsou toho důkazem. Ti, kteří kupovali nemovitosti za účelem spekulace, pravděpodobně již investují svůj kapitál v jiných oborech. Ovšem ti, kteří hledají místo, kde mohou své peníze nejen bezpečně uložit, ale i zhodnotit, tak nemovitosti vyhledávat nepřestali. Byty se dají pronajímat a roční zhodnocení se pohybuje v rozmezí 3-5 %, což je stále více než např. na termínovaných vkladech. Důležitý je ovšem také pohled ze strany domácností. Průměrná hrubá mzda v roce 2008 činila 23 334 Kč. Ve 4. čtvrtletí 2016 to ovšem bylo již 29 320 Kč. Z pohledu dostupnosti bydlení je tak bydlení stále dostupné, ačkoliv se může zdát, že mnoho rodin na bydlení již svými příjmy nedosáhne.  Vždy je totiž důležité porovnávat nejen vývoj cen nemovitostí, ale také rozdíly v příjmech domácností. A s rostoucími příjmy může i nadále zůstat chuť lidí nakupovat nemovitosti. Banky sice zpřísnily podmínky při vyřizování úvěrů, ale příjmy stále patří mezi významné paramenty. O tom, kam až se dostanou ceny nemovitostí, opět rozhodnou kupující. Právě oni byli těmi, kdo dokázal svou pasivitou snížit kupní ceny nemovitostí na minima z let 2013 – 2014 a svou následnou aktivitou vyšroubovat ceny na současné hodnoty. Zdroj: realitycechy.cz


Pátek, 9. prosinec 2016 - Velká změna úvěrů je tu, hypotéky zdraží

Začátkem prosince začala platit novela zákona o spotřebitelském úvěru, která zásadně mění podmínky pro klienty, banky i nebankovní společnosti. Již od října banky nedávají lidem tzv. stoprocentní hypotéky, poskytnou jim nyní pouze 95 % hodnoty zastavené nemovitosti. Od dubna to bude maximálně 90 % a navíc budou moci čtvrtletně poskytnout pouze 15 % hypoték, které kryjí 80 – 90 % ceny nemovitosti. Banky navíc musí nově klienta detailně informovat o úvěru a poté, co učiní banka závaznou nabídku, nebude ji moci 14 dní ani změnit ani odvolat. Klient tak má čas na srovnání konkurenčních nabídek. Dále byla zastropována pokuta za předčasné splacení úvěru. Bez jakýchkoliv dodatečných nákladů bude možné splatit jednou ročně až 25 % z celkové výše úvěru. U hypoték s více než dvouletou fixací je možné splatit i celý úvěr a pokutou za předčasné splacení maximálně 1 % z předčasně splácené výše úvěru, maximálně však 50 %. Nově musí všichni, co chtějí půjčit peníze detailně zkoumat, zda je klient schopen splácet. Pokud by totiž půjčili někomu, kdo nemá na splácení, smlouva je neplatná a úvěrové společnosti hrozí pokuta ve výši 20 miliónů korun. Klient by tak mohl věřiteli splatit pouze jistinu v tříleté lhůtě a to pouze přiměřeně možnostem klienta. Zákon dále reguluje výši sankce za nesplácení, což by mělo ukončit lichvářské pokuty. Smluvní pokuta nesmí přesáhnout 0,1 % denně z částky s níž je klient v prodlení, celková výše smluvních pokut přitom nesmí překročit polovinu poskytnutého úvěru a maximálně se může vyšplhat na 200.000,- Kč. Úvěrových firem začne nyní rychle ubývat. Z dnešních cca 60 tisíc společností jich do dvou let může zbýt pouze dva tisíce. Všechny subjekty půjčující peníze nyní začne dozorovat Česká národní banka. Kdo chce dál půjčovat, musí mít formu akciové společnosti. Jinak musí doložit počáteční kapitál ve výši 20 miliónů korun, prokázat odbornou způsobilost, průhlednost a nezávadnost finančních zdrojů. Všechny tyto novinky už způsobily růst cen úrokových sazeb a budoucí vývoj lze jen těžko predikovat. Zdroj: http://www.denik.cz/ekonomika/zmena-je-tu-hypoteky-zdrazi-firmy-budou-proverovat-i-pujcky-par-stovek-korun-20161129.html


Pátek, 25. listopad 2016 - Územní rozhodnutí na rychlodráhu má být do dvou let

Po dvaceti letech plánů a odkladů by mohly začít projektové práce trati z Prahy do Kladna. Vydání územního rozhodnutí se však může protáhnout na dva roky. Jednání brzdí některé obce, kterým se nelíbí dvojkolejná varianta. Město Kladno zase dál hovoří o nutnosti zahloubení tras pod zem. Dvacet let připravovaný projekt dvoukolejné elektrifikované trati z Prahy do Kladna s odbočkou na Letiště Václava Havla předpokládá investici přes dvacet miliard korun. Nyní se ve špičce přepraví v jednom směru na trase Praha - Kladno asi devět stovek cestujících za hodinu. Na modernizované trati by to bylo něco přes sedm tisíc. Cesta z Prahy do Kladna by trvala třicet minut, na letišti by byli Pražané ještě o tři minuty dříve. Do vydání územního rozhodnutí to ale může trvat ještě dva roky. Trať z Veleslavína do Ruzyně v délce necelé čtyři kilometry má být po modernizaci dvoukolejná a elektrifikovaná s navrhovanou rychlostí souprav asi osmdesát kilometrů za hodinu. Na zastávce Ruzyně se počítá s vybudováním P+R parkoviště o kapacitě asi devět set míst. Na ni má navazovat pětikilometrová odbočka na letiště se zastávkou na Dlouhé míli, kde by mohlo být dalších tisíc parkovacích míst. V Kladně se počítá s 280 místy. Modernizace trati z Prahy do Kladna je podle programového prohlášení prioritou i pro novou středočeskou vládu složenou ze zástupců ANO, STAN, ODS a tří zastupitelů TOP 09. Nový náměstek pro dopravu František Petrtýl (ANO) potvrdil, že se projektu bude věnovat. „Akcí bylo na stole už několik. Jsou v tom zájmy letiště, už jsem hovořil s primátorem Kladna a teď se chystám i na SŽDC,“ řekl Petrtýl, který podle svých slov může tlačit i na ministra Dana Ťoka (ANO) a využít stejné stranické příslušnosti. Petrtýl nicméně připustil, že modernizace trati je především akcí SŽDC. Jistý posun v přípravách projektu, jehož značná část vede přes Středočeský kraj, zaznamenal úsek z Ruzyně do Kladna. Podle náměstka Stečínského je dokumentace v podstatě hotová, územní rozhodnutí by mohlo být vydáno příští rok na podzim. „Probíhá projednání v jednotlivých obcích a u dotčených orgánů státní správy a kontaktování majitelů pozemků, kteří v úseku mají svoje zájmy,“ řekl Stečínský. Jenže primátor Kladna Milan Volf stále nesouhlasí s dvoukolejnou variantou trati ve svém městě. Tvrdí, že tento dvacet let starý projekt nic nového kromě obrovské investice nepřináší. Navíc město dvoukolejnou trať zrušilo před půl rokem při posledním schvalování územního plánu. Plán dvoukolejné elektrifikované trati z Prahy do Kladna s odbočkou na Letiště Václava Havla. „Máme jinou alternativu, tu chceme projednávat, ale nikdo na to moc neslyší,“ říká Volf. Věc prý lze řešit mnohem levněji a své námitky primátor největší středočeské aglomerace poslal ministerstvu dopravy. „Když opravíme koleje, uděláme nádraží a vyměníme vlakové soupravy, je to naprosto stejná doprava, ale za dvě miliardy,“ myslí si. Ministr Ťok ale v odpovědi Kladnu uvedl, že „současný záměr považuje koncepčně za stabilizovaný“. Ministr dále uvedl, že učiní vše pro to, aby byl projekt realizován v této podobě pouze s nutnými modifikacemi a vyjádřil lítost nad rozhodnutím rady města. Podle Ťoka to povede k dalšímu oddálení realizace. Ani SŽDC o jednokolejné variantě neuvažuje, vychází z doporučení centrální komise ministerstva dopravy, která dvoukolejku schválila. „Projekt by tím byl zásadně omezen. Uvažovaná kapacita trati by klesla,“ komentuje námitky Kladna Stečínský. Dodal, že tento úsek má svoje problémy, nicméně je šance dostat se v průběhu příštího roku k vydání územního rozhodnutí. Kladno chce trať zahloubit Město Kladno ale ústy svého primátora dál hovoří i o zahloubení trati v centru města, má i studii proveditelnosti (více zde). „Navrhuje se řešení tunelem. Jen samo o sobě tunelové řešení znamená navýšení rozpočtu o tři a půl miliardy korun,“ uvedl konkrétní částku Stečínský. Modernizace úseku z Prahy do Kladna, kterou česká vláda označila za prioritní, má předpokládané náklady dvacet pět miliard, bude ale určitě vyšší i kvůli zmíněnému tunelu z Dejvic. Do roku 2023 pak lze na její realizaci čerpat peníze z operačního programu Doprava II. SŽDC jinak využívá i programu CEF EU. Z něj nyní získala grant na rekonstrukci Negrelliho viaduktu u holešovického výstaviště, který je také součástí projektu. „Soutěžíme zhotovitele. Pokud nedojde k průtahům při výběrovém řízení, příští rok by mohla začít samotná rekonstrukce,“ uzavřel náměstek ředitele Stečínský. Zdroj: http://praha.idnes.cz/zacne-stavba-rychlodrahy-0h3-/praha-zpravy.aspx?c=A161123_2287743_praha-zpravy_rsr


Středa, 26. říjen 2016 - Rozdáváme dárky všem a celoročně

My nečekáme na Vánoce, abychom Vám mohli dát dárečky, ani nemusíte soutěžit, abyste něco vyhráli. Již dlouho rozdáváme dárky všem a po celý rok! Za každou realizaci případu u nás každý klient dostane dárkové balení výborných vín z Jevíněvského vinařství. Ochutnejte naše vína z Jevína - Mělnická vinařská oblast.


Středa, 21. září 2016 - Investice do nemovitostí se opět začaly vyplácet

Češi patří k velmi konzervativním investorům. Své peníze mnoho lidí nechává na běžných účtech, někteří využívají stavební spoření, popřípadě směřují své prostředky do termínovaných vkladů. Ti odvážnější pak volí nemovitosti popřípadě akcie. I když odvážnější… Pozitivně k realitám přistupují aktuálně také ti, kteří by ještě před pár lety o něčem podobném vůbec neuvažovali. Důvod je prostý, rostoucí ceny nemovitostí a špatná možnost jistého zhodnocení s dobrým výnosem v jiných oblastech. A jak se tedy za poslední rok investice do nemovitostí vyplatily? Jedním z mnoha ukazatelů, je vývoj cen bytů. Podíváme se tedy na data realitních portálů realityčechy.cz a realitymorava.cz, které sbírají tato data již od roku 2008. Zacházet do předkrizového období nebudeme, podrobněji se ovšem podíváme, jak se ceny změnily za posledních 12 měsíců. Byty 3+1 a 3+KK meziročně zdražily o 190 419 Kč Po roce 2008, byla kategorie velkých bytů tou, která tratila nejvíce. V některých oblastech České republiky se mezi lety 2008 – 2010 snížily ceny velkých bytů až o 40 %. Nyní se situace obrátila. Byty 3+1 zdražily za poslední rok nejvíce ze všech sledovaných kategorií. V září 2015 se v ČR průměrný byt 3+1 nabízel za 1 553 726 Kč. V září 2016 to ovšem bylo již 1 744 145 Kč. Meziroční nárůst činí 12,3 %. Za tak velký růst cen mohou zejména dobré úrokové sazby úvěrů na bydlení. Pro mnohé jsou velké byty z dlouhodobého pohledu dostupnější, více je vyhledávají, což se následně projevuje na jejich cenách. Zájemci o nové bydlení sice mohou volit mnohdy i menší byt, ale časem by se museli mnozí z nich, zejména rodiny s malými dětmi, stěhovat do většího. Díky nízkým úrokovým sazbám tedy raději hned volí druhou variantu. Byty 2+1 a 2+KK, nejčastější volba investorů Ani malý, ani velký, vhodný pro jednotlivce i páry, pro mladé i seniory. Takto stručně by se dal popsat byt 2+1, oblíbená kategorie mezi investory. Byty 2+1 určené k pronájmu se totiž v nabídkách realitních kanceláří příliš dlouho neohřejí. Právě tuto kategorii často volí ti, kteří chtějí investovat do realit. A ti, kteří koupili tento typ nemovitosti před rokem, chybu neudělali. Loni se totiž průměrný byt 2+1 nabízel za 1 182 330 Kč. Přesně po roce to bylo již o 98 765 Kč více, což odpovídá zdražení o 8,35 %. Byty 1+1 a 1+KK, jejich nedostatek žene ceny vzhůru Malé byty patří k těm, které jsou v nových projektech většinou vyprodány jako první. Jde o nejlevnější kategorii. A pro ty, kteří jsou sami, může být jejich výměra dostačující. Ovšem i v případě starší zástavby, jde o byty, které jsou velmi poptávány. Za poslední rok se cena průměrného bytu této kategorie zvýšila z 841 330 Kč na 941 381 Kč, což odpovídá meziročnímu navýšení o 11,9 %. Silná poptávka, která jde napříč všemi kategoriemi bytů, je velmi závislá, stejně jako u dalších typů nemovitostí, na přístupu budoucích vlastníků k dostupným zdrojům. Úrokové sazby jsou nyní na historických minimech, a pokud se budou držet na podobných hodnotách i nadále, lze předpokládat, že poptávka po nemovitostech nebude nijak výrazně klesat. Nutno ovšem podotknout, že vždy záleží na konkrétní lokalitě, typu nemovitosti a technickém stavu. Zájemci by měli vždy pečlivě zvažovat, zdali je pro ně vybraná nemovitost vhodná, popřípadě zda odpovídá jejich investičnímu záměru. Ovšem i kdyby ceny nemovitostí zastavily svůj růst, stále půjde o velmi dobré uložení finančních prostředků. Z dlouhodobého pohledu si totiž reality svou hodnotu dokáží udržet. Nehledě na to, že bydlení patří mezi základní životní potřeby. Zdroj: realitycechy.cz


Pondělí, 25. červenec 2016 - Modrá pyramida stavební spořitelna – už nikdy více!

Zde je popsán naprosto odstrašující případ chování Modré pyramidy stavební spořitelny (MPSS) ke svým dlouholetým klientům, se kterým jsme se v poslední době osobně setkali. Omlouváme se za obsáhlejší článek a předem varujeme, že je jen pro otrlejší povahy. Koncem roku 2010 uzavřel pan Erik (ano, náš pan majitel osobně) stavební spoření a čerpal překlenovací úvěr ze stavebního spoření u MPSS na koupi nemovitosti. Již v době vyřizování úvěru nebyl s přístupem MPSS příliš spokojen, nicméně nakonec po všech byrokratických procedurách a po dlouhých 9 měsících se dočkal a mohl úvěr ve výši 1.620.000,- Kč čerpat. Konečná úroková sazba i s dodatečnou slevou za nadstandardně dlouho trvající vyřízení úvěru činila 4,09 % ročně. V té době vcelku průměrná sazba. Překlenovací úvěr se sjednanou sazbou byl zafixován na 6 let. Nyní tedy Erik stál před otázkou, zda setrvat u stávající spořitelny, nebo se pokusit svůj úvěr refinancovat. Již na jaře 2016 ho obchodní zástupce MPSS telefonicky kontaktoval, aby mu včas prezentoval novou výhodnou nabídku úrokové sazby od prosince 2016, kdy měla končit doba původní fixace na dalších 6 let. Nová sazba měla činit vcelku zajímavých 1,69 %. Oproti stávajícím 4,09 % výrazná změna, ale nejednalo se až tak o přehnanou vstřícnost ze strany MPSS, spíše se tak hodně se změnil trh za posledních 6 let. Nicméně Erik se rozhodl, že by pro něj bylo výhodnější úvěr refinancovat u jiného bankovního ústavu, který nabízí produkt tzv. ofsetové hypotéky (tj. hypotéka se zúročením vlastních úspor, kde do výše úspor nehradíte úrok žádný, takže pokud si hypoteticky na hypoteční účet uložíte úspory ve výši vypůjčených prostředků, máte celou hypotéku s nulovým úročením). Takový produkt nabízí jen hrstka bank, naštěstí i naše oblíbená Fio banka, kde si tedy refinancování bez problémů zajistil. Nicméně v okamžiku, kdy Erik u MPSS podal žádost o předčasné splacení svého úvěru k 30. 6. 2016, začalo peklo. MPSS se snažila využít všech prostředků k tomu, aby mu předčasný odchod znemožnila. Nejprve přišel první informativní dopis, kde se Erik dozvěděl, že pokud bude chtít úvěr splatit v červnu 2016, tedy pouhých 6 měsíců před koncem fixační doby, hodlá po něm MPSS požadovat 25.500,- Kč jako úhradu za předčasné splacení, dále 4.000,- Kč za vyhotovení písemného potvrzení výše zůstatku na úvěrovém účtu (dokument, za který jiné banky běžně účtují poplatek v řádu několika set korun), dále 16.200,- Kč jako poplatek za zrušení současně i stavebního spoření před koncem šestileté vázací doby a také bude muset vrátit veškerou státní podporu ministerstvu financí, připsanou na účet stavebního spoření za celou dobu spoření. Celkové výdaje na refinancování tedy MPSS vyčíslila na 57.700,- Kč. Navíc pro úplnost v dopise uvedla, že MPSS nevystavuje souhlas se zřízením zástavního práva jiné osoby na 2.místě za stávajícím zástavním právem. To však bývá běžná podmínka nové banky pro refinancování, takže se nacházíme v dosti bezvýchodné situaci. Pomineme-li nezanedbatelných 57.700,- Kč, MPSS se v neposlední řadě snaží znemožnit odchod klienta administrativním bojkotem požadavků potřebných k refinancování a držet ho tak jako svého rukojmí až do konce doby fixace. Současně s tímto informativním dopisem však MPSS nezapomněla zaslat také vyhotovený Dodatek ke smlouvě o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření, kterým se mění úroková sazba úvěru na 1,89 % s okamžitou platností, fixovaná na dalších 6 let (kde je mimochodem telefonicky avizovaných 1,69 %?) i s obálkou s nápisem „odpovědní zásilka, cenu hradí adresát“. Stačí podepsat, vložit do přiložené obálky a MPSS má vyhráno, klient je v jejím područí na dalších 6 let. Protože si Erik nechtěl nechat takové jednání ze strany MPSS líbit, sepsal obratem několikastránkovou stížnost na tento dopis a adresoval ji rovnou představenstvu MPSS. Ve své stížnosti argumentoval mimo jiné tím, že částka 25.500,- Kč za předčasné splacení úvěru o pouhých 6 měsíců je zcela nepřiměřená a jedná se o irelevantní položku představujícího jakýsi „budoucí úrok“ za období, po které již peníze půjčené mít nebude. MPSS tedy na vrácených penězích může vydělat dvakrát – jednou obdrží tento budoucí úrok od Erika a podruhé, pokud peníze obratem půjčí jinému klientovi, inkasuje nový běžný úrok i od něj. Na tento fakt mimo jiné poukázal i při předchozí osobní schůzce s obchodním zástupcem na pobočce MPSS, kde se mu dostalo pouze odpovědi „To to máme asi dobře vymyšlené, co?“ Dále ve své písemné stížnosti argumentoval tím, že se MPSS ve smlouvách uzavřených v roce 2010 zavázala, že jako zástavní věřitel nebude svůj souhlas se zřízením nového zástavního práva „bez závažných důvodů odmítat“ a vyzval proto MPSS ke sdělení konkrétních závažných důvodů, které ji vedou v tomto konkrétním případě k odmítnutí vystavení souhlasu. Také se pozastavil na tím, že pokud si ho MPSS chtěla jako klienta udržet, proč mu tedy nepředložila písemnou nabídku na uzavření dodatku ke smlouvě o překlenovacím úvěru, kterým by se upravila úroková sazba, kdykoliv dříve, a nikoliv až v době, kdy již podal výpověď a žádost o předčasné splacení. MPSS se ovšem vcelku hodilo, že měla řádně platícího klienta, který se za celou dobu splácení nikdy neopozdil se splátkou byť o jediný den a splácel měsíční úrok ve výši 5.521,50 Kč, čímž MPSS za celých 5,5 roku trvání úvěru uhradil na úrocích a poplatcích více než 370.000,- Kč. Hradil bez protestu sjednaný úrok 4,09 % i v době, kdy běžné úroky na trhu po celou dobu splácení neustále klesaly, postupně až pod 2 %. Jestli si však Erik myslel, že se na základě jeho vcelku logických argumentů sepsaných ve stížnosti v MPSS pohnou ledy a někdo kompetentní si uvědomí, že takový přístup ke klientům by měl být v dnešní době v konkurenčním prostředí tržní ekonomiky již dávno minulostí, byl na velkém omylu. Hned v úvodu odpovědi na stížnost ho opět upozornili na zaslanou časově omezenou nabídku prodloužení fixace úvěru o dalších 6 let za výhodnou úrokovou sazbu 1,89 %, která stále trvá. Dále však přišlo jen strohé konstatování, že smluvní vztah se řídí všeobecnými úvěrovými podmínkami a platným ceníkem úhrad, což v jeho případě znamená, že by po něm mohla MPSS za předčasné splacení požadovat úhradu až 32.400,- Kč, takže vlastně může být rád za vstřícné gesto, kdy po něm požadují „pouhých“ 25.500,- Kč. Odkázali ho na ceníkovou položku za vyhotovení písemného potvrzení výše zůstatku na úvěrovém účtu v avizované výši 4.000,- Kč (která však dříve v ceníku vůbec nebyla, ale teď tam zkrátka je), pokud bude na předčasném splacení trvat a mimochodem uvedli, že jim žádný platný právní předpis neukládá vystavit požadovaný souhlas se zřízením zástavního práva na 2. místě pro jinou banku a musí se prostě smířit s tím, že jej zkrátka nevystavují. Nakonec však zdůraznili, že za uvedených podmínek s předčasným splacením úvěru souhlasí, takže o co mu vlastně jde. Jiní klienti jsou na tom ještě hůře, protože údajně podle nedávného vnitřního nařízení MPSS tam, kde jim to všeobecné úvěrové podmínky umožňují, nebude MPSS s předčasným splacením souhlasit vůbec. Celkově vzato nedošlo ze strany MPSS k žádnému zmírnění podmínek předčasného splacení a je přeci pouze na svobodné vůli klienta, zda na předčasném splacení bude trvat či nikoliv. Erik tedy stál před nelehkým rozhodnutím, jak postupovat dál. Nakonec se rozhodl pokračovat v procesu refinancování stávajícího úvěru a informoval o tom MPSS, pouze muselo z důvodu průtahů způsobených stížností a čekání na odpověď, dojít k posunu termínu zamýšleného předčasného splacení místo 30.6.2016 na 31.7.2016. Naivně si tedy myslel, že pokud splatí úvěr nikoliv o 6 měsíců dříve, ale jen o 5 měsíců dříve, bude alikvotně ponížena i úhrada za předčasné splacení o úroky, které již zaplatil za další měsíc trvání smlouvy, tedy dalších 5.521,50 Kč, opět se velmi mýlil. Úhrada se nijak nezměnila. Celkem tak uhradil MPSS za předčasné splacení, zaslání vyčíslení, úroky a související poplatky částku „pouhých“ 35.046,50 Kč. Co se týče zástavního práva pro refinancující Fio banku, vložil jej do katastru nemovitostí i s absencí souhlasu od MPSS. Katastr nemovitostí sice toto zástavní právo zapsal, jelikož podle dříve uzavíraných smluv mu to zákon umožňuje, nicméně Erik stále neměl splněnou podmínku pro čerpání úvěru ve Fio bance, a to předložení zmíněného souhlasu se zřízením zástavního práva od MPSS, ani kvitanci o tom, že se MPSS po uhrazení spláceného úvěru vzdá svého zástavního práva. Pro refinancující banku dosti zásadní body. Následně tedy předložil Fio bance celou komunikaci s MPSS a sdělil jí, že jiné podklady není od MPSS schopen obdržet. Pak už se jen modlil, zda tuto situaci ve Fio bance posoudí někdo lidsky a úvěr vyčerpá, nebo bude byrokraticky trvat na doložení zmíněných kvitancí a věc nebude nijak řešitelná. Nakonec vše dopadlo dobře, Fio banka svojí vstřícností vůči klientům nezklamala, úvěr byl v řádném termínu vyčerpán a MPSS se následně vzdala svého zaniklého zástavního práva. Modrá pyramida stavební spořitelna si očividně svých klientů nijak neváží a svým přístupem dělá vše pro to, aby jich v budoucnu měla co nejméně. Po naší nepříjemné zkušenosti s MPSS jsme se v Realitní kanceláři NIKTEL rozhodli, že v budoucnu nebudeme s MPSS jakkoliv spolupracovat a již nebude možné u nás profinancovat koupi nemovitosti prostřednictvím úvěru od MPSS. Též hodláme udělat vše pro to, aby se jejich praktiky dostali do povědomí co nejvíce lidí a maximálně se budeme snažit eliminovat podobné nepříjemné situace dalších klientů MPSS do budoucna. Proto sdílejte, ať se o jejich praktikách dozví co nejvíce lidí.


Pátek, 15. červenec 2016 - Daň z nabytí nemovitosti bude nově platit výhradně kupující, Senát kývl

Daň z nabytí nemovitosti bude nově platit výhradně kupující, schválil Senát. Zákon míří k prezidentu republiky. Senátoři Pavel Eybert z ODS a Ivo Valenta marně volali pro zrušení daně. To, že je čtyřprocentní daň vysoká a „za nic“ kritizovala i senátorka Eliška Wagnerová. Nyní zákon dává možnost oběma stranám transakce, aby se dohodly, která z nich daň zaplatí. Zpravidla ji platí prodávající a kupující je v pozici ručitele. Změna zákona institut ručení ruší. Sazbu daně zůstává ve výši 4 procent. Loni na této dani stát vybral téměř 11 miliard korun. Zákon i nadále umožní poplatníkům odečítat si od základu daně z příjmu úroky z hypotéky nebo ze stavebního spoření, pokud z úvěru zaplatí nejen nemovitost, ale nově i daň z nabytí. Senátor Valenta existenci daně kritizoval. Kdo si kupuje byt za miliony korun, zaplatí daň 120 000 korun. Doporučil tyto peníze nechat v rukou kupce nemovitosti. „Možná by to bylo lepší, než ty peníze dávat do bezedné státní kasy. Jsem přesvědčen o nesmyslnosti této daně,“ řekl Valenta. Jenže přes kritické hlasy senátorů zákon prošel. Pro bylo 36 senátorů, proti 9, zbylých 12 přítomných se zdrželo hlasování.Zdroj: ekonomika.idnes.cz


Úterý, 31. květen 2016 - Dnes je poslední den na úhradu daně z nemovitých věcí

Nejpozději dnes byste měli zaplatit daň z nemovitých věcí nebo alespoň její polovinu, pokud její výše překračuje hranici 5000 korun. Od letoška se dá daň zaplatit několika způsoby navíc. Ještě minulý týden chodily do poštovních schránek daňové složenky k dani z nemovitých věcí. Měly přijít každému poplatníkovi daně, který nemá datovou schránku. Kdo datovou schránku vlastní, tomu mělo přijít upozornění. Pokud vám od finančního úřadu daňová složenka nepřišla a ani jste nedostali upozornění do datové schránky, rychle zavolejte na finanční úřad, abyste zjistili potřebné údaje. Právě dnes je totiž termín pro zaplacení této daně. Většina poplatníků ji totiž musí uhradit do úterý 31. května. Může se stát i opačný případ, tedy že složenka dojde lidem, kteří již daň zaplatili. V takovém případě ji samozřejmě nemusí platit znovu a data na složence mohou využít ke kontrole, že daň zaplatili správně. Stejně tak může přijít složenka poplatníkům, kteří už příslušnou nemovitost nemají ve vlastnictví. Finanční správa těmto lidem radí, aby místně příslušnému finančnímu úřadu neformálním dopisem oznámili, že již nejsou u příslušného finančního úřadu poplatníkem daně z nemovitých věcí. Pokud výše daně překročí hranici 5000 korun, je možné ji rozložit do dvou stejně vysokých splátek, přičemž první se musí uhradit do dnešního dne a druhá do středy 30. listopadu. Zemědělci a chovatelé ryb mají první lhůtu v případě částky nad 5000 korun posunutou na středu 31. srpna. Druhý termín zůstává na 30. listopadu. Pokud vyjde daň na méně než 30 Kč, není nutné ji platit. Výjimku tvoří spoluvlastnické podíly na pozemcích, ze kterých se daň předepisuje vždy, a to v minimální výši 50 Kč, i kdyby vycházela nižší. Za den splatnosti se považuje den, kdy dostane příslušný finanční úřad peníze na účet. V případě zpoždění se však nemusíte hned obávat penále. Úroky z prodlení totiž nabíhají až od pátého pracovního dne po splatnosti. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. V současnosti tedy činí 14,05 %. Jak ale uvádí § 253 daňového řádu, úrok z prodlení se nepředepíše a daňovému subjektu nevzniká povinnost jej uhradit, nepřesáhne-li v úhrnu u jednoho druhu daně, u jednoho správce daně, za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 200 Kč. Vzhledem k pětidenní době hájení můžete i dnes zaplatit daňovou složenkou, protože by platba měla do 5 dnů dojít. Pokud ale nechcete nic riskovat, zaplaťte daň raději převodem. V případě bezhotovostního převodu si jen dejte pozor, abyste správně vyplnili číslo bankovního účtu a variabilní symbol. Variabilním symbolem je DIČ nebo rodné číslo. Daň samozřejmě můžete zaplatit i na pokladně finančního úřadu. Od letošního roku navíc platí ještě jedna možnost, jak můžete daň z nemovitých věcí zaplatit. Jde o platbu přes SIPO (soustředěné inkasní platby obyvatelstva). Abyste ale mohli daň skrze SIPO zaplatit, musíte mít Českou poštou přiděleno spojovací číslo a na dané zdaňovací období vám musí být stanovena a předepsána daň na váš osobní daňový účet. Do 31. ledna jste navíc finančnímu úřadu museli dodat Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, jehož nedílnou součást tvoří doklad prokazující přidělení spojovacího čísla (např. doklad o přidělení spojovacího čísla nebo aktuální platební doklad SIPO, resp. rozpis bezhotovostní platby SIPO). Zdroj: podnikatel.cz


Pátek, 27. květen 2016 - Za koupený byt, dům a pozemek chce stát vybírat vyšší daň, ale návrh neprošel

Legislativní poces nového zákona o dani z nabytí nemovitých věcí pokračuje. Přesun povinnosti hradit daň pouze na kupujícího by mohl platit už letos v září. Nejedná se včak o jedinou novinku, kterou tato novela zavede. Podle návrhu si na dani také většinou připlatíme. Sazba daně z nabytí nemovitých věcí má sice zůstat stejná (4 % ze základu daně), novela však počítá se změnami při výpočtu základu daně. Základem daně je podle současné legislativy nabývací hodnota snížená o uznatelné výdaje (například výdaje za znalecký posudek). Nabývací hodnotou je buď kupní cena, nebo srovnávací daňová hodnota. Při výpočtu daně z nabytí nemovitých věcí se použije vždy vyšší z těchto částek. Srovnávací daňovou hodnotou je v současnosti buď 75 % ceny dle znaleckého posudku, nebo 75 % ceny zjištěné ceny dle metodiky finančního úřadu. Legislativní změny ovšem počítají se srovnávací daňovou hodnotou ve výši 100 % obou cen. V důsledku zvýšení procentního zápočtu o 25 procentních bodů tak dojde ke zvýšení daňové povinnosti, přestože se sazba daně nezmění. Aktualizace: Novela nakonec ponechala v platnosti možnost snížit daňový základ na 75 % obou cen, v tomto pohledu se tedy nic nezměnilo. Pouze v případě směny nemovitostí bude aplikována srovnávací hodnota ve výši 100 %. Zdroj: finance.idnes.cz


Středa, 2. březen 2016 - Změna poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí od 1.4.2016?

Změna poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí pouze na kupujícího od 1. 4. 2016 prozatím nebude! Dne 18. 2. 2016 rozpočtový výbor přerušil před 2. čtením projednávání novely k zákonnému opatření senátu č. 340/2013 Sb., která toto měla zavést. Byla stanovena lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů do 24. 3. 2016, proto od dubna novela nemůže být již schválena. Věc budeme sledovat i nadále a včas Vás o chystaných změnách budeme informovat.


Pátek, 26. únor 2016 - Najdete nás již na 3 sociálních sítích

Abychom Vám byli blíž, najdete nás od teď nejen na Facebooku, ale i na Google plus a Twitteru, tak se s námi spojte. Chcete nás vídat ještě někde? Dejte nám o tom klidně vědět :-)


Úterý, 23. únor 2016 - Jak postupovat v případě spotřebitelského sporu s RK

Aktualizovali jsme pro Vás údaje na našich webových stránkách. V souladu s novelou zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele nyní naleznete v sekci "Poskytované služby", jak postupovat v případě, že nebudete zcela spokojeni např. s kvalitou či rozsahem námi poskytovaných služeb. Přestože se snažíme vždy ze všech sil poskytovat veškeré služby na nejvyšší úrovni a jakýmkoliv potenciálním sporům mezi námi a našimi klienty předcházet, může k nim bohužel v praxi dojít. V tomto případě mají všichni klienti možnost obrátit se na Českou obchodní inspekci pro mimosoudní řešení sporu, více na www.coi.cz. Doufáme však, že naši klienti budou od nás odcházet vždy jen spokojeni a nebudou muset žádné nepříjemné situace ve vztahu k nám nikdy řešit.


Středa, 13. leden 2016 - PENB od 1. 1. 2016 už i při pronájmu bytu

Už od 1. ledna 2016 každý, kdo pronajímá jakýkoliv byť jediný byt, bude muset předložit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Až dosud tato povinnost platila pouze při pronájmu celého domu. Energetická třída musí být jasně uvedena také u inzerátu na byt. Pokuta tak hrozí nejen pronajímateli, ale také realitní kanceláři, která pronájem bytu inzeruje. "Nařízení je jen další zbytečnou byrokratickou překážkou, která ztíží pronájmy bytů. Pronajímatel bytu v bytovém domě totiž bude muset tento průkaz získat od společenství vlastníků jednotek (SVJ), což může trvat velmi dlouho. Navíc vystavení není zdarma, náklady na jeden byt mohou činit až několik tisíc korun. Kromě toho mnohem vypovídající a přehlednější jsou faktury za energie, které jasně ukáží, na kolik peněz provoz daného bytu opravdu vyjde. Energetický průkaz reálnou spotřebu daného bytu příliš přesně neukáže,“ tvrdí Evžen Korec, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Ekospol. Druhou výraznou novinku platnou hned od začátku roku 2016 pocítí hlavně stát a veřejní investoři. Novostavby veřejných budov s energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 metrů čtverečních, u kterých investor podá žádost o stavební povolení po 1. lednu 2016, budou muset být projektovány a stavěny v standardu budovy s "téměř nulovou spotřebou". Postupně se budou přidávat i další typy budov a od roku 2020 by se tohle nařízení mělo týkat všech nově povolovaných budov včetně těch určených k bydlení. Zdroj: www.realitycechy.cz


Úterý, 15. prosinec 2015 - Vánoce - provozní doba

Do 18.12.2015 běžná pracovní doba kanceláře Po-Pá 9,00-17,00. V období 21.12.2015 - 4.1.2016 bude kancelář zavřená, omlouváme se předem za vzniklé komplikace. Prohlídky nemovitostí s makléři probíhají bez omezení. V tomto období jsme Vám k dispozici na telefonních spojeních, kontaktujte nás prosím kdykoliv na tel.: 775 268 445, 602 235 760. Přejeme všem krásné a ničím nerušené svátky a úspěšný vstup do roku 2016. Váš tým Realitní kanceláře NIKTEL.


Čtvrtek, 26. listopad 2015 - Vyplatí se koupě domu před rekonstrukcí?

Nemovitost před rekonstrukcí je vhodná pro dva druhy kupujících. Jedním je zájemce o levnější bydlení, který chce finance do úprav domu vkládat postupně, dle svých možností. Druhým nejčastějším důvodem, proč kupující poptávají dům před rekonstrukcí, je možnost úprav dle svých představ. V obou variantách je potřeba při koupi takové reality dbát opatrnosti, aby skutečně splnila nároky nového majitele. Nižší cena může být samozřejmě i ukazatelem, že na nemovitosti není vše zcela bez závad. V případě koupě domu před rekonstrukcí se samozřejmě s malými stavebními úpravami počítá, ale je vždy potřeba předem zjistit, jak velký rozsah oprav stavba vyžaduje a jestli je i po té cena adekvátní. Zájemce se nemůže spoléhat, že mu prodávající bude všechny nedostatky svého domu sdělovat a měl by si na prohlídku nemovitosti přizvat specialistu, který posoudí technický stav budovy. Někdy koupě zachovalejšího domu může však být finančně výhodnější varianta. Protože např. dům s vlhkými zdmi či děravou střechou většinou není obyvatelný, tudíž nový majitel musí dále setrvávat na své původní adrese a opravy v domě nemůže dělat při samotném obývání. Tím si pak blokuje možný prodej nemovitosti, v které doposud bydlí nebo peníze, které vydá za nájem. Investory, kteří chtějí zrekonstruovat starší nemovitost a neřeší přitom nutnost úspory peněz, láká především lokalita. Centrum obce nebo naopak samota, kde přilehlé pozemky nejsou stavební a v dohlednu nebudou, to jsou místa, která se pro novostavbu těžko hledají. Koupě domu před rekonstrukcí se tak může finančně vyplatit, ale také nemusí. Vždy záleží na rozsahu práce a také zda ji bude provádět stavební firma, nebo vlastník svépomocí. Svou práci majitel nepočítá, ale i to by měl při rozhodování zohlednit. První nadšení může rychle vyprchat a nekonečné práce na starším domě pak vedou k otázce, zda by se přeci jen nevyplatila raději novostavba. Zdroj: www.realitycechy.cz


Pátek, 30. říjen 2015 - Pravidla běžné údržby a oprav se změnila. Za co a kolik musí nájemník od 2016 platit?

Od ledna 2016 se vztah nájemníka a pronajímatele konečně vyjasní. Začne platit nařízení vlády, které přesně definuje běžnou údržbu a drobné opravy, které jdou na vrub nájemce. Nařízení chrání nájemce před nenasytnými pronajímateli, kteří by po nájemci chtěli údržby a opravy nad rámec běžných povinností. Co musí nájemce opravovat a kolik může maximálně zaplatit? Podle nového občanského zákoníku je nájemce povinen provádět a platit běžnou údržbu a drobné opravy, které souvisí s užíváním bytu. S příchodem nového občanského zákoníku v lednu 2014 došlo ke zrušení nařízení vlády z roku 1995, které do té doby drobné opravy a běžnou údržbu v nájemním bytě upravovalo. Zrušené nařízení se ale využívalo i nadále v případě, že v nájemní smlouvě nebyly běžná údržba a opravy výslovně definovány. Nově schválené nařízení vlády, které vejde v platnost od příštího roku, dosud využívanou úpravu aktualizuje a zvyšuje limity nákladů, které hradí nájemce. Za běžnou údržbu je ve schváleném nařízení považováno „udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení bytu, které se provádí obvykle při delším užívání bytu.“ Nájemce je tedy povinen byt malovat, opravovat omítky či tapetovat, čistit podlahy, obklady stěn či vodovodní odpady až ke svislým rozvodům. Cílem běžné údržby je udržovat zařízení, které je součástí bytu, funkční. Nájemce musí také provádět a hradit pravidelné prohlídky a čistit vodovodní výtoky, baterie, sprchy, ohřívače vody, dřezy, vany, splachovače či kuchyňské vybavení jako je například sporák, vařič, trouba, digestoř, kuchyňská linka, ale i vestavěné a přistavěné skříně. Údržba a povinnost drobných oprav, které musí zajistit nájemce, se týkají i kamen a kotlů. Pronajímatel ale musí zajistit opravy v případě poškození radiátorů a rozvodů ústředního topení. Opravovat a při poškození měnit musí nájemce na vlastní náklady také zámky a kliky vstupních dveří do bytu, rolety a žaluzie, zásuvky, vypínače, zvonky, žárovky, domácí telefony, zásuvky rozvodů datových sítí i signálů televizního vysílání, klimatizace, spínače ventilace, centrální vysavač či audiovizuální zařízení, která otvírají vchodové dveře do domu. Nájemce musí zaplatit i za opravy a certifikace bytových měřidel, které slouží k rozpočítávání nákladů na vytápění či spotřeby vody. V neposlední řadě se opravy a kontrola vztahují i na termostaty nebo hlásiče kouře a požáru  a vodovodních baterií s elektronickým řízením. Opravy a výměny uzavíracích ventilů rozvodu plynu  či uzavíracích armatur na rozvodech vody provádí také nájemce. Pronajímatel ale musí zajistit opravy hlavních uzávěrů plynu či vody pro byt, výměny sifonů či lapačů tuku.  Výčet zařízení a jeho částí, o které se musí starat nájemce, je ve schváleném nařízení nemalý a navíc není konečný. Pronajímatel totiž může požadovat i další opravy bytu a jeho vybavení,  případně výměnu zařízení či jeho součástí, náklady ovšem nesmí překročit tisíc korun. Opakovaných nákladů na opravované zařízení se ale obávat nemusíte. Nařízení omezuje opakované a související opravy: „Provádí-li se na téže věci několik oprav, které spolu souvisejí a časově na sebe navazují, je rozhodující součet nákladů na související opravy. Náklady na dopravu a jiné náklady spojené s opravou, se do nákladů na tuto opravu nezapočítávají.“ Nájemce se nepřiměřených výdajů obávat nemusí. Pronajímatel nájemce k postupným opravám bytu ve špatném stavu využívat nemůže. Nařízení chrání nájemce stanovením ročního limitu nákladů na opravy a údržbu. Za kalendářní rok tak nájemce zaplatí nejvýše 100 korun za metr čtvereční podlahové plochy bytu. Do plochy se jednou polovinou započítávají i sklepy, balkóny či lodžie. Zdroj: www.hypoindex.cz


Úterý, 22. září 2015 - Kupujete nemovitost? Na podzim začíná realitní sezóna

Léto nám pomalu, ale jistě končí, všichni se již vrací zpět do zajetých kolejí a sezóna realitních prodejů právě začíná. Vybírejte nemovitosti svých snů a představ a příliš neotálejte, ceny opět pomalu míří vzhůru. Byty se dobře prodávají na jaře, kdy jsou prosvětlené sluncem po chmurné oblačné zimě. Prodávají se ale také za vyšší ceny. I statistiky ukazují, že pro kupujícího je výhodnější počkat na podzim - zimu. Koupě vlastního bydlení je pro mnohé české domácnosti investicí na celý život. Češi se neradi stěhují, přestože by si tím mohli polepšit. Přesto při výběru domova rozhodují častěji emoce než racionální úvaha. A dopřát prim svým emocím nad racionalitou stojí peníze. Při pořízení bydlení se přitom nejedná o malé částky. Rozhodujícím faktorem při koupě bytu se stává „pocit“, jaký z budoucího bydlení rodina má. Pocit zlepšuje řada faktorů – a jedním z nejvýznamnějších je denní světlo. Toho je nejvíce a je nejpříjemnější na jaře. A kromě rozpuštění posledního sněhu a zvýšení teploty vzduchu dokáže rozpustit pochybnosti kupujícího a zvýšit cenu. Ceny bytů prošly v posledních letech bouřlivým vývojem. Až do roku 2007 stoupaly, aby se propadly po krachu banky Lehman Brother v následné finanční krizi a hospodářské recesi. Český statistický úřad (ČSÚ) začal sledovat skutečné ceny bytů až od roku 2008, přesto i na dostupných datech je patrný hluboký pokles. Ceny starších bytů v Praze klesaly až do roku 2012. Pak se jejich pád zastavil a po krátkém váhání začaly opět růst. Přestože jsou již nad průměrnou hodnotou roku 2010, ke svým maximům mají ještě dlouhou cestu. Mimo Prahu byla situace pro majitele bytů ještě tristnější. Pokles trval déle a průměrné hodnoty roku 2010 jsou ještě z dosahu. Navíc se začátkem roku 2015 opět vykázaly statistický pokles. Maxima leží daleko za horizontem chybějících dat, neboť u mimopražských bytů Český statistický úřad data sleduje až od 3. čtvrtletí 2009. Zdroj: www.hypoindex.cz


Úterý, 1. září 2015 - Jak vybrat chatu k trvalému bydlení?

Zejména v okolí Prahy se v posledních letech rozmohl trend koupě chaty k účelu trvalého bydlení. Důvodem jsou bezesporu finanční možnosti kupujících. Rodinné domy v blízkosti hlavního města jsou pro mnohé drahou variantou života mimo ruch velkoměsta. Některé chaty po menší rekonstrukci mohou splňovat všechny požadavky na pohodlné bydlení. Důležité je umět dobře vybrat, protože při špatné volbě může mít nový majitel nemalé starosti. V první řadě si zájemce o koupi chaty k bydlení musí uvědomit, že právě tyto rekreační objekty byly budované často mimo vesnice a s myšlenkou využití v letních měsících. Může se tak stát, že cesty k některým chatařským oblastem jsou v zimě neudržovány a dostupnost je více než komplikovaná. Stejně tak by se měl zájemce ptát na svoz odpadu, doručovaní pošty a další často opomíjené drobnosti. Pokud má být chata využívána celoročně, často je potřeba rekonstrukce objektu. Nejprve by si měl zájemce ověřit zdroj pitné vody a elektřiny. Zejména pitná voda bývá mnohdy problémem. Často se stává, že je pouze jedna studna pro větší počet chat. Navíc je potřeba ověřit sílu pramene, aby se nový majitel nemusel potýkat s nedostatkem vody. Asi nejčastějším problémem rekreačních objektů určených pro letní měsíce je nedostatečná izolace. S těmito dodatečnými výdaji je třeba při koupi chaty k bydlení počítat. Stejně jako při koupi pozemku či domu je třeba prověřit příjezdové komunikace. Také na cestách vedoucích k rekreačním objektům mohou být vázána věcná břemena. Vždy je dobré vědět, komu patří cesta, po které chceme jezdit. Problém může být i v samotném pozemku, na kterém je objekt postaven. Zejména starší chaty stojí často na obecním pozemku. Vlastník tedy prodává samotnou chatu a je nutné platit obci nájem. Částka za nájem nebývá vysoká. Problém může nastat při financování úvěrem nebo při převodu nemovitosti. Právě financování úvěrem bývá u chat také větším problémem. Rozhodně by zájemce o chatu neměl počítat se stejnými podmínkami jako při koupi rodinného domu. Banky poskytují úvěry, ale s různými omezeními. Bydlení v klidné oblasti a dobré dostupnosti do města je vždy velmi žádané. Dobře zvolená koupě chaty a její následná rekonstrukce je levnější variantou rodinného domku na vesnici. Sice se jedná o skromnější bydlení, ale to většinou vynahradí lokalita, ve které se chaty většinou nacházejí. Zdroj: www.realitycechy.cz


Pondělí, 3. srpen 2015 - Home Staging: Pomůže při prodeji nemovitosti

První dojem je při výběru nemovitosti mnohdy klíčový. Zejména pokud kupec vybírá byt či dům, kde chce strávit část života. Většina majitelů osloví realitní kancelář, která pomůže s kvalitní prezentací. Dřív než přijde realitní makléř nafotit nemovitost k prodeji, je třeba se zamyslet, zda bude na fotografiích dostatečně atraktivní. Současná podoba místností zájemce v uvažování o koupi hodně ovlivní. Právě v přípravě interiéru pro zvýšení úspěšnosti prodeje může pomoct Home Staging. Cílem Home Stagingu je zvýšit atraktivitu nemovitosti a podpořit tak co nejvýnosnější prodej. Tato služba pomáhá majitelům připravit prostory tak, aby potencionálního kupce zaujaly na první pohled a zároveň nebudily pocit domova někoho jiného. Home Staging nijak nesupluje případnou nutnost rekonstrukce. Nejde ani o bytové návrhářství. Hlavním cílem je mnohdy jen malými změnami přimět zájemce, aby viděl prostor, který se mu opravdu nabízí. Ačkoliv je Home Staging poměrně novou službou, poskytuje ji v České republice již několik firem. Často je využívána ve spolupráci s realitními kancelářemi. Někdy stačí jen pár malých zásahů, bez větších finančních investic. Vše záleží, jak se majitel dohodne při osobní schůzce s konzultantem. Ten by měl navrhnout změny pro zvýšení atraktivity nabízené reality a připravit cenový odhad. Tato příprava je pak cenným základem pro další práci realitního makléře. Pokud někteří majitelé považují přípravu domu či bytu prostřednictvím Home Stagingu za zbytečnou, musí si uvědomit, že jde o investici do úspěšnějšího prodeje. Na závěr je nutno dodat, že službu Home Stagingu nabízí Realitní kancelář NIKTEL, s.r.o. v rámci všech poskytovaných služeb klientům bez příplatku. Zdroj: www.realitycechy.cz


Pátek, 5. červen 2015 - Srovnání aktuálních úrokových sazeb na spořících účtech českých bank

Pro lepší orientaci vám přinášíme přehled aktuálních úrokových sazeb českých bank na spořících účtech. Air Bank Spořicí účet. Nejsou účtovány žádné poplatky a není u něj výpovědní lhůta. Air Bank svým klientům stále zajišťuje TOP3 garanci, tj. jistotu, že váš účet je úročen jedním ze tří nejvyšších úroků na bankovním trhu. Aktuální úroková sazba je 1,1 % (pro vklady do 250 tisíc korun). Vklady nad 250 tisíc korun jsou úročeny sazbou 0, 5 %. Spořicí účet můžete mít rozdělený na několik obálek. Se spořícím účtem není nutné mít u této banky i běžný účet. Citibank Ke spořícímu účtu Citibank musí být založený i běžný účet. Úroková sazba na tomto účtu je od 0,05 % p.a. Pokud máte u banky vedený investiční účet, můžete získat úrokovou sazbu od 0,05 % p.a. do 0,9 % p. a. - procento závisí na zůstatku klientova investičním účtu. Spořicí účet je bez výpovědní lhůty. Prostředky ze spořícího účtu si můžete převést kdykoliv na běžný účet. ING Bank ING Konto s aktuální úrokovou sazbou 0,7 % p.a. do zůstatku 500 tisíc korun. Po přesažení této částky je sazba 0,50 % p.a. Je nutné mít založený i běžný účet. Poplatky jsou u účtu nulové. ING Konto je bez výpovědní lhůty. Sberbank Spořicí účet od Sberbank Fér spoření má aktuálně nejvyšší úrokovou sazbou na trhu. A to 1,63 % (do 300 tisíc korun). Banka garantuje nesnížení tohoto úroku do 31.1.2016. Založení a vedení účtu je zdarma. ČSOB a Era K ČSOB Spořícímu účtu nemusí být vedený běžný účet. Výpovědní lhůta je jeden den. Minimální počáteční vklad je 5.000 korun. Účet je úročen 0,45 % p.a. pro zůstatky do 29.999.999 korun.               Ani u Era červeného konta nemusí být běžný účet. Zůstatky do 50 tisíc korun jsou úročeny úrokovou sazbou 0,10 % p.a.,  od 50 tisíc do 250 tisíc Kč je úroková sazba 0,70 % p.a. Raiffeisenbank Raiffeisenbank nabízí spořící účet eKonto Flexi. Aktuální úrok je 1,3 %, a to do 150 tisíc korun. Na spořicím účtu eKonto Flexi 21 při splnění podmínky aktivity (3 debetní transakce + kreditní obrat 15 tis. Kč) získá klient 1,2 % do částky 1 milion Kč. Ke všem aktuálně nabízeným spořícím účtům vyžaduje RB  vedení běžného účtu. U eKonta FLEXI není žádná výpovědní lhůta. U eKonta Flexi 21 je to 21 dní. UniCredit Bank Spořící účet Prima s úrokovou sazbu 0,3 % p.a. pro vklady do 500 tisíc korun, pro zůstatek nad 500 tisíc korun je úroková sazba 0,01 % p.a. Založení spořícího účtu není podmíněno založením běžného účtu. Založení, vedení a zrušení účtu je zdarma. Účet je bez výpovědní lhůty. GE Money Bank Spořící účet Genius 8. Úrokovou sazbu 0,6 % p. a. do 100 000 Kč a 0,2 % p. a. od 100 000,01 Kč získá klient v případě, že má veden Běžný účet jakéhokoli konta typu Genius a v předchozím měsíci dosáhl měsíčního kreditního příjmu ve výši minimálně 7.000 Kč. Účet není vázán výpovědní lhůtou. Equa bank Klient si může vybrat mezi běžným spořícím účtem (úročení 1 % ročně) a spořícím účtem Hit (úročení 1,5 % ročně, 0,5 % z toho je za aktivitu). U běžného spořícího účtu nemusí být založený běžný účet, u spořícího účtu Hit ano.  mBank Výpovědní lhůta není, o spořící účty eMax Plus či eMax může klient požádat společně s mKontem, případně si ho pořídit později prostřednictvím Internetového bankovnictví. Zuno Nabízí dva druhy spoření, klasické Spoření a Spoření Plus. U klasického Spoření je sazba 0,9 %, u Spoření Plus je 1,5 % a podmínkou je mít také Účet Plus. Tyto sazby jsou pro částky do 300 000 Kč. Klasické Spoření je bez podmínek a úroky jsou připisovány denně, je třeba mít založený běžný účet. U Spoření Plus jsou úroky připsány měsíčně, pokud klient v daný měsíc nevybere peníze. Všechny varianty jsou bez poplatků. Česká spořitelna Spořící účet Spoření ČS s úrokovou sazbou 0,7 % ročně (od 1. června 2015 0,4 %). Výběry jsou bez poplatků, založení a vedení je zdarma. Není třeba mít běžný účet u ČS.Zdroj: BNÚ, s.r.o.


Čtvrtek, 21. květen 2015 - Šetříte vodou, ale platíte čím dál víc? Co dělat, abyste nedopláceli?

Doplácíte také každý rok za vodu? Přečtěte si pár užitečných tipů, jak tomu předcházet: Nenechávejte zbytečně téct vodu během čištění zubů, holení či mydlení rukou. Utěsněte všechny kapající kohoutky, zkontrolujte, zda neprotéká toaleta. Na spotřebu vody má také velký vliv způsob mytí nádobí a praní prádla. Ručním mytím pod tekoucí vodou se spotřebuje mnohem větší množství vody než při použití myčky. Pokud už nádobí myjete ručně, uzavřete dřez a namydlené nádobí pak jen opláchněte ve studené vodě. Velká spotřeba vody je v případě ručního praní, zejména pokud perete ve vaně. Pokud to jde, perte v pračce, případně menší vaničce či lavoru. Můžete také vyměnit starý záchod za nový. Při rekonstrukcích koupelen je také důležité myslet na vhodná úsporná opatření, například zařízení, která snižují průtok vody, tzv. perlárory. S úsporným splachováním, úspornou sprchovou hlavicí či pákovou baterií se dá ušetřit až několik stovek litrů vody měsíčně. Sprchování je totiž mnohem ekonomičtější než koupání ve vaně. Nespoléhejte na mírnou zimu Jak je to s teplem? Uplynulá zima byla jednou z nejteplejší za posledních desítky let. To se projevilo i v peněženkách Čechů. Vyúčtování za minulou sezonu nevypovídá tedy příliš o zavedení úsporných opatřeních, ale o extrémním počasí. Co ale udělat, abyste šetřili teplem i v horších klimatických podmínkách? Malé úpravy bytu jsou méně časově náročné a nepředstavují výraznější zásahy do rodinného rozpočtu. Navíc je zvládnete i sami za krátký čas. Větší úpravy jsou sice časově i finančně náročnější, zato úspora se velice rychle vrátí. Spousta tepla uniká skrz vstupní dveře. Ty zvládnete snadno zateplit i sami pomocí nového prahu, instalací gumového těsnění okolo dveří nebo výměnou starších dveří za nové, s lepšími izolačními schopnostmi. Stejnou pozornost byste měli věnovat také oknům. Dalším tepelným únikům zamezíte například kompletní rekonstrukcí a izolací podlah a stropu.


Úterý, 5. květen 2015 - ČNB chce učinit přítrž 100% hypotékám!

Kdo si bude chtít v příštích letech koupit byt nebo dům, bez vlastních úspor nejspíš neuspěje. Zástupci České národní banky se nechali slyšet, že během roku 2015 chtějí učinit přítrž 100 % hypotečním úvěrům a zavést pro půjčky strop. Pokud toto rozhodnutí projde a dočká se schválení, sen o vlastním bydlení se rozplyne všem, kteří nemají nějaké úspory z dřívějška. Úrokové sazby hypoték jsou dlouhodobě rekordně nízké a počet úvěrů roste. Centrální banka chce zabránit tomu, aby se na realitním trhu vytvořila bublina, jejíž případné splasknutí by odnesly právě banky. Pokud by totiž ceny realit začaly klesat a lidé by přestali stoprocentní hypotéky splácet, zůstanou bankám nemovitosti s hodnotou nižší než dluh. Obdobná situace před lety odstartovala finanční krizi ve Spojených státech. V Česku je ale podíl úvěrů na více než 90 % hodnoty nemovitosti zatím malý. Podle Hospodářských novin se jedná o zhruba 15 % z objemu všech poskytnutých hypoték. "Situace se ale může rychle změnit kvůli snaze bank navýšit svůj tržní podíl. Některé mohou lákat klienty právě poskytováním úvěrů, které pokrývají takřka celou hodnotu nemovitosti," řekl deníku hlavní ekonom ING Jakub Seidler. "Hypoteční strop" zavedli podle HN například ve Švédsku, kde lidé získají od roku 2010 úvěr jen do výše 85 % hodnoty nemovitosti. "Dle tamní centrální banky díky tomu došlo k umírněnějšímu růstu úvěrů a zvýšila se odolnost finančního sektoru," dodal Seidler. V roce 2014 zpřísnila poskytování hypoték také Slovenská národní banka. Jaký konkrétní limit pro hypotéky zvolí ČNB, zatím není jasné. Jako nejpravděpodobnější variantu označil jeden z bankéřů oslovených HN hranici 90 %. To by znamenalo, že na byt v hodnotě 1 milionu korun může banka půjčit maximálně 900 000. Zdroj: www.ceskatelevize.cz


Čtvrtek, 26. březen 2015 - Nezapomeňte do Vašeho daňového přiznání k dani z příjmů uvést i příjmy z prodeje nemovitosti!

Blíží se termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob za r. 2014, tj. 31. 3. 2015, kde se musí uvést i příjmy z prodeje nemovitostí realizovaných v roce 2014. Takové příjmy totiž podléhají zdanění daní z příjmů fyzických osob podle § 10 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů, pokud nejsou od této daně osvobozeny. Podle § 4 odst.1 zákona o daních z příjmů jsou osvobozeny, pokud: - prodávající měl bydliště (bytová jednotka, rodinný dům) nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem,přičemž bydliště nemusí nutně znamenat trvalé bydliště, ale stačí prokázat fakturami za energie, doručovací adresou, svědeckými výpověďmi apod. nebo - prodávající měl bydliště v nemovitosti po dobu kratší než 2 roky bezprostředně před prodejem, ale použije získané prostředky na uspokojení bytové potřeby, nebo - doba mezi nabytím a prodejem nemovitosti přesahuje dobu pěti let. Do lhůty pěti let lze započítat i dobu vlastnictví zůstavitele, pokud prodávající nabyl nemovitost dědictvím v řadě přímé (rodiče, prarodiče) nebo po manželovi. Pokud nesplňujete některou z podmínek osvobození, je třeba příjem z prodeje nemovitosti, ponížený o nutné náklady k jeho dosažení (např. náklady na rekonstrukci, kupní cena při nabytí nemovitosti apod.), zdanit sazbou daně 15 %.


Pondělí, 2. březen 2015 - Slavíme 20 let, slavte s námi, rozdáváme dárky našim klientům!

Vážení přátelé, v březnu oslavíme krásné kulaté 20. narozeniny našeho NIKTELu, dárky ale dostanete Vy a již nyní! Na všechny naše služby Vám poskytneme v po celý březen exkluzivní narozeninovou slevu 20 %. Stačí tedy uzavřít rezervační smlouvu na nemovitost, nebo třeba objednat odhad nemovitosti a ušetříte na provizi celou pětinu. To se vyplatí, tak neváhejte a vybírejte :-)


Pondělí, 23. únor 2015 - Sazby hypoték klesly v lednu na další rekordní minimum 2,34 procenta

Průměrná úroková sazba hypoték v Česku v lednu dále klesla na 2,34 procenta a dostala se na další nejnižší hodnotu za dobu sledování. Předchozí minimum bylo v prosinci 2014, kdy průměrná sazba činila 2,37 procenta, vyplývá z údajů Fincentrum Hypoindexu. Index sleduje od roku 2003 průměrnou úrokovou sazbu hypoték bez ohledu na dobu fixace. Na maximu byl index v srpnu 2008, kdy činil 5,82 procenta. Objemy obchodů v lednu klesly na 10,227 miliardy korun, což je proti prosinci zhruba o čtyři miliardy méně. V lednu si do bank pro hypotéku přišlo 5926 klientů, což je proti prosinci minulého roku o 2069 lidí méně. Novoroční pokles není neobvyklý. Lidé většinou chtějí stihnout vyřídit hypoteční úvěr ještě v prosinci například za starých podmínek nebo ještě s trvající akcí či slevou. Většinou nikdo neví, co se od Nového roku změní, proto žadatelé o hypotéku raději vše sjednají do konce roku. Ani nízké sazby už nejsou nic neobvyklého a vypadá to, že pokles stále nekončí. "I v novém roce pokračoval trend poklesu úrokových sazeb. Současné dno však nejspíše opět nebude mít dlouhého trvání, protože některé banky v minulém roce v rychlosti snižování sazeb za konkurencí zaostaly a nyní tento rozdíl dohání," uvedl vedoucí analytik Fincentra Josef Rajdl. Zdroj: byznys.ihned.cz


Čtvrtek, 22. leden 2015 - Blíží se konec lhůty pro odevzdání přiznání k dani z nemovitých věcí pro rok 2015

Nezapomeňte, že se blíží konec lhůty pro odevzdání přiznání k dani z nemovitých věcí. Poslední den pro podání řádného daňového přiznání k dani z nemovitých věcí připadá letos na pondělí 2. 2. 2015. Při nedodržení lhůty je finanční úřad povinen vystavit platební výměr na pokutu za opožděné tvrzení daně v minimální výši 500,- Kč, proto si prosím splňte svoji zákonnou povinnost včas. Povinnost podávat přiznání se vztahuje na každého, kdo v roce 2014 nabyl nebo pozbyl jakoukoliv nemovitost. Úhrada daně musí následně proběhnout do 31.5.2015. Tiskopisy přiznání jsou k dispozici volně ke stažení na internetu - portál www.financnisprava.cz nebo zdarma v listinné podobě na každém finančním úřadě.


Středa, 7. leden 2015 - Přejeme Všem klientům a jejich blízkým úspěšný start v roce 2015.


Pondělí, 10. listopad 2014 - Nový občanský zákoník ovlivní refinancování hypotečních úvěrů

Zákaz zcizení a zatížení nemovitosti lze od účinnosti nového občanského zákoníku zřídit jako věcné právo, tj. zapsat do katastru nemovitostí. Tato skutečnost může mít značný vliv na refinancování hypotečních úvěrů a ztížit pozici dlužníků, na které budou kladeny větší nároky při sjednávání a vyjednávání hypotečního úvěru. Zákaz zcizení nemovitosti představuje zákaz zejména prodeje nemovitosti, jejího darování nebo směny a v rámci některých užších výkladů zaznívá taktéž zákaz pronajmutí nemovitosti. Také neumožňuje zatížení žádným jiným věcným právem, např. zástavním právem, věcným břemenem apod. Zákaz zcizení a zatížení nemovitosti je tedy nyní využíván bankami v rámci zástavních smluv pro hypoteční úvěry. Pro banky je tento institut ochranou před zřízením např. věcného břemene na zastavenou nemovitost, které může způsobit její znehodnocení. Pro vlastníky nemovitosti může být ochranou před podvody s převody nemovitostí. Zákaz zcizení a zatížení nemovitosti zapsané jako věcné právo v katastru nemovitostí bude nejspíše ztěžovat klientům bank z hypotečních úvěrů možnosti refinancování. Odchod klienta bude tedy podstatně ztížen. Klient, který by si přál po konci fixace úrokové sazby hypotéky využít refinancování u jiné banky, bude nucen zvažovat se značným předstihem, ke které konkurenční bance by přešel, a zároveň bude nucen vyjednat se současnou bankou výmaz zákazu zcizení a zatížení nemovitosti z katastru nemovitostí. Faktický stav problematiky se ukáže až počátkem roku 2015, kdy budou končit jednoleté fixace úrokových sazeb hypoték zřízených po účinnosti nového občanského zákoníku. Klient, který zvažuje využití hypotečního úvěru, by měl důsledně prozkoumat veškeré smluvní podmínky, jež umožňují zákaz zcizení nebo zatížení nemovitosti, a konzultovat s právníkem k ochraně jeho práv. Zdroj: www.hypoindex.cz


Čtvrtek, 2. říjen 2014 - Kdy je nutné pořídit nemovitosti energetický průkaz a co chystá novela zákona o hospodaření energií

Již od roku 2013 platí v České republice povinnost opatřit nemovitost při jejím prodeji energetickým štítkem. Energetický průkaz pro nemovitost musí zajistit všichni majitelé novostaveb s energeticky vztažnou plochou nad 50 m2 a majitelé budov, které prošly výraznou rekonstrukcí. "U bytových domů se zpracovává průkaz pro celý dům, který potom při prodeji a pronájmu mohou využívat všichni vlastníci jednotlivých bytových jednotek. Pokud chce majitel svůj byt prodat, energetický štítek potřebuje už nyní, avšak při pronájmu platí tato povinnost až od roku 2016. V případech, kdy se majiteli bytu nepodaří štítek přes písemnou žádost získat, může jej nahradit vyúčtováním spotřeby elektřiny, plynu a vytápění pro příslušnou bytovou jednotku za poslední tři roky," radí Martin Němeček, předseda představenstva Realitní společnosti České spořitelny. Hodnoty z energetického štítku se musí uvádět již při inzerování nemovitosti. Podle připravované změny zákona o hospodaření energií bude platit, že pokud majitel nemovitosti nepředá energetický štítek zprostředkovateli prodeje nebo pronájmu, musí realitní makléř do inzerátu uvést nejhorší klasifikační třídu (mimořádně nehospodárná – G). Kdyby tak neučinil, vystavil by se hrozbě udělení sankce. Průkaz nepotřebují budovy, které majitelé nemají v úmyslu prodávat ani pronajímat, rekreační objekty, budovy s energeticky vztažnou plochou do 50 m2 a nemovitosti nabyté v dědickém řízení. Stejně tak jsou povinnosti zproštěny například kulturní památky, církevní objekty apod. Energetické průkazy vydává energetický specialista autorizovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu. Jejich cena se pohybuje v řádu tisíců korun v závislosti na velikosti objektu a dostupných podkladech. "Platnost průkazu je deset let. V případě, že nemovitost během této doby projde rekonstrukcí nebo větší renovací, ztrácí energetický štítek platnost," doplňuje Martin Němeček. Za opominutí povinnosti pořídit budově energetický štítek může být majiteli udělena poměrně vysoká pokuta. Zdroj: www.realitycechy.cz


Pátek, 25. červenec 2014 - Offsetová hypotéka – levnější úvěr díky úsporám 

Offsetová hypotéka je na tuzemském trhu dosud ne příliš rozšířený, ale o to zajímavější finanční produkt, který v sobě kombinuje hypoteční úvěr a spořící účet. Spočívá v tom, že banka vede klientovi kromě hypotečního úvěru ještě jeden účet – bilanční účet, na který je možno přesouvat peněžní prostředky z běžného účtu. Základ pro výpočet splátek hypotéky pak vznikne tak, že se od zbývajícího dluhu na hypotečním úvěru odečte suma naspořená na bilančním účtu. Klient tak platí úroky vypočtené z dlužné částky snížené o úspory, nikoli z celkové. Offsetové hypotéky neboli hypotéky se započtením úspor nejsou žádnou novinkou ani ve světě, ani u nás. První úvěry tohoto druhu se objevily ve Velké Británii již před více než patnácti lety. K výraznější expanzi jim však pomohla až hypoteční krize, která zvýšila poptávku po finančních produktech s určitou dávkou spoření. V Česku ji v roce 2008 zpopularizovala mBank, když ji začala nabízet pod jménem „bilanční mechanismus“, posléze však tuto službu zrušila, jelikož byla pro některé zákazníky příliš výhodná. V současnosti ji v České republice nabízí jen několik bank. Hypotéka se započtením úspor se obecně vyplatí klientům, kteří jsou schopni držet na offsetovém účtu větší částku peněz. Jelikož se dá říci, že úspory na offsetovém účtu jsou úročeny v podstatě sazbou hypotéky, peněžní prostředky vložené na tento účet tedy vytváří větší produkt, než kdyby byly uloženy na běžném spořícím účtu. Zároveň je lze bez sankcí zvyšovat – například na rozdíl od mimořádné splátky hypotéky. Offsetové hypotéky jsou často využívány lidmi s nepravidelnými příjmy, typicky podnikateli, kteří, ačkoli by mohli část úvěru umořit, potřebují mít jisté prostředky volně k dispozici. Tento produkt však může být také nevýhodný – hypotéky se započtením vkladů totiž mívají vyšší úrokové sazby než obyčejné hypotéky. Pokud tedy klient nemá uložené dostatečně velké úspory na svém bilančním účtu, úroková přirážka mu tuto hypotéku prodraží. Zdroj: Realitní komora České republiky


Čtvrtek, 26. červen 2014 - V letních měsících se krade víc. Jak svoji nemovitost chránit?

Od ledna 2014 do konce dubna 2014 bylo v rámci celé ČR dle statistiky Policie ČR nahlášeno 1 303 vloupání do bytů a 2 004 vloupání do rodinných domů. Ve srovnání s loňským rokem (duben 2013) je viditelný meziroční nárůst počtu vloupání do bytů (+10,5 %), u rodinných domů došlo k poklesu (-17 %). Tyto hodnoty představují průměr všech českých lokalit, reálná situace se však výrazně liší kraj od kraje. Braňte svoji nemovitost a nepomáhejte zlodějům! Podle průzkumu společnosti Tokoz, která hodnotila způsob zabezpečení objektů, jsou Češi značně neopatrní. Příležitostnému zloději se podaří překonat více než 80 % tuzemských dveří, a to do tří minut za pomoci jednoduchého nářadí. U bytových domů je celých 59 % vchodů chráněno zámkem nejvýše druhé bezpečnostní třídy, bezpečnostní dveře jsou nainstalovány u cca 13 % bytových domů. "Podle dlouhodobých statistických výstupů se zloději dostávají do bytů a domů nejčastěji porušením vstupních dveří, dále přes balkon nebo oknem. U případů vstupu oknem či přes balkon překonávají pachatelé překážky primárně násilím, v letním období však často využívají toho, že jsou okna či balkony otevřené," uvádí Ladislav Beránek, poručík Policie ČR. Prázdniny představují období odpočinku, relaxace a pobytu mimo domov. Právě v letních měsících (červenec až září) je každoročně zaznamenán zvýšený počet vloupání do bytů a domů. Policie České republiky radí Informaci o odjezdu sdělte jen důvěryhodným osobám, poučte o tom své děti. Zvažte, zda je vhodné svůj odjezd prezentovat na sociálních sítích. Nedoporučuje se na tyto sítě posílat komentáře či fotografie z právě probíhající dovolené. Najděte si zodpovědnou osobu, která se bude starat o květiny, kontrolovat nemovitost a primárně vybírat poštovní schránku. Plná schránka je prvním signálem o dlouhodobější nepřítomnosti uživatele daného objektu. Nedoporučuje se zatemňovat nemovitost žaluziemi nebo závěsy. Vhodné je naopak vytvořit iluzi, že jste stále doma. Časově programovatelné zásuvky ve stanovený čas rozsvítí lampičku, zapnou televizi atd. Zdroj: www.realitycechy.cz


Středa, 4. červen 2014 - Ceny bytů v prvních pěti měsících letošního roku postupně rostly

Podle průzkumu si dlouhodobě dobře vedou byty 1+1 a 3+1. Naopak byty 2+1 od nového roku svoji hodnotu ztrácí. Jedná se o průměrné ukazatele pro všechny typy bytů napříč celou Českou republikou. Jednotlivé kategorie (či města) jsou na tom rozdílně. Od ledna do května 2014 nejvíce vzrostly, podle dat portálů realitycechy.cz a realitymorava.cz, nabídkové ceny bytů kategorie 3+1. V květnu se dal pořídit průměrný byt 3+1 o 40 851 Kč dráž než na začátku roku. Nárůst hodnoty ve výši 3,09 % může být u této kategorie potvrzením dlouhodobé poptávky po větších bytech. Ty si pořizují zpravidla mladé rodiny s dětmi. Lidé, kteří žijí sami, vyhledávají zejména garsonky, popřípadě byty 1+1, maximálně pak 2+1. Garsoniér není v českém bytovém fondu mnoho, proto je po nich stále vysoká poptávka. Může se jednat o jeden z důvodů, proč od začátku roku vzrostly ceny malých bytů o 1,1 %. Jedinou kategorií, která vykázala za období leden – květen zápornou hodnotu, jsou byty 2+1. Jejich průměrná hodnota poklesla o 1,97 %. Mnoho zájemců o bydlení řeší otázku, zdali si pořídit byt 2+1, nebo 3+1. Praktičnost v mnoha případech vítězí nad úsporou spojenou s nižší pořizovací cenou. Při financování bydlení hypotečním úvěrem není nic nestandardního, když si zájemce raději zvolí větší a dražší byt i za cenu delšího splátkového kalendáře. Velmi rychle se tomuto trendu přizpůsobily i některé developerské společnosti, které začaly upravovat dispozice nových bytů tak, aby se na menší podlahové ploše realizovalo více pokojů. V následujících měsících lze očekávat zvýšenou poptávku po bytech 3+1. Dostupnost bydlení aktuálně představuje velmi dobrý stimul pro investici do nemovitostí. Ceny realit i úrokové sazby jsou stále nižší, než tomu bylo před pěti lety. Navíc poměr investice vs. návratnost přivádí zpět k nemovitostem nejen zájemce o bydlení, ale také investory. Zdroj: www.realitycechy.cz


Úterý, 15. duben 2014 - Rekord padl - Sazby hypoték na novém historickém minimu

Průměrné úrokové sazby hypoték klesly v březnu 2014 na historické minimum. Stávající situace na trhu hypoték nemá v dosavadní historii srovnání. Průměrná nabídková úroková sazba hypoték do 70 % zástavní hodnoty nemovitosti (LTV) během března klesla z 3,00 % na 2,93 %, čímž přepsala dosavadní rekord z května 2013. Tehdy sazby dosáhly úrovně 2,97 %. Nikdy v dosavadní historii nebyly hypotéky takto cenově dostupné. Efekt rekordně nízkých sazeb nejlépe vynikne v korunovém vyjádření. V tuto chvíli splátka 2milionové hypotéky s 20 letou splatností vychází při sazbě 2,93 % na 11 022 Kč. Přitom před pěti lety, kdy se sazby pohybovaly téměř na dvojnásobku, by klient za stejnou hypotéku zaplatil měsíčně 13 939 Kč, tedy o 2 917 Kč více. Průměrná sazba tehdy činila 5,66 %. Klienti, kterým nyní končí pětiletá fixace, mají tedy velký důvod k radosti. Vedle rekordně nízkých sazeb banky přestaly klientům účtovat poplatek za správu úvěru, část bank již neúčtuje poplatek za zpracování a v rámci nejrůznějších akčních nabídek je nyní možné zdarma získat i odhad ceny nemovitosti, což v součtu představuje úsporu v řádu desítek tisíc korun v porovnání se situací ještě před cca dvěma lety. Úrokové indexy v jarních měsících zpravidla díky nejrůznějším marketingovým kampaním klesají, letošní rok je však  skutečně výjimečný. Nejen že „hypoteční jaro“ začalo již v únoru, ale banky z valné části rezignovaly na časová omezení kampaní a úrokové sazby snižují plošně. A pokles sazeb ještě rozhodně není u konce. Uvedené indexy odrážejí stav v měsíci březnu, ale s novým měsícem banky přicházejí s dalšími akcemi. Komerční banka nabízí garantovanou sazbu 2,79 %, která se navíc týká i hypoték bez prokazování příjmů. Česká spořitelna kontruje hypotékou za 2,55 %. A zatraktivnění sazeb očekáváme v rámci „hypodní“ také od Raiffeisenbank, což konkurenci určitě nenechá v klidu. Na základě dosavadního vývoje očekáváme, že průměr 70% hypoték (index GOFI 70) během dubna klesne pod hranici 2,90 % a k překonání dosavadních rekordů dojde i ve zbývajících dvou kategoriích (85 % a 100 % LTV). Zdroj: www.realitymorava.cz


Pátek, 14. březen 2014 - Kladno v roce 2014 chystá řadu změn a novinek

Úspěšně zakončit velké investiční akce v Kladně, to je hlavní cíl, který si pro letošní rok stanovilo vedení města. Do nově zrekonstruovaného městského divadla by se tak měli znovu do léta vrátit diváci a Podprůhonští už mohou začít přemýšlet o uměleckém vyzdobení své zmodernizované čtvrti. Řidiči už nebudou muset na náměstí Sítná objíždět domovní bloky při hledání místa k parkování. Jedním z hlavních úkolů vedení Kladna pro letošek je změnit tvář a funkci největšího, a přiznejme si, i zatím nejškaredějšího veřejného prostranství ve městě. "Zmizí nevzhledný beton a přibude zeleň, která by měla zachytávat, alespoň částečně, hluk z dopravy, což, jak doufáme, zpříjemní život zdejších obyvatel. Na malé travnaté ploše by mohli posedávat a relaxovat studenti fakulty ČVUT, která sídlí v budově Kokosu. A samozřejmě rozšíříme počty parkovacích míst, která jsou na náměstí potřeba," uvedl k projektu kladenský primátor Dan Jiránek. Přestože se stále objevují komplikace během rekonstrukce Podprůhonu, měli by se v roce 2014 dočkat obyvatelé této městské části zakončení rozsáhlé modernizace své starobylé čtvrti. Obnova však zasáhla do osobitosti lokality a zůstává otázka, zda se s tím lidé smíří. Již několikrát, dokonce i protestní akcí zvanou Svodidlo pro Mirka, vyjádřili svou nespokojenost. Změna projektu již ale podle vedení města možná není. A moderních prvků, jakou jsou s historickým rázem místa nesouznící opěrné zdi ze síťovaných bloků naplněných kameny s průmyslovým zábradlím nebo nevzhledná dopravní svodidla, už se s největší pravděpodobností nezbaví. Jediné, co zřejmě zbývá je lidská fantazie a tvořivost. Na jaře snad také začne obnova opuštěných budov bývalých kasáren v lokalitě u Sletiště. Poté budou sloužit studentům rychle se rozvíjející kladenské fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Vzniknou tu i dva velké přednáškové sály ve finanční režii rozpočtu města Kladna. Kladno také připravuje žádost o dotaci na opravy řady ulic ve starých Kročehlavech, které už to skutečně potřebují. Pokud uspěje, mohly by práce začít ještě letos. "Je to složitá záležitost. Dlouho jsme se handrkovali, jaké silnice patří do kritérií na poskytnutí dotace. Dříve se dotace vztahovala jen na komunikace vedoucí do průmyslové zóny, nyní se podmínky změnily a ve čtvrti je možné z finančních příspěvků opravit i příčné ulice, které přímo do zóny nevedou," vysvětlil zdržení projektu Dan Jiránek. Události, které také letos ovlivní obyvatele Kladenska: Od 1. ledna začal platit nový občanský zákoník. Město Kladno na jeho základě například začne zahrádkářům prodávat pozemky pod jejich koloniemi. Jednoduchá záležitost to nebude. Od 1. ledna předává město Slaný provoz městské hromadné dopravy novému dopravci − ČSAD MHD Kladno. Lidé si musí vyměnit čipové karty. Téměř po celý rok bude Slaný po loňském úmrtí Ivo Rubíka prožívat bez svého dlouholetého starosty. Starostenské křeslo zřejmě zůstane prázdné až do voleb. Na podzim letošního roku se uskuteční komunální volby do obecních a městských zastupitelstev. Vedení sídel se může zásadně změnit. Zdroj: http://stredocesky-kraj.5plus2.cz


Středa, 26. únor 2014 - Snižte si daně o zaplacené úroky z úvěrů na bydlení

Také v letošním roce platí, že po splnění podmínek odečitatelnosti lze ze základu daně z příjmů odečíst sumu úroků až do výše 300 000 Kč ročně. Při stávající 15% sazbě daně z příjmů může daňová úspora činit až 45 000 Kč. Jednou z forem státní podpory bydlení je možnost odpočtu zaplacených úroků od základu daně z příjmů fyzických osob. Sumu zaplacených úroků není většinou nutné složitě počítat. Banky oznámení o výši zaplacených úroků posílají automaticky vždy zpočátku roku. Zaplacené úroky je možné uplatnit buď při podání daňového přiznání, nebo u zaměstnanců může zápočet úroků provést zaměstnavatel v ročním zúčtování daně z příjmu fyzických osob. V takovém případě je však nutné bankou rozesílané oznámení o zaplacených úrocích zaměstnavateli předložit nejpozději do konce února. Aby mohl klient uplatnit odpočet úroků od základu daně, musí úvěr ze stavebního spoření nebo hypotéka řešit otázku bydlení. Zároveň také platí, že žadatel o úvěr musí danou nemovitost vlastnit a užívat ke svému trvalému bydlení, nebo bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů. Úroky z úvěru je možné si odečíst i v případě koupě pozemku, podmínkou je, aby se na pozemku začalo stavět nejpozději do 4 let. Podle odhadů Ministerstva financí možnost odpočtu zaplacených úroků každoročně využívá 400 000 klientů bank, kteří si v roce 2012 snížili daňový základ o bezmála 16 mld. Kč a celkově na daních z příjmů ušetřili zhruba 1 miliardu korun. Zdroj: www.realitymorava.cz


Čtvrtek, 13. únor 2014 - Nové číslo účtu pro zasílání daně z nabytí nemovitých věcí

Zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen "zákonné opatření"), byl s účinností k 1. 1. 2014 zrušen zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 357/1992 Sb.). Daň z převodu nemovitostí je nahrazena daní z nabytí nemovitých věcí a to pro případy, kdy ke změně vlastnického práva k nemovité věci dojde po účinnosti zákonného opatření, tj. od 1. 1. 2014. Od tohoto data tedy vzniká nová daň a pro její správné zaplacení je nutno uvést nové předčíslí bankovního účtu finančního úřadu, tj. předčíslí 7691. Pokud změna vlastnického práva k nemovitosti nastane do 31. 12. 2013, podléhá zdanění režimu zákona č. 357/1992 Sb. Je proto nutno si uvědomit, že i pokud např. katastrální úřad rozhodne o vkladu vlastnického práva po 1. 1. 2014, rozhodující jsou právní účinky vkladu práva, tj. datum, kdy byl návrh na vklad podán katastrálnímu úřadu. Pokud právní účinky vkladu práva vznikají do 31. 12. 2013, postupuje se v daňovém řízení podle zákona č. 357/1992 Sb. Pro placení daně z převodu nemovitostí vyměřované dle tohoto zákona se nadále používá původní předčíslí bankovního účtu finančního úřadu, tj. předčíslí 7763 bez ohledu na to, kdy bude daň vyměřena či placena. Zdroj: www.financnisprava.cz


Úterý, 4. únor 2014 - Cena průměrného českého bytu je vyšší než před rokem

Z dat vývoje cen bytů realitních portálů realitycechy.cz a realitymorava.cz vyplývá, že se dal před rokem pořídit průměrný byt v ČR za 1 720 446 Kč. O rok později se jeho cena zvýšila o 1 466 Kč, což odpovídá navýšení 0,085 %. Od roku 2008 jde o nejmenší meziroční výkyv. Současně se jedná teprve o druhý rok od začátku ekonomické recese (září 2008), ve kterém došlo ke zdražení. V roce 2011 se zvýšila průměrná cena o 2,36 %, ve všech ostatních obdobích potom ceny klesaly. Nejvíce tak tomu bylo v roce 2009, kdy došlo k poklesu o 13,4 %, což znamenalo meziroční propad 284 480 Kč. Od začátku ekonomické recese se cena průměrného bytu v ČR snížila o 537 458 Kč (-23,8 %). Ti, kteří si počkali, mohou nyní značně ušetřit. Ve spojení s nižšími úrokovými sazbami (srovnání s rokem 2008) jde aktuálně o velmi vhodné období pro pořízení vlastní nemovitosti. Dle předpokladů vývoje realitního trhu v následujícím roce očekáváme další mírný nárůst cen nemovitostí. Pokud tedy zvažujete koupi nemovitosti, nyní je ta nejvhodnější doba, levněji již s největší pravděpodobností nebude. Mimo jiné bude budoucí vývoj samozřejmě záležet i na přístupu bank, které dokážou vhodně nastavenou politikou stimulovat poptávku a směrovat trh nemovitostí. Zdroj: www.realitycechy.cz, www.realitymorava.cz


Pátek, 17. leden 2014 - Pozor! Blíží se termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí

Rádi bychom jménem realitní kanceláře NIKTEL upozornili všechny klienty, kteří v loňském roce 2013 prodali nebo koupili nemovitost v osobním vlastnictví, že se blíží termín odevzdání přiznání k dani z nemovitosti (nezaměňujte s daní z převodu nemovitosti!), kterým se musíte přihlásit, resp. odhlásit od jejího plátcovství. Poslední den pro podání řádného daňového přiznání k dani z nemovitosti místněpříslušnému správci daně - finančnímu úřadu - je 31. 1. 2014. Při nedodržení lhůty je finanční úřad povinen vystavit platební výměr na pokutu za opožděné tvrzení daně v minimální výši 500,- Kč, proto si prosím splňte svoji zákonnou povinnost včas. Rozhodné datum prodeje/koupě nemovitosti je přitom datum právních účinků vkladu smluv do katastru nemovitostí (tj. den, kdy byly kupní či darovací, příp. jiné nabývací smlouvy doručeny na katastrální úřad). Toto datum musí být v průběhu roku 2013, aby se na Vás tato povinnost aktuálně vztahovala. Pokud řízení nebylo katastrálním úřadem ukončeno do konce roku 2013, ale stále probíhalo/probíhá i v lednu 2014, prodlužuje se lhůta pro podání přiznání o 3 měsíce. Přiznání lze podat na kterékoliv pobočce finančního úřadu v rámci kraje, ve kterém se nemovitost nachází. Tiskopisy přiznání jsou k dispozici volně ke stažení na internetu nebo zdarma na každém finančním úřadě. Jako přílohu k přiznání je třeba přiložit smlouvu potvrzenou katastrálním úřadem v originálu k nahlédnutí (pracovnice oddělení daně z nemovitosti na příslušném finančním úřadu ověří správnost údajů a originál Vám okamžitě vrátí), nebo kopii této smlouvy připojte k přiznání, pokud budete podávat poštou či přes podatelnu. Pokud budete mít jakékoliv nejasnosti ohledně vyplnění Vašeho přiznání, na každém finančním úřadě Vám v úředních hodinách (Po, St 8-17) ochotně poradí. Pokud jste již přiznání podali, berte prosím toto upozornění za bezpředmětné. Přiznání se netýká nemovitostí v družstevním vlastnictví. Jak se přiznání k dani z nemovitosti podává? Kupující nemovitosti se musí podáním přiznání k dani z nemovitosti přihlásit k plátcovství daně z nově nabyté nemovitosti. Pokud již vlastní z dřívější doby jiné nemovitosti v přiznání vyplňuje pouze nově nabyté během roku 2013. Splatnost vyměřené daně je do konce května 2014. Pozor finanční úřad již nezasílá složenky k úhradě, datum splatnosti si musíte sami ohlídat! Prodávající nemovitosti se od placení daně z nemovitosti musí odhlásit. Pokud mu zůstaly ve vlastnictví jiné nemovitosti, ze kterých je i nadále povinen odvádět daň, podává klasický tiskopis přiznání, kde vyplní pouze změny ke kterým došlo (údaje o prodané nemovitosti s nulovým výměrem daně). V případě, že v roce 2013 prodal všechny nemovitosti, které v daném kraji vlastnil, stačí napsat oznámení finančnímu úřadu volnou formou (nikoliv na tiskopisu přiznání), kde mu skutečnost oznámí a jako přílohu je třeba přiložit kopii kupní smlouvy potvrzené katastrálním úřadem. Zdroj: Realitní kancelář NIKTEL


Pátek, 3. leden 2014 - Přejeme všem klidný a úspěšný rok 2014.


Pondělí, 16. prosinec 2013 - Vánoce 2013 - provozní doba

Do 20.12.2013 bude kancelář otevřena v běžné pracovní době (Po-Pá 10,00-18,00). V období 23.12.2013 -3.1.2014 bude kancelář zcela zavřená, omlouváme se předem za vzniklé komplikace. Mimo pracovní dobu jsme Vám k dispozici na telefonních spojeních, prohlídky nemovitostí probíhají po celou dobu bez omezení, naši makléři jsou Vám k dispozici i o víkendech a svátcích. Kontaktujte nás prosím kdykoliv na telefonních spojeních uvedených v sekci "kontakty". Váš tým Realitní kanceláře NIKTEL.


Pondělí, 11. listopad 2013 - Převod nemovitostí bude od ledna bez posudku, lidé ušetří tisíce

Lidé, kteří budou po 1. lednu 2014 prodávat běžnou nemovitost, získají proti dnešku jednu velkou výhodu: nebudou muset při podání přiznání k dani z převodu předkládat finančnímu úřadu znalecký posudek. Tím ušetří tisíce korun. Plyne to ze zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí, které Senát schválil tuto středu. Novou úpravu musí ještě posvětit Sněmovna, která vzejde z říjnových voleb. Úleva se má týkat 70 až 80 procent převodů. Nutnost posudku odpadá proto, že zákonné opatření zcela jinak upravuje základ pro převodní daň. Dnes je základem daně cena sjednaná (kupní), je-li vyšší než cena zjištěná (odhadní). Je-li cena zjištěná znalcem vyšší než cena kupní, je základem daně cena odhadní. Proto je dnes vždy nutné předložit znalecký posudek. To má mimo jiné zabránit, aby prodávající a kupující ve smlouvě nešvindlovali a nestanovili v ní nižší cenu, než která byla skutečně zaplacena. Od ledna finanční úřady nebudou srovnávat kupní cenu s cenou znalce, ale primárně s místně obvyklou cenou převáděných nemovitostí na trhu. Budou přitom i dost benevolentní, protože nebudou při srovnávání brát v potaz celou místně obvyklou cenu, ale jen 75 % její hodnoty. „Přimhouří“ tedy oči, bude-li rozdíl cen v dané toleranci. V některých případech tudíž poplatníci i proti dnešku ušetří i na dani. Ukažme to na příkladu, kdy kupní cena bytu bude dva milióny korun. Finanční úřad například vyhodnotí, že místně obvyklá cena je sice 2,3 miliónu korun, ale z ní 75 % činí 1,725 miliónu. Kupní cena (dva milióny) je vyšší než srovnávací (1,725 miliónu), takže vše je v pořádku a daň (čtyři procenta) bude proto zaplacena z kupní ceny, tedy dvou miliónů korun. Pokud ale finanční úřad vyhodnotí, že místně obvyklá cena daného bytu je tři milióny korun, situace bude už zcela jiná. Srovnávací cena – 75 % ze tří miliónů – je 2,25 miliónu korun, tudíž finanční úřad bude požadovat, aby prodávající zaplatil daň z částky 2,25 miliónu korun, nikoli z nižší kupní ceny (dva milióny Kč). Prodávající bude moci uplatnit ještě jednu možnost. Když usoudí, že místně obvyklá cena bude tři milióny, bude moci požádat finanční úřad, aby porovnal kupní cenu s posudkem znalce. V tomto případě ovšem musí předložit příslušný znalecký posudek. Když znalecký posudek určí cenu této nemovitosti například ve výši 2,5 miliónu korun, pak 75 % činí 1,875 miliónu korun a prodávající uhradí daň z kupní ceny (dva milióny Kč). Poplatník daně bude mít přitom nově možnost, aby náklady za pořízení znaleckého posudku odečetl od základu daně. Poplatníkem dál prodávající Úlevou pro poplatníka daně bude i to, že všechny přílohy k daňovému přiznání bude moci přikládat v prosté kopii či elektronické podobě. Pokud budou prodávat nemovitost ze společného jmění manželé, budou moci podat jedno přiznání. Až dosud podával přiznání každý z manželů za sebe. Poplatníkem daně i nadále zůstává prodávající a kupující bude ručitelem. Prodávající a kupující se však mohou domluvit, že poplatníkem daně bude kupující. V takovém případě nebude za daň ručit nikdo. Uvedený zákon se vztahuje jen na úplatné převody nemovitostí, to je na prodeje a směny. Nikoli tedy na darování nemovitostí. Zdroj: www.novinky.cz


Středa, 23. říjen 2013 - Hypotéky dál lámou rekordy. Refinancování je motorem růstu

Banky v září poskytly hypotéky za 14,2 miliardy korun, což v meziročním srovnání znamená nárůst o 63 %. Celková hodnota sjednaných hypotečních úvěrů ve třetím čtvrtletí dosáhla částky 40,7 mld. Kč, což je o 7 miliard více než v roce 2007. Hypotéky pokračují v kurzu, který nabraly v předchozích měsících. Počty i objemy sjednaných úvěrů rostou meziročně o desítky procent. Alespoň co se týče oficiálně zveřejňovaných čísel. Ty však nerozlišují, zda se v reportovaných výsledcích jedná o nové hypotéky, nebo refinancování úvěru z jedné banky do druhé. Podle našich odhadů míra refinancování v tuto chvíli dosahuje zhruba 35 %, takže reálná hodnota nově sjednaných hypoték činí za září 9,7 miliardy korun. Úrokové sazby hypoték se i nadále drží blízko historických minim. Ukazatel HYPOINDEX, který dlouhodobě vyjadřuje průměrnou úrokovou sazbu reálně sjednaných hypoték tentokrát klesl o setinu procentního bodu zpět na 3 %. Vysvětlení spočívá v tom, že většina bank v tuto chvíli nemění své nabídkové sazby (uváděné v sazebnících), ale v rámci nejrůznějších akcí a při individuálních jednání s klientem jsou ochotny jít s cenou níž, což se následně promítá v průměrné úrokové sazbě reálně sjednávaných hypoték a otvírá mezeru mezi indexem nabídkových a reálných sazeb. Pro následující období očekáváme spíše stagnaci úrokových sazeb hypoték. Celkově banky od začátku letošního roku půjčily svým klientům prostřednictvím hypoték 115,1 miliardy korun a stavební spořitelny přidaly 33,8 mld. Kč. V meziročním srovnání tedy rozdíl v produkci činí bezmála 30 miliard korun, což vyjádřeno v procentech znamená nárůst o více než 23 %. Zdroj: www.realitymorava.cz, Ing. Libor Ostatek, Golem finance s.r.o.


Pátek, 16. srpen 2013 - Majitel vs. realitní kancelář. Kdo prodá nemovitost lépe?

V mnoha zemích je standardní, že se realitní transakce realizují výlučně prostřednictvím realitní kanceláře. V ČR je díky aktuální legislativě možné převádět nemovitosti i bez jejich účasti. Tuto možnost volí mnoho prodávajících s představou, že na prodeji více vydělají. Ovšem ne vždy je tomu tak. Účastníci musí zaplatit náklady spojené s vyhotovením všech potřebných smluv, zajištěním podkladů (list vlastnictví, nabývací tituly...), ověření podpisů, správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí a náklady spojené s notářskou nebo advokátní úschovou kupní ceny. Současně se na prodávající vztahuje daň z převodu nemovitosti, kterou hradí bez ohledu na to, jestli realizují prodej sami nebo za účasti realitní kanceláře. Bohužel při špatně napsané kupní smlouvě může ve finále uhradit tuto daň kupující, který je současně ručitelem pro případ, že by nedošlo k řádné úhradě daně. Tuto skutečnost si uvědomuje mnoho kupujících, kteří se tak nechtějí vystavovat zbytečnému riziku. Často se proto stává, že u nemovitostí nabízených bez účasti realitní kanceláře, kupující projeví zájem, aby z důvodu minimalizace možných rizik zaštítil danou transakci právě profesionál, jako nestranná třetí osoba. Realitní kanceláře mají, mimo jiné, i výrazně lepší možnosti inzerce nemovitostí. Mohou tak najít kupujícího, který je ochoten zaplatit mnohem vyšší cenu, než jakou by získal prodávající, kdyby si nemovitost inzeroval sám. Bohužel si stále spousta prodávajících tuto skutečnost neuvědomuje a zbytečně tak přichází o svůj čas, nervy a v neposlední řadě i peníze. Zdroj: www.realitymorava.cz, archiv NIKTEL REALITY, s.r.o.


Středa, 31. červenec 2013 - Nerespektoval rozhodnutí družstva. A přišel o byt za milion

V družstevním vlastnictví je v Česku minimálně půl milionu bytů. Práva družstevníka jsou téměř stejná jako práva vlastníka bytu. Pan Jaroslav bydlí v družstevním bytě už řadu let. Před časem se rozhodl pro jeho rekonstrukci a družstvo požádal o souhlas. Rekonstrukce na jeho vlastní náklady byla schválena, byl pouze upozorněn na to, že nesmí bourat nosné zdi. To samozřejmě dodržel, nicméně v jedné příčce zvětšil a upravil klasický dveřní otvor na kulatý. Když to družstvo zjistilo, uložilo mu povinnost dát příčku do původního stavu. On ale rozhodnutí družstva neuposlechl, načež byl z družstva vyloučen a zbaven členských práv. "Nic tak hrozného jsem přece neudělal, připadá mi to trochu krutý trest, přijít kvůli takové drobnosti o byt za milion," podivuje se nešťastný družstevník. "Má na takové rozhodnutí vůbec družstvo právo? A můžu já se nějak bránit?" ptá se. "K tomu, zda šlo v tomto konkrétním případě o příliš tvrdý trest, nemohu zaujmout jasné stanovisko, to by mohl rozhodnout jedině soud," říká František Lebl, předseda Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků (SMBD). "Každopádně vyloučení z družstva má povahu krajní sankce a je k němu přistupováno zpravidla až po vyčerpání všech možností sjednání nápravy," dodává. Pokud jde o stavební úpravy v bytě, obecně platí, že nájemník nesmí provádět stavební úpravy bez souhlasu pronajímatele. V některých případech je nutné i oznámení stavebnímu úřadu. "Projektová dokumentace musí být ale rozhodně ještě před zahájením přestavby schválena vlastníkem domu, tedy družstvem," upozorňuje Lebl. Člen družstva může být vyloučen, jestliže opětovně a přes výstrahu porušuje členské povinnosti nebo i z jiných důležitých důvodů uvedených ve stanovách (dle § 231 odst. 3 Obchodního zákoníku).  "Vyloučení z bytového družstva je mimořádně závažným způsobem zániku členství a pro bydlícího člena má velmi vážné důsledky," poznamenává Lebl. Prakticky má totiž takové vyloučení přímý dopad na nájemní právo, které tímto vyloučením zaniká. Vyloučením z družstva přestává být nájemník majitelem členských práv a povinností a přichází o svůj členský podíl, jehož tržní hodnota může být třeba milion nebo i více. Užívání družstevního bytu je totiž výlučně spojeno právě s členstvím. A pokud družstevník o svá členská práva přijde, je povinen byt vyklidit. "Bývalý člen má ale právo na zajištění bytové náhrady, popřípadě na poskytnutí přístřeší. Rozhodnutí o bytové náhradě souvisí s tím, zda jde o rodinu s dětmi nebo jednotlivce," dodává Lebl. Zdroj: finance.idnes.cz


Pátek, 31. květen 2013 - Dnes končí lhůta na úhradu daně z nemovitosti

Lhůta pro zaplacení daně z nemovitosti dnes končí. Částku je možné uhradit složenkou na poště nebo platebním příkazem v bance, upozorňuje Pavla Homolová z Finanční správy. Sankce za pozdní platbu se uvalují až od příštího pátku. Počítá se totiž s tím, že některým lidem nepřišla složenka, nebo ji dostali se špatným číslem účtu. „Každá platba, která bude připsána na účet Finančního úřadu do 6. června, je v pořádku a nebude sankcionována,“ říká Homolová. Poplatníci, kteří neobdrželi složenku, by měli zajít na krajskou pobočku finančního úřadu, kde mají uložený svůj spis, a zjistit, jaká je výše jejich daňové povinnosti. Uhradit poplatek lze přímo na místě.  Finanční úřady budou mít kvůli tomu příští týden denně až do čtvrtka mimořádně otevřené pokladny. V řadě měst se ale lidé musí smířit s tím, že zaplatí víc než v předešlých letech. Patří mezi ně i Jeseník. Jesenické zastupitele ke zvýšení koeficientu donutila snaha šetřit. Město totiž v letech 2010 a 2011 hospodařilo v záporných číslech, jak vysvětluje místostarosta Libor Halas.  Jeseník není zdaleka jediným městem, které využilo práva na navýšení. Místní koeficient už dříve zvedli například ve Vidnavě, Bernarticích nebo Mikulovicích. Některé samosprávy jej naopak zcela zrušily.  Zdroj: zprávy.rozhlas.cz


Úterý, 28. květen 2013 - Nový katastrální zákon schválen ve třetím čtení

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila dne 17.5.2013 ve třetím čtení návrh nového katastrálního zákona. Zákon vytváří nezbytný rámec pro novou podobu občanského práva v oblasti nemovitostí a přispěje k transparentnosti a hladkému průběhu realitních transakcí i ke zlepšení podmínek pro hypoteční úvěrování. Katastrální zákon navazuje na novou podobu občanského práva, která nabývá účinnosti 1. 1. 2014. Do katastru nemovitostí se tímto zákonem promítá obnovená zásada, že stavba je součástí pozemku, rozšiřuje se počet zapisovaných typů věcných práv například o právo stavby umožňující do budoucna realizovat stavby na cizích pozemcích, ale také o nájem nebo pacht zemědělské půdy. Přijatý zákon zpřísňuje přezkum listin předložených k zápisu právních vztahů k nemovitostem a klade důraz na informování vlastníků o prováděných zápisech. Ve snaze reagovat na informace o výskytu sice málo četných, ale závažných podvodů při nakládání s nemovitostmi poslanci ještě rozšířili povinnost katastrálních úřadů informovat účastníky vkladových řízení nad rámec navržený vládou. Toto rozšíření si vyžádá další výdaje ze státního rozpočtu. Pozměňovací návrhy, které by prodloužily vkladové řízení, přijaty nebyly. Zdroj: www.cuzk.cz


Pátek, 26. duben 2013 - Pojištění nájmů a kauce skončilo, Guarenty Group je v insolvenci

„Přenechte neplatiče nájmu nám a užívejte si výsady majitele nemovitosti,“ hlásaly slogany společnosti Guarenty Group. Po dvou letech prodeje pojištění zbyla jen pachuť a naštvání věřitelů. Společnost Guarenty Group, která v červnu 2011 začala prodávat novinku v podobě pojištění nájmů a kaucí, na sebe podala k 11. dubnu 2013 návrh na zahájení insolvenčního řízení. Jednatel společnosti Thomas Fritz Koller vyčísluje závazky firmy v min. hodnotě 2 289 186 Kč. Na bankovním účtu má společnost záporný zůstatek –1327,52 Kč a celý majetek společnosti tvoří 20 kancelářských židlí v souhrnné hodnotě 10 000 Kč. Společnost své dluhy zdůvodňuje odebráním licence maďarské pojišťovně AIM Általános Biztosító Zrt., ke kterému došlo 28. 1. 2013 maďarským dohledovým orgánem, a následnou absencí prodeje pojistných produktů. Z rozsáhlých diskuzí na Facebooku, FinExpert.cz, podvodnefitrmy.cz, iPoint.cz i na našem serveru Měšec.cz však vyplývá, že potíže s neplacením svých závazků a drhnoucím zákaznickým přístupem měla společnost Guarenty Group již před odebráním licence pojišťovně. Web společnosti je nyní nedostupný. Smutný je postoj České národní banky, která o odebrání licence pojišťovny oficiálně informovala až 15. dubna 2013, tj. po 2,5 měsících. Pojišťovna AIM na českém trhu působila na základně přeshraniční licence, přitom i po odebrání licence docházelo k uzavírání pojistných smluv prostřednictvím výhradního agenta. Na problém chybějících informaci ze strany českého regulátora koncem února upozorňoval web opojištění.cz. Česká národní banka vůbec nebyla připravena. Guarenty Group z pozice výhradního pojišťovacího agenta maďarské pojišťovny AIM prodávala dva pojistné produkty – pojištění nájmů a pojištění kauce. Z některých komentářů ale vyplývá, že při likvidaci pojistné události společnost zahrnula pojistníka mnoha dokumenty, při jejichž chybném vyplnění  automaticky docházelo k zamítnutí plnění. V diskuzích se v souvislosti s firmou Guarenty Group hodně skloňuje slovo podvod. Nelze předjímat případné výsledky šetření státních orgánů, nicméně spíše než o podvod jde o povrchní a neprofesionální vedení firmy, a je jedno, zda šlo o cílený směr, nebo špatný odhad majitelů/-e společnosti. Výsledkem tak je, že pojistníci přinejhorším přišli o nevyplacené pojistné plnění v objemu desetitisíců korun (kvůli insolvenci pojišťovny) a dodavatelé služeb mohou odepsat své neuhrazené pohledávky (kvůli insolvenci agenta). Zdroj: www.měšec.cz


Čtvrtek, 18. duben 2013 - Přijde zmírnění povinnosti mít při prodeji a pronájmu energetický štítek? 

Majitelé a pronajímatelé budov se nakonec zřejmě nemusí děsit výdajů, které jim od letošního roku měly přinést povinné energetické štítky a snad ani sankcí, které by jim hrozily v případě nedoložení průkazu energetické náročnosti budovy při pronájmu či prodeji. Ministerstvo průmyslu a obchodu totiž chystá zmírnění této povinnosti v podobě novely zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií. "V případě prodeje či pronájmu budovy by mělo být možné takzvané energetické štítky nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepla za poslední tři roky," řekl ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. Majitelé rodinných domů a bytů či společenství vlastníků tak podle odborníků "ušetří" od několika tisíc až do 15 tisíc korun, které si za průkaz energetické náročnosti účtují státem autorizovaní experti. Chtěli jsme přijít se smířlivější variantou pro české občany," vysvětluje navrhovanou změnu Kuba. Nová povinnost přitom platí teprve od letošního ledna. Proč tedy ministerstvo nepřišlo s takovým návrhem už dříve? "Byli jsme vázáni evropskou směrnicí. Bylo třeba získat nové zkušenosti," tvrdí Kuba. A podle něj resort za tuto krátkou dobu odhalil řadu problémů. "Ukázalo se, že štítků je potřeba velké množství a pověřených auditorů naopak málo," popisuje zkušenosti s energetickými štítky Kuba. Docházelo tak k odkladům, což mohlo být pro majitele nemovitostí velmi nevýhodné. Povinnost doložit splnění požadavků na energetickou náročnost má naopak stále platit u velkých rekonstrukcí a u nových budov. Na prosazení změny zákona začne ministerstvo průmyslu a obchodu pracovat co nejdříve. Jako nejzazší termín, kdy by měl zákon nabýt účinnosti po schválení Parlamentem, vidí Kuba počátek příštího roku. "Budeme se ale snažit, aby to bylo ještě rychleji," říká Kuba. "Rádi bychom to stihli ještě během posledního kvartálu letošního roku," doplňuje Kubu další poslanec za ODS František Dědič. Majitelé nemovitostí, kteří plánují jejich prodej ještě před změnou zákona, se oproti původním tvrzením zatím nemusejí bát pokut. Podle náměstka ministra průmyslu a obchodu Pavla Šolce se resort v současné době zaměřuje na monitoring velkých projektů, a to zatím spíše formou poradenství, ne sankcí. Zdroj: reality.aktuálne.centrum.cz


Středa, 27. březen 2013 - Končí období hájení, nyní se již definitivně budou muset dokládat energetické štítky budov

Od 1. 4. 2013 vejde v platnost nová prováděcí vyhláška č. 78/2013, která se týká energetických průkazů budov. Od dubna bude tedy již nutné dokládat při prodejích a pronájmech většiny nemovitostí před podpisem kupních a nájemních smluv energetické štítky, přičemž nájemce či kupující je mohou při nedoložení požadovat až 3 roky zpětně. Současně bude již také nutné uvádět parametry z energetických průkazů již v inzerci nemovitosti. Za nedodržení těchto povinností hrozí majitelům nemovitostí vysoké pokuty dle zákona 406/2000 Sb. Doporučujeme si zajistit štítek pro Vaši nemovitost včas a vyhnout se tak možným nepříjemnostem. V případě dotazů jsme Vám k dispozici, rádi Vám poradíme, zda se Vás tato povinnost také týká a na koho se případně obrátit se žádostí o zpracování průkazu.


Středa, 6. březen 2013 - Změnou dodavatelů energií můžete ušetřit i 20 tisíc ročně

Energie jsou zase dražší, o pár procent vzrostly ceny plynu i elektřiny. Změnou dodavatele můžete své náklady snížit a ušetřené peníze pak použít třeba na dovolenou. Přestože teorie zní jednoduše, život ukazuje, na jaké problémy můžete narazit. Jaké důvody vedou lidi ke změně, zkoumal portál FINmarket.cz. Více než 40 procent Čechů se rozhoupalo ke změně poté, co si na internetu zjistilo, jak vysoké jsou ceny u jiných dodavatelů. Složenka s vyúčtováním byla podnětem ke změně u 37 procent klientů a naopak pro nejmenší část dotazovaných byli podnětem ke změně obchodní zástupci. Tento důvod uvedla jen dvě procenta dotazovaných. Češi jsou stále informovanější, mnohem méně se nechají tlačit supervýhodnými akčními nabídkami od podomních prodejců a chtějí si v klidu porovnat více dodavatelů. Předpokládáme, že stejně jako doposud se bude zvyšovat podíl převodů, které budou uskutečněny přes internet," říká zástupce srovnávače FINmarket.cz Tomáš Suchý. Podle analytiků nezávislého srovnávače změní letos svého dodavatele plynu 14 procent a dodavatele elektřiny devět procent Čechů. Důležitá fakta: Změna dodavatele je zcela zdarma, nemusí se měnit žádné elektrické přívody či plynové potrubí. Standardní výpovědní lhůta je tři měsíce plus přibližně další měsíc na zpracování smlouvy novým dodavatelem. V případě, kdy stávající dodavatel změnil ceník nebo obchodní podmínky, máte možnost využít zrychlené výpovědi. Kdyby nový dodavatel přestal dodávat energie, zastoupí jej dodavatel poslední instance, čili ten dodavatel, od kterého je zákazník převáděn. Důležité při každé změně je pozorně přečíst smlouvu a podmínky, podívat se na internet a zkontrolovat ceny. "Zaprvé mě zajímá cenová kalkulace, následně porovnání obou ceníků - stávajícího a nového dodavatele. Pak pozorně přečtu všeobecné obchodní podmínky, kde se dozvím, jaké jsou aktivační poplatky, sankce za předběžné ukončení, vracení přeplatků, výpovědní doba a na jak dlouho se upisuji. Já preferuji smlouvu maximálně na rok. Delší doba znamená menší možnosti klienta odejít a větší riziko," vysvětluje Michal Tvarůžek, zástupce firmy Optimal Energy. Podle něj má změna dodavatele svůj smysl, ale musí se dodržet jistý postup výběru. Zdroj: http://finance.idnes.cz


Středa, 13. únor 2013 - Zvýšení poplatku za komunální odpad pro rok 2013

Pro rok 2013 dochází k navýšení poplatku za komunální odpad v Kladně z původních 492,- Kč na 600,- Kč na osobu/rok. Ke zvýšení poplatku dochází poprvé za několik let. Nová částka 600,- Kč i po navýšení stále nepokrývá celkovou výši vynaložených nákladů Města na svoz a likvidaci komunálního odpadu. Poplatek je nutné uhradit nejpozději do 15. 4. 2013. Je možné ho hradit i ve čtvrtletních splátkách. Nečekejte však na složenku, jako již v posledních letech Město Kladno žádné složenky rozesílat nebude, každý občan města musí poplatek uhradit z vlastní iniciativy. Zaplatit lze v pokladně Magistrátu města Kladna a to buď na náměstí Starosty Pavla 44 nebo v Centru správních agend na nám. Svobody. Dále pak na poště poštovní poukázkou typu A nebo nejlépe bezhotovostním převodem na běžný účet, číslo účtu: 19-6750510277/0100 – veden u KB Kladno. Variabilní symbol je pro rok 2013 stejný jako byl pro rok 2012. V případě nejasností je možné získat bližší informace na Odboru finančním, oddělení daní a poplatků: p. Zaňáková - tel: 312 604 353 nebo e-mail: jaroslava.zanakova@mestokladno.cz p. Růžková - tel: 312 604 352 nebo e-mail: lenka.ruzkova@mestokladno.cz p. Dolejšová - tel: 312 604 354 nebo e-mail: simona.dolejsova@mestokladno.cz p. Štecová  - tel: 312 604 358 nebo e-mail: dana.stecova@mestokladno.cz. Zdroj: www.mestokladno.cz.


Středa, 6. únor 2013 - Zájem o hypotéky je rekordní

Nízká úroková sazba u hypoték a propad cen nemovitostí lákají lidi k jejich nákupu. Loni si od bank půjčili 123 miliard korun, což je celkově druhá nejvyšší výpůjčka na pořízení bydlení v české historii. Vzrostl nejen objem hypoték, ale i počet nových klientů. A trend pokračuje. Největší zájem je o menší byty ve městech. Banky očekávají, že letos poskytnou klientům hypotéky v objemu nejméně kolem sto miliard korun. „V kontextu ekonomického vývoje je to mimořádný výsledek. Klíčové byly stabilní ceny nemovitostí a rekordně nízké úrokové sazby,“ komentoval předchozí rok šéf Hypoteční banky Jan Sadil. Důvodem zvýšeného zájmu o hypotéky je i jejich zlevnění. Zatímco v roce 2010 se domácnostem dávaly za pětiprocentní úrok, v roce 2011 to bylo už o procento méně a loni průměrné sazby za celý rok dosáhly na 3,52 procenta. Průměrná úroková sazba před Vánocemi klesla na 3,17 procenta. Splátka miliónové hypotéky na 15 let se tak dostala pod sedm tisíc korun měsíčně, což je podle Fincentra nejméně od roku 2003, kdy se tento údaj sleduje. Nové rodinné domy a byty se ale loni neprodávaly tak dobře jako dříve. „Hypotékami se nejvíce financovaly koupě starších městských bytů do 60 m2 a v obcích pak starších rodinných domků do 135 m2,“ uvedly shodně Hypoteční banka a ČS. Koupě nemovitostí na hypotéku táhne hlavně ve středních Čechách a tradičně v Praze, kde je patrný zájem o byty do 60 m2 i v novostavbách. I když se loni zvýšil i úhrnný objem padlých hypoték, tedy těch, které klienti přestali být schopni splácet, není to podle bank až tak zdrcující v poměru k tomu, kolik jich nově poskytly. Z celkového, přibližně 800 miliardového balíku peněz, který si Češi celkem půjčili na bydlení, jsou v selhání něco přes tři procenta. Zdroj: www.novinky.cz


Čtvrtek, 17. leden 2013 - Blíží se termín odevzdání přiznání k dani z nemovitosti

Všem, kteří v roce 2012 prodali nebo koupili nemovitost v osobním vlastnictví, se blíží termín odevzdání přiznání k dani z nemovitosti . Poslední den pro podání řádného daňového přiznání k dani z nemovitosti místněpříslušnému správci daně - finančnímu úřadu - je 31. 1. 2013. Při nedodržení lhůty je finanční úřad povinen vystavit platební výměr na pokutu za opožděné tvrzení daně v minimální výši 500,- Kč, proto si prosím splňte svoji zákonnou povinnost včas. Rozhodné datum prodeje/koupě nemovitosti je přitom datum právních účinků vkladu smluv do katastru nemovitostí (tj. den, kdy byly kupní či darovací, příp. jiné nabývací smlouvy doručeny na katastrální úřad). Toto datum musí být v průběhu roku 2012, pak se na Vás tato povinnost aktuálně vztahuje. Pokud řízení nebylo katastrálním úřadem ukončeno do konce roku 2012, ale stále probíhalo i v lednu 2013, prodlužuje se lhůta pro podání přiznání o 3 měsíce. Tiskopisy přiznání jsou k dispozici volně ke stažení na internetu nebo zdarma na každém finančním úřadě, v případě zájmu též u nás v kanceláři. Jako přílohu k přiznání je třeba přiložit smlouvu potvrzenou katastrálním úřadem v originálu k nahlédnutí (pracovnice oddělení daně z nemovitosti na příslušném finančním úřadu ověří správnost údajů a originál Vám okamžitě vrátí), nebo kopii této smlouvy připojte k přiznání, pokud budete podávat poštou či přes podatelnu. Přiznání se netýká nemovitostí v družstevním vlastnictví. Jak se přiznání k dani z nemovitosti podává? Kupující nemovitosti se musí podáním přiznání k dani z nemovitosti přihlásit k plátcovství daně z nově nabyté nemovitosti. Pokud již vlastní z dřívější doby jiné nemovitosti v přiznání vyplňuje pouze nově nabyté během roku 2012. Splatnost vyměřené daně je do konce května 2013. Pozor finanční úřad již nezasílá složenky k úhradě, datum si musíte sami ohlídat! Prodávající nemovitosti se od placení daně z nemovitosti musí odhlásit. Pokud mu zůstaly ve vlastnictví jiné nemovitosti, ze kterých je i nadále povinen odvádět daň, podává klasický tiskopis přiznání, kde vyplní pouze změny ke kterým došlo. V případě, že v roce 2012 prodal všechny nemovitosti, které vlastnil, stačí napsat oznámení finančnímu úřadu volnou formou (nikoliv na tiskopisu přiznání), kde mu skutečnost oznámí a jako přílohu je třeba přiložit kopii kupní smlouvy potvrzené katastrálním úřadem.


Úterý, 18. prosinec 2012 - Přejeme Vám klidné Vánoční svátky a v roce 2013 mnoho úspěchů, štěstí a zdraví. Tým realitní kanceláře NIKTEL.


Úterý, 27. listopad 2012 - Energetické štítky budov od ledna 2013

Od 1.1.2013 vstoupí v platnost zásadní novela energetického zákona (č. 318/2012 Sb.), která mimo jiné nově definuje některé skutečnosti týkající se průkazu energetické náročnosti budovy (PEMB). Prozatím se povinnost dokládat k nemovitosti PEMB týkala pouze nových budov, příp. zásadnějších rekonstrukcí. Současná novela rozšiřuje tuto povinnost na všechny budovy, tedy i již stojící. Zjednodušeně řečeno v praxi pro vlastníky nemovitostí (příp. společenství vlastníků jednotek) platí, že jsou povinni při prodeji či pronájmu budovy, nebo její části zajistit zpracování průkazu, předložit a předat jej před uzavřením smluv kupujícímu/možnému nájemci. Rovněž vlastníci jsou povinni zajistit, aby ukazatele uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy byly uvedeny v informačních a reklamních materiálech, tzn. iiž v inzerci na prodej či pronájem. Všichni, kteří tedy nyní prodávají nebo budou pronajímat nemovitost, musí tedy stihnout do konce roku 2012 tento průkaz zajistit! U pronájmu bytových jednotek a převodů družstevních bytů bude tato povinnost platit až od roku 2016. Porušení povinnosti se bere jako přestupek, který zakládá možnost uložení sankce až do výše 50.000,- Kč, v některých případech až 100.000,- Kč. Průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován. V některých vyjmenovaných případech se průkaz nevyžaduje: např. u rekreačních objektů, kulturních památek či míst pro náboženské účely. U prodeji bytu se lze této povinnosti také vyhnout, pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán PEMB (od společenství vlastníků jednotek), a to tak, že jej nahradí vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotkou za uplynulé 3 roky. Zdroj: zákon č. 318/2012 Sb.


Čtvrtek, 15. listopad 2012 - Mnozí prodávající mají nereálné představy, kolik dostanou za nemovitost

Trh s nemovitostmi se za poslední čtyři roky podstatně změnil. V roce 2008, ještě před nástupem hospodářské krize, se nemovitosti prodávaly i kupovaly za mnohem vyšší ceny, než je tomu nyní. Mnozí z dnešních prodávajících se stále ještě pohybují v cenách let minulých, a nedokážou tak nastavit počáteční prodejní cenu. Lidé mnohdy prodejní cenu nemovitosti odvozují od ceny pořízení. Přitom její správné nastavení je pro prodej zcela klíčové. Prodávající mají totiž nereálně vysoká očekávání, a navíc nejsou schopni odhadnout skutečnou hodnotu své nemovitosti. Výsledek je pak zcela jednoznačný. Nejen, že se výrazně prodlužuje doba prodeje nemovitosti, zároveň i konečná prodejní částka je většinou o statisíce menší, než prodávající původně požadovali. Veškerý výčet důsledků naleznete na našem webu v sekci Realitní servis, část: Cena nemovitosti. Připravili jsme pro vás přehled omylů, které lidé dělají při ohodnocení své nemovitosti. 1. Prodejní cenu odvozují od ceny pořízení Lidé často odvozují cenu, za kterou se chystají nemovitost prodat, od ceny, za kterou si nemovitost pořídili, případně do ní zahrnují i zhodnocení za dobu vlastnictví nemovitosti. "Zde je potřeba si uvědomit, že tržní ceny se u většiny nemovitostí za posledních několik let posunuly směrem dolů, byly postaveny byty nové a přibyl další fenomén, který ovlivňuje tržní cenu, a tím jsou dražby," doplňuje Martin Němeček z Realitní společnosti České spořitelny. 2. Neuvědomují si změny na realitním trhu Druhý důvod úzce souvisí s důvodem prvním. Lidé se špatně orientují na trhu nemovitostí. "Neuvědomují si, že realitní trh se v posledních několika letech razantně změnil. Velká část klientů stále ještě uvažuje v cenových relacích roku 2008, tedy před nástupem hospodářské krize, kdy na trhu panovala úplně jiná situace," upozorňuje Jan Zachystal z realitní kanceláře RE/MAX Alfa. Ceny nemovitostí se za poslední čtyři roky propadly v průměru o 30 procent. Například nemovitost, která se dnes běžně prodává za 2,45 miliónu korun, měla před čtyřmi roky hodnotu 3,5 miliónu korun. "Jde samozřejmě o extrémní případ, ale například pro panelákový byt je to bohužel realita," doplňuje Zachystal. 3. Cenu stanoví podle inzerce Velmi často se lidé při stanovení ceny své nemovitosti inspirují inzeráty na internetu. Neuvědomují si, že prodávající tam mnohdy inzerují vyšší cenu, a vytvářejí si tak určitou rezervu pro případné slevy. Uvědomte si, že každá nemovitost je unikátní, a i když bude inzerovaná nemovitost té vaší velmi podobná, nelze podle její ceny nastavit tu svou. Zdánlivě stejná nemovitost se může lišit v mnoha směrech, například lokalitou, dopravní obslužností či technickým stavem. 4. Nehledí na cenu, ale na své vlastní potřeby Někteří prodávající stanoví cenu prodávané nemovitosti podle svých finančních potřeb. Například se chystají koupit jinou dražší nemovitost, část peněz budou čerpat z úspor a zbytek potřebují získat prodejem své stávající nemovitosti. Od toho pak odvodí i prodejní cenu. 5. Při prodeji nespěchejte Chystáte-li se prodat svou nemovitost, rozhodně nespěchejte.  "Věnujte se přípravě nemovitosti na prodej, a to jak po stránce vizuální, tak právní. Je třeba mít dořešeny všechny právní vztahy k nemovitosti," doporučuje Martin Němeček. "Ke správnému stanovení tržní ceny se vyplatí obrátit se na odborníka, který dlouhodobě sleduje vývoj na trhu, zná poptávku i nabídku po konkrétním typu nemovitosti, specifika lokálního trhu a pracuje také s interními cenovými mapami," doporučuje Jan Zachystal. Zdroj: www.novinky.cz


Čtvrtek, 4. říjen 2012 - Rekordně nízké úrokové sazby

Bankovní rada České národní banky (ČNB) podle očekávání snížila úrokové sazby na rekordní minimum. Například základní úroková sazba, od které se odvíjí úročení komerčních úvěrů, klesla o čtvrt procentního bodu na 0,25 procenta. Jedná se už o druhý pokles o čtvrt procenta v tomto roce. Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům nižší úroky přinášejí levnější úvěry na investice a provoz, domácnostem levnější půjčky na bydlení. I když změny by neměly mít výrazný dopad na klientské sazby v drobném bankovnictví. Podle odhadů ekonomů by měla ČNB ponechat úrokové sazby na rekordních minimech většinu příštího roku. Důvodů, proč rada ČNB k tomuto kroku přistoupila, je více. "Jak výhled pro ekonomický růst, tak pro inflaci se pohybují velmi nízko a to umožňuje ČNB snížit úrokovou sazbu a tím podpořit ekonomiku," podotkl Petr Gapko, analytik GE Money Bank. Bankéři se svým dalším rozhodnutím o ještě levnějších hypotékách vyčkávají. "Snížení základní úrokové sazby České národní banky analyzujeme, musíme zjistit, zda přistoupíme ke snížení sazeb, předpokládám, že se rozhodneme v horizontu několika týdnů," konstatovala mluvčí České spořitelny Helena Matusznová. "Snižovat na základě snížení sazeb ČNB neplánujeme, důležitý bude konkurenční boj a poptávka lidí," uvedla mluvčí Hypoteční banky Kateřina Krásová. Levnější hypotéky: Pokud si klient v roce 2008 vzal hypotéku na 1 a půl milionu, zaplatil na úrocích stejně jako ten, který si letos vezme úvěr ve výši 1, 8 milionu korun. Celkově je teď taková půjčka na bydlení levnější na úrocích asi o 22 procent. V Česku má hypotéku asi 600 tisíc rodin - jejich prudké zlevnění mírně oživilo i zájem Čechů si opět půjčit peníze na pořízení bydlení. Zdroj: www.ceskatelevize.cz


Pondělí, 3. září 2012 - Plánované omezení plateb v hotovosti

Od dubna 2013 chystá ministerstvo financí nový zákon o omezení plateb v hotovosti, který nynější podmínky výrazně zpřísní. Chystaná legislativa počítá s tím, že hotovostní platby nebudou moci překročit 350 tisíc v průběhu 28 po sobě jdoucích dní. Nyní stejný finanční limit platí pro jediný den. Připravovaný zákon se má vztahovat i na půjčky a dary, nejen na platby, a nově se bude vztahovat i na transakce mimo ČR. Limit 350 tisíc se má uplatnit na převody, které spolu souvisejí. Platby mezi týmž plátcem a týmž příjemcem by se tedy považovaly za platbu jedinou. Proto je třeba zachovat i určitý časový test, přičemž se volí období kterýchkoli 28 dní po sobě jdoucích. Sankce za porušení se měnit nebudou. Mezi fyzickými osobami půjde o přestupek (se sankcí ve výši až 500 tisíc) a mezi firmami o správní delikt s pokutou až do výše pěti miliónů. Zdroj: novinky.cz


Úterý, 24. červenec 2012 - Od příštího roku se nejspíš zvýší daň z převodu nemovitosti

Sněmovna v červenci 2012 schválila balíček vládních opatření, který znamená mimo jiné, že se od roku 2013 zvýší daň z převodu nemovitosti ze současných 3 % na 4 %. Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka prohlásil, že jeho strana udělá vše pro to, aby senát předlohu zamítl. Pro schválení návrhu by poté vláda ve sněmovně potřebovala nejméně 101 hlasů, aby senátory přehlasovala. Návrh obsahuje opatření, která mají zabezpečit scházející finance do státního rozpočtu. Jedná se především o tyto změny: - zvýšení DPH na 15 a 21 % - solidární zvýšení daně – jedná se o sedmiprocentní daň pro lidi s příjmem nad cca sto tisíc korun - zrušení stropů pojistného na veřejné zdravotní pojištění pro roky 2013 až 2015 - omezení výdajových paušálů - zvýšení daně z převodu nemovitostí ze současných tří procent na čtyři procenta - zrušení tzv. zelené nafty – původní návrh byl zmírněn. Vracení části spotřební daně skončí o rok později a vratka je pro příští rok snížena ze 60 na 40 procent - sjednocení dávek spojených s bydlením – příspěvek na bydlení v současné době stát vyplácí rodinám nebo jednotlivcům, pokud 30 procent jejich příjmu nestačí na vládou stanovené náklady na bydlení a pokud mají v bytě trvalý pobyt (pro Prahu je stanoveno 35 procent). Podle návrhu zákona mají mít nárok na příspěvek jen ti, kteří na bydlení dávají alespoň 50 procent příjmů. Počet příjemců těchto dávek tak může podle předpokladů klesnout až na polovinu. Zdroj: ohrozeny.podnikatel.cz


Středa, 4. červenec 2012 - Jak nemovitost připravit co nejlépe na prodej či pronájem?

V posledních několika letech získává na významu důsledná příprava domu či bytu na prodej nebo pronájem a následná profesionální prezentace na realitním trhu, jedná se o tzv. Home staging (čti „houm stejdžing“). Vzhledem k tomu, že dnes je všeobecně nabídka nemovitostí na trhu několikanásobně vyšší než poptávka po nich, jedná se o logické řešení. Čím více zatraktivníte Vaši nemovitost před tím, než ji nabídnete zájemcům o koupi, tím vyšší máte šanci, že potenciálního kupce zaujme Vaše nemovitost více než obdobné nabízené nemovitosti na trhu a bude chtít tudíž koupit či pronajmout právě tu Vaši. Navíc taková nemovitost má předpoklady k oslovení širšího okruhu možných zájemců, opět tedy platí přímá úměra: čím více zájemců, tím vyšší pravděpodobnost rychlého prodeje. Zjednodušeně řečeno, princip Home stagingu je tedy vyzvednutí všech kladů nabízeného bytu či domu a odstranění negativních elementů. Účelem je drobnými úpravami nemovitosti vytvořit dojem příjemného prostředí, domácké atmosféry a útulného bydlení a tím maximální zapůsobení na zájemce. Pro ilustraci uvádíme některé ze základních bodů, kterých je vhodné se držet při přípravě nemovitosti na prodej a pronájem: pokusit se co nejvíce vyklidit nadbytečný nábytek a odvézt nepotřebné harampádí, aby se zvýraznil prostor interiéru nebo i např. zahrady či lodžie, nicméně ze zkušeností víme, že zařízené nemovitosti se prodávají a pronajímají lépe, investovat do vymalování, nejlépe na bílo, aby se nemovitost prosvětlila a působila čistým dojmem, posekat zahradu kompletně uklidit celý dům či byt zajistit dostatečné osvětlení v zimě je navíc třeba v nemovitosti příjemně zatopit, v létě pak zajistit čerstvý vzduch ideální je byt či dům zútulnit záclonou, květinou či svíčkou a pokud možno barevně sladit dekorace a doplňky a v neposlední řadě před vlastní prohlídkou provonět byt vůní čerstvě uvařené kávy. V naší realitní kanceláři považujeme za samozřejmost poskytování bezplatného poradenství v oblasti Home stagingu všem našim klientům. Nicméně v dnešní době existuje již několik společností, které se na tyto služby specializují, ovšem za úhradu. Běžná cena za konzultaci přípravy konkrétní nemovitosti na prodej se u takových společností pohybuje mezi 5.000,- Kč a 10.000,- Kč, dle stavu a charakteru nemovitosti. Home staging vznikl jako samostatná služba ve Spojených státech koncem 70. let a postupně se rozšířil i do dalších částí světa, v České republice se s ním setkáváme od roku 2010. Zdroj: Archiv Realitní kanceláře NIKTEL, s.r.o. a cs.wikipedia.org


Čtvrtek, 7. červen 2012 - Chaty a chalupy jsou opět v kurzu, i k trvalému bydlení

Sezona nákupů chat a chalup je tady. A že Češi nezapřou národ chalupářů, o tom svědčí až třetinový meziroční nárůst zájmu o nákup rekreačních budov. Jedním z důvodů je zřejmě fakt, že lidé chtějí v rekreačních budovách také trvale bydlet a ušetřit tak na nákladech na živobytí. Pořízení rekreačního objektu vyjde finančně na mnohem menší sumu než pořízení klasického rodinného domu, přitom kvalita bydlení v obou už je dnes často velmi srovnatelná. Realitní kanceláře potvrzují mírný nárůst poptávky po rekreačních budovách. Zájem o nemovitosti v přírodě mimo město začíná každoročně právě s příchodem jara. Sezona začíná v březnu nebo dubnu, podle počasí a trvá asi do září. Nyní je zájem o nákupy chat a chalup tradičně velký. Ceny rekreačních nemovitostí přitom oproti loňsku slabě klesly, jen asi o tři procenta. A jsou dnes skutečně přiměřené - za 400 tisíc se dá koupit už pěkná chata. U těchto nemovitostí přitom existují obrovská cenová rozpětí. Relativně dobře se prodávají rekreační objekty na dobrém místě s cenou do 1 milionu korun. Především chaty v okolí 30 km od Prahy, Brna a dalších velkých měst jsou dnes pro poptávající nejatraktivnější. K celoročnímu užívání vyhledávají obyvatelé hlavního města lokality, kam se dá pohodlně dojet integrovanou dopravou či vlakem a s dobrou občanskou vybaveností do 5 km od chaty. Obecně lidé také preferují lokality blízko vody, nebo na horách. Největší zájem je o menší chaty na vlastním pozemku s dobrým přístupem a možností dojet až k nim. Při výběru vhodné nemovitosti lidé více než na vybavení objektu, kladou důraz na dobrý přístup udržovaný i v zimě. "Zájemci dále požadují dostupnost vodovodního řádu nebo kvalitního zdroje pitné vody, velikost pozemku, klidné místo a možnost vyžití. Zdroj: www.realitymorava.cz


Pátek, 11. květen 2012 - Při výběru realitní kanceláře rozhodují reference

Jací jsou dnes zákazníci realitních kanceláří? Opatrní, náročnější a hledají renomovanou společnost s historií a referencemi. "Klienti v poslední době skutečně lépe vybírají realitní kancelář na základě dobrý referencí. To se vyplácí realitním kancelářím, které nepracují pod frančízou, kde je realitní síť a její práce těžko kontrolovatelná. Malá realitní sít např. maximálně s třemi pobočkami se kontrolovat kvalita práce dá," říká Lukáš Heger majitel brněnské I.E.T.Reality, s.r.o. a současně to potvrzuje i naše zkušenost v Realitní kanceláři NIKTEL. Pravdou je, že realitní kanceláře cítí v současnosti velký tlak na snížení ceny ze strany kupujícího a stejně tak i na snížení provize realitních kanceláří. Proto v dnešní době lze uzavřít velmi výhodné obchody, které byste dříve jen obtížně dojednávali. Dobrou zprávou ovšem je, že s úbytkem poptávky začínají realitní kanceláře zlepšovat svůj servis a kvalitu poskytovaných služeb. "Před nedávnem naše rodina potřebovala prodat byt na jižní Moravě. Velmi jsem věnovala čas tomu, jaké realitní kanceláři prodej svěřím, jenže pořád jsem nemohla objevit tu „pravou“ a začala jsem přemýšlet nad tím, že transakci zkusím zrealizovat bez pomoci realitky. Vždyť na internetu existuje tolik informací a rad, jak to udělat! Nakonec ale rozhodlo doporučení od známého a jeho zkušenosti s jednou společností," popisuje Marie Strnadová. A právě reference se v současnosti staly tou nejlepší reklamou na realitní kancelář. Podle Šárky Martinákové z prostějovské CM Reality narůstá také počet lidí, kteří se víc než v minulých letech snaží spolupráci s realitními kancelářemi vyhnout. "Je to dáno bohužel i některými negativními prezentacemi realitních kanceláří, jež byly k vidění v médiích," uvádí své zkušenosti. Takový obchod ale v konečném důsledku nemusí vůbec přinést úsporu financí, jak si mnozí na začátku myslí. "Realitní kanceláře mají nasmlouvané paušály za smlouvy a znalecké posudky, kdežto přímo klient platí daleko vyšší sazby. V případě tvorby vlastních smluv třeba z internetu zde mohou nastat závažné komplikace při realizaci prodeje a následné řešení několikrát převýší výdaje na provizi realitní kanceláře. Navíc celý proces prodeje je časově velmi náročný a rizikový," vysvětluje Martináková. Zdroj: www.realitymorava.cz


Pátek, 20. duben 2012 - Proč rozhodčí doložky?

Máte pocit, že soudy jsou v České republice spravedlivé a rozhodčích soudů není třeba? Je výhodou rozhodčích soudů pouze jejich rychlost? Vůbec ne. Myslíte si, že klasický soudní spor je vždy zárukou správného rozhodnutí? Často se bohužel stává, že opak je pravdou. Smutným důkazem toho je například paní Jaroslava Čiháková, která nikdy nic špatného neudělala a přesto má dnes zaplatit 650.000 Kč, nebo přijde o střechu nad hlavou v exekuci. Vše začalo, když v roce 1998 paní Jaroslavě někdo ukradl doklady. O něco později se dostala do velmi složité životní situace. Spolu se dvěma dětmi čelila fyzickému násilí svého manžela, alkoholika. Situace se vyhrotila natolik, že od něj musela i s dětmi narychlo utéct a schovávat se u známých. Obavy z dalšího obtěžování a nátlaku pak Jaroslavu přiměly k tomu, že si do svého nového bytu, nepřihlásila trvalé bydliště. „Pokud jsem řešila něco s úřady, uváděla jsem svou adresu pouze jako korespondenční. Žádnou jinou důležitou poštu jsem nečekala,“ vysvětluje Jaroslava. Život plynul dál. Až do dne, kdy paní Jaroslava obdržela dopis, ve kterém jí kdosi nabízel pomoc s oddlužením a zastavením exekuce. Když začala pátrat, proč je na ni uvalena exekuce, zjistila, že údajně spáchala 45 přestupků proti přepravnímu řádu pražského dopravního podniku. Jenže ji samotnou přitom nikdo nikdy bez jízdenky nechytil! Za vše mohla před lety odcizená občanka. Okamžitě se proto vydala na oddělení stížností DPP. „Tam mi dohledali čísla dokladů, na které byly pokuty uděleny. Čtyři z nich, které ještě nebyly předány k exekuci, mi na základě výpisu o odcizených dokladech okamžitě stornovali,“ pokračuje Jaroslava. Horší to bylo se zbylými 41 pokutami, které už vymáhal exekutor. Dokumentace k 22 z nich navíc byla dopravním podnikem skartována, takže dnes už nelze doložit, jakými doklady se černý pasažér prokazoval. Paní Jaroslava sepsala stížnost s objasněním, že jí byly doklady odcizeny a černé jízdy nespáchala. Šéf pražských revizorů Josef Hocek jí odepsal: „Ke všem pohledávkám, které jsou proti Vám vymáhány, vydal soud pravomocné rozhodnutí, které není v naší kompetenci zrušit. Naše společnost by za Vás musela Exekutorskému úřadu uhradit 41 000, a to i za případy, kdy nelze prokázat, že jste nebyla kontrolovanou osobou. Jsme bohužel nuceni vám sdělit, že Vaší žádosti o ukončení vymáhání pohledávek z přepravy nelze vyhovět.“ Exekuci už dnes nemůže zastavit ani soud. Šlo by to pouze podáním odvolání na původní rozsudek. „Jenže ten jsem nikdy neobdržela. Byl mi vždy doručen pouze náhradním doručením – uložením,“ říká Jaroslava. Patnáctidenní lhůta, ve které se lze proti soudnímu nařízení exekuce odvolat, tedy dávno vypršela. Soud i exekutoři jí poradili, aby jednala přímo s dopravním podnikem, jen ten může exekuce zastavit. „Donekonečna mi ale odpovídají totéž: byla jste odsouzená, tak plaťte.“ Navrhovala dokonce, že uhradí oněch 41 tisíc, které DPP by vyplatil exekutorům, pokud jí zbylé pokuty stornují. Ani s tímto návrhem však neuspěla. Jako řádný hospodář kasírovat musíme, říká dopravní podnik. Nepomohli jí ani na pražském magistrátě, ministerstvu spravedlnosti, ministerstvu dopravy, u ombudsmana nebo v prezidentské kanceláři, které ve svém zoufalém boji za spravedlnost oslovila. Po právní stránce je postup dopravního podniku naprosto správný. Jenže „formální správnost“ má někdy ke spravedlnosti nekonečně daleko. Že za štosem lejster a paragrafů stojí příběh ženy, které hrozí pád na dno, aniž spáchala cokoli špatného, nikoho nezajímá. Ještě jste stále přesvědčeni o spravedlnosti českého práva? Nemělo by se ministerstvo spravedlnosti spíše přejmenovat na ministerstvo formální správnosti? Nyní se vraťme k rozhodčím doložkám. Pokud si totiž v jakékoliv smlouvě ujednáte, že veškeré spory budou řešeny před některým z nezávislých rozhodčích soudů v České republice, bude Váš spor rozhodován dle zásad spravedlnosti, nikoliv dle formální správnosti, jako ve výše popsaném případě. Rozhodce se na spor podívá z lidského pohledu a nestranně posoudí na čí straně stojí spravedlnost. To by ostatně měl být princip rozhodování všech sporů, nejen těch rozhodčích, nemyslíte? Zdroj: Archiv NIKTEL REALITY, peníze.cz


Čtvrtek, 12. duben 2012 - Ceny bytů v ČR poprvé od začátku recese vzrostly

V dubnu letošního roku, po téměř třech a půl letech, vykázaly všechny kategorie bytů v meziměsíčním srovnání mírný nárůst cen. Již v létě 2011 došlo ke zpomalení propadu cen bytů v České republice, který začal na podzim roku 2008. Kategorie 1+1: Byty 1+1 si držely svoji hodnotu ještě dlouho po tom co se v médiích začalo psát o ekonomické recesi. Jejich propad nastal až s více než ročním odstupem. Za poslední měsíc tato kategorie bytů vykázala nárůst průměrných cen o 0,14%. Meziročně, v období duben 2011 až duben 2012, je to již zvýšení o 2,24%. I přes postupně se zvyšující poptávku po této kategorii bytů je rozdíl mezi cenami ze září 2008 a dubnem 2012 -24,13%. Jde ovšem o nejnižší pokles ze všech sledovaných kategorií. Kategorie 2+1: Stejně jako byty 1+1 i tato kategorie patří stále k velmi poptávaným. Je ideální jak pro ty, kteří žijí sami, tak i pro mladé páry či starší lidi. Velká poptávka po bytech 2+1 zvýšila za poslední měsíc jejich průměrnou cenu o 2,26%. Meziročně (duben 2011 – duben 2012) si dokázaly byty 2+1 svoji hodnotu udržet (0,01%). Od začátku recese došlo k poklesu -24,84%. Kategorie 3+1: Tato kategorie bytů byla ekonomickou recesí poznamenána nejvíce. Rozdíl cen mezi zářím 2008 a dubnem 2012 činí -27,9%. Dokonce i za poslední rok, jako jediná, vykázala tato kategorie ještě pokles, a to -3,99%. I zde jsme ovšem svědky silného zpomalování tohoto poklesu. Rozdíl průměrných cen za poslední měsíc činí pouhých 0,18% a lze tedy očekávat kladné hodnoty růstu cen v nejbližších měsících. Jedním z nejsilnějších faktorů ovlivňujících zvýšenou poptávku po nemovitostech v České republice je přístup bank, který se v druhé polovině loňského roku značně naklonil na stranu kupujících. Nejenom pokles úrokových sazeb, ale také nižší ceny nemovitostí oproti rokům 2006-2008 dokázaly postupně umazávat velké ztráty. Dostupnost bydlení je stále velmi dobré úrovni. Zdroj: Archiv Realitní kancelář niktel a www.realitymorava.cz.


Pátek, 9. březen 2012 - Nemovitosti budou muset mít od roku 2013 energetické štítky

Podobné štítky jako ty, které informují o energetické náročnosti elektrických spotřebičů, budou muset od příštího roku používat i vlastníci nemovitostí. A to v případě, že se ji chystají prodat nebo pronajmout. Počítá s tím novela zákona o hospodaření energií, kterou schválila vláda. Opatření souvisí s evropskou směrnicí o energetické náročnosti budov. Štítky mají sloužit jako informační nástroj pro kupující či nájemce, kteří podle něj zjistí provozní náklady na energie, případně mohou díky informaci lépe vyčíslit cenu rekonstrukce. Nové pravidlo by také mělo vést k nižší spotřebě energií a snížení výdajů domácností a dalších subjektů za energie. Novostavby jsou tímto způsobem označovány od roku 2009. Štítky budou na nemovitosti instalovat kvalifikovaní auditoři a jejich cena by se měla pohybovat většinou v řádu jednotek tisíc korun, bude se však lišit podle velikosti nemovitosti. „Prostředky vynaložené na vypracování průkazu se budou lišit s ohledem na aktuální stav budovy. U starých budov se dají předpokládat náklady vyšší,“ uvedla specialistka na právo nemovitostí Ambruz & Dark/Deloitte Legal Lenka Němcová. Odborníci očekávají, že štítkování může přinést problémy například u majitelů, kteří nemají ke svým nemovitostem všechnu stavební dokumentaci. Upozorňují také, že majitelé nemovitostí náklady na energetické označení zřejmě promítnou do nájmů či prodejních cen. Nové pravidlo souvisí se směrnicí EU o energetické náročnosti budov, která byla schválena v roce 2010. Podle ní by do 31. prosince 2018 členské státy EU měly zajistit, aby všechny nové budovy užívané a vlastněné orgány veřejné správy měly téměř nulovou spotřebu energie. Od konce roku 2020 se tomuto standardu budou muset podřídit všechny nové budovy. Zdroj: zpravy.e15.cz


Úterý, 31. leden 2012 - Novopečení vlastníci nemovitostí musí nejpozději dnes podat přiznání

Lidé, kteří loni nabyli či pozbyli nějakou nemovitost, například koupí, darováním či dědictvím, musí do konce ledna podat finančnímu úřadu daňové přiznání na letošní rok. Stejnou povinnost však mají i někteří další vlastníci, kteří v minulosti už přiznání podávali. A to ti, u nichž došlo v uplynulém roce ke změně okolností rozhodných pro vyměření a tedy i výši daně. Touto okolností může být například postavení garáže, provedení nástavby domu o další podlaží, přístavba domu, přikoupení nějakého pozemku, změna druhu pozemku atd. Povinnost opětovně podat přiznání však nevzniká tehdy, pokud ke změnám došlo v důsledku rozhodnutí obce či státu. V pravomoci obcí je totiž stanovit a měnit různé koeficienty, a to obecně závaznou vyhláškou. Stát zase může měnit zákonné sazby a také průměrnou cenu půdy přiřazenou k jednotlivým katastrálním územím. Přiznání se nepodává ani tehdy, jestliže dojde k zániku případného osvobození od daně kvůli uplynutí zákonem stanovené doby. A jak se postupuje při podání přiznání? Poplatník vychází vždy ze stavu k 1. lednu aktuálního kalendářního roku a přiznání odevzdá do 31. ledna. Poplatník reagující jen na změny si může vybrat, zda kvůli změně vyplní celé, nebo pouze dílčí přiznání. Dílčí přiznání používá stejný formulář jako řádné, poplatník pouze zaškrtne kolonku „Dílčí přiznání“ na přední straně formuláře, vyplní jen nastalé změny a vypočte novou výši daně. Pro podání přiznání k dani z nemovitosti je příslušný ten finanční úřad, v jehož obvodu působnosti se daná nemovitost nachází. Přiznání podává vlastník nemovitosti, u některých pozemků jejich nájemce. Je-li nemovitost ve společném jmění manželů, podává přiznání (dílčí přiznání) jen jeden z nich. Je-li nemovitost v podílovém spoluvlastnictví, podává přiznání společný zástupce, kterého si vlastníci sami určí. Pokud tak neučiní, určí společného zástupce finanční úřad. Zdroj: www.novinky.cz


Pátek, 20. leden 2012 - Rok 2011 byl pro realitní trh relativně dobrý

Nezávislá výzkumná společnost MindBridge Consulting připravila analýzu aktuální kondice českého realitního trhu. Podle výsledků byl rok 2011 hodnocen jako rok relativně dobrý. Hodnota českého realitního trhu v meziročním porovnání klesla v roce 2011 jen o přibližně 3,2 %, realitní kanceláře zaznamenaly pouze 2,2 % pokles objemu proniknutého trhu. Skutečný stav tedy vyvrátil výrazně pesimistická očekávání z počátku loňského roku. Na celkový pokles trhu měly přitom vliv dva faktory: z 8,1 % nižší ceny stejných nemovitostí, z 91,9 % pak nižší počet prodejů. Objem trhu realizovaného realitními kancelářemi přitom poklesl o 2,2 %, z čehož jasně vyplývá, že ke službám realitních kanceláří se pomalu vrací část populace, která si v minulém roce prodávala své nemovitosti sama. Role realitních  kanceláří tak v souhrnu meziročně posílila. Zejména ve srovnání s rokem 2010, který přinesl prudký propad trhu, došlo k zániku řady menších kanceláří, k posílení velkých hráčů (koncentraci trhu). Rok 2011 tak byl rokem konsolidace, v němž realitní kanceláře absorbovaly ztráty z předchozích období, přizpůsobily se změněné poptávce na trhu, přizpůsobily ceny služeb vychýlené struktuře ve prospěch nájemního bydlení. Zdroj: www.realitymorava.cz


Pondělí, 2. leden 2012 - Změny ve stavebním spoření od roku 2012

Českou specialitou a jedním z nejúspěšnějších finančních fenoménů je stavební spoření. Bodejť by nebylo, když se k němu vždy pojilo nadstandardní zhodnocení vkladů determinované štědrým státním příspěvkem. Nová právní úprava, která nabyla účinnosti 1. ledna 2012, přinesla zásadní změny – snižuje maximální výši státní podpory za rok 2011 a roky následující a zdaňuje úrokové příjmy ze stavebního spoření. Státní příspěvek se snižuje na 10 % ročních vkladů, maximálně 2000 Kč, zrušuje se osvobození úroků od daně z příjmů, úroky budou podléhat srážkové dani 15 % jako ostatní bankovní vklady, a změny se vztahují na nové i stávající smlouvy; těch je téměř pět milionů. Bude stavební spoření stále atraktivní? I přes změny, které přinesla novela zákona o stavebním spoření a zákona o daních z příjmu, zní odpověď na položenou otázku – ano, stavební spoření bude stále atraktivní. Při optimálním vkladu cca 1700 Kč měsíčně stále představuje stavební spoření efektivní nástroj pro pravidelné spoření, minimálně šest let, bez tržního rizika. Zhodnocení se pohybuje i kolem 5 % ročně. Spořicí účty ani terminované vklady v současnosti nedosahují takového zhodnocení. Pokud ovšem chcete spořit vyšší částky, vliv státní podpory výrazně klesá a nabízené úroky kolem 2 % před zdaněním nabízí velmi konzervativní investici rovnající se spořícím účtům, které jsou navíc bez výpovědní lhůty. Ministerstvo financí má rozpracované další návrhy. Stavební spoření by mohly prodávat i ostatní banky, nejenom spořitelny, změna by se týkala i účelovosti vynaložených prostředků, případně účelovost pouze státní podpory. Zdroj: www.dtest.cz


Úterý, 20. prosinec 2011 - Veselé Vánoce a úspěšný vstup do nového roku 2012 všem přeje kolektiv realitní kanceláře NIKTEL.


Úterý, 13. prosinec 2011 - Zemědělská půda snad i pro právnické osoby

Zemědělskou půdu by od státu do budoucna mohly nakupovat i právnické osoby, nikoliv jen fyzické osoby, jak je tomu dnes. Záměr prosazuje ministr zemědělství Petr Bendl. Zároveň chce, aby bylo zrušeno předkupní právo státu na zemědělskou půdu, které prý zemědělcům jen zbytečně komplikuje život. "Myslím si, že tahle věc (nemožnost firem kupovat půdu) je přežilá a měli bychom se bavit o její modifikaci a větší liberalizaci a šanci, aby na trhu nebyly jen fyzické osoby," poznamenal ministr s tím, že v současné době se omezení obchází tím, že se nakoupí půda na fyzickou osobu a následně pronajme právnické osobě. Podle Bendla by všechny zemědělské subjekty měly mít stejnou možnost nakupovat půdu. Většinu zemědělské půdy v ČR dnes obhospodařují velké zemědělské podniky vzniklé z předlistopadových JZD a státních statků. Většinou podnikají na půdě pronajaté od vlastníků pozemků, kteří nemají o zemědělskou činnost zájem. Osoby, které od státu nakoupily zemědělské pozemky, musí dnes v případě, že je chtějí prodat třetí osobě, nabídnout půdu nejdříve Pozemkovému fondu. "Předkupní právo blokuje řadu aktivit dnes už privátních vlastníků půdy směřujících k jejich hospodaření," podotkl ministr. Stát, který nemá do budoucna zájem vykupovat zemědělskou půdu zpět od soukromých vlastníků, nutí podle Bendla tímto farmáře jen ke zbytečnému papírování. Předkupní právo by mohla zrušit již novela zákona o prodeji státní půdy, která je na programu aktuální schůze sněmovny. "Ministerstvo zemědělství bude nápomocno poslancům, pokud by chtěli v rámci druhého čtení načíst návrh, který to předkupní právo zruší," uvedl ministr. Pokud se nepodaří návrh zahrnout do tohoto zákona, bude jej ministerstvo prosazovat coby součást zákona o transformaci Pozemkového fondu ČR na Státní pozemkový úřad, která se má uskutečnit k lednu 2013. Návrh zákona nyní prochází meziresortním připomínkovým řízením. Zdroj: ČTK


Pondělí, 21. listopad 2011 - Ceny bytů již 6 měsíců bez větších výkyvů

Vše nasvědčuje tomu, že mají za sebou české reality poměrně klidný půl rok, alespoň co se týče cen bytů. Všechny kategorie bytů si v posledních šesti měsících poměrně dobře drží svoji hodnotu a výkyvy jsou většinou jen minimální. Za poslední měsíc se ceny bytů u jednotlivých kategoriích pohybují v rozmezí od -2,02% až po +0,56% oproti předchozímu měsíci. Pro majitele nemovitostí je to po předchozích třech letech bezpochyby zpráva dobrá. Silným faktorem ovlivňujícím realitní trh v ČR je bezpochyby citlivost kupujících na nabídky bank poskytující úvěry na bydlení. Aktuální pokles úrokových sazeb se již několik měsíců po sobě podepisuje na zvýšené poptávce po nemovitostech. „V říjnu, podle našeho očekávání, došlo k poměrné výraznému poklesu sazeb. V listopadu očekáváme stabilizaci poklesu sazeb, tedy už pouze velmi mírný pokles a sednutí na úrokové dno.“ dodává k poklesu úrokových sazeb Libor Ostatek ze společnosti Golem finance s.r.o., která vývoj úrokových sazeb dlouhodobě sleduje. A možná právě akční nabídky bank a s tím spojená zvýšená poptávka po nemovitostech přibrzdila téměř tříletý pokles cen bytů v České republice. Nejvyhledávanějšími jsou stále malé byty kategorií 1+1 a 2+1, což potvrzuje i Michal Pich ze společnosti EuroNet Media s.r.o. „Mezi kupující se opět začínají vracet drobní investoři, kteří využívají aktuální výhodnou dostupnost bydlení a pořízené nemovitosti velmi často následně pronajímají.“ Stále lze konstatovat, že koupit nemovitosti a následně ji pronajmout patří v této době mezi nejméně rizikové investice. Pro další směr vývoje cen nemovitostí v České republice bude velmi důležitá jarní realitní sezóna 2012. Pokud banky udrží akční nabídky hypotečních úvěrů a Evropská unie nebude zásobovat média krizovými zprávami může postupně docházet ve vybraných regionech i k navyšování cen nemovitostí.  


Pátek, 4. listopad 2011 - Proč je důležité vhodně nastavit prodejní cenu nemovitosti?

Při prodeji nemovitosti hraje jednu z klíčových rolí její prodejní cena. Ta by měla korespondovat s tržní cenou nemovitosti v daném čase i v daném místě. Neznamená, že pokud jste dům například před pěti lety koupili za 2,000,000 Kč, tak ho za tu samou částku prodáte i dnes. Prodejní cenu by měl stanovit, nebo alespoň doporučit, odborník na realitní trh, který zná jeho vývoj a specifika pro danou lokalitu a dobu. Často se však stává, že cena nemovitosti je stanovena spíše na základě přání a potřeb prodávajících, než na reálné tržní hodnotě nemovitosti. Ono známé tvrzení prodávajících „dolů s cenou můžu jít vždycky“ není tak úplně na místě. Stanovení příliš vysoké ceny může paradoxně nemovitosti v konečném důsledku hodně ublížit a prodej zkomplikovat a oddálit. Pokud bude totiž taková nemovitost zařazena do inzerce, nebude na trhu konkurenceschopná, reakce na inzerci nebudou přicházet. Po určitém čase prodávajícím stejně nezbude nic jiného, než cenu začít postupně snižovat a čekat na reakce poptávajících. V době, kdy se cena nemovitosti začne blížit skutečné reálné hodnotě nemovitosti již ale bývá taková nemovitost v prodeji řadu měsíců, často i déle než jeden rok. V tuto chvíli začíná nemovitost být pro poptávající zajímavá, na realitních portálech si tedy zobrazují její detailní popis. Zájemcům se za tuto novou přijatelnou cenu nemovitost většinou líbí. Problém nastává, když si poptávající všimnou data vložení inzerátu na realitní servery. Mnoho serverů zobrazuje datum prvního uveřejnění a případně datum poslední editace inzerátu. Zatímco datum editace se mění při každé aktualizaci nabídky, datum prvního vložení zůstává stále stejné. Navíc nikde není patrné, že se nemovitost inzerovala nejdříve za mnohem vyšší cenu a až nyní se cena snížila. Logickou úvahou tedy potenciální zájemci dojdou k závěru, že když se nemovitost prodává již tak dlouho a přitom cena je přiměřená, tak musí být problém někde jinde – skrytá vada, právní vada, nepřátelští sousedé... Jinak by se přeci již dávno prodala. Tento fakt řadu zájemců odradí a z obavy z případných problémů, přestože neopodstatněné, hledají jinou nemovitost. Pokud by byla cena adekvátně stanovena již na začátku prodeje, ušetřili by si prodávající spoustu času, nervů a zbytečných dodatečných nákladů (nájemné, pojištění, daň z nemovitosti, přípojka elektřiny...). Výsledná realizovaná cena by navíc mohla být i řádově vyšší než ta na kterou se postupně muselo klesnout z původní nadhodnocené ceny. Z výše uvedeného je tedy patrné, jak důležité je stanovit prodejní cenu přiměřeně stavu nemovitosti, lokalitě a času. Nechte si proto poradit našimi certifikovanými odborníky na oceňování nemovitostí. Při ocenění nemovitosti a současném zařazení do nabídky naší realitní kanceláře, je tato služba samozřejmě zdarma.


Středa, 26. říjen 2011 - Nejvhodnější doba pro nákup chaty

Nabídka rekreačních objektů je v současné době poměrně velká a ceny jsou příznivé. Pokud zvažujete tedy nákup chaty či chalupy, není na co čekat, nastala ta nejvhodnější chvíle. To se odráží v poptávce po rekreačních nemovitostech, protože zaznamenáváme její nárůst, vždy především v jarních a letních měsících. Pro koupi rekreačních nemovitostí nemluví pouze jejich aktuální výhodná cena a velká nabídka. Nezřídka se též setkáváme se situací, kdy lidé volí rekreační objekty pro trvalé bydlení z hlediska lepší cenové dostupnosti. Navíc chataření je naše národní specialita, tradice vlastnit něco na venkově, zahrádkařit, kutit. Poptávající jsou především lidé z měst, bez možnosti užít si trochu přírody a zeleně. Lidé z městských bytů si stále rádi odpočinou od každodenního hluku a shonu. Současnou velkou nabídku za příznivé ceny způsobuje kombinace několika faktorů najednou. Kromě běžné nabídky nemovitostí se také objevují na trhu nemovitosti prodávané z důvodů finančních problémů. Rekreační objekty jsou totiž jednou z prvních věcí, kterou jsou lidé ochotni prodat, pokud se dostanou do finanční tísně. Proto také většinou nastaví výhodnou cenu, aby byla nemovitost pro zájemce o koupi ve srovnání s ostatními nabídkami zajímavá. Proto všem, kteří zvažují, doporučujeme koupit hned a na nic nečekat.


Pátek, 7. říjen 2011 - Byt v osobním nebo raději družstevním vlastnictví?

Pro většinu těch, kteří se poohlíží po vytouženém bytu, je jedním z důležitých hledisek budoucí právní vztah k dané nemovitosti. Valná většina kupujících dlouhodobě preferuje byt v osobním vlastnictví oproti bytu družstevnímu. Je to ale opravdu lepší volba? Nemá náhodou družstevní byt více výhod než byt v osobním vlastnictví? Vybrali jsme nejčastější dotazy, se kterými se setkávají realitní makléři: Finanční náročnost převodu - Byt v osobním vlastnictví: Při převodu bytu v osobním vlastnictví je nutné provést několik úkonů spojených s následným vynaložením nemalých finančních prostředků. V první řadě se jedná o vyhotovení znaleckého posudku (cca. 3 tis – 15 tis. Kč) a následně o úhradu daně z převodu nemovitosti. Ta aktuálně činí 3% z ceny uvedené v kupní smlouvě nebo z ceny dle znaleckého posudku. Daň se platí vždy z vyšší částky. Veškeré tyto náklady jdou na vrub prodávajících. Dalším poplatkem je úhrada kolku za zápis předmětné nemovitosti do katastru nemovitostí 500 Kč. Družstevní byt: Převod družstevního bytu je mnohem jednoduší a finančně méně nákladný. Jelikož dochází k převodu členských práv a povinností stačí mnohdy vyplnění a podepsání formuláře, který je k vyzvednutí na daném družstvu a uhrazení příslušného poplatku za převod. Nejčastěji se jedná o částku v rozmezí 5.000 – 10.000 Kč. Některá družstva poplatek neúčtují vůbec. Rychlost převodu: Byt v osobním vlastnictví: Díky nutnosti provedení změny vlastníka v katastru nemovitostí je dobré počítat s obdobím 1 – 3 měsíce. Velmi záleží na vytíženosti daného katastrálního úřadu, i když některé úřady dokáží realizovat vklad již během několika dní. Družstevní byt: Změna je provedena de facto ihned po odevzdání podepsaného formuláře na daném družstvu a jeho potvrzení ze strany družstva. Financování: Jedním z důvodů, proč mnoho kupujících vyžadovalo v minulosti byty v osobním vlastnictvím na úkor bytů družstevních, byla lepší možnost získání hypotečního úvěru. V minulých letech bylo u některých bank získání úvěru na družstevní byt téměř nemožné. Situace se ale změnila a financování družstevních bytů již tak složité není. Ideální je příslib družstva, že např. do 1 roku dojde k převodu do osobního vlastnictví nebo ručení jinou nemovitostí. Případný převod do osobního vlastnictví je samozřejmě spjat s vyplacením anuity - rovnoměrné splátky kupní ceny nemovitosti bývalému majiteli, např. Městu. Cena: Dříve platilo, že byly byty v osobním vlastnictvím dražší než byty družstevní. V posledních letech se tento rozdíl ovšem na většině míst České republiky smazal. S tím jak začaly banky poskytovat úvěry na družstevní byty se zvýšila poptávka a ceny se srovnaly. A pokud v některých regionech k rozdílům přeci jen dochází, tak se jedná většinou o výkyv v rozmezí 1 - 5% ceny nemovitosti ve prospěch družstevních bytů. Ač se to na první pohled nemusí zdát, tak vychází ve většině porovnávaných parametrů jako lepší volba družstevní byt než byt v osobním vlastnictví. Alespoň co se poplatků s převodem týče. Velkou roli ovšem hraje pocit „něco vlastnit.“ Je mnoho kupujících, kteří chtějí říct: „…je to moje“ a to i za cenu vyšších nákladů. Zdroj: www.realitymorava.cz


Čtvrtek, 15. září 2011 - Kvůli nespláceným hypotékám se letos čeká nejvíc dražeb za pět let

Počet nedobrovolných veřejných dražeb v Česku narůstá. Kvůli nesplácení hypotéky a spotřebitelských úvěrů přijdou letos v dražbě o střechu nad hlavou stovky lidí. V letošním roce se očekávají tři tisíce dražeb. Celostátní statistiky letos zaznamenají zřejmě nejvíce veřejných dražeb od roku 2006. Od počátku roku do konce srpna proběhlo v Česku 2 311 dražeb,  z toho 499 nedobrovolných, zatímco za stejné období loňska jich bylo podle serveru Centrální adresa více než 1 750, z toho téměř 450 nedobrovolných. Příčinou je rostoucí počet tzv. nedobrovolných dražeb. Při nich se draží menší nemovitosti lidí, kteří se dostali do potíží se splácením hypoték a spotřebitelských úvěrů. Již loni byl odhad, že počet nedobrovolných dražeb se letos přiblíží tisícovce. Zbytek letošního roku bude tradičně výrazně silnější oproti ostatním měsícům. Zdroj: www.finance.idnes.cz


Středa, 24. srpen 2011 - Konec omezení nákupu nemovitostí v ČR pro cizince

S účinností od 19. července 2011 byl změněn devizový zákon č. 219/1995. Cílem novelizace bylo především zrušit celé ustanovení § 17 devizového zákona, které obsahovalo omezující pravidla pro nabývání nemovitostí v České republice pro cizí státní příslušníky. Dnes si tedy může kdokoliv bez jakéhokoliv omezení koupit libovolnou nemovitost v České republice. Zákon bylo nutno novelizovat, jelikož dne 1. května 2009 České republice již uplynulo 5-leté přechodné období stanovené při vstupu do Evropské unie v roce 2004 pro nabývání objektů vedlejšího bydlení, a dne 1. května 2011 pak uplynula sedmiletá lhůta přechodného období stanovená pro nabývání zemědělské půdy a lesů. Je třeba připomenout, že rozsah nemovitostí, na které se vztahovala regulace podle § 17 odst. 2 byl stanoven nad rámec vyjednaného přechodného období (všechny nemovitosti, s výjimkou zemědělských pozemků), byla zde tedy přijata restriktivnější úprava, než jaká odpovídala dojednaným podmínkám zakotveným u tohoto přechodného období v příloze č. V kapitole 2. bodu 1. Aktu o podmínkách přistoupení. Zdroj: www.idnes.cz


Pátek, 12. srpen 2011 - Kolikátý zájemce si koupí Vaši nemovitost?

Jakmile bude Vaše nemovitost zařazena do nabídky realitní kanceláře, bude zpracována inzerce, osloveni poptávající z databáze a začne fáze čekání. Za nějakou dobu začnou reagovat případní zájemci o koupi s doplňujícími dotazy. Reakce chodí telefonicky či mailem, během pracovní doby, ale i večer a o víkendu. Je třeba vždy promptně odpovídat na dotazy, jelikož zájemci nechtějí čekat. Po určité době (závislé především na vhodnosti nastavení ceny nemovitosti) si zájemci o koupi začnou sjednávat prohlídky. Podle našich zkušeností je vhodně nastavená prodejní cena je ve chvíli, kdy se v nemovitosti realizují přibližně dvě až tři prohlídky týdně. Potom se dá říci, že z deseti zájemců, kteří si dohodnou prohlídku na konkrétní termín, se dostaví pouze sedm. Třem z nich pravděpodobně nebude nemovitost vyhovovat, jeden bude investor, který většinou nabídne neakceptovatelně nízkou cenu, dvěma bude nemovitost vyhovovat, ale nedosáhnou na potřebnou výši hypotéky, a pokud budete mít štěstí jednomu bude vyhovovat nemovitost, shodnete se na podmínkách prodeje a bude schopen zajistit financování. Zdroj: Archiv Realitní kancelář NIKTEL,s.r.o.


Pondělí, 25. červenec 2011 - Nejčastější faktory ovlivňující cenu nemovitostí

Přemýšlíte nad tím za kolik by se dala prodat vaše nemovitost? Říkáte si, proč je ta či ona nemovitost tak levná, a nebo proč je právě tato nemovitost tak drahá. Ukážeme několik základních bodů ukázat, jak se na realitním trhu orientovat. Poloha Prvním faktorem ovlivňujícím cenu nemovitosti je bezesporu poloha. Ta nám v mnoha případech tvoří až 90% ceny nemovitosti. Například zcela neobyvatelný byt v pražské Pařížské ulici může mít i přes svůj aktuálně nelichotivý technický stav vysokou hodnotu. Nachází-li se nemovitost v pěkném městě a v klidné čtvrti, tak bude její cena vždy vyšší než podobné nemovitosti v nehezkém městě s umístěním nemovitosti v rušné ulici. Technický stav nemovitostí Samozřejmě při určování ceny nemovitosti hraje významnou roli také to, zda je nemovitost v původním stavu nebo po rekonstrukci. Vezmeme-li dva klasické panelové byty 2+1, ve stejném městě, ulici a na stejném patře, jejich cena na trhu realit nemusí být totožná. První byt je v původním stavu s umakartovým jádrem, dřevěnými okny a původní kuchyňskou linkou. V druhém bytě byla provedena rekonstrukce bytového jádra, výměna původních oken za plastová a do bytu byla nainstalována nová kuchyňská linka. Porovnáme-li oba dva byty jen podle výše uvedeného popisu, tak je již na první pohled patrné, že druhý byt bude nabízen za cenu vyšší. Rozdíl ceny bytu před rekonstrukcí a po rekonstrukci můžeme snadno odvodit od výše investic (nová okna cca. 80tis., nová kuchyňská linka cca. 150tis. a nové bytové jádro cca. 100tis. Kč). Cenový rozdíl bezmála 330.000 Kč bude zajisté pro mnohé pomyslnou ryskou na vahách. Mnozí odborníci uvádějí, že je často lepší ponechat byt v původním stavu a prodávat jej za cenu nižší než byt rekonstruovat a o tyto náklady ceny zvyšovat. Novému zájemci o byt se totiž ne vždy můžeme trefit do jeho vkusu. Rekonstrukci koupelny před prodejem bytu se provede např. v kombinaci žluté a bílé barvy, ale ne každému se může tato kombinace líbit. Naopak se ale najdou kupující, kteří chtějí bydlet okamžitě a dají přednost hotovému bytu po rekonstrukci. Dá se tedy říci, že nemovitosti v každém stavu mají svého kupce. Atraktivita okolí U rodinných domů se zpravidla při jejich pořízení ptáme na velikost zahrady. Tuto otázku slýchávají realitní makléři velmi často právě proto, že lidé jenž uvažují o koupi rodinného domu chtějí mít svůj volný prostor k životu. U bytů je jednou z nejčastějších otázek dotaz na možný výhled. Má-li rodinný dům pěknou zahradu je vždy cennější než podobný dům bez zahrady a stejně tak byt s pěkným výhledem je na trhu více ceněn než byt s výhledem do sousedního domu. Samotné umístění nemovitosti v daném okolí poví mnohé i o sousedech. Nachází-li se např. rodinný dům v pěkné vilové čtvrti dá se předpokládat, že bude tato lokalita vyhledávaná i v dalších letech a cena nemovitostí bude stoupat. Na druhou stranu panelový byt na sídlišti s okny směřujícími do protějšího domu nemusí být asi tou nejlepší investicí… Poschodí Pár pater výš nebo níž může znamenat i stotisícové rozdíly. Přemýšlíte-li nad koupi bytu zajisté dáte za pravdu těm, kteří se chtějí vyvarovat přízemí a poslednímu podlaží. Mohlo by se to zdát na první pohled jako bezvýznamné, ale tentýž byt ve 4. nadzemním podlaží může mít zcela jinou cenu než byt v přízemí či v posledním patře. Lidé pravidla nechtějí bydlet v přízemí z důvodu větší hlučnosti ve veřejných prostorách domu a taktéž se snaží vyvarovat se posledního patra z důvodu možné netěsnosti střechy či nepříjemného zvuku linoucího se z výtahové šachty. Důležitým faktorem, proč se někteří snaží vyvarovat bydlení ve vyšších patrech je také bezesporu obava z možné poruchy výtahu či každodenního zdolávání mnoha pater s nákupními taškami v rukou. Čas od času se můžeme setkávat se zájemci o koupi bytu, kteří naopak byt v přízemích či posledních patrech preferují. U přízemí se jedná většinou o starší lidi, pro které je porucha výtahu mnoha případech velmi nemilou záležitostí. U posledních pater lidi, kteří preferují klid nad sebou a žádné dupající sousedy nad hlavou. Existuje nespočet dalších faktorů, které dokáží výslednou kupní cenu ovlivnit – typ vlastnictví, omezení vlastnického práva, aj. I přesto ale mějte na paměti, že je lepší si vybranou nemovitosti prohlédnout několikrát (nejlépe v různých denních dobách) a neopomíjet také veškeré právní záležitosti spojené s nákupem nové nemovitosti. Zdroj: www.realitymorava.cz


Úterý, 21. červen 2011 - Vlastníky bytů čekají v novém občanském zákoníku revoluční změny

Milióny majitelů bytů v Česku čeká zásadní právní změna. Vlastnictví bytů totiž má upravovat nový občanský zákoník. Nepůjde však o normu, která by odpovídala na všechny jejich praktické otázky. Nový občanský zákoník nebude obsahovat úplnou úpravu vlastnictví bytů. Kromě zákoníku tak bude pro úpravu vlastnických vztahů nutná ještě další norma, o které se ještě nic neví, protože nebyla ani navržena. Návrh zákoníku mluví o prováděcím předpisu, čímž nejspíš myslí vládní nařízení. „Idea, že do občanského zákoníku bude nově zařazeno bytové spoluvlastnictví jako jedna z forem spoluvlastnictví, je dobrá. Bude to jasné východisko pro řešení konkrétních problémů a záležitostí vlastníků,“ soudí advokát  Marek Novotný. Současně ale má za to, že by nebylo vhodné, aby to, co se „nevejde“ do občanského zákoníku, bylo řešeno pouze vládním nařízením. „Většinu těchto záležitostí by vláda jako exekutivní orgán neměla řešit, vhodnější by byl zvláštní zákon,“ řekl Právu. Vlastníci budou mít rovněž větší možnost specifické úpravy vnitřních poměrů SVJ ve stanovách společenství. Do návrhu občanského zákoníku se dostalo několik paragrafů, které by měly pozitivně přispět k posílení práv vlastníků bytů, ale současně i jejich odpovědnosti vůči ostatním. Například má být výslovně stanoveno, že vlastník může nahlížet do všech smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů. Toto právo má sice už nyní, ale není to nikde jednoznačně uvedeno. Vážným problémem dnes je, když vlastník jednotky stavebně upravuje byt. Někteří neodpovědní vlastníci žijí mylně v přesvědčení, že si mohou dělat v bytě jakékoli stavební úpravy, čímž mohou ohrozit i ostatní vlastníky. Proto má mít vlastník povinnost umožnit do bytu přístup pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části domu, byl-li k tomu předem vyzván osobou odpovědnou za správu domu. Zdroj: www.seznam.cz


Pátek, 3. červen 2011 - Byty 2+1 stále nejlepší investicí

Do nového roku vstoupily malé byty s poměrně silným náskokem, alespoň co se vývoje jejich průměrných cen týče. Velké byty stagnují již téměř půl roku. Za to malé byty si připisují každý měsíc pár procent ve svůj prospěch. Za posledních 6 měsíců získaly byty 1+1 4,64% a byty 2+1 dokonce 7,41%. Naopak průměrné ceny bytů 3+1 spíše stagnovaly (0,06%). Z výše uvedeného je patrné, že jsou malé byty mnohem více poptávány než v minulých letech. Nejen díky jejich lepší finanční dostupnosti, ale také díky velké úspěšnosti při jejich následném pronájmu. A právě byty 2+1 patří mezi nejvyhledávanější z řad drobných investorů do nemovitostí. Obdobný trend lze předpokládat i v dalších měsících. Velkým bytů (3+1 a větším) by velmi pomohlo další snížení úrokových sazeb hypotečních úvěrů, což ovšem není příliš pravděpodobné. Zdroj: www.realitymorava.cz


Středa, 25. květen 2011 - Bydlení může být dražší. Vláda schválila zvýšení dolní sazby DPH

Plánujete koupit nový byt či dům, řešíte zdali rekonstruovat letos či příští rok? Tak právě Vám se nevyplatí otálet. Vláda Patra Nečase dnes chválila zvýšení dolní sazby DPH z 10 na 14 procent, což by se mohlo promítnout v cenách nejen nových nemovitostí, ale také u případných rekonstrukcí starších objektů. Nová sazba bude v platnosti od 1. 1. 2012. Již o rok později by mělo dojít k dalšímu zvýšení a to až na 17,5 procenta. Horní sazba DPH se má k 1.1.2013 snížit na stejnou hodnotu, tj. 17,5 procenta. Nejvíce by se mělo zvýšení DPH projevit u nových projektů. Nicméně lze očekávat zvýšení poptávky také u dalších nemovitostí. V minulosti platilo, že pokud dochází ke zvyšování cen nových bytů, tak stávající bytový fond toto navýšení kopíruje. Zdroj: Lucie Mazáčová, EuroNet Media, s.r.o.


Čtvrtek, 19. květen 2011 - Ceny bytů za poslední rok vzrostly o 5%

Ceny bytů v České republice zaznamenaly v letech 2008 - 2010 poměrně silný pád. Nejvíce ztratily velké panelové byty, naopak nejlépe ekonomickou recesi ustály cihlové byty v centrech větších měst. Ceny pozemků pro výstavbu rodinných si svoji hodnotu většinou uchovaly. Za posledních 5 let bylo možné pořídit byty nejlevněji v květnu 2010, kdy se jejich průměrná cena dostala na hodnotu 1.682.136 Kč. Naopak nejdražší byly v říjnu 2008, kdy dosáhly až na 2.281.520 Kč. I přes celkový pokles od začátku krize, který činil 22,5%, není aktuálně český trh s realitami v nijak dramatické pozici. Od loňského května navíc dochází k postupnému vzestupu cen. Do značné  míry se na této skutečnosti podepsaly pobídky bank, které přišly s dostupnějšími úrokovými sazbami než v době pádu amerického hypotečního trhu na podzim 2008. Průměrná cena bytu v ČR za poslední rok vykázala nárůst ve výši 5% což lze považovat, vzhledem k předchozím propadům, za pozitivní. Pokud tedy někdo zvažuje nákup bydlení, nyní je nejvyšší čas. Předpokládá se, že vzrůstající trend cen bude totiž pokračovat i nadále. Podíváme li se na jednotlivé kategorie, tak za poslední měsíc na své hodnotě získaly nejvíce malé byty. Právě tento typ bytů patří k dlouhodobě velmi poptávaným nejen mezi zájemci o bydlení, ale také mezi investory, kteří je následně pronajímají. Zdroj: www.realitymorava.cz


Středa, 11. květen 2011 - Zájemci o koupi bytu hledají nejčastěji na netu

Většina zájemců, přesně 82 procent, hledá informace o pořízení nového bytu na internetu. Mezi oblíbené zdroje informací patří také kolegové, kamarádi, specializované časopisy nebo realitní kanceláře. Vyplývá to z výsledků průzkumu společnosti Proximity Prague pro developerskou firmu Finep. Každý druhý respondent se o pořízení nového bydlení radí s přáteli, téměř dvě pětiny oslovených lidí hledají informace ve specializovaných časopisech. Přibližně stejný počet lidí se obrací také na realitní kanceláře. Kromě ceny je při výběru bytu důležitá i velikost obytného prostoru, dostupnost nebo atraktivita lokality. Průzkumu se zúčastnilo 518 respondentů, kteří zvažují v příštích čtyřech letech koupi nemovitosti. Zdroj: www.sreality.cz


Středa, 6. duben 2011 - Obytná zóna v bývalé Poldi?

Kladno chce z části areálu bývalých hutí Poldi vytvořit obytnou zónu. Nejdříve ovšem musí provést sanaci znečištěného území, která potrvá minimálně do roku 2020. Její cena se může vyšplhat až na 1,5 miliardy Kč. Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa (ODS) při návštěvě území řekl, že největším problémem bude odstranění zátěží pod povrchem. Město podle něj musí také dokončit územní plán, bez kterého se bývalá průmyslová zóna nemůže rozvíjet. Město chce obytnou zónu vybudovat v areálu bývalé huti Koněv. V minulosti nechalo vypracovat studii na menším území, která zjistila, že ekologické zátěže mohou z dlouhodobého hlediska ohrožovat zdraví lidí. Nyní vyhlásilo tendr, z kterého vzejde zpracovatel analýzy celého území. Primátor Dan Jiránek (ODS) dnes řekl, že výsledky studie budou známé nejdříve v příštím roce. Teprve poté se začne s revitalizací, s kterou podle něj městu bude muset pomoci stát. Chalupa zároveň podotkl, že město ještě musí vyřešit majetkoprávní vztahy. "Většinou vypořádání a sjednocení pozemků několika desítek majitelů je problém, který vypadá jednoduše, ale bývá velmi složitý," podotkl Chalupa. Jiránek v této souvislosti poznamenal, že privatizace bývalé Poldi byla špatně udělaná, jelikož jsou některé její části značně vlastnicky roztříštěné. Přiznal, že se některé majetkové problémy týkají i částí, kde by měla být obytná zóna. Nejdál se město zatím dostalo s částí Dříň, kde ČVUT zřejmě na konci letošního roku začne se stavbou Univerzitního centra energeticky efektivních budov. Prorektor univerzity Miloslav Pavlík dnes novinářům řekl, že budova bude stát kolem 600 milionů Kč. "Bude to velká zkušební hala, kde budeme zkoušet konstrukční systémy, materiály, obalové konstrukce nebo systémy vytápění pro objekty, které budou výrazně redukovat energetickou náročnost těchto objektů," dodal Pavlík. Zdroj: www.stavbaweb.cz


Úterý, 11. leden 2011 - Co nás čeká v roce 2011 na realitním trhu?

Jedním z nejsledovanějších faktorů vývoje realitního trhu v České republice jsou byty a jejich vzestupy a pády. Od roku 2008 jsme byli svědky postupného poklesu jejich cen. Ceny bytů se dostaly z maxim v listopadu 2008 na své pomyslné dno až v červnu roku 2010. Rozdíl mezi nabídkovou cenou průměrného bytu v ČR poklesl během tohoto období o více než 22%. Od té doby se ale situace změnila a ceny bytů opět začaly mírně růst. Od června 2010 do ledna 2011 byl zaznamenán nárůst o 2,39%, což může být znakem také stabilizace celého realitního trhu v ČR. Velkou měrou se na zastavení poklesu cen podílel bankovní sektor, který přišel s postupným snížením úrokových sazeb hypotečních úvěrů a tím do jisté míry, postupný pokles cen zastavil. Otázkou tedy je, budou-li v roce 2011 ceny bytů pokračovat v růstu nebo budou opět klesat? Pomyslné misky vah a námi oslovení odborníci z oboru realit se aktuálně přiklání k růstu cen v roce 2011. Proto pokud zvažujete koupi nemovitosti a prozatím jste pouze vyčkávali na nejvhodnější okamžik, radíme Vám, nastala ta nejlepší doba na nákup. Zdroj: www.realitymorava.cz, RK NIKTEL


Středa, 10. listopad 2010 - Stále výhodné uložení peněz – stavební spoření

I s nižší státní podporou bude stavební spoření výhodnější než bankovní spořící a termínované účty. Smluv se proto nemusí zbavovat ani ti, kterým už uplynulo šestileté období, během něhož peníze nemohli bez sankce vybrat. Vláda schválila zvláštní daní snížit státní podporu na polovinu u všech smluv o stavebním spoření. Klienti, kteří uzavřeli smlouvu před rokem 2004 za letošní rok dostanou místo 4500 Kč 2250 Kč. Ostatní místo 3000 Kč dostanou od státu 1500 Kč. Navíc chce vláda zdanit i úroky z vložených peněz 15% daní z příjmu. Stále ale stavební spoření zůstane výhodnějším způsobem, jak si postupně našetřit peníze, než spořit na spořících či termínovaných účtech. Bude sice méně výnosné, ale i nadále ho ocení ti, kdo dávají přednost jistotě, že o uložené peníze nepřijdou. Stavební spoření totiž patří do systému pojištění vkladů, který klientské peníze chrání před krachem banky či stavební spořitelny až do výše 50 tisíc eur, tedy zhruba 1,25 milionu korun. Nemusí se proto potvrdit katastrofické scénáře, s nimiž po oznámení plánu vlády na snížení státní podpory, vyrukovali zástupci stavebních spořitelen. Ti hovoří o masivním odchodu klientů, kteří už spoří více než šest let, a o výrazném poklesu nových zájemců o stavební spoření. V takovém případě by stavební spořitelny musely omezit poskytování především překlenovacích úvěrů, které umožňují klientům pořídit si či opravit vlastní bydlení dříve, než by splnili podmínky pro řádný úvěr ze stavebního spoření . Zdroj: www.penize.cz


Úterý, 7. září 2010 - Dvojnásobně zdraží zápis do katastru

Český úřad zeměměřický a katastrální plánuje dvojnásobné zdražení poplatku za vklad do katastru nemovitostí. Vyplývá to z novely zákona o správních poplatcích, kterou úřad poslal do vnějšího připomínkového řízení. Od července příštího roku by se poplatek za návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru měl zvýšit z dosavadních 500 na 1000 korun. "Poplatek se od roku 1994 neměnil. Chceme jej proto zvýšit alespoň o část inflace, ke které došlo za posledních 16 let," vysvětluje Petr Baudyš z legislativního oddělení úřadu. Návrh na vklad se podává nejen při zápisu nové stavby nebo změně vlastníka, ale třeba také při vzniku zástavního práva nebo věcného břemene. O zvýšení dalších poplatků, zejména za pořízení ověřených výpisů, se návrh nezmiňuje. Nejnovější návrh na zvýšení poplatku je už třetím v poslední době. Dva předchozí pokusy neprošly zejména kvůli patové situaci ve sněmovně v předchozím volebním období. Nynější koalice ODS, TOP 09 a VV se zvyšování správních ani soudních poplatků obecně nebrání. Zdroj: bydleni.centrum.cz


Čtvrtek, 26. srpen 2010 - Pokles cen nemovitostí se zastavil

Pokles cen nemovitostí se zastavil, opatrnost přetrvává V první polovině roku 2010 zaznamenaly ceny rezidenčního bydlení v České republice minimální pokles v průměru mezi jedním až dvěma procenty, což analytici považují za známku stabilizace cenové hladiny na českém trhu nemovitostí. Vyplývá to ze zprávy mezinárodní poradenské společnosti v oblasti nemovitostí King Sturge uveřejněné v těchto dnech. Některé byty vyprojektované ještě v období realitního boomu jsou kvůli vysokým cenám neprodejné. Zvětšit obrázek Některé byty vyprojektované ještě v období realitního boomu jsou kvůli vysokým cenám neprodejné. FOTO: Petr Hloušek, Právo úterý 24. srpna 2010, 12:28 Aktuálně stojí v Praze metr čtvereční nového bytu v průměru 58 500 Kč, metr čtvereční staršího bytu 41 000 Kč, což je o hodně víc než ve zbytku republiky. Průměrná cena za metr čtvereční nového bydlení v celé České republice totiž činí 34 600 Kč, u starších bytů 24 450 korun. Zásadní cenové výkyvy do konce roku již analytici z King Sturge podle Markéty Mikové nepředpokládají. Staví se méně bytů Z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) vyplývá, že počet zahajovaných bytů v první polovině roku 2010 poklesl meziročně (vůči první polovině roku 2009) v průměru o 22,5 %. Výrazněji se snížila výstavba bytů v bytových domech (–35 %), stavba rodinných domů klesla méně (–13 %). V Praze je propad rezidenční výstavby vyšší a dosahuje meziročně –46,5 %. Dokončováno je však zhruba stejné množství bytů jako v první polovině roku 2009, což je dáno tím, že životní cyklus rezidenčních projektů trvá dva až tři roky od vydání stavebního povolení, takže na trh stále přicházejí byty, jejichž výstavba začala ještě před největším náporem krize. Ukazatelem snížené poptávky je tak především více než čtrnáctiprocentní meziroční pokles poskytnutých úvěrů na bydlení, který vyplývá z dat uveřejněných za prvních šest měsíců roku 2010 Českou národní bankou (ČNB). Specifická je situace na pražském rezidenčním trhu. Ten na jedné straně není schopen absorbovat dokončené volné byty vyprojektované ještě v období realitního boomu, které jsou kvůli svým vysokým cenám prakticky neprodejné. Na druhé straně úspěšné developerské firmy nerezignovaly a oznamují nové projekty, jejichž cenová politika a částečně upravené vnitřní dispozice lépe odrážejí aktuální požadavky trhu na menší byty. Síla jejich strategie spočívá v tom, že v Praze, kde se stále staví z celé republiky nejvíce, vsadily na levnější lokality v širším centru města a v jeho okrajových částech; budují menší projekty – resp. rozdělily větší projekty do několika fází, jež realizují postupně po dosažení předprodeje minimálně 30 % bytových jednotek (požadavek bank) – a konečně díky nižším stavebním nákladům a sníženým developerským maržím mohly upravit svoji cenovou politiku směrem k možnostem zákazníků. Nižší poptávka Statistické údaje ČNB ukazují, že objem poskytnutých úvěrů na bydlení klesá setrvale již sedm kvartálů za sebou tj. od IV. čtvrtletí roku 2008 do konce II. čtvrtletí 2010. Pokles je dán kombinací několika následujících faktorů. Na prvním místě je to přetrvávající obava ze ztráty zaměstnání a neochota přijímat dlouhodobé závazky v podobě úvěru na bydlení, respektive vložit volnou hotovost do nákupu nové nemovitosti, pokud to není nezbytně nutné. Druhým faktorem jsou spekulace na další pokles cen rezidenčních nemovitostí, jež podporuje i chybějící jednotná metodika určování pohybu cen. Lokální změny jsou pak často za účelem podpory prodeje a manipulace se zákazníky vydávány za určující trend. Na třetím místě je třeba zmínit přísnější kritéria bank pro udílení úvěrů na bydlení, mj. požadavek na minimálně 20 % vlastních prostředků. V neposlední řadě pak zmizeli z trhu soukromí investoři, pro něž je snížený zhruba 3–4 % výnos z pronájmu rezidenční nemovitosti ekonomicky nezajímavý. Čeká se na oživení trhu „Oživení poptávky na rezidenčním trhu je závislé na celkovém zlepšení ekonomické situace v ČR a snížení nezaměstnanosti. Velkou roli hraje i subjektivní pocit, že kupující uzavírá dobrý (nebo ještě lépe výhodný) obchod,“ říká Ondřej Novotný, analytik poradenské společnosti King Sturge. Zdroj: www.novinky.cz


Pátek, 23. červenec 2010 - Ceny hypoték už dál klesat nebudou, trh postupně oživí

Úrokové sazby u hypotečních úvěrů, které v červnu klesly po téměř třech letech pod pět procent, již zřejmě dál klesat nebudou. Vyplývá to z ankety mezi velkými hypotečními bankami. Oživení hypotečního trhu bude podle bankéřů postupné a bude záviset na celkovém růstu spotřebitelské poptávky. Podle údajů ukazatele Fincentrum Hypoindex klesla průměrná úroková sazba z hypoték poskytnutých v červnu ve srovnání s květnem o dvě desetiny procentního bodu na 4,92 procenta. "V tuto chvíli nevidíme žádný důvod pro to, aby úrokové sazby hypoték dále klesaly. Pokles z posledních týdnů je způsoben spíše marketingovými aktivitami bank související s hlavní stavební sezónou, nikoli nějakými externími vlivy umožňujícími pokles sazeb," uvedl mluvčí Raiffeisenbank Tomáš Kofroň. Bankéři se shodují na tom, že právě nyní je vhodná doba na to vzít si hypoteční úvěr a ideálně si zafixovat úrokovou sazbu na příští tři až pět let. "Lidé tak získají jistotu ohledně výše splátek na tuto dobu za dobrou cenu, která na trhu už dlouho nebyla," uvedl šéf Hypoteční banky Jan Sadil. Čekat na další pokles sazeb se klientům nevyplatí ani podle Tomáše Prouzy z finančně-poradenské firmy Partners. "Banky již zase mají o klienty zájem a jsou ochotny jim vyjít vstříc, pokud je klient alespoň trochu bonitní. Osobně bych dnes volil pohyblivou sazbu nebo fix na delší období tři nebo pět let, protože ceny jsou již velmi nízko a prostor pro další pokles je jen v rámci různých marketingových akcí," řekl Prouza. Zdroj: www.novinky.cz


Čtvrtek, 15. červenec 2010 - Neočekává se již další snižování cen bytů

Nabídkové ceny bytů v Česku podle nejnovějších údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) ve druhém čtvrtletí téměř stagnovaly. V mezičtvrtletním srovnání byly o 0,3 procenta nižší. ČTK to zjistila z webu ČSÚ. V Praze a mimopražských regionech nabraly od dubna do června ceny bydlení různý směr. Zatímco v hlavním městě se o 0,3 procenta zvýšily, mimo metropoli klesly o 1,1 procenta. Analytik realitní poradenské společnosti King Sturge Ondřej Novotný také po zbytek letošního roku žádné výrazné výkyvy cen na českém trhu s byty neočekává. "Ve druhé polovině roku 2010 se cenová hladina podle našeho názoru stabilizuje, případně může dojít k mírnému zvýšení," řekl ČTK. Podobně vidí vývoj cen i generální ředitel realitní sítě M&M reality holding Milan Zavadil. "V letošním roce již neočekáváme žádný výrazný pokles cen," uvedl manažer. Loňské propady se již zmírnily a další propad je již velice nepravděpodobný. Zdroj: www.sreality.cz


Středa, 23. červen 2010 - Lidé preferují starší byty před novými

Lidé v Česku se zatím stále do nových bytů příliš nehrnou a dále čekají na pokles cen developerů. Od posledního šetření v roce 2008 naopak vzrostl zájem o starší byty, do kterých míří více než dvě třetiny zájemců o stěhování. Rozhodující objem transakcí na trhu s byty se tak bude podle průzkumu dále týkat hlavně starších nemovitostí. Na 45 procent lidí, kteří se chtějí stěhovat, míří do staršího bytu, 23 procent volí rodinný dům. Více než třetina lidí počítá s nájemním bydlením. V tomto případě je podle šetření patrný růst zájmu o pronájem bytů. Připravenost dělat kompromisy je podle průzkumu při plánovaném stěhování vysoká. Ne však v ceně, ale především ve vybavení bytu či domu, v jeho ploše a v jeho stáří, případně ve velikosti pozemku. Proti minulému šetření vzrostla také průměrná výše předpokládaného nájmu. Přispěl k tomu i zvýšený zájem o nájem nových bytů. V regionech očekává růst nájmů dokonce 57 procent oslovených. Stěhování v příštích třech letech plánuje či o něm uvažuje celkem devět procent českých domácností. Největší zájem o změnu bydliště vykazují obyvatelé Prahy a lidé z Moravskoslezského kraje. Zdroj: www.sreality.cz


Čtvrtek, 3. červen 2010 - Regulované nájemné se bude dál zvyšovat

Nájemné v regulovaných bytech se v roce 2011 zvýší v průměru o 16 procent, odhaduje ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Tam, kde již byla regulace nájmů ukončena, by lidé za bydlení měli příští rok zaplatit pravděpodobně stejně jako letos. Konkrétní růst nájemného závisí na lokalitě a typu nemovitosti. Resort místního rozvoje proto všem zájemcům o zjištění přesného vývoje nájemného usnadnil situaci zveřejněním kalkulaček nájemného, a to pro rok 2011 i 2012, kdy má regulace skončit. Průměrný letošní nárůst nájmů v regulovaných bytech se pohyboval kolem 17 procent, v roce 2009 to bylo 30 procent. Celkově se regulované nájemné týkalo asi 750.000 domácností. V místech, kde již nájemné regulované není, ministerstvo předpokládá, že se příští rok nájemné nezmění. Skutečnost prý ale bude závislá na dohodě majitelů nemovitostí a nájemníků. "Jak se bude nájemné v těchto bytech vyvíjet na základě svobodného sjednávání změn mezi pronajímatelem a nájemcem, v této chvíli není možné zjistit," poznamenal mluvčí MMR Martin Ayrer. Ukončení regulace však podle úřadu neznamená, že majitelé bytů budou moci nájemníkům zvýšit nájmy libovolně. Podle platných zákonů bude možné výši nájemného určit jen dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem. "Jednostranné zvýšení nebude možné," poznamenal mluvčí. Současné normy ale neřeší situaci, jak se výše nájemného určí, pokud se obě strany nedohodnou. Zdroj: www.infoportal.cz


Čtvrtek, 27. květen 2010 - Vlastní nebo nájemní bydlení?

Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) z roku 2008 bydlí ve vlastním bytě nebo domě přibližně 73 procent obyvatel. Čechům bylo bydlení ve vlastním vždy blízké a patříme k zemím, kde tento druh bydlení dominuje. ČSÚ udává, že ve vlastním rodinném domě bydlí 39 procent rodin, necelých 22 procent domácností žije v bytě v osobním vlastnictví, dvanáct procent v družstevních bytech a pouze 23 procent v nájmu, včetně regulovaného. Z těchto údajů vyplývá také to, že většina obyvatel země žije v bytech. Platit nájem má svá pozitiva i negativa. Pozitivní je, že cena tržního nájmu v minulém roce mírně klesla a nájemník není uvázaný na jednom místě, může se snáze přestěhovat jinam nebo do menšího bytu. Cena tržního nájmu se ale téměř vyrovná nebo někdy dokonce překračuje měsíční splátku hypotéky za vlastní bydlení. Dalším negativem bydlení v podnájmu je omezená možnost stavebních úprav. Pokud si chcete podnájemní bydlení upravit, investujete peníze do rekonstrukce cizího majetku. Odvážnější úpravy navíc majitel vůbec nemusí dovolit. Na rozdíl od pronájmu však byt po deseti až dvaceti letech placení hypotéky zůstane v osobním vlastnictví. Pořídit si vlastní bydlení je velká investice. V Česku je k pořízení standardního bytu (o rozloze 68 metrů čtverečních) potřeba 191 průměrných měsíčních platů. Na vlastní byt tedy musí lidé šetřit teoreticky šestnáct let. Dobrou zprávou je opětovné zmírnění pravidel pro získání hypotéky a snižování úrokových sazeb, ke kterému přistoupily některé české banky. Počet zájemců o hypotéky proto znovu roste, jak to potvrzuje také Jan Bureš z Raiffeisenbank: „Za první dva měsíce letošního roku jsme poskytli hypotéky za více než 1,72 miliardy korun, což je o 27 procent více než ve stejném období loňského roku.“ Očekává, že počet hypoték letos vzroste o deset procent. V loňském roce výrazně stoupl počet nemovitostí, které bylo možné koupit v dražbě. Například exekutorský úřad v Přerově dražil loni o 78 procent více nemovitostí než v předcházejícím roce, tedy 452 (rok předtím 254). Většinou se jedná o rodinné domy, byty a pozemky. Na seznamu však nechybí ani les anebo bývalá zemědělská usedlost. „Ten, kdo si chce nyní koupit nemovitost, má nejlepší příležitost. Nejnižší podání při dražbách začíná na dvou třetinách odhadní ceny,“ upozorňuje Tomáš Vrána, soudní exekutor z Přerova. Ovšem pokud se nemovitost napoprvé nevydraží, vyvolávací cena se snižuje. To je další šance. Zdroj: www.deník.cz


Čtvrtek, 20. květen 2010 - Daň z nemovitostí letos poprvé zaplatí statisíce majitelů

Blíží se poslední termín zaplacení daně z nemovitosti, tedy 31.5.2010. Letošní daň z nemovitostí zaplatí o stovky tisíc lidí více než v minulých letech. Důvodem je to, že majitelům v minulosti nově postavených rodinných domků a bytů bylo zrušeno až patnáctileté osvobození od daně a nyní poprvé musí daň uhradit. Pro mnohé majitele nemovitostí je zjištění, že mají letos zaplatit daň, nemilým překvapením. Dozvídají se o tom zpravidla ze složenek, které finanční úřady v dubnu a květnu rozesílají poplatníkům této daně. Kromě zaplacení daně ale nemají vlastníci platící poprvé daň žádnou jinou povinnost. Tedy nemusejí podat finančnímu úřadu přiznání k dani z nemovitostí, ani mu zrušení osvobození oznamovat. Osvobození od daně z nemovitostí, jehož původním záměrem bylo podpořit vlastníky v péči o jejich dům či byt, zrušila vláda v roce 2008. Vysvětlovala to mimo jiné i tím, že osvobození od daně je nespravedlivé vůči majitelům starších nemovitostí a že obecní pokladny, do kterých směřuje celý výnos z daně z nemovitostí na území obce, přicházejí o mnoho peněz. Až patnáctileté osvobození od daně bylo určeno nemovitostem užívaným k trvalému bydlení vlastníka nebo jeho blízkých. Například z chat a chalup se tedy daň platit vždy musela. Výše daně, kterou vlastníci po zrušení osvobození letos poprvé zaplatí, závisí hlavně na tom, ve které obci se jejich nemovitost nachází. Daň z běžných domků se zahradou není ve většině z nich vysoká a obvykle se pohybuje v závislosti na počtu obyvatel od asi 700 do 2000 korun ročně. Obdobně například daň z pětasedmdesátimetrového bytu činí většinou okolo 900 korun ročně. Více k výpočtu daně naleznete v sekci Finanční poradenství – Daňová problematika. Daň z nemovitostí se ani letos nemusí platit v některých případech ze zateplených staveb, kterým osvobození skončí až v roce 2012. Podmínkou ale je, že šlo o stavby zateplené do konce roku 2007 a nárok na osvobození byl uplatněn formou daňového přiznání do konce roku 2008. Na zateplení přitom muselo být vydáno stavební povolení. Osvobození od daně naopak nadále trvá v plné míře u staveb, které přešly nebo přejdou z pevného vytápění na obnovitelné energie solární, větrné, geotermální a biomasu. Toto osvobození je pětileté. Zdroj: www.novinky.cz


Středa, 12. květen 2010 - Osobní nebo družstevní byt?

Ptáte se, proč dát přednost jednomu typu vlastnictví před tím druhým? Družstevní byty i byty v osobním vlastnictví mají svá specifika. Pokud se chystáte k nákupu bytu, vezměte v úvahu zvláště následující faktory: 1. Cena bytu Současná situace na realitním trhu nahrává z hlediska ceny spíše družstevním bytům. Srovnatelný družstevní byt ve srovnatelné lokalitě a stavu je průměrně o 10 - 20 % levnější oproti bytům v osobním vlastnictví. 2. Způsob nabytí bytu a jeho financování Vlastnictví družstevního bytu je spjato s převodem členských práv a povinností k danému bytu ve vlastnictví konkrétního bytového družstva. Jedná se o rychlý, administrativně jednoduchý proces. Koupi bytu můžete financovat jednak ze stavebního spoření, předhypotečním úvěrem, ale třeba i americkou hypotékou. Vlastníkem bytu v osobním vlastnictví se stanete ke dni podání návrhu na vklad práva vlastnického na danou bytovou jednotku do katastru nemovitostí. Převod je uskutečněn na základě kupní smlouvy. Samotný zápis do katastru nemovitostí většinou příslušný katastrální úřad provádí do 30 dnů. Koupi bytu lze financovat za pomoci stavebního spoření, klasické hypotéky, či americké hypotéky. 3. Samotné bydlení Vlastníkem družstevního bytu je družstvo a tedy i veškeré rozhodování o chodu domu provádí družstvo. Při koupi družstevního bytu si uvědomte, že statutárním orgánem (jedná za družstvo navenek) je představenstvo družstva volené na členské schůzi. Rozhodování na schůzi probíhá s ohledem na skutečnost, že jeden člen družstva má jeden hlas. Existuje omezení v nakládání s družstevním bytem – pokud chcete dát byt jinému do podnájmu, je nutný souhlas bytového družstva. V bytových domech v osobním vlastnictví je statutárním orgánem výbor společenství. O způsobu nakládání s bytem si výlučně rozhoduje pouze a jen vlastník bytu. Rozhodování o společných částech domu jde na vrub shromáždění společenství vlastníků, a to v závislosti na velikosti spoluvlastnických podílů (plochy bytu).


Středa, 21. duben 2010 - Zájem o hypotéky v březnu opět vzrostl

Zájem o hypotéky po mnoha měsících úpadků opět roste. Tuzemské banky za březen poskytly úvěry za více než sedm miliard korun. Vyplývá to z údajů ukazatele Fincentrum Hypoindex. Oproti únoru jde tak o padesáti procentní nárůst zájmu o hypotéky. Těch bylo poskytnuto celkem 4222, přičemž průměrná výše úvěru činila 1,6 miliónu korun. V meziročním srovnání však hypoteční trh stále zaostává, a to o 4,5 procenta v počtu úvěrů a o 6,4 procenta co do jejich objemu. Více jak polovina klientů bank požádala o pětiletou fixaci. Nutné je dodat, že zatímco krátkodobé fixace v předešlých měsících díky nejrůznějším zvýhodněným nabídkám klesly, naopak pětileté fixace mírně podražily. Podle Hypoindexu průměrná úroková sazba bez rozdílu fixace činila v březnu 5,41 %. Jen pro srovnání, u pětileté fixace činila průměrná úroková míra 5,38 procenta. Zdroj: www.novinky.cz


Středa, 14. duben 2010 - Jak prodat nemovitost

Výběr zprostředkovatele Pro úspěšný prodej a dosažení nejlepší ceny je správný výběr zprostředkovatele klíčový. Vyhledejte proto služby odborníků v oboru, tedy zavedené realitní kanceláře. Naši společnost můžete kontaktovat telefonicky, e-mailem, které najdete v sekci kontakty, nebo prostřednictvím webového formuláře a my se Vám obratem ozveme zpět. Při první komunikaci stačí sdělit pouze základní informace o nemovitosti, kterou prodáváte (dispozice, umístění, stav, inženýrské sítě, Vaši představu o prodejní ceně apod.). Prohlídka v místě nemovitosti Náš specialista na daný typ nemovitosti a lokalitu se s Vámi po předchozí domluvě sejde přímo na místě. Při tomto setkání se náš pracovník detailně seznámí s Vámi nabízenou nemovitostí, pořídí fotografie pro prezentaci. Zároveň Vám nezávazně, na základě bohatých zkušeností a porovnáním s uskutečněnými prodeji v dané lokalitě, poradí reálně dosažitelnou prodejní cenu. Po vlastním uvážení si zvolíte nakonec cenu sami a my ji budeme respektovat, rozhodně Vás nebudeme nutit ji měnit proti své vůli. Uzavření zprostředkovatelské smlouvy Abychom mohli Vaši nemovitost veřejně prozentovat a nabízet zájemcům o koupi, potřebujeme k tomu Váš souhlas v tzv. zprostředkovatelské smlouvě. Existují dva druhy takových smluv: exkluzivní (výhradní) zprostředkovatelská smlouva a neexkluzivní (nevýhradní) zprostředkovatelská smluva. Více o jednotlivých druzích smluv se dozvíte v sekci právního servisu. Inzerce Vaši nemovitost nejprve nabídneme poptávajícím z naší databáze, o kterých víme, že obdobnou nemovitost shánějí. Následně rozešleme inzerci na všechny partnerské realitní servery, do tištěných inzertních novin a rozvěsíme na vlastní vývěsné tabule v Kladně. Pravidelně Vás budeme informovat o ohlasech na prezentaci. Zájemci o koupi Zájemcům, kteří budou reagovat na inzerci, nemovitost důkladně vyprezentujeme a ukážeme fotografie. Následně, v případě zájmu, domluvíme termín osobní prohlídky, který se bude hodit všem zúčastněným. Tento postup opakujeme, dokud nenajdeme poptávajícího, který projeví zájem Vaši nemovitost koupit. Rezervační smlouva Jedná se o smlouvu, kterou si kupující zajišťuje, že po určitou dobu nebude vybraná nemovitost prodána někomu jinému. Rezervační smlouva tak poskytuje kupujícímu časový prostor k tomu, aby si zkontroloval faktický a právní stav nemovitosti (případné zástavy, věcná břemena aj.) a dále zajistil finanční prostředky na pořízení nemovitosti. Obvykle tato smlouva upravuje i složení rezervačního poplatku kupujícím. Výše rezervačního poplatku se zpravidla se pohybuje do 100.000,- Kč za nemovitost a platí se obvykle v hotovosti při podpisu rezervační smlouvy. Rezervační poplatek lze též zajistit směnkou. Během rezervační lhůty náš advokát vypracuje smlouvy, které se následně předkládají oběma stranám k odsouhlasení či připomínkování. V případě potřeby se zajišťuje financování nemovitosti u partnerských finančních institucí. Prodej Po konečném odsouhlasení kupní smlouvy a zajištění finančních prostředků ze strany kupujícího se může přejít k vlastnímu prodeji, tedy podpisu kupní smlouvy (pro osobní vlastnictví), resp. smlouvy o převodu členských práv a povinností (pro družstevní vlastnictví). Podepsané a notářsky ověřené kupní smlouvy se vkládají na katastr nemovitostí, který změnu vlastnictví zapíše. Zápis trvá obvykle 1 měsíc. Potvrzená smlouva s razítkem příslušného katastrálního úřadu přijde každému účastníkovi zpět poštou. Vlastníkem se kupující stává zpětně ke dni vkladu smlouvy do katastru nemovitostí. Předání nemovitosti Po podpisu smlouvy se nemovitost fyzicky předává novému majiteli. O předání se sepíše protokol, ve kterém jsou zaznamenány stavy a výrobní čísla měřičů elektřiny, vody a plynu. Protokol o předání nemovitosti slouží jako podklad pro dodavatele energií k jejich převodu. Daně Po každém prodeji nemovitosti je ještě třeba, aby prodávající podal přiznání k dani z převodu nemovitosti, a tuto daň zaplatil. V některých případech je také potřeba podat přiznání k dani z příjmu, který prodejem nemovitosti prodávajícímu vznikl. V neposlední řadě se nesmí zapomenout na daň z nemovitosti, od které se musí prodávající odhlásit a kupující přihlásit.


Čtvrtek, 1. duben 2010 - Rychlodráha KLADNO - PRAHA

Stav projektu březen 2010 8. 3. 2010 Modernizace trati Praha – Kladno, s připojením na letiště Ruzyně. Jedná se o jednu z nejrozsáhlejších připravovaných dopravních staveb v České republice, která výrazně ulehčí obyvatelům Kladna a okolí každodenní dojíždění, pozvedne úroveň dopravy mezi centrem hlavního města a ruzyňským letištěm a umožní klidnější bydlení a zvýší atraktivitu okolí zastávek i trati v Praze 6 a 7. Na přípravě záměru se stále pracuje, ale vzhledem k dopadům finanční krize se špatně odhaduje načasování realizace projektu. Dokončeno je kladné projednání se správci inženýrských sítí, zbývá dořešit podrobnosti požárně-bezpečnostního řešení stavby v souvislosti s průchodem trasy parkem Stromovka. Poté bude možno zahájit územní řízení. Územní rozhodnutí je potřebné pro pokračování další přípravy. Současně probíhá příprava souvisejících záměrů. Územní rozhodnutí je již vydáno na úpravu objízdné trasy přes Prahu Zličín na Smíchov a projednává se dokumentace pro územní rozhodnutí na rekonstrukci Negrelliho viaduktu. Zdroj: www.praha-kladno.cz


Pondělí, 29. březen 2010 - Lidé se nejvíce stěhují do středních Čech. Hledají zde přírodu a větší klid

Do Středočeského kraje se každý rok stěhují tisíce lidí, vloni přibylo nejvíce obyvatel v porovnání s ostatními částmi republiky. Přestože střední Čechy jsou tak atraktivní, i zde kvůli krizi přírůstek obyvatel klesl.Do kraje míří lidé z jiných koutů republiky především za prací, z Prahy sem přicházejí hlavně ti, kteří vyhledávají klid. "Přestože studuji v Praze a rodiče zde pracují, přestěhovali jsme se loni v létě do Přílep, které jsou sice nedaleko metropole, ale už je to Středočeský kraj a je zde mnohem větší klid," říká studentka, která přesídlila z bytu v rušném centru do rodinného domku se zahradou. "Nejenže je tu klid, ale na rozdíl od Prahy, kde je člověk v podstatě anonymní, také kamarádské prostředí," dodává. Blízkost přírody a větší klid však nejsou jedinými lákadly kraje. Některá středočeská města stále nabízejí více pracovních příležitostí než jiné kraje. Důležitým faktorem je i blízkost hlavního města a nové byty, které se zde v posledních letech staví. Vloni v kraji v rámci stěhování přibylo celkem 14 345 lidí. Přestože si kraj stále drží prvenství v počtu nových obyvatel, do středních Čech přišlo v loňském roce, kdy dosáhla ekonomická krize vrcholu, téměř o polovinu lidí méně než v roce předchozím. Podle Jany Slavníkové z Českého statistického úřadu mohla v poklesu zájmu lidí sehrát významnou roli bytová výstavba. "Ta se kvůli dopadům hospodářské situace na mnohých místech Středočeského kraje pozastavila nebo snížila, což může být jeden z důvodů, proč v regionu poklesl přírůstek obyvatel," míní Slavníková. Propad v počtu nových obyvatel oproti předchozím letům podle ní zapříčinil i pokles přistěhovalců z ciziny a odchod lidí do zahraničí. "Vrchol v počtu přistěhovalých ze zahraničí do Středočeského kraje byl v roce 2007 a od té doby počet klesá," dodává Slavníková. Přesto však přetrvává dlouhodobý trend a počet obyvatel v kraji stále roste, ačkoli mírněji. Jediným středočeským okresem v kraji, kde poklesl počet obyvatel, bylo Mladoboleslavsko. Během roku 2009 tam ubylo 222 osob, zatímco o rok dříve tam přibylo 2,5 tisíce lidí. Zdroj: Idnes


Pátek, 5. březen 2010 - Daň z  nemovitosti 2010 vzrostla, z převodu zůstala stejná

Od roku 2010 dochází ke změnám u daně z nemovitosti. Nově se zdvojnásobují sazby daně z pozemků - zastavěné plochy a nádvoří, stavební pozemky a ostatní plochy. Toto zvýšení se nevztahuje na ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty, lesy a rybníky, tedy převážně zemědělskou půdu. U staveb dochází k zdvojnásobení základních sazeb daně s výjimkou staveb sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost. Nedojde-li u poplatníků ke změnám rozhodným pro daňovou povinnost (nákup, prodej, darování, zdědění nemovitosti aj.), nemusí zvýšení sazeb oznamovat v daňovém přiznání. Vyměření daně je pak povinností místně příslušných správců daně, kteří daň vyměří v nové výši a výsledek sdělí poplatníkům platebními výměry nebo hromadnými předpisnými seznamy. Dodatečné změny mohou provést obce stanovením koeficientů pro výpočty daně.  Daň z nemovitosti je upravená zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Dobrou zprávou je, že daň z převodu nemovitosti nadále zůstává se sazbou 3 %. Návrh na zvýšení sazby daně z převodu nemovitostí nebyl zapracován do konečné verze návrhu změn k projednání v Parlamentu. Zdroj: www.businessinfo.cz


Úterý, 26. leden 2010 - Obchodní komplex v Kladně: Jasněji by mělo být asi za dva měsíce

Již před několika měsíci začali rozhodovat úředníci středočeského krajského úřadu o dalším osudu plánované stavby obchodního komplexu Central Kladno, který by měl vyrůst v samotném středu města. Investor nákupního centra nyní musí některé části dokumentu o vlivu stavby na životní prostředí (EIA) přepracovat. Marketingová manažerka skupiny Crestyl Kateřina Váně Deník informovala, že se celý proces, který stavbě předchází, prodlouží zhruba o dva měsíce. „V současné době doplňujeme některé detaily a zajišťujeme stanoviska zpracovatelů jednotlivých částí, jež si vyžádal posudkář pro kvalifikované posouzení dokumentace. Předpokládáme, že bude dopracována přibližně do jednoho měsíce. Odhadujeme, že tato doplnění a jejich znovu projednání prodlouží celý proces EIA přibližně o dva měsíce,“ sdělila Deníku Kateřina Váně. Úředníci dokument vrátili k přepracování hned z několika důvodů, které jsou zveřejněny na internetových stránkách a podrobně si je prohlédnout může každý. Dohromady jich je třicet pět a týkají se nejrůznějších oblastí. Například problematiky nesouladu s územním plánem, upřesnění harmonogramu postupu výstavby s ohledem na dobu jejího trvání, dopravní studie a mnoha dalších věcí. Vedoucí středočeského odboru životního prostředí a zemědělství Josef Keřka prostřednictvím dokumentu investora také upozornil na vyjádření nejrůznějších subjektů a občanských sdružení, které proti stavbě obchodního komplexu protestují. ,,Ve více vyjádřeních je uvedeno, že je výstavba takového areálu pro město nepotřebná a jsou uváděny obavy, že vznikne nevyužívaný areál. Požadujeme proto, aby byla uvedena bližší specifikace jeho využití včetně prognóz investora o obsazenosti areálu či případnému jinému využití,“ informoval vedoucí odboru. Pokud vás stavba obchodního centra zajímá, můžete se ve středu 27. ledna zúčastnit besedy, která se bude týkat nejen tématu. Akce začne ve studovně Středočeské vědecké knihovny v Kladně v 17 hodin a pořádá ji občanské sdružení Pro Kladno.Zdroj: Kladenský deník


Úterý, 12. leden 2010 - Novela má upravit zápisy do katastru

Ve sněmovně se opět nachází novela zákona, která má upravit podmínky zápisu vlastnických práv do katastru nemovitostí. Sněmovna již jednou takovouto novelu zamítla, a to kvůli navrhovanému navyšování poplatků za zápis. Nový návrh už poplatky nemění. Návrhy na vklad by se měly podávat na jednotném formuláři, aby se zabránilo případným chybám. Návrh zavádí i takzvanou poznámku spornosti pro případ, že někdo zpochybní vlastníka nemovitosti zapsaného v katastru. Nově by také mělo platit, že pokud katastrální úřad zamítne zapsat vlastníka, podá se žaloba na jeho rozhodnutí prostřednictvím úřadu. Ten ji pak bude muset nejdéle do 30 dnů podat k soudu. Toto opatření má za účel zajistit, aby katastrální úřady byly informovány o podaných žalobách. Nově by také mělo být možné, aby se k návrhu na zápis přikládaly smlouvy ve slovenštině, a to bez českého překladu. Pokud navrhovanou novelu schválí parlament a podepíše prezident, měla by platit od letošního 1. července.


Středa, 6. leden 2010 - Ukončení osvobození nových staveb obytných domů a bytů v nových stavbách obytných domů od daně z nemovistostí - od 1. 1. 2010

Ukončení osvobození nových staveb obytných domů a bytů v nových stavbách obytných domů od 1. 1. 2010. Podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. g) zákona č. 338/1992 Sb. Odkaz na externí web, o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitostí“), byly od daně ze staveb osvobozeny nové stavby obytných domů ve vlastnictví fyzických osob a byty ve vlastnictví fyzických osob v nových stavbách obytných domů, pokud tyto stavby nebo byty sloužily k trvalému bydlení vlastníka nebo osob blízkých. Toto ustanovení bylo s účinností od 1.1.2009 zrušeno zákonem č. 1/2009 Sb.Odkaz na externí web Ve smyslu přechodného ustanovení čl. II zákona č. 1/2009 Sb. bylo uvedené osvobození poskytnuto naposledy v roce 2009. Na rok 2009 již přitom nebylo možno nově přiznat nárok na osvobození u stavby nebo bytu, které byly dokončeny v průběhu roku 2008 nebo později. Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2010 zcela končí platnost osvobození od daně ze staveb podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. g) zákona o dani z nemovitostí, na které vznikl nárok ve zdaňovacích obdobích do roku 2008 včetně, přičemž počínaje zdaňovacím obdobím roku 2009 již nový nárok na toto osvobození nevzniká. V souvislosti s ukončením osvobození od daně ze staveb podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. g) zákona č.338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, nevzniká poplatníkům povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitostí ani sdělit správci daně tuto změnu, neboť nedochází-li k jiným změnám než těm, které jsou uvedeny v § 13a odst.2 zákona o dani z nemovitostí, vyměří příslušný správce daně upravenou daň z moci úřední a výsledek vyměření oznámí poplatníkovi platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Zdroj: MF – odbor 49 Metodika a výkon DPH a majetkových daní, publikováno 06.01.2009


Středa, 9. prosinec 2009 - Má realitní trh v České republice to nejhorší za sebou?

Český realitní trh prošel za poslední rok značným ochlazením. Bankovní sektor zpřísnil parametry pro získávání úvěrů na bydlení, kupující začali vyžadovat větší slevy, prodávající chtěli udržet ceny svých nemovitostí z předchozích let. A aby toho nebylo málo, mnohé developerské společnosti začaly s "výprodejem" svých rozestavěných bytů. Do té doby velmi atraktivní český trh s realitami značně přibrzdil své vysoké tempo. Podíváme-li se na to ovšem z pohledu čísel, tak se v podstatě nic katastrofického nestalo. Ceny bytů se dostaly tam, kam patří, tj. na úroveň let 2006-2007, rodinné domy si svoji hodnotu udržely a lukrativní stavební pozemky na hodnotě jemně získaly.Zdroj. Sreality


Úterý, 24. listopad 2009 - Investice do vlastního bydlení se vyplatí v každé době

Chytří investoři vědí, že část svých úspor by měli uložit do nemovitosti. Ne každý je ovšem tak bohatý, aby si mohl ke svým finančním prostředkům ve stavebních spořeních, životních pojištěních a otevřených podílových fondech pořídit několik bytů či rodinných domů. Situace se dá řešit pomocí realitních fondů. Málokdo si však uvědomuje, že investicí je také vlastní bydlení.Mnoho z nás se v životě několikrát stěhuje. Za prací, za láskou, do krásnějšího prostředí, do „menšího“ pro odpočinek ve stáří. To ovšem znamená, že několikrát přijde na pořad dne rozhodování, zda prodat a jak prodat nemovitost, ze které odcházíme. Lidé dnes věří, že cena nemovitostí roste a bude růst, protože tomu tak s výjimkou poslední roku (až dvou) několik let bylo. To je ovšem zpětné zrcátko, které budoucnost předpovídat neumí. V ČR se budou stále stavět nové domy a nové developerské projekty, zároveň bude existovat stará zástavba. Výrazný růst počtu obyvatel nelze očekávat. Velmi laicky řečeno, nemovitostí bude hodně, kupců málo. Průměrné ceny budou spíše stagnovat či růst s inflací či spíše s růstem mezd. Proto již dnes při pořizování nemovitosti je vhodné zohlednit požadavky budoucích kupců. Samozřejmě, k prodeji dojde za 10, 20, 30 let a svět se může změnit, stejně jako požadavky kupců. Je však pravděpodobné, že některé trendy převládnou. Jaké? Energeticky, úsporné a pasivní nemovitosti budou stále více vyhledávány. Atypické nemovitosti se neprodávají snadno a to se zřejmě nezmění. Stará zástavba, včetně rodinných domů nevyhoví požadavkům příštích generací a může se z ní stát levné bydlení „z nouze“. Lepší ceny se udrží ve městech s dobrou pracovní příležitostí a nově budovanými průmyslovými zónami s bonitními investory. Aktivní starostové menších obcí zřejmě zůstanou aktivní a přitáhnou více lidí, což zvýší ceny nemovitostí. Při koupi vlastního bydlení by se člověk měl rozhodovat srdcem, rozum by však měl mít také své slovo! Myslete i na budoucnost. Zdroj: novinky.cz


Středa, 11. listopad 2009 - Odložení splátek hypotéky může stát desetitisíce nebo být i zadarmo

Zadluženost lidí narůstá. Řada z těch, kteří mají hypotéky, se častěji dostávají do situace, že najednou nemají na splátky. Může pomoci odklad splátek. Někdo za to ve výsledku zaplatí desetitisíce korun, jiní mají tuto úlevu v časově omezeném období zadarmo.Každopádně je třeba okamžitě informovat banku. Vyjdete z toho pořád lépe, než když děláte mrtvého brouka a snažíte se hrát o čas, či si bezhlavě vezmete rychlou půjčku jinde. Pokud nouzové řešení nepomůže, musí člověk byt nebo dům prodat. Opět je ale lepší činit tak v koordinaci s bankou, než to nechat zajít až do dražby.


Pondělí, 9. listopad 2009 - Občané budou moci žádat o půjčku na kanalizační přípojku

Obyvatelé kladenské čtvrti Švermov mohou město žádat o půjčku na financování napojení domovní kanalizační přípojky k nově budované veřejné kanalizaci. „Snažíme se vyjít vstříc těm občanům, kteří mohou mít problém s financováním kanalizační přípojky, kterou si musí na svém pozemku hradit sami,“ sdělil kladenský primátor Dan Jiránek, jenž zároveň upřesnil, že půjčky bude město poskytovat z Fondu oprav rodinných domů (FOOD). Žadatelem o půjčku může být pouze vlastník nemovitosti umístěné v katastrálním území Hnidousy a Motyčín. „Půjčky do dvaceti tisíc korun s dobou splatnosti do osmnácti měsíců budou podléhat schvalování rady města, vyšší bude muset schvalovat zastupitelstvo,“ vysvětlil Jiránek.


Pondělí, 26. říjen 2009 - Jak postupovat při nákupu pozemku na hypotéku?

Banky většinou poskytují hypoteční úvěr na pozemek, který považují za stavební, a je tedy jako takový označen v územním plánu nebo územním rozhodnutí. Poté záleží na tom, zda chcete pouze koupit pozemek nebo na něm rovnou chcete stavět. V prvním případě musíte bance doložit, že je tato parcela určena k výstavbě nemovitosti, a banka po vás zároveň bude chtít kupní smlouvu a potvrzení výše příjmů. Ručit můžete pořizovanou parcelou, případně jinou nemovitostí. Některé banky vám poskytnou úvěr až do 100 procent zástavní hodnoty pozemku, ale není to pravidlem. Druhou možností je, že chcete koupit pozemek a rovnou na něm začít stavět. V tomto případě můžete zažádat o jeden úvěr na koupi pozemku a výstavbu zároveň. Banka bude kromě potvrzení o příjmech požadovat předložení uzavřené kupní smlouvy na pozemek nebo alespoň budoucí kupní smlouvy a další dokumenty. Mezi ně patří například ohlášení stavebních prací nebo stavební povolení, rozpočet budoucí stavby a ideálně také uzavřenou smlouvu s firmou, která dům bude stavět. Maximální možná výše hypotéky se odvíjí od výše ceny pozemku a budoucí hodnoty plánované výstavby. Zásadní roli hraje také příjem domácnosti, kdy kromě životního minima vám po odečtení splátek hypotéky, pojištění a dalších pravidelných splátek musí zůstat ještě určitá finanční rezerva. V první fázi se z hypotéky zaplatí cena pozemku a další čerpání putuje již na postupné úhrady výstavby domu. Pokud si chcete odečíst úroky z úvěru na stavební pozemek, musíte na parcele do čtyř let začít stavět. Zdroj:hn.ihned.cz


Úterý, 20. říjen 2009 - Fotografie z mobilu pomohou zlepšit pořádek ve městě

Na nepořádek ve městě mohou obyvatelé Kladna upozornit pomocí MMS. Fotografie z mobilních telefonů dokumentující například přeplněné odpadkové koše, nevyvezené kontejnery, neuklizená kontejnerová stání, rozbité lavičky či začínající skládky je možné zasílat na telefonní číslo 723 767 940 nebo na e-mailovou adresu helena.humlova@mestokladno.cz . Do doprovodného textu je vždy naprosto nezbytné uvést údaje sloužící k identifikaci místa, kde se problém nachází. Zda a jak si magistrát s nepořádkem poradil bude zveřejněno na www.mestokladno.cz v sekci Čistota a pořádek. Zdroj: sedmička.cz


Středa, 14. říjen 2009 - ČMSS nabízí uzavření stavebního spoření zdarma - ale ne pro všechny

Uzavření stavebního spoření zdarma nabízí do konce roku ČMSS. Nemají na něj nárok ale zdaleka všichni. Akce je určena pouze pro lidi, kteří nikdy nebyli klienty ČMSS. Podmínkou uzavření smlouvy bez poplatku je (kromě toho, že klient nikdy nesměl spořit s ČMSS) cílová částka nepřesahující 150 tis. Kč. Všichni klienti ale mohou získat zhodnocení 10 % z prvotního vkladu 30 tis. Kč. Podmínkou je uzavření smlouvy do konce roku s cílovou částkou alespoň 300 tis. Kč a do konce března 2010 vložit na účet stavebního spoření 30 tis. Kč. Poslední novinkou v akcích ČMSS je prémie až 1500 Kč při uzavření stavebního spoření (nové i následné smlouvy) v programu Liška Plus, v němž je zároveň uzavíráno penzijního připojištění ČSOB. Prémie odpovídá 50 % poplatku za uzavření smlouvy s cílovou částkou 300 tis. Kč. Zdroj:hypoindex.cz


Pátek, 9. říjen 2009 - Kladenské divadlo doplatí na rekonstrukci zimního stadionu

Zastupitelé v září odsouhlasili záměr radních požádat banku o půjčku. Radnice totiž potřebuje na dokončení různých staveb až čtyři sta milionů korun, a ty v pokladně nejsou. Na magistrátu se nyní dohadují, které projekty dostanou z úvěru nejvíc peněz. Když nevyšla stavba multifunkční haly, na pořad jednání se dostala generální rekonstrukce Středočeského divadla. Měl to být největší projekt od výstavby kanalizace ve Švermově. Zřejmě ale nebude. Tím by se nakonec měla stát rekonstrukce zimního stadionu. Město zatím oznámilo, že z půjčky od banky uhradí modernizaci dětských hřišť, přidá na švermovské kanalizace, něco půjde na revitalizaci kročehlavského sídliště či odstranění starých ekologických zátěží. Jisté je, že sto milionů bude stát první etapa rekonstrukce zimního stadionu. Právě kvůli přestavbě hokejové haly má divadlo dostat o desítky milionů korun méně. „Studii ani rozpočet na rekonstrukci divadla jsem k posouzení ještě nedostal. Nyní pro divadlo počítáme s osmdesáti miliony korun. Po vypracování projektu částku zřejmě navýšíme o dvacet milionů,“ řekl minulý týden Bernášek. Rekonstrukce zimního stadion příští tři roky údajně spotřebuje až tři sta milionů korun. Zhruba dvakrát tolik, co divadlo. „U stadionu jde o prvotní odhad. Ani tady není hotový projekt. Narozdíl od divadla, stadion změní dispozice. Vyměníme a zateplíme například celou střechu. Ta u divadla zůstane původní,“ řekl náměstek. „Podle studie by divadlo skutečně potřebovalo na rekonstrukci 150 milionů korun. Ovšem stadion je mnohem větší a jeho rekonstrukci kvůli provozu musíme rozvrhnout do tří let. Jaký bude konečný účet zatím nevíme,“ obhajuje navrženou částku pro stadion radní Otakar Černý. Zdroj: sedmicka.cz


Čtvrtek, 24. září 2009 - Sítenská galerie

Dění kolem chátrající budovy bývalé galerie v Kladně na Sítné, o niž se Kladenský deník zajímá řadu let, jako by se zastavilo. Poté co ji nový majitel Ivan Záboj nechal na jaře roku 2008 vyklidit, uplynula již řada měsíců a objekt dále chátrá. Zdání ale může klamat. Na chystané přestavbě se již řadu měsíců pracuje, ale v praxi ji zdržuje vyřizování administrativních podkladů. Podle Záboje by se s faktickými úpravami mělo konečně začít na jaře roku 2010 a možná již letos na podzim. „Už máme hotovo pravomocné územní rozhodnutí na rekonstrukci a přístavbu objektu. Druhou budovu vůbec stavět nebudeme. V zadní části vytvoříme parkoviště a letní zahradní scénu,“ sdělil podnikatel a starosta Unhoště Ivan Záboj a definitivně tak potvrdil, že projekt dvojčat, o němž hovořil před časem, se konat nebude. „Teď se dodělává dokumentace pro stavební povolení a usilujeme o získání dotací na přestavbu z fondů Evropské unie pro revitalizaci. Celkové náklady na rekonstrukci objektu by měly být kolem 35 milionů korun, z čehož o 24 milionů jsme požádali právě ze zmíněných zdrojů. Rozhodnutí o dotaci bychom měli znát do dvou měsíců,“ řekl majitel galerie. Práce jsou plánovány na dobu 1,5 roku. „Zahájení úprav je v plánu na jaře příštího roku, ale když by nám počasí přálo, samozřejmě bychom začali ještě teď na podzim. Skutečné termíny ale budeme stanovovat tak, abychom u veškeré dokumentace dodrželi legislativní postup,“ přiblížil Záboj. Poté budou následovat práce, které podnikatel Kladenskému deníku prozradil již dříve. Nejdůležitějším krokem přitom bude vyztužení podloží piloty. „Až vyřešíme tento problém, bude na řadě přístavba, kompletní opláštění objektu, interiéry a oprava parkoviště,“ uvedl podnikatel. Kvůli financování ze zdrojů Evropské unie muselo být částečně pozměněno i vnitřní řešení budovy. „Na místo restaurace v prvním patře bude galerie. Multifunkční scéna v přízemí stále platí a v přístavbě budou kanceláře pro rádio a některé neziskové organizace,“ dodal Záboj.Zdroj: Kladenský deník


Středa, 23. září 2009 - Daň z nemovitostí vzroste mnohem více, než plánuje ministr Janota

Problém je v tom, že řada obcí už využila zákonné možnosti zvýšit daň z nemovitostí pomocí tzv. místního koeficientu dvakrát až pětkrát, takže již dnes je v nich daň poměrně vysoká. Po Janotově zvýšení tato daň ještě výrazně stoupne.Janotův návrh spočívá v tom, že se od ledna 2010 mají zvýšit základní sazby daně z nemovitostí až na dvojnásobek. Například sazba u chat a chalup má vzrůst ze tří na šest korun za čtvereční metr zastavěné plochy za rok. Ze samostatné garáže ze čtyř na osm korun ročně. Na dvojnásobek se zvyšují i sazby u zahrad, nádvoří, orné půdy, lesů atd. U obytných domů, bytů a stavebních pozemků se základní sazba za čtvereční metr 1 Kč má zvýšit na 2 koruny, ale ta se ještě jako dosud násobí různými koeficienty podle velikosti obce. Tím pádem je výsledná sazba za metr daleko vyšší – například v Praze u jednopatrového rodinného domku činí nyní 8,75 Kč za m2 zastavěné plochy. Od ledna by se měla výsledná sazba v hlavním městě zvýšit na 13,75 Kč za m2. To je již sazba konečná, protože hlavní město dosud místní koeficient nepřijalo. Například majitel rodinného domku v hlavním městě s podlahovou plochou 100 m2 s malým pozemkem a garáží nyní platí například 1200 korun ročně a nově by podle Janotova návrhu zaplatil ročně asi 1900 korun. U chat v obcích, kde nebyl přijat místní koeficient, se může zvýšit daň například z 200 na 400 korun.


Pondělí, 21. září 2009 - Stavba kanalizace Kladno – Švermov odstartovala

Kladno, 16. září 2009 – Švermovskými občany dlouho očekávaná stavba kanalizace byla fakticky zahájena. Slavnostní první výkop projektu, jehož celková cena je více než půl miliardy korun, se uskutečnil ve středu 16. září ve 14 hodin v ulici Stanislava Oplta. Zásadním předpokladem pro možnost realizace celého projektu byl úspěch města v žádosti u Operačního programu životního prostředí. „Z něj budeme čerpat zhruba 380 miliónů korun,“ uvedl kladenský primátor Dan Jiránek, jenž zároveň vyzdvihl čtyřleté úsilí prvního náměstka Miroslava Bernáška vedoucí k získání této dotace. Původním plánem města bylo zahájení staveb již v průběhu prázdnin tohoto roku. „Bohužel nás zdržely administrativní průtahy, ale pro jejich zkrácení jsme učinili maximum. Tato stavba je obyvateli Švermova dlouhodobě a netrpělivě očekávána a já jsem opravdu rád, že se nám podařilo získat prostředky na její realizaci. Byla to dlouhodobá a náročná práce vedení radnice, a já bych tedy rád všem svým spolupracovníkům moc poděkoval za spolupráci, která vedla k tomu, že dnes začínáme stavět,“ řekl Bernášek s upozorněním, že stavba švermovské kanalizace je největší investicí města od roku 1989 a zároveň se jedná i o největší vodohospodářský projekt v kraji. Mezi nejzajímavější součásti projektu se řadí zatrubnění Týneckého potoka. Rekonstrukce kanalizace bude navíc probíhat v husté zástavbě, kde budou zúžené profily pro manipulaci s těžkou technikou. „Stavební práce zahajujeme již dnes a dokončení celé zakázky je plánováno na polovinu prosince roku 2011,“ řekl dnes Jaroslav Kopecký, ředitel divize 8 Chomutov závodu Pozemního stavitelství OHL ŽS, a.s., která bude rekonstrukci kanalizace realizovat. S problematikou projektu průběžně město své občany seznamuje a samozřejmě seznamovat bude i nadále. „V této souvislosti bych chtěl všechny zájemce pozvat na schůzku k tématu stavby kanalizace, která proběhne ve čtvrtek 24. září v 19 hodin ve velkém sále švermovské sokolovny,“ dodal Bernášek.


Středa, 16. září 2009 - Zatočte s elektroodpadem

Velká ekoshow kolektivního systému Elektrowin Zatočte s elektroodpadem zavítá příští týden do Kladna. Příležitost zbavit se starých elektrospotřebičů dostanou lidé ve čtvrtek 24. září v Kladně na Václaváku. Ekoshow odstartovala 22. dubna a navštíví 80 měst ČR. Do konce června zavítala do 45 měst šesti krajů republiky. Lidé vyčistili domácnosti od více než 35 tun starých elektrospotřebičů. Zdroj kladensky.denik.cz


Středa, 9. září 2009 - Shopping Jih láká na značky

Americká ulice v Kladně bude frekventovanější než dosud. Právě u ní vedle supermarketu Penny otevřelo nové nákupní centrum Shopping Jih za 229 milionů korun. Investorská firma JS Immo spoléhá na osvědčené značky, které mají přilákat zákazníky - CaA, Deichmann, Planeo Elektro, Takko Fashion, drogerie DM, hračkářství Dráčik, KIK Textil a Super Zoo. „Vítám to. Pracuji dlouho a na nákupy do Prahy se dostanu zřídka. Takhle to pro mne bude jednodušší,“ řekla Lucie Ezrová, která do Kladna dojíždí ze Slánska. Nákupní centrum Oáza Kladno, které stojí necelý kilometr od toho nového, ji nezaujalo. „Zdá se mi prázdné, nic nenabízí,“ dodala. Vedení obchodního centra Oáza potvrdilo, že má z nástupu nového investora obavy. „Otevření Shoppingu Jih je pro nás konkurence. Jsou tam značky, které nemáme,“ řekl manažer Ondřej Brada. Jediné, co může obě obchodní střediska udržet při životě, je programová nabídka. Shopping Jih nemá na rozdíl od Oázy dětský koutek, restauraci a nenabízí ani zábavu. „Neplánovali jsme to, protože nebyl prostor,“ vysvětlila zástupkyně investora Christine Wiesinger. Otevřením centra v Kročehlavech invaze obchodníků do Kladna nekončí. Už nyní je na magistrátu a kraji dokumentace vlivu na životní prostředí nákupního střediska Kladno Centrum, s jehož vybudováním velká část obyvatel nesouhlasí. Jiní zase doufají, že do největšího středočeského města přiláká další značkové obchody, případně multikino. „Město tuto stavbu příliš ovlivnit nemůže,“ poznamenal primátor Dan Jiránek.


Pátek, 28. srpen 2009 - Úroková sazba Komerční banky nově s garancí

Komerční banka v závěru srpna spustila na české poměry neobvyklou kampaň, ve které klientům nabízí hypoteční financování s předem garantovanou úrokovou sazbou. Nabídka je určena klientům, kteří si zažádají o hypotéku Klasik, což znamená úvěr do výše 85 % hodnoty zastavené nemovitosti, se sjednanou dobou fixace na 5 a více let. Banka v takovém případě klientovi, pokud úspěšně projde skóringem, garantuje úrokovou sazbu na úrovni 5,29 %. Akční nabídka garantované úrokové sazby platí pro žádosti podané v termínu od 24. srpna do 11. října 2009 (nebo do odvolání) a je určena jak novým klientům, tak stávajícím, kterým nadešla doba refixace úvěru. Komerční banka ve své tiskové zprávě však zároveň uvádí, že akce platí "do odvolání". Je tedy určitá možnost, že nabídka zůstane v platnosti i po uplynutí 11. října. Pro potencionální klienty by to byla výborná zpráva, pokud by se garance rozšířila i na další doby fixace, případně pokud by se přidaly i další banky byl by to průlom.


Pondělí, 24. srpen 2009 - Refinancování hypoték: Stát otočil ve prospěch občanů

V minulém týdnu došlo k průlomu. Ministerstvo financí vydalo pokyn, podle něhož mají finanční úřady uznávat odpočet úroků z úvěrů na vlastní bydlení bez ohledu na počet refinancování.Zdroj: hypoindex.cz


Pátek, 21. srpen 2009 - Vyšší daň z převodu nemovitostí může rozkolísat trh

Zvýšení daně z převodu nemovitostí, které navrhuje ministr financí Janota, by mohlo rozkolísat celý realitní trh. Zasáhlo by totiž nejen obchody s novými byty, ale všechny realitní transakce, tvrdí Asociace realitních kanceláří ČR. Janota chce vedle dalších daňových opatření zvýšit daň z převodu nemovitostí ze tří na pět procent. Ke kritice obchodníků s nemovitostmi se dnes připojili také další realitní odborníci. Jiří Markvart z realitního týmu advokátní kanceláře Ambruz & Dark považuje navrhované zvýšení daně z převodu za nekoncepční, protože daň se před několika lety naopak snižovala. Developerská obec zase negativně vnímá Janotovy plány na zvýšení DPH. Zdroj: stavebni-forum.cz


Úterý, 18. srpen 2009 - Google mapuje Kladno!

Kladno je další z několika mála míst v celé České republice, jež si budou moci prohlédnout na internetu lidé z celého světa pomocí služby Google Street View. Na jaře letošního roku začal Google mapovat Prahu, poté následovalo Brno. Internetový gigant dokonce vyhlásil soutěž, v níž se z deseti míst v republice vybírala tři, která se na webu také objeví. Kromě zmiňovaných měst v republice pojízdné kamery natáčely i jinde, a to především kvůli vynikajícímu počasí pro pořizování snímků. Kde přesně to ale bylo, zůstává tajemstvím, které se uživatelé internetu dozvědí až na konci roku. Redaktoři Kladenského deníku černý automobil ve městě zaznamenali v uplynulých dnech hned několikrát. V pátek před polednem například projížděl ulicí Gen. Klapálka a hned v pondělí brázdil ulice přímo v centru Kladna. Zdroj: kladensky.deník.cz


Čtvrtek, 13. srpen 2009 - Deset věcí, které ovlivňují cenu vašeho bytu

Umakartové bytové jádro, výhled na skládku a okna na sever mohou snížit tržní cenu bytu. Lokalita - to je pro realitní odborníky skoro kouzelné slovo. Když jim řeknete, že chcete prodávat byt, ale nejste si jisti cenou, první na co se zeptají, bude: "A kde se nachází?“ Ale pozor, to není to jediné, co má vliv na hodnotu bytu. Utvářejí ji i další okolnosti. Přinášíme deset nejdůležitějších. Označili jsme je procenty, jež udávají podíl vlivu na cenu bytu. Procenta jsou vypočítána jako průměr hodnot, který jsme získali od čtyř realitních odborníků. 24 % Lokalita Nejvyšší hodnotu mají byty v centrech velkých měst. Vliv na zájem o bydlení v blízkosti Prahy za přijatelné peníze má dopravní dostupnost jako je například u měst Kladno či Beroun. Ceny bytů v menších městech a na venkově závisí opět na lokalitě. Rozhoduje, zda je to oblast, která má lidem co nabídnout, či odlehlý kout, z něhož se musí za vším dojíždět. 24 % Velikost bytu Mohlo by se zdát, že čím více metrů čtverečních máte, tím více peněz dostanete. Může to tak být, ale nemusí. Velikost bytu sama o sobě jeho hodnotu neurčuje. Musí se k ní přidat ještě další kritéria: lokalita, dispozice a tak dále. 14 % Vlastnictví Myslíte si, že když máte byt ve vlastnictví, má vyšší hodnotu, než kdyby byl družstevní? Obecně to tak platí, jenže ne vždy. Kromě ostatních vlastností bytu hraje roli i to, jestli je splacená anuita, tedy pravidelná splátka družstvu za úvěr na výstavbu domu, a tudíž je možné jej převést do vlastnictví. 10 % Stav domu, použité materiály Stejně důležité jako technický stav bytu je to, v jaké kondici je celý dům a jeho společné části. Byt totiž může být po nákladné rekonstrukci, ale co je to platné, když je dům na spadnutí. Rozdíl je také v tom, jestli je byt v panelovém, či cihlovém domě, za cihlu si můžete říct o něco víc. 9% Umístění bytu v domě Cena bytu může stoupat či naopak klesat podle toho, jak jím budete "posouvat" nahoru či dolů po bytovém domě. Patro, v němž se byt nachází, totiž hraje důležitou roli. 6% Stav bytu a jeho vybavení Novostavby a byty po kompletní rekonstrukci u sebe budou mít v realitních magazínech vždycky vyšší cifru než ty před renovací. To však neznamená, že ty druhé bude těžké prodat. Mnoho lidí dá přednost bytu v původním stavu s tím, že si jej opraví sami podle svého a nebudou se muset přizpůsobovat cizímu vkusu. 5% Doprava a parkování "Výborná dopravní dostupnost" - to je termín, který dnes najdete téměř v každém realitním inzerátu. Když totiž přiznáte, že do místa jezdí jeden autobus a dva vlaky denně nebo že z nejbližší zastávky je to pět kilometrů pěšky, hodnota bytu může výrazně klesnout. Zejména ve velkých městech může cenu bytu posouvat dolů také omezené parkování. Garáž či garážové stání patřící k bytu ji naopak mohou postrčit o něco málo výš. 3% Okolí domu a výhled z bytu Představte si dva úplně stejné byty: z oken jednoho uvidíte stromy v parku či les, z oken druhého šedivou tovární halu či protější panelák. Jste-li majitelem prvního bytu, máte určitě hodnotnější majetek než ten, kdo vlastní byt druhý. I okolí bytového domu totiž může s cenou bytu zahýbat. Výhodu má tedy ten, kdo bydlí spíše v klidné části lokality, nejlépe uprostřed původní zástavby, v níž je dostatek zeleně. 3% Dispozice a orientace bytu S dispozicí je to podobné jako s velikostí bytu. Také nejde říci, že každý 3+1 bude mít větší hodnotu než byt o pokoj menší. Na ceně může bytu ubrat třeba nevhodné či nelogické uspořádání. Byty mohou mít některé další zvláštnosti, které mohou jejich cenu na trhu snížit - například průchozí toaletu, balkon přístupný jen z koupelny, chodbu, která zabírá tolik místa, že z pokojů jsou malé špeluňky. 2% Služby v místě Je to blízko do samoobsluhy nebo obchodního domu? Je v okolí škola, školka, zdravotní středisko nebo nemocnice? A co nějaké sportoviště nebo možnost zábavy? Jestliže máte kladnou odpověď na všechny tyto otázky, hodnota vašeho bytu zase trochu povyrostla. Jen málo lidí je ochotných za vším dojíždět, raději si připlatí za to, když mohou mít všechno po ruce. Zdroj: MFDnes


Středa, 29. červenec 2009 - Katastr - datové schránky

Katastr: datové schránky na podzim, ale s omezením. Datové schránky katastrálních úřadů, by měly být v provozu od přelomu října a listopadu. Využití internetu pro podávání listin na katastr, nebo naopak pro jejich získání, ale bude omezené. Přes datové schránky nebude možné doručovat návrhy na vklad ani geometrické plány. Využít datovou schránku bude při komunikaci s katastrem naopak možné v případě žádosti o poskytnutí údajů, stáhnutí návrhu na vklad, ohlášení změny adresy trvalého pobytu nebo stížnosti.


Pátek, 17. červenec 2009 - Sedm nových hřišť pro kladenské děti

Kladenským dětem přibude během léta dalších sedm moderních hřišť. Město na ně získalo peníze z evropských fondů. Nové prolézačky, pískoviště a další herní prvky si budou děti užívat v ulicích Lidická, V. Rabase, Zádušní, Na Štěpánce, Štěchova, Herbenova a Generála Eliáše. Vše bude stát celkem necelých šest milionů korun. "Pětaosmdesát procent této částky jsme získali z evropských fondů, po sedmi a půl procentech pak jde ze státního a městského rozpočtu," vysvětlil náměstek primátora Vojtěch Munzar. Práce začaly v úterý v ulici Václava Rabase. "Následně budeme pokračovat na novém hřišti v Zádušní ulici a na dalších místech," doplnil náměstek Munzar.


Čtvrtek, 9. červenec 2009 - Kladno chce zaútočit na rekord

Město Kladno se pokusí o překonání národního rekordu ČR ve sběru použitých baterií a monočlánků, jehož držitelem je prozatím město Ústí nad Labem s 1472 kg nasbíraných baterií. Přinést lze jakékoliv množství, které unesete! Za odměnu Vás čekají skvělé zážitky a při troše štěstí i zajímavé ceny. Přineste vybité baterie a monočlánky v den konání již tradičního Dne města Kladna 5. září 2009 od 14:00 do 19:00 hodin na Sletiště (sběrné místo bude umístěno v blízkosti pódia). Zapojit se mohou jak jednotlivci, tak neziskové organizace a školy. V rámci pokusu o překonání rekordu ve sběru baterií vyhlašuje město spolu se společností ECOBAT s.r.o. soutěž o zajímavé ceny. Každý, kdo přinese alespoň jednu baterii, obdrží soutěžní kupon a bude zařazen do slosování, které proběhne po 19 hodině na hlavním podiu.


Středa, 1. červenec 2009 - ČSOB v létě zlevní hypotéky

Skupina Československé obchodní banky (ČSOB), do níž patří i Hypoteční banka, v létě přechodně zlevní hypotéky: úvěr s fixací na pět let až do výše 85 % hodnoty nemovitosti bude úročen sazbou 5,09 %. V květnu činila průměrná úroková sazba trhu občanských hypoték na pět let 5,35 %. K akčnímu snížení úroků nedávno přistoupily i jiné banky, třeba UniCredit Bank či Wüstenrot hypoteční banka. Banky dnes také nabízejí zvýhodněné financování k programu na zateplování a výměnu oken a kotlů Zelená úsporám. Žádosti je možné podávat u pěti smluvních bank – České spořitelny, ČSOB, Komerční banky, LBBW Bank a UniCredit Bank. Výhodnější financování k programu Zelená úsporám připravily i další finanční ústavy, například Raiffeisenbank nebo skupina Wüstenrot. Zdroj: www.stavebni-forum.cz


Pondělí, 22. červen 2009 - Kladenská in-line dráha obdržela 1. místo

Významné ocenění získala populární in-line dráha zbudovaná městem v areálu kladenského Sletiště. Soutěž Kudy z nudy 2009, v jejíž kategorii fitness a sport obdržela tato kladenská oblíbená destinace 1. místo, pořádá Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism. V rámci této soutěže zasílali návštěvníci portálu www.kudyznudy.cz své návrhy na nominace míst, kde se jim líbilo a která je oslovila. O nominacích v kategorii Ceny portálu Kudy z nudy rozhodli sami návštěvníci internetových stránek, kteří své favority rozdělovali podle čtrnácti témat. Celkem bylo zasláno 6450 typů a do užšího kola pak postoupilo 290 aktivit. „Jsme skutečně velmi potěšeni, že naše in-line dráha uspěla v tak velké konkurenci. Myslím, že toto ocenění podtrhává fakt, že tato pod stromy vedoucí trať v příjemném prostředí Sletiště je velmi častým cílem bruslařů nejen z Kladna, ale i z jeho širšího okolí,“ uvedl kladenský primátor Dan Jiránek. Město má v plánu i další rozšíření této dráhy. „Vše bude záležet na tom, zdali se nám podaří uzavřít dlouhodobý pronájem se společností Lesy České republiky, na jejichž pozemcích toto rozšíření plánujeme. Bude-li se se situace vyvíjet i nadále dobře, mohla by se stavba zrealizovat ještě letos,“ doplnil 1. náměstek primátora Miroslav Bernášek. Zdroj: www.mestokladno.cz


Úterý, 16. červen 2009 - Stavba nového pavilonu akutní medicíny pokračuje podle plánu

Píše se konec roku 2010. V kladenské nemocnici je slavnostně otevřen pavilon akutní medicíny. Pokud nenastane žádný výrazný zádrhel, tato vize započatá ještě za bývalého vedení kraje se naplní a pacientům bude v novém objektu zdravotnického zařízení poskytována péče na vysoké úrovni. Nacházet se zde budou příjmy, operační sály, jednotky intenzivní péče, ARO i centrální sterilizace. „Jsme velmi spokojeni. Práce pokračují podle stanoveného harmonogramu. Je hotova základová deska a v současnosti se začíná s přízemím pavilonu. Navíc nás potěšilo, že jsme se dohodli se stavební firmou na vybudování ozařovny, kde bude pro pacienty umístěn ozařovač, který máme v současnosti pouze uskladněný,“ sdělila ředitelka nemocnice Kateřina Pancová. Zároveň připustila, že nemocnice eviduje několik stížnosti pacientů a obyvatel z okolí na zvýšený stavební ruch. „Snažíme se prostřednictvím deníků i našich internetových stránek veřejnost informovat, že v době sucha je například staveniště skrápěno vodou, aby se snížila prašnost. Naší snahou je také omezit provoz těžké techniky v ranních a večerních hodinách, s ohledem třeba na přilehlé gynekologické a porodnické oddělení,“ poznamenala Pancová. „V této fázi je do stavby pavilonu investováno přibližně 1,2 miliardy korun. V pondělí rozhodovali krajští zastupitelé o částce 260 milionů korun určených na opravu stávajících budov nemocnice. Pokud dají souhlas, rádi bychom už v letních měsících, kdy je přece jen ve zdravotnickém zařízení omezen provoz, začali s částečnou rekonstrukcí,“ informoval hejtman David Rath. Zdroj: www.nemkladno.cz


Čtvrtek, 11. červen 2009 - Politici chtějí úpravu u hypoték

Fixace úroků hypoték končí letos mnoha lidem, podle odhadů hypotečních makléřů se celkem může jednat o úvěry za sto miliard korun. Podle výkladu zákona o dani z příjmu fyzických osob od ministerstva financí ale mohou klienti refinancovat své úvěry jen jednou, aby následně mohli využít možnost odpočtu úroků od základu daně z příjmu. Podle expertů i politiků oslovených týdeníkem Ekonom je ale toto ustanovení nesmyslné a s jeho změnou by neměli problém. »Klient by neměl být ve své snaze získat výhodnější podmínky financování limitován či ovlivňován zněním daňových zákonů,« myslí si Jan Urban, šéf hypotečního makléře Simply. Někteří oslovení odborníci navíc tvrdí, že už samotný výklad zákona je zavádějící a nejasný. Společnost Hyposervis dokonce připravuje návrh na drobnou úpravu zákona. »Je to chyba v zákoně, jejíž napravení bychom samozřejmě podpořili,« řekl Ekonomu například šéf lidovců Cyril Svoboda, podobně se vyjádřili i zástupci ČSSD, ODS či Strany zelených. Pro je také bývalý ministr financí Pavel Mertlík, za jehož šéfování resortu byl zákon s touto úpravou přijat. Zdroj: www.ihned.cz


Pondělí, 8. červen 2009 - Na zelené miliardy dosáhne víc lidí

K dotacím na zateplování domů se dostane víc lidí. Program, ve kterém si Češi mohou rozebrat 25 miliard, se po pěti týdnech ukázal jako příliš komplikovaný a musí se zjednodušit. O peníze byl nejdříve tak velký zájem, že tisíce zájemců strhly ministerský web. Přihlášku ale zatím podalo jen devět lidí, osm dalších ji konzultuje se státními úředníky. Hlavní novinkou je, že dotace dostanou i lidé, kteří například před lety vyměnili okna nebo zaizolovali střechu a nyní se rozhodnou zateplit i zbytek domu. Lidé tak mohou dostat od státu příspěvek i na to, co už dávno stojí - lhůtu ministerstvo nechalo otevřenou, žadatel musí pouze předložit faktury. Jejich okna či izolace na střeše přitom nemusí být tak kvalitní, jak ministerstvo v původních podmínkách požadovalo. To je další změna: rozhodovat se bude jen podle toho, jak je dům ve výsledku úsporný. "Bude nás zajímat celková roční potřeba tepla," prohlásil ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Štěpánek. Nároky na to, jak mají být domy šetrné, se ale mění, ačkoli řada odborníků ze stavebnictví je považuje za příliš přísné. Je proto možné, že na peníze i nyní dosáhne jen málo lidí. "I za uvolněných podmínek je to skoro neproveditelné. Lidé mají velké očekávání, ale když se s podmínkami blíže seznámí, jsou zklamáni. U nás určitě žádný nával žadatelů nemáme," popsal Aleš Kocourek, ředitel společnosti Kasten, která se zateplováním zabývá. Zdroj: www.ihned.cz


Čtvrtek, 4. červen 2009 - Řidiči opět mohou jezdit přes most v Rozdělově

Dvě stě třicet čtyři. Tolik dní uplynulo od zahájení rekonstrukce rozdělovského mostu, jehož první polovinou mohou od pondělí projíždět řidiči v obou směrech. „Zprovozněním této frekventované komunikace se odlehčí objízdným trasám a cesta centrem Kladna bude opět značně rychlejší,“ vysvětlil náměstek hejtmana. Na opravě mostu se ale samozřejmě pracuje dál. Stavbaři nyní bourají jeho druhou polovinu. Následovat bude opět kompletní rekonstrukce. ,,Součástí stavby je také příprava autobusové zastávky, která počítá se zkapacitněním na železniční trati budoucí rychlodráhy. Zrekonstruovaný most je zajímavý nevšedním zpracováním spodní stavby, protože oproti původnímu využívá klenbu a je navržen jako asymetrický,“ uvedl stavbyvedoucí Jiří Črevenka ze společnosti Skanska. Termín dokončení stavby je v únoru roku 2010, ale podle náměstka středočeského hejtmana není vyloučeno, že most bude hotov do konce letošního roku. ,,Máme dohodu, že se o to pracovníci pokusí, ale bude záležet především na počasí,“ uvedl Marcel Hrabě. Celá rekonstrukce mostu by podle plánu měla stát zhruba třiašedesát milionů korun. Investice je částečně financována ze zdrojů Evropské unie a zbytek z rozpočtu kraje. Zdroj: www.kladensky.denik.cz


Středa, 3. červen 2009 - Na Čabárně startuje stavba ekologického centra

Kladno, 2. června 2009 – Unikátní budova Centra ekologické výchovy vyroste v následujících měsících v blízkosti bývalé hornické kolonie Čabárna u Kladna. Statutární město Kladno investuje téměř 60 miliónů korun do energeticky úsporného objektu, jenž bude využíván širokou veřejností pro řadu s ekologií souvisejících aktivit, a jehož součástí bude i čistička odpadních vod. Zhruba devadesát procent nákladů na stavbu, jejímž zhotovitelem je společnost Skanska CZ, pokryjí zdroje z fondů Evropské unie a státního rozpočtu.       Budova bude sloužit jako víceúčelové školící centrum ekologické výchovy. „Budou se zde pořádat především zotavovací akce pro děti a mládež typu škol v přírodě, dále nejrůznější akce s ekologickou tématikou pro veřejnost či školení a semináře pro pracovní kolektivy soukromých firem i veřejné správy,“ sdělil kladenský primátor Dan Jiránek s doplněním, že ubytovací kapacita objektu činí 35 míst. Objekt, jenž do konce roku na Čabárně vyroste, je řešen jako tzv. “pasivní dům“,  které jsou v Česku doposud spíše raritou. „V případě Centra ekologické výchovy jsou navrženy tepelné izolace v tloušťce 20 až 60 centimetrů v závislosti na skladbě obvodového pláště. Kromě toho při stavbě použijeme i další technologie snižující spotřebu energie, například řízené větrání s rekuperací či solární systém na ohřev vody,“ vysvětlil projektový manažer Skanska CZ Petr Flek.  Ekologicky šetrná nebude pouze budova, ale také samotná výstavba. „Okolní plochy o výměře zhruba 4 000 m2 budou osázeny stromy, keři či popínavou zelení. Založeno zde bude rovněž několik trávníků a zazeleněna bude i většina střešních ploch a teras. V blízkosti areálu centra navíc vznikne i rozsáhlá permakulturní zahrada,“ sdělil dále kladenský primátor. Zdroj: www.mestokladno.cz


Pondělí, 1. červen 2009 - Raiffeisen stavební spořitelna láká nové klienty

Raiffeisen stavební spořitelna spouští novou marketingovou kampaň a nabízí stavební spoření za zvýhodněných podmínek. Nejzajímavěji vypadá nabídka pro mladé klienty. Raiffeisen stavební spořitelna od 1. června spouští rozsáhlou marketingovou kampaň, kdy klientům nabídne všem zájemcům o stavební spoření zvýhodněné podmínky uzavření smlouvy o stavebním spoření. Cílem kampaně je oslovit zejména klienty, kteří se na rodili po roce 1990, ti od stavební spořitelny získají 50% sleva na poplatku za uzavření smlouvy a dvojnásobné zhodnocení vkladů (platí do konce roku 2010). Akční nabídka je v platnosti od 1. 6. do 31. 12. 2009.   Další výhodou právě probíhající kampaně je jednorázový bonus 2000 Kč. Klienti, kteří budou mít na své nové smlouvě k 30. 11. 2009 zůstatek 20000 Kč, obdrží kromě plné státní podpory 3000 Kč mimořádnou prémii ve výši 2000 Kč na stavební spoření. Navíc všichni noví klienti či klienti s tzv. následnou smlouvou získají od stavební spořitelny slevovou kartu Více domova. Zdroj: www.hypoindex.cz


Pátek, 29. květen 2009 - Daň z převodu nemovitosti a daň z příjmu

Daň z převodu nemovitosti platíte vždy při prodeji nemovitosti, musíte ji zaplatit bez ohledu na to, jak dlouho nemovitost vlastníte, bydlíte v něm, či jak využijete finance z jeho prodeje. Tato daň má sazbu 3,0 % a vypočítá se z kupní ceny, popř. z odhadní ceny, pokud je tato vyšší. Daň je povinen zaplatit prodávající. Pokud by daň nezaplatil, ručí za její zaplacení kupující. Daň z převodu nemovitostí upravuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Dále je povinost zaplatit při prodeji nemovitosti daň z příjmu, pokud nemovitost nevlastníte delší dobu než 5 let. Zde je však možnost využít ustanovení zákona o daních z příjmů, která vám umožňují tuto daň neplatit. Podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, je od daně osvobozen příjem z prodeje nemovitosti, v němž měl prodávající bydliště nejméně po dobu dvou let bezprostředně před prodejem. Prodávající je také osvobozen od daně z příjmů dle tohoto ustanovení i tehdy, pokud sice neměl bydliště v prodávaném bytě alespoň po dobu dvou let před prodejem, avšak finance z prodeje bytu použije na uspokojení bytových potřeb. V případě, že je splněna podmínka pro osvobození od daně stanovená v § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, tj. že doba mezi nabytím a prodejem bytu přesáhla dobu pěti let. Pokud vlastníte nemovitost déle než pět let, nemusíte ani splnit tu podmínku, že použijete finance získané z prodeje k uspokojení dalších bytových potřeb. Zdroj: archiv NIKTEL REALITY


Čtvrtek, 21. květen 2009 - Lego v Kladně buduje nový sklad

Výrobce populárních stavebnic Lego začal v Kladně u svého výrobního závodu budovat nové skladové prostory o rozloze 5 200 metrů čtverečních. Výstavba rozsáhlého objektu, jejíž dokončení je plánováno v září příštího roku, představuje investici ve výši 13,5 mil. eur (přes 360 mil. Kč). V plně automatizovaném skladu by měly být skladovány prvky vyrobené v Nyíregyháze v Maďarsku. Některé se budou v Kladně balit, jiné budou odesílány do dánského Billundu a některé se dostanou k subdodavatelům v České republice. Firma má kromě dvou provozů v Kladně také distribuční centrum pro střední a východní Evropu v Jirnech u Prahy. Zdroj: stavební forum.cz


Středa, 20. květen 2009 - Pojištění rodinných domů

Rodinný dům je pro většinu lidí tím nejdražším majetkem, který si v životě pořídili, a jeho zničení by pro ně znamenalo kromě ztráty střechy nad hlavou také ztrátu celoživotních úspor. Pojištění je proto naprostou samozřejmostí. Při neznalosti pojistných podmínek a špatném nastavení smluv se ale může stát, že peníze od pojišťovny v případě pojistné události ani zdaleka nepokryjí vzniklé škody. Na co by si měli dát majitelé rodinných domů při uzavírání pojištění pozor? Ohledně výše pojistné částky, není třeba si u rodinného domu dělat takové starosti jako je tomu v případě pojištění domácností. Zde vychází pojistná částka ze sazebníků pojišťoven sestavených podle počtu čtverečních metrů zastavěné plochy všech pater a sklepení domu. V případě pojištění domů je třeba dbát především na to, aby byl dům zabezpečen proti všem skutečně reálným nebezpečím. Standardní pojištění nemovitosti zahrnuje většinu živelných rizik, jako je například vichřice, povodeň, kroupy a podobně. Zabezpečení proti krádeži nebo vandalismu je ale u většiny pojišťoven třeba sjednat nad rámec standardních podmínek. Další věcí, nad kterou je dobré se zamyslet, je pojištění odpovědnosti z údržby nemovitosti. Pojišťovna vám pak vyplatí pojistné plnění v případě, že vaše nemovitost způsobí někomu jinému škodu. Zdá se vám nepravděpodobné, že by dům mohl někoho poškodit? Tak si představte například řadové domky, kdy v jednom z nich vypukne požár. Pravděpodobnost poškození majetku sousedů je poměrně vysoká, výše možné škody také. Dalším příkladem z praxe je také sněhová lavina, která spadne ze střechy vašeho domu a zničí něčí auto nebo jiný majetek. I v takovém případě by za vás škodu vzniklou třetí osobě zaplatila pojišťovna. Zdroj: www.novinky.cz reality, finance


Pondělí, 18. květen 2009 - Kladno - komplex moderních areálů s prodlouženou in–line dráhou

Nové atrakce pro děti na koupališti, oprava sportovní haly u Sletiště či rozšíření in-line dráhy po lesní cestě směrem k Lapáku. To jsou příklady nových projektů, které vedení města Kladno připravuje. Využít při tom chce peněz z evropských fondů původně určených na výstavbu multifunkční haly. Ta je nyní pravděpodobně definitivně odpískána. Kladenští radní už zrušili vyhlášené výběrové řízení na zhotovitele arény. „V rámci odvolacího řízení bylo krajským úřadem zamítnuto povolení kácet stromy v pásmu plánované výstavby multifunkční haly, nemůže tedy být vydáno ani povolení na stavbu. Proto jsme soutěž zrušili,“ vysvětlil kladenský primátor Dan Jiránek. Zároveň dodal, že město společně se svou firmou Sportovní areály města Kladna tvoří nový plán revitalizace svých rozsáhlých sportovišť na Sletišti a v jeho okolí, které využívá řada obyvatel.


Úterý, 12. květen 2009 - Novela stavebního zákona až v roce 2010

Novela stavebního zákona, označovaná jako „velká“, nebude pravděpodobně definitivně schválena dříve než v roce 2010. Sněmovna a Senát se vzhledem k nabitému programu obou komor totiž asi dřív ke schválení návrhu nedostanou – na Žofínském fóru to řekl ministr pro místní rozvoj v demisi Cyril Svoboda. Cílem návrhu je zjednodušit rozhodování stavebních úřadů a sjednotit výklad zákona. Proti původnímu plánu Svobodova předchůdce Jiřího Čunka však již v současném návrhu MMR nepočítá s rušením malých stavebních úřadů. Návrh má podle odstupujícího ministra také dále rozšířit okruh staveb, ke kterým nebude nutné povolení stavebního úřadu. Současný stavební zákon platí teprve od začátku roku 2007. Přesto si již vyžádal menší novelu, která úspěšně prošla schvalovacím procesem v roce 2008.Zdroj: stavební forum


Pátek, 8. květen 2009 - Komerční banka se rozhodla i nadále poskytovat 100% hypotéky

|Komerční banka přehodnotila své stanovisko ohledně poskytování 100% hypoték. Hypotéky na celou hodnotu kupované nemovitosti budou i nadále v nabídce banky, banka však zpřísní podmínky pro poskytnutí. Komerční banka před nedávnem informovala, že od 1. května 2009 již nebude poskytovat hypoteční úvěry na více než 90 % odhadní ceny nemovitosti (LTV), a to z důvodu zvýšené míry rizika nesplácení. Nyní však Komerční banka informovala, že přehodnotila své stanovisko a tzv. 100% hypotéky zůstanou v její nabídce. "Aktuálně jsme přehodnotili situaci a rozhodli jsme, že toto omezení bude platit pouze pro klienty, kteří budou v rámci scóringu vyhodnoceni jako rizikovější. V rámci scóringového procesu je hodnocena bonita klienta a jeho způsobilost hradit závazky vůči bance na základě široké škály kritérií, včetně jeho historie u Komerční banky, platební disciplíny v minulosti, trvání pracovního poměru, rodinného stavu apod.," říká Monika Klucová, tisková mluvčí Komerční banky.  Zdroj: www.hypoindex.cz


Čtvrtek, 7. květen 2009 - Hypotéka versus úvěr ze stavebního spoření

Zda zvolit hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření záleží na tom, zda disponujete vhodnou nemovitostí k zástavě, jak vysokou částku si potřebujete půjčit, jaký typ nemovitosti pořizujete a na mnoha dalších okolnostech. Prvním předpokladem k získání hypotéky je její zajištění zástavním právem k nemovitosti. Na rozdíl od toho úvěr ze stavebního spoření (ÚSS), resp. překlenovací úvěr, může být při nižších částkách i bez zajištění, nebo je možné využít k zajištění ručitele. Druhým důležitým předpokladem pro získání hypotéky je dostatečná bonita. Ve stavebních spořitelnách bývají nároky na bonitu o něco nižší. Obvykle platí, že neprojde-li žadatel díky svým příjmům a výdajům v bance, má ve stavební spořitelně ještě šanci. Naopak je to zřídkakdy. Pokud se týká garance výše úrokové sazby, úvěr ze stavebního spoření garantuje úrok po celou dobu splácení, zatímco hypotéka se řídí fixními obdobími. V případě výstavby, kdy se nejedná o stavbu na klíč, se mnohdy vyplácí hypotéka. Umí na rozdíl od stavebního spoření čerpat peníze i bez faktur. V případě koupě družstevního bytu, pokud nedojde do jednoho roku k převodu do osobního vlastnictví, je optimálnější variantou ÚSS. Družstevní byt je jako zástava zcela nevhodný, proto nemáte-li do zástavy jinou nemovitost, což se mnohdy stává, je jediným řešením ÚSS. Pokud je pro vás důležitá možnost předčasného splacení úvěru ve kterémkoliv okamžiku, vyberte si raději ÚSS. Ve fázi ÚSS je předčasná splátka možná kdykoliv bez sankce. U hypoték je bez sankce splátka pouze k datu fixu, jinak přijde předčasné splacení velmi draho.Tento přehled rozdílů však obsahuje jen základní informace, proto pokud potřebujete pomoci s financováním koupě Vašeho bydlení, naši specialisti Vám rádi pomohou. Zdroj: novinky.cz


Středa, 6. květen 2009 - Ceny bytů už spíše stagnují, klesat budou jen mírně

Pád cen panelových bytů je už za námi, nanejvýš dojde už jen k mírnému poklesu. To v současné době vzkazují realitní kanceláře v Česku. Pokud jde o starší cihlové byty, jejich ceny podle námi oslovených realitek za poslední rok spíše stagnovaly, a pokud klesly, tak jen nepatrně. Ceny nových bytů by se podle nich mohly ještě o něco snížit. Hlavní změnou na trhu je podle realitek to, že začínají oživovat obchody. To považují za důležitý signál toho, že se na trhu začíná měnit situace. Kdo by chtěl čekat na ještě nižší ceny bytů, prý se už nemusí dočkat. Panelové domy „Situace pro kupujícího je dnes dobrá. Ceny panelových bytů v Praze od dubna 2008 klesly tak o 20 %, garsonka se dá koupit okolo 1,2 a byt 3+1 okolo 2,2 miliónu korun. Na trhu je relativně dost nabídek a o ceně se dá dobře jednat. Kdo disponuje penězi, nyní nakoupí dobře. Lákavých nabídek je hodně,“ řekl Právu jednatel pražské Omega Reality Miroslav Havelka. Starší cihlové - Podle Havelky by mohly klesnout v Praze i ceny starších cihlových bytů, ale jen mírně. „Těchto bytů není na trhu dost,“ vysvětlil Havelka. Jiný názor má Černík. Ceny starších bytů v hlavním městě v průměru neklesly, zůstanou i dál na dnešní úrovni,“ tvrdí Černík. Nové byty - Ceny nových bytů v Praze by podle Černíka mohly ještě nějakou dobu klesat. „Je možné snížení ještě tak o 10 %. Zvýší se i tlak na kvalitu, protože dnešní nové domy připomínají moderní paneláky a někdy jsou ještě horší než paneláky,“ soudí. Podle něho se ceny nových bytů reálně (po započtení slev a akčních nabídek) snížily proti dubnu 2008 o 10 až 15 %. Havelka se naopak domnívá, že dnešní slevy nebo dárky developerů v podobě kuchyně, auta či garáže jsou už asi maximem, co kupující v Praze mohou očekávat. „Nelze počítat s tím, že budou prodávat třeba o 20 procent levněji, jejich marže není zas tak obrovská,“ uvedl Havelka. Zdroj:  Vladimír Čechlovský, Právo


Pondělí, 4. květen 2009 - Kde hledat pomoc při refinancování hypotéky

V Praze byl dnes otevřen HypoShop – první kamenný obchod svého druhu na českém trhu, kde se lidé budou moci poradit s makléři, jak nejlépe refinancovat svou hypotéku a ušetřit tak nemalou částku na úrocích. Důvodem pro založení HypoShopu byl vysoký počet zákazníků bank, kterým letos končí tří nebo pětiletá fixace úroku. Podle odhadů společnosti HypoShop se jedná o zhruba 40 000 zákazníků. „V roce 2004 a 2006 byly sazby na fixační období jedny z nejnižších. Domníváme se, že velká část ze zmíněných 40 000 lidí zažije ’úrokový šok’, který nemusí být jen v řádu desetin, ale i celých procentních bodů,“ říká Ondřej Roček, jednatel společnosti a spoluzakladatel HypoShopu. Na vysokém počtu klientů se podílí též rok 2008, kdy byly jednoleté fixace oblíbené. Současný ekonomický vývoj může u podstatné části z nich znamenat významný nárůst reálných nákladů na splácení hypoték, 25 – 30 % oproti nákladům, které měli s hypotékou doposud. „Nevidím důvod, proč by měli lidé doplácet na to, že jim skončila fixační doba. Je zapotřebí klienty lépe informovat o jejich možnostech, v současné době česká veřejnost refinancování hypoték nevnímá dostatečně silně a velmi často je odkázána jen na jeden bankovní institut. Tuto pasivitu chceme změnit v proaktivní přístup, který HypoShop nabízí,“ vysvětlil Ondřej Roček záměry nové společnosti. HypoShop je sesterskou společností hypotečního makléře Hyposervis, který už více než 10 let zprostředkovává hypoteční úvěry pro všechny banky působící na českém hypotečním trhu.


Středa, 22. duben 2009 - Dnes se rozjíždí velká zateplovací akce pro české domy

Od středy mohou vlastníci rodinných a bytových domů žádat od státu velkorysé dotace na zateplení těchto objektů či na náhradu jejich vytápění za ekologické. Spuštění programu Zelená úsporám Právu v úterý potvrdila jeho vedoucí Irena Plocková ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Program vyhlásilo 7. dubna ministerstvo životního prostředí. Je na něj určeno zhruba 25 miliard korun, z toho deset miliard v letošním roce.  Žádat o dotace lze až do 30. června 2012 nebo do vyčerpání peněz v programu. Podle odhadu na dotace dosáhne celkem 250 tisíc domácností.  Na jeden projekt lze získat až statisíce korun. Zájem o dotace je obrovský. Například na krajském pracovišti Státního fondu životního prostředí v Praze stála v úterý dlouhá fronta na formuláře. Ty by měly být ve středu k dispozici ke stažení i na internetové stránce Státního fondu životního prostředí. Dne 28. 4. 2009 od 18:30 hod. se v malém sále budovy KOKOS v Kladně - Sítné uskuteční seminář určený žadatelům a později i příjemcům dotace (tj. vlastníkům bytových domů, bytovým družstvům, společenstvím vlastníků jednotek, právnickým a fyzickým osobám vlastnícím bytový dům), kde budete seznámeni se základními informacemi o formě a způsobu podání žádosti, povinnými přílohami, přehledem kontaktních míst a pracovníků apod.Zdroj: město Kladno, Právo


Úterý, 7. duben 2009 - Katastrální úřady zrychlily zapisování vkladů

Celková průměrná doba od podání návrhu do vyznačení práva v katastru nemovitostí se v meziročním srovnání loni snížila z 30 na 25 dní. Tuzemské katastrální úřady vyřídily v loňském roce 766,3 tisíce návrhů na vklad práv do katastru, což představuje meziroční nárůst o 10 %. Celková průměrná doba podání návrhu do vyznačení práva v katastru nemovitostí se meziročně snížila z 30 na 25 dní. Počet žádostí o výpis z katastru nemovitostí vyřizovaných elektronicky narostl o 60 %. Do digitální podoby byla převedena dvě procenta katastrálních map. Celkově tak bylo digitalizováno 38 procent katastrálních území.Zdroj: www.hypoindex.cz


Středa, 1. duben 2009 - Hypotéky od 1.4.2009 už i od lišky

Hypoteční banka rozšířila okruh svých strategických partnerů v oblasti poskytování hypoték o Českomoravskou stavební spořitelnu. Od 1. dubna 2009 nabízí úvěry Hypoteční banky i jednička v oblasti stavebního spoření Českomoravská stavební spořitelna. Spolupráce bude fungovat na osvědčeném principu tzv. multibrandu, díky kterému má nyní Hypoteční banka 30% podíl na hypotečním trhu (hypotéky HB zprostředkovávají také ČSOB, Poštovní spořitelna, Citibank, Česká pojišťovna, a ING Životní pojišťovna). „Rozhodnutí o spolupráci s Českomoravskou stavební spořitelnou je logickým krokem k dalšímu zvýšení dostupnosti hypoték. ČMSS, stejně jako Hypoteční banka, je lídrem ve svém oboru a disponuje špičkovým týmem úvěrových poradců,“ říká Jan Sadil, generální ředitel Hypoteční banky. „Věřím, že Hypotéka od Lišky, která je ušita na míru klientům Českomoravské stavební spořitelny, bude mít úspěch. Hypotéky jsou stále nejvyhledávanější formou financování bydlení,“ doplňuje Jan Sadil. „ČMSS je největším tuzemským poskytovatelem úvěrů na bydlení. Nyní nabídkou překlenovacích úvěrů, úvěrů ze stavebního spoření společně se spotřebitelskými úvěry a hypotékou komplexně pokrývá všechny základní potřeby obyvatel České republiky ve financování bydlení,“ poznamenává místopředseda představenstva Českomoravské stavební spořitelny Manfred Koller. Zdroj: www.hypoindex.cz


Středa, 1. duben 2009 - Poplatky za zápis změn do katastru

Vláda schválila poslanecký návrh zákona, který mimo jiné zvyšuje poplatky za zápis změn do katastru nemovitostí . Peníze získané z tohoto navýšení mají být využity k urychlení digitalizace katastrálních map. Skupina poslanců spolu s ministrem zemědělství Petrem Gandalovičem (ODS) přepracovala návrh zákona, který předpokládá poplatek 500 korun za první nemovitost a 300 korun za každou další. Horní hranice poplatku by měla činit 20.000 korun. “Novela přináší důležité změny potřebné pro každodenní fungování trhu s nemovitostmi,” uvedl Vorlíček. Umožňuje totiž podávat zápisy na jednotném elektronickém formuláři. Tím by se podle něj měl snížit počet chybně podaných žádostí. V případě, že by novela dále uspěla v obou komorách parlamentu a byla podepsána prezidentem, měla by podle ministra zemědělství Petra Gandaloviče přinést státní pokladně o zhruba 360 miliónů korun ročně více než současných zhruba 300 milionů. Tyto prostředky by podle Gandaloviče pokryly náklady na rychlejší digitalizaci katastrálních map; náklady prý nepřesáhnou 240 milionů korun. Podle důvodové zprávy k materiálu jsou poplatky, které jsou v ČR v současnosti za vklady práv do katastru nemovitostí vybírány, nejnižší v Evropské unii. K dnešnímu dni je do digitální podoby převedeno 38 procent katastrálních map v ČR. “Žádosti bude možné podávat po internetu prostřednictvím tak zvaného inteligentního formuláře, který automaticky využívá potřebné údaje z databáze katastrálních úřadů,” uvedl Gandalovič. Návrh podle něj odstraňuje možnost duplicitního zápisu práva pro různé osoby. Má také zabránit možnosti spekulativnímu přerušení řízení. Zdroj: realitní zpravodaj


Pátek, 27. březen 2009 - Naši klienti aktuálně poptávají

Naši klienti aktuálně poptávají: ... 1)Byt 1+1, Kladno Rozdělov Cena: 870.000,- Kč (již odsouhlasená hypotéka).... 2)Byt 3+1, Kladno Kročehlavy Cena: 1, 900.000,- Kč (po rekonstrukci) ...3)Pronájem bytu 2kk, Kladno Cena: 8.500,-Kč (vč. poplatků) ...4)RD Kladno Sítná, Výhybka, Habešovna Cena: 5,000.000,- Kč ...5)RD Unhošť Cena: 4,000.000,-Kč ...6)Pozemek cca 800 – 1200 m2, IS, Libušín, okolí Kladno Cena: 1,100.000,-Kč (hotovost) ... 7)Byt 2+1 Kladno Kročehlavy Cena: 1.270.000,-Kč --- V databázi máme nyní aktuálně více než 500 poptávek (Kladensko, Slánsko, Praha - západ). Díky tomu zajistíme rychlý prodej Vaší nemovitosti.


Čtvrtek, 19. březen 2009 - Komplex Central Kladno

V Kladně má být do druhé poloviny roku 2011 vybudováno rozsáhlé obchodní a společensko-zábavní centrum s 90 obchody, fitcentrem a multikinem za více než 1,5 miliardy korun. S výstavbou ale nesouhlasí řada místních obyvatel, kteří mají obavy ze zvýšené dopravní zátěže. Podle zástupců investora z developerské skupiny Crestyl nadměrné zatížení dopravou nehrozí, což podle nich potvrzuje nezávislá dopravní studie. Komplex Central Kladno by měl naopak zkvalitnit život ve středu města, řekl dnes novinářům generální ředitel Crestylu Omar Koleilat. Centrum s celkovou prodejní plochou 29.000 metrů čtverečních má vyrůst na území ohraničeném ulicemi Ctiborova a Petra Bezruče. Jeho součástí bude i kryté parkoviště s kapacitou 850 míst. Podle Koleilata budou podzemní garáže moci využívat například i lidé, kteří vyrazí do města za vyřizováním věcí na úřadech. Podotkl také, že pro obyvatele Kladna se vybudováním centra vytvoří více než 300 nových pracovních pozic. Přes frekventovanou ulici Petra Bezruče investor kvůli bezpečnosti vybuduje most pro pěší, který by měl tuto lokalitu spojit přímo s centrem města. Nejen okolí stavby, ale i další oblasti na Kladně chce osázet zelení. Keře a stromy se objeví také na střeše obchodního centra, aby nekazila výhled z okolních domů, jež stavbu převyšují. Středočeský kraj počátkem ledna nařídil ke stavbě vypracovat podrobnou dokumentaci vlivu na životní prostředí. Město i místní žádali, aby byla zpracována nejen takzvaná malá EIA, ale podrobnější studie, a kraj jim vyhověl. Podle Klímy se nyní pracuje na doplnění dokumentace. "Náš poslední odhad je, že bychom rádi zahájili stavbu v létě příštího roku," uzavřel Klíma. Autor: ČTK


Středa, 11. březen 2009 - Co ovlivňuje ceny bytů a domů

Co ovlivňuje ceny bytů a domů – vnější faktory: - Dostupnost financí - jaká je situace na trhu hypoték a úvěrů pro občany i pro developery. - Příjmy a úspory domácností – kolik hotovosti domácnosti drží a kolik jsou schopny a ochotny měsíčně splácet za případný úvěr. - Nabídka a poptávka po nemovitostech – převyšuje-li poptávka, tlačí ceny nahoru, převyšuje-li nabídka, tlačí ceny dolů - Výnosy z pronájmů – Čím vyšší je výnos z pronájmu nemovitosti, tím nižší je ochota prodávat. V ČR je dlouhodobě nízký výnos 3-4 %, proto ceny ovlivňuje jen nepatrně. - Očekávání vývoje cen na trhu – ovlivňuje nejvíce spekulativní nákupy a investice do nemovitostí.  - Demografické složení obyvatelstva – kolik lidí je ve věku, kdy pořizují vlastní bydlení (silné ročníky...)


Čtvrtek, 5. březen 2009 - Druhy dřevostaveb

Naše realitní společnost nabízí k prodeji mimo jiné i takzvané dřevostavby. Pod tímto pojmem, si lze představit jak klasickou roubenku, tak i moderní dům, proto Vám chceme představit základní druhy těchto staveb a v čem se liší typy konstrukcí: Montovaný ze sendvičových panelů Celé stěny, stropy a střešní desky firma vyrobí v továrně a pak je na stavbě za pár dní smontuje. Panely připomínají sendvič - mezi dvěma vrstvami dřevoštěpkových desek nebo překližky je uložena izolační náplň, vše zpevňuje rám z masivu. Výhody: nízké ceny - začínají na milionu korun, rychlost výstavby - dům je hotový i za šest týdnů, možnost stavět za každého počasí, u šikmých střech nezabírají místo nosné trámy. Nevýhody: omezená nabídka - zpravidla jen typové domy, vyšší náklady na dopravu z továrny, potřeba jeřábu na stavbě, stěny více přenášejí zvuky, při poškození vodou se musí rozebrat celé stěny. Konstrukce z fošen či hranolů Firma na stavbě nařeže fošny či hranoly a s využitím hřebíků a plechových spojek z nich postaví konstrukci na míru. Do husté dřevěné sítě se pak vkládá izolace, na závěr se stěny obkládají, a tím i zpevňují dřevovláknitými deskami, překližkou či sádrokartonem. Dřevěná konstrukce je schovaná ve stěnách.Výhody: je možné vytvořit i složité tvary, dům může být na pohled k nerozeznání od dražšího zděného, stavba je lehká a celkem rychle postavená, uspoříte za dopravu, protože je možné pracovat s místním dřevem, není třeba těžká mechanizace, dobře se hodí na nízkoenergetické i pasivní domy. Nevýhody: stavba je pracnější a pomalejší než u montovaného typu, cenu ovlivňuje dovednost tesařů. Skeletový systém z trámů Stejným způsobem jako krov z masivních trámů postaví tesaři celý dům, používají tesařské lepené spoje. Trámy se v interiéru nechávají viditelné, místo příček lze vnitřní prostor členit jen dřevěnými sloupy. Mezi trámy se vkládá izolace, zvenčí se dává obklad ze dřeva, někdy i z plechu či jiných materiálů. Výhody: zvláštní atmosféra díky viditelným trámům, jednodušší možnost přístavby, vhodné pro stavbu více podlaží. Nevýhody: vyšší cena než u fošnových konstrukcí, tesaři musí více dbát na viditelné detaily, trámy někdy mohou později překážet při zařizování interiérů domů. Roubenky a sruby Celé zdi se skládají ze silných, vodorovně kladených trámů či kulatiny. Stěny se buď neizolují, nebo se izolace vkládá mezi zdvojené zdi. Kromě tradičních venkovských tvarů mohou mít domy i moderní vzhled.Výhody: zvláštní atmosféra díky dřevěným stěnám, větší odolnost vůči vodě, lepší akustické vlastnosti než u lehkých dřevostaveb, stěny lépe vyrovnávají tepelné rozdíly. Nevýhody: vyšší cena kvůli velkému množství kvalitního masivního dřeva, hodí se jen na venkov, je nutná údržba stěn, zdi se více pohybují při vysychání a vlhnutí dřeva, nehodí se na vícepodlažní stavby - trámy se postupně sesedají. Panelová konstrukce z masivu Nová technologie, při níž se dům skládá z předem vyrobených panelů z masivního dřeva. Nejčastěji dřevovláknitá izolace se na stěny šroubuje zvenčí. Zevnitř se dřevěná stěna nechává viditelná. Technologie se nejčastěji využívá na moderní tvary domů.Výhody: příjemná atmosféra díky plnodřevěným stěnám, stavba je masivní a velmi pevná, hodí se i na vícepodlažní domy, stěny dobře vyrovnávají tepelné rozdíly, oproti roubenkám lze snáze dosáhnout moderního vzhledu a lepších izolačních vlastností, díky vzduchotěsnosti se hodí i na pasivní domy. Nevýhody: vyšší cena kvůli masivnímu dřevu, vyšší náklady za dopravu a těžkou mechanizaci na stavbě. Zdroj: MF DNES


Středa, 25. únor 2009 - Snižte daň o úroky z hypotéky

Na výsledné dani zpříjmu je možné ušetřit až 45 tisíc, pokud do výpočtu daně zahrnete odčitatelné položky a slevy na dani. Různé slevy na dani lze kombinovat. Odečítat lze např. úroky z úvěrů na bydlení, třeba z hypotéky nebo stavebního spoření. Za úvěry na bydlení si může poplatník odečíst od základu daně úroky až do výše 300 tisíc korun. Pokud však uplatníte tuto částku, nesmí ji odečíst už nikdo z vaší domácnosti. Jestliže jste ale začali hypotéku splácet v průběhu loňska, třeba v červnu, můžete uplatnit jen poměrnou část celkové sumy. Dále příspěvek na penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění, ale i dary poskytnuté na charitativní účely. Odboráři si mohou odečíst členské příspěvky až do výše tří tisíc korun. Lidé, kteří se dále vzdělávají, odečítají třeba poplatky za závěrečné zkoušky, ať už na soukromých vysokých školách nebo u jazykových komisí. Maximálně však do výše 10 tisíc korun. Zvýhodněni jsou i dobrovolní dárci krve, za jeden odběr uplatní dva tisíce korun. Slevy na dani se na rozdíl od odečitatelných položek odečítají až z vypočtené částky, kterou byste na dani zaplatili. Nejdůležitější je sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Může ji uplatnit každý poplatník v plné výši, bez ohledu na počet odpracovaných měsíců. Studenti, kteří pracují, vedle toho mohou uplatnit i další slevu 4020 Kč a platí až do dovršení 26 let. Slevu na dani lze uplatnit i na manželku nebo manžela, pokud nevydělali loni ze všech svých příjmů více než 68 tisíc korun. Dále i na vyživované děti žijící s poplatníkem v domácnosti, a to až do jejich 26 let, pokud se připravují na budoucí povolání. Výše slevy činí 10 680 Kč na jedno dítě. A také držitelé průkazu ZTP/P, a to 16 140 Kč. Zdroj: hn.ihned.cz


Středa, 4. únor 2009 - Můžete mít cizího nájemníka, aniž byste o tom věděli

Zlý sen, který už několik dnů prožívá paní Slavíková z Prahy 5, může potkat každého. Ve schránce se jí začaly hromadit upomínky za nezaplacené dluhy ženy se stejným příjmením. Když se začala pídit po detailech, zjistila, že má nejspíš v bytě trvale hlášenou cizinku, o níž nic neví. V případě exekuce na nezvaného hosta by jí v takovém případě nepomohla ani svěcená voda. Exekutor by začal zabavovat její soukromý majetek a žena by mohla maximálně žalobou na vyloučení věci z exekučního rozhodnutí žádat o jeho navrácení. „To trvá dlouho a jsou s tím nesmírné problémy. Oprávnění exekutorů jsou v tomto směru značná,“ upozorňuje advokát Josef Lžičař. A jak se taková věc může přihodit? Snadno. Dva roky zela díra v zákoně o pobytu cizinců, který od 1. května 2004, kdy Česko vstoupilo do Evropské unie, umožňoval cizincům ze států EU přihlásit se na jakoukoli existující adresu bez vědomí majitele domu či bytu. Zákonodárci ji zalátali až v dubnu 2006 novelou, která nařizuje cizincům předložit cizinecké policii doklad o zajištění ubytování včetně ověřeného souhlasu majitele nemovitosti. Žádný zákon však nemá zpětnou platnost a lidé, kteří přišli v mezidobí k nechtěnému podnájemníkovi, se tak mohou bránit jen trestním oznámením.„Nelze vyloučit případy, kdy občan jiného členského státu Evropské unie nebo rodinný příslušník občana Evropské unie v minulosti ohlásil místo svého pobytu na území bez vědomí vlastníka příslušného objektu a o této skutečnosti dosud neví,“ potvrzuje Hana Malá z tiskového oddělení ministerstva vnitra. Zdroj: Právo


Pondělí, 26. leden 2009 - Vláda projednává zrušení omezení nákupu vedlejšího bydlení

Brzy by mohlo být omezení nákupu nemovitostí na území České republiky pro cizince minulostí. Do schvalovacího procesu míří novela zákona 219/1995 (devizového zákona), která reaguje jednak na stávající nedostatky z hlediska slučitelnosti devizového zákona se závazky vyplývajícími pro Českou republiku ze smlouvy o přistoupení k EU, jednak na brzké uplynutí jednoho ze dvou přechodných období, umožňujících zachování dosavadního režimu omezení nabývání nemovitostí podle devizového zákona. Po toto období bylo České republice umožněno zachovat omezení v oblasti nabývání některých tuzemských nemovitostí – objektů vedlejšího bydlení – po dobu pěti let od data vstupu do Unie. Vládní návrh novely spočívá v prostém zrušení § 17, odst. 2, stávajícího devizového zákona. Ten stanoví podmínky nabývání nemovitostí jiných než pozemků, které jsou součástí zemědělského půdního fondu nebo plní funkci lesa. Přijetím uvedené novely dojde k úplné liberalizaci trhu s objekty vedlejšího bydlení, který se tak plně otevře zahraničním osobám. Tím bude naplněno ustanovení článku 56 Smlouvy o založení Evropského společenství zakazující omezení volného pohybu kapitálu a plateb. U pozemků, které jsou součástí zemědělského půdního fondu nebo plní funkci lesa, i po přijetí novely zůstane v platnosti stávající omezení jejich nabývání cizími státními příslušníky na zbytek přechodného období – v tomto případě na dobu sedmi let s možností prodloužení o další tři roky, a to s tím, že nabytí bude umožněno cizozemcům evidovaným jako zemědělští podnikatelé. Zdroj: www.stavebni-forum.cz


Středa, 21. leden 2009 - Vodárny - omezení provozu zákaznických center Kladno a Mělník v únoru 2009

V souvislosti se zaváděním nového zákaznického informačního systému si vás dovolujeme upozornit na omezení provozu zákaznických center Kladno a Mělník v první polovině února 2009. V tomto termínu budou zákaznická centra přístupna pouze v závažných případech a po předchozí telefonické domluvě na telefonu 840 121 121 nebo 602 128 127. Call centrum Středočeských vodáren bude přijímat požadavky zákazníků k pozdějšímu zpracování, hlášení poruch a provozních událostí zůstane neomezeno. Omezení provozu se bude týkat také prohlížení zákaznických dat na www.svas.cz, která budou po celou tuto dobu dostupná pouze s údaji aktuálními k datu 31.1. 2009.  Společnost Středočeské vodárny nabízí jako kompenzaci této situace prodloužení provozní doby zákaznických center v posledním lednovém týdnu roku 2009. Provozní doba zákaznických center bude v tomto týdnu rozšířena následovně : Pondělí 26.1. 8:00-11:30 12:30-17:00 Úterý 27.1.   8:00–11:30 12:30–15:00 Středa 28.1.  8:00-11:30 12:30-17:00 Čtvrtek 29.1. 8:00–11:30 12:30–15:00 Pátek 30.1.  8:00–11:30 12:30–15:00 zdroj: město Kladno


Středa, 14. leden 2009 - Úterní rána se Stavebním fórem

V únoru letošního roku Stavební fórum uspořádá své první „diskusní úterý“, premiérově na téma „Recese o recesi aneb formy investování v nelehkých časech“. Od jiných konferenčních akcí Stavebního fóra se tato setkání budou lišit omezenějším počtem účastníků, volnější formou diskuse a pravidelnou dobou konání, což budou úterní rána. „Realitní trh dnes prochází jednak obtížným, jednak dynamickým vývojem, který se bohužel jen velmi obtížně předvídá. Diskusní úterky jsou odrazem naší snahy reflektovat tento vývoj maximálně aktuálním způsobem,“ komentuje nový produkt SF jeho ředitelka Alena Zinnerová. První diskusní úterý se bude konat 3. února, v 8,30 v pražské Galerii Louvre. Zdroj: Stavební fórum


Pondělí, 5. leden 2009 - mBank zlevňuje hypotéky

mBank s platností od 5. ledna 2009 snižuje úrokové sazby mHypotéky. Hypotéku na refinancování stávajícího úvěru klienti mohou získat od 4,89 % p.a. Zdaleka největšího zlevnění se dočkají klienti žádající o úvěr s nízkou hodnotou LTV . Jinak řečeno žádající o výrazně nižší částku úvěru než je hodnota zastavené nemovitosti. V porovnání s prosincem úrokové sazby klesly až o půl procentního bodu. Například u dvouletých fixací s LTV 51 - 60 % klesla úroková sazba z 6,06 % na 5,56 % p.a. Klientům, kteří k mBank přijdou refinancovat hypotéku od jiné banky, banka nabídne úrokovou sazbu od od 4,98% do 5,18 % p.a. (v závislosti na zvolené době fixace). „Vývoj na trhu nás utvrzuje ve strategii, kdy chceme potvrdit roli specialisty na refinancování. Víc než polovina mHypoték pochází právě z něj. To nám vytváří mimořádně zdravé jádro úvěrového portfolia. U nových hypoték jsme navíc provedli strukturální změnu úrokových sazeb, na níž ještě víc vydělají klienti zejména s nižší LTV,“ komentuje změny u mHypotéky generální ředitel mBank Jiří Báča. Zdroj: www.hypoindex.cz


Sobota, 3. leden 2009 - Nové obchodní centrum v Kladně?

V centru Kladna by mělo do dvou let vzniknout nové obchodní centrum „CENTRAL KLADNO“. Vyplývá to ze studie předložené v prosinci 2008. Centrum by mělo mít dvě podzemní podlaží s 850 parkovacími místy a dvě nadzemní podlaží s množstvím nájemních jednotek různé velikosti a navíc kino v dalším podlaží. Umístění nového centra je plánováno mezi katastrálním úřadem a ulicí Petra Bezruče. Zastavěná plocha by měla přesahovat 18500 m2. Cílem investora je vytvořit pohodlné a atraktivní zařízení pro nakupování a volný čas s dostatečným počtem parkovacích míst a jednoduchým přístupem pro veřejnou dopravu. Město se projektem více zmodernizuje a objeví se nová pracovní místa a podnikatelské příležitosti. Navazuje to tak nepřímo na koncepci multifunkční haly a rychlodráhy Kladno – Praha. Předpokládaný termín zahájení výstavby dle studie je listopoad 2009 a dokončení za necelý rok říjen 2010. Mapy a detailní informace o výstavbě najdete v kompletní studii na stránkách statutárního města Kladna. Zdroj: www.mestokladno.cz


Pátek, 19. prosinec 2008 - ČNB opět snížila úrokové sazby

ČNB snížila základní úrokovou sazbu o 0,5 na 2,25 %. Stejně jako jiné centrální banky vyspělých zemí tím hodlá alespoň částečně obnovit dynamiku hospodářského růstu. Odborníci ale upozorňují, že na takové kroky v poslední době komerční banky nereagují snížením svých sazeb – příčina je podle všeho hlavně v nefungujícím mezibankovním trhu, který je podvázán vzájemnou nedůvěrou bankovních ústavů. Představitelé některých bank (např. Raiffeisenbank) nicméně oznámili, že počátkem příštího roku úročení svých produktů (úvěrových i vkladových) sníží. Podle některých ekonomů ČNB v roce 2009 bude sazby dále snižovat, už v lednu někteří z nich očekávají jejich pokles o 0,5 %. Ekonomicky vyspělý svět dnes prožívá lavinu snižování úroků, včera k bezprecedentnímu kroku sáhl americký FED, který základní úrok snížil na 0 – 0,25 %. Zdroj: www.stavebni-forum.cz


Úterý, 9. prosinec 2008 - Od února mohou Češi žádat o dotaci na hypotéku

Stát zřejmě omezí podporu bydlení.Příspěvek na stavební spoření zatím zůstává.Na spadnutí je zrušení osvobození od daně z nemovitosti u novostaveb. Od února příštího roku mohou lidé s hypotékou žádat o státní příspěvek. Ministerstvo pro místní rozvoj jej vyplácí, když průměrná sazba na úvěrech za předchozí rok překročí pět procent. "Za prvních deset měsíců letošního roku byla průměrná sazba 5,67 procenta. Státní příspěvek se s téměř stoprocentní jistotou vyplácet bude," potvrzuje Pavel Rakouš, ředitel odboru bytové politiky ministerstva. Se státní podporou bydlení to ale jinak do budoucna nevypadá dobře. Minulý týden prošlo druhým čtením parlamentu zrušení 15tiletého osvobození novostaveb od daně z nemovitosti. A ministr financí Miroslav Kalousek již dlouho tvrdí, že podpora stavebního spoření je pro státní rozpočet velkou zátěží. Státní fond rozvoje bydlení, který půjčuje peníze mladým, nemá zatím jisté financování. O zrušení některých podpor se sice mluví, ale zatím fungují. HN přinášejí přehled těch, které mohou Češi stále využívat. Zdroj: Hospodářské noviny


Středa, 3. prosinec 2008 - Co s končící smlouvou o stavebním spoření?

Blíží se vám termín ukončení vázací lhůty smlouvy o stavebním spoření a přemýšlíte, co se smlouvou dál? Pokud si myslíte, že po uplynutí této lhůty smlouvu prostě musíte vypovědět, mýlíte se. Možností, jak s ní v tuto chvíli naložit, máte několik. Smlouva je vždy uzavřena na dobu neurčitou. Po uzavření smlouvy klient začne spořit, a postupně si tak vytváří nárok na úvěr ze stavebního spoření, který může, ale také nemusí, čerpat. Na úvěr ze stavebního spoření má klient nárok ze zákona, a to nejdříve po 24 měsících od data uzavření smlouvy. Další podmínky pro poskytnutí úvěru stanovuje stavební spořitelna, příp. banka. Ta vám skutečnost, že jste splnili podmínky pro přidělení úvěru ze stavebního spoření, oznámí písemně. Pokud klient úvěr nepotřebuje, může smlouvu po uplynutí vázací lhůty vypovědět, nebo ve spoření i se státní podporou pokračovat libovolně dlouho, dokud nepřespoří cílovou částku. Starší smlouvy jsou často úročené 4% i vyšším úrokem. Tento úrok spolu se státní podporou nabízí klientovi velmi příznivé zhodnocení vkladů. Byla by proto škoda smlouvu ukončovat, pokud peníze nutně nepotřebujete. Délka spoření na smlouvu o stavebním spoření není nijak časově omezena, stejně tak ani počet státních podpor, které mohou být k jedné smlouvě vyplaceny. Prostředky ze stavebního spoření jsou sice obecně určeny k řešení bytových potřeb, ale nárok na státní podporu a výhodné úročení mají i ti klienti, kteří úvěr nečerpají. Podmínkou je dodržení smluvní vázací lhůty, která je pro smlouvy uzavřené do 31. prosince 2003 pět let a pro smlouvy uzavřené od 1. ledna 2004 šest let. Výpověď smlouvy před uplynutím vázací lhůty je možná, ale nevyplatí se. Účastník ztrácí nárok na vyplacení státní podpory a navíc si stavební spořitelny za předčasnou výpověď účtují poplatek dle platného sazebníku. Při ukončení stavebního spoření po uplynutí vázací lhůty může klient použít prostředky ze stavebního spoření bez omezení. Zdroj: www.penize.cz


Středa, 26. listopad 2008 - Darovací daň při převodu bytů trápí mnohé členy bytových družstev

V Česku stále pokračuje privatizace nájemních bytů jak z majetku stavebních bytových družstev, tak i obcí. Mnoho lidí zajímá, zda musí za získání bytu do vlastnictví zaplatit státu nějakou daň. V praxi mohou nastat tři případy privatizace: převody bytů do vlastnictví členů bytových družstev, převody bytů a garáží z majetků právnických osob, která vznikla za účelem privatizace a převod bytu na nájemníka obecního bytu. Převody bytů z majetku stavebních bytových družstev do vlastnictví členů. Jde o bezúplatný převod, který zákon č. 357/1992 Sb. osvobozuje na straně nabyvatele (člena družstva) od daně darovací. Každý člen družstva by ale měl vědět, že i přesto má vždy povinnost podat přiznání k dani darovací. Přiznání se podává do 30 dnů ode dne, kdy byla poplatníkovi doručena z katastrálního úřadu smlouva s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí. Příslušný je ten finanční úřad, v obvodu jehož územní působnosti se nachází nemovitost. K přiznání se nepřikládá znalecký posudek. V kolonce Cena poplatník uvede orientační cenu bytu. Podání přiznání je zjednodušeno tím, že poplatník může použít stručnější formulář, speciálně určený pro případy osvobození od daně. Jde-li o převod bytu do společného jmění manželů, přiznání podávají oba dva. Zdroj: Právo


Sobota, 15. listopad 2008 - Nevýhody koupě staršího bytu

1, Dispozice a vzhled bytu - Starší byt nový majitel přebírá v podobě, v jaké jej užíval předchozí vlastník. A pokud nemá v úmyslu byt výrazným způsobem rekonstruovat musí se s novým bytem „sžít“ v dané podobě. Nemůže například změnit proporce jednotlivých místností a jejich umístění, Na druhou stranu pokud kupující předem uvažuje o rekonstrukci a již při výběru se zaměří na nemovitosti odpovídající jeho záměru, může v konečném důsledku získat kvalitní bydlení za mnohem výhodnější cenu. A byt si může upravit podle svých představ (obklady, nátěry, izolace, rozvody apod.). 2, Záruka - V případě koupě bytu v novostavbě má kupující možnost vadné součásti nového bytu reklamovat u dodavatele stavby/developera. V námi posuzovaném případě se záruční lhůtou zpravidla nelze počítat, s výjimkou některého novějšího vybavení. Například zabudovaných kuchyňských elektrospotřebičů, elektrického/plynového kotle, radiátorů nebo koupelnových součástí. 3, Kvalita a stáří použitých materiálů - Materiály a vybavení bytu staršího data výroby buď po čase nesplňují užitná a estetická hlediska moderního bydlení, nebo mohou nastat problémy se samotnou funkčností některých součástí. Výměna či vylepšení si může vyžádat také nemalé náklady. 4, Odhadní cena nemovitosti - Pro klienta zvažujícího pořízení nemovitosti na úvěr může nastat problém s oceněním bytu pro potřeby banky. U nových bytů odhadce vychází velmi často z kupní ceny, protože se jedná o nový byt. U starších bytů klient nemá nikdy jistotu, na kolik banka byt odhadne. V současné situaci, kdy banky odmítají poskytovat 100% hypotéky se může stát, že klient na úvěr nedosáhne. Zdroj: www.hypoindex.cz


Sobota, 15. listopad 2008 - Výhody koupě staršího bytu

Zvažujete pořízení vlastního bydlení a rozmýšlíte několik variant. Rozhodujete se mezi koupí bytu v novostavbě a bytem ve starší zástavbě. Výhody koupě staršího bytu: 1, Cena, dostupnost - Jedním z nejdůležitějších kritérií pro hodnocení výhodnosti koupě je bezpochyby cena. Ta je zpravidla u starších bytů nižší než-li u bytů v novostavbách. Přičemž při posuzování cenové výhodnosti koupě je nezbytné přihlédnout k objemu prostředků, které si ještě vyžádají menší opravy či úpravy bytu nebo případná rekonstrukce. V některých případech celková vynaložená částka může přesáhnout cenu stejně kvalitního bydlení v novostavbě. Obecně vzato však ceny staršího, a přitom kvalitního bydlení, jsou nižší. Výhodou je také širší nabídka starších bytů a možnost bydlet téměř okamžitě. Byty v novostavbách se zpravidla prodávají v určité fázi rozestavěnosti a zájemce si na byt musí počkat. 2, Byt je již „zabydlený“ -Vzhledem k tomu, že v bytě již předtím bydlel předchozí majitel užitné vlastnosti bytu jsou již ozkoušené. Pokud měl byt nějaké výrazné vady (zatékání stropem, netěsnost oken) předchozí majitel již tyto vady odstranil. Pokud ne, budou následky takových nedokonalostí patrné již při první návštěvě bytu (plísně, nadměrná vlhkost…) a zájemce si pravděpodobně takovou koupi rozmyslí. Další výhodou je, že od předchozího majitele můžete získat informace o sousedech, o nákladech na provoz bytu – energie a služby. Stejně tak již v době nákupu jsou pravděpodobně vyřešeny otázky ohledně vlastnictví společných prostor v domě a jejich údržby (úklid v domě a před domem, využívání sušárny, kolárny apod.). 3, Lokalita, občanská vybavenost, dopravní obslužnost - Výhodou koupě bytu ve starší zástavbě může být také samotné umístění. Starší domy,i ty které mohly původně stát na periferii, se postupem času stávají součástí města.Případně se zlepšuje její dopravní obslužnost (zavádění nových autobusových linek, tramvají) a občanská vybavenost. Zdroj: www.hypoindex.cz


Úterý, 11. listopad 2008 - Volné ruce při nákupu tuzemských nemovitostí

Cizinci mají mít napříště volné ruce při nákupu tuzemských nemovitostí, které slouží k bydlení. Souhlasila s tím vláda. Návrh novely devizového zákona z dílny ministerstva financí bude ale muset ještě schválit parlament a podepsat prezident. Pak by změna začala platit od května příštího roku. Podle šéfa rezortu financí Miroslava Kalouska je hlavním důvodem jeho návrhu fakt, že končí pětileté přechodné období, které si Česko vyjednalo s Evropskou unií. Návrh, který schválil kabinet Mirka Topolánka, ale nepočítá s tím, že by cizinci mohli volně nakupovat zemědělskou půdu. Takovou možnost budou mít až za další dva roky, protože v tomto případě platí sedmiletá výjimka. Zdroj: www.czechrealestates.com


Čtvrtek, 6. listopad 2008 - Půjčky v bankách by mohly zlevnit. ČNB výrazně srazila sazby.

Bankéři České národní banky zaskočili ekonomy a analytiky. Výrazně totiž snížili úrokové sazby o 0,75 bodu na 2,75 procenta. Takové snížení nikdo nečekal, úrokové sazby mění ČNB nejčestěji jen o čtvrt procentního bodu. Analytici tvrdí, že do několika dnů zlevní půjčky v komerčních bankách, které se odvíjí právě od základních úrokových sazeb ČNB. Pozadu by neměly zustat ani hypotéky, u kterých se pravděpodobně v nejbližších dnech dočkáme také mírného zlevnění. Snížení sazeb v bankách nicnéně nebude s největší pravděpodobností tak výrazné, jako snížení ČNB. Podle analytika Raiffeisenbank Michala Brožky je důvodem snížení sazeb silná koruna, zpomalení české ekonomiky a klesající inflace. Podle hlavního ekonoma společnosti Next Finance Vladimíra Pikory je snížení na místě. "Situace není standardní. Několika zemím světa skutečně hrozí recese, a protože Česká republika je malá otevřená ekonomika, hrozí, že by to mohla velice negativně pocítit na exportech," dodal. Sazby dnes snížili také bankéři v eurozóně a ve Velké Británii. Zdroj: www.idnes.cz


Neděle, 2. listopad 2008 - Střední Čechy opět vedou v počtu realitních transakcí

Nejvíce smluvních transakcí s nemovitostmi se za první tři čtvrtletí uskutečnilo stejně jako v prvním pololetí ve Středočeském kraji, kde jich katastr nemovitostí evidoval přes 82.000. Druhý největší počet změn měl na realitním trhu opět Jihomoravský kraj, proběhlo jich tam přibližně 67.000. Na třetím místě následuje Praha, kde počet nemovitostních transakcí přesáhl 59.000.Nejmenší počet vkladů do katastru se uskutečnil v Karlovarském kraji, jen mírně nad 17.000. V celém Česku úřad na realitním trhu zapsal za první tři čtvrtletí přes 579.000 právních změn. Za celý loňský rok evidoval katastr přibližně 696.000 transakcí. Změny v katastru se nejčastěji týkaly vlastnického práva, tvořily téměř 66 procent zapsaných změn. Zástavní právo vedlo ke změnám v katastru z 23 procent, v necelých deseti procentech případů vznikla změna na základě věcného břemena. Z hlediska předmětu měli pracovníci katastrálních úřadů za první pololetí u vlastnických změn nejvíce práce s vklady, které se týkaly pozemkových parcel. Ty se podílely na všech vkladech z 63 procent. Necelou pětinu všech vkladů tvořila vlastnická práva k bytovým jednotkám, deset procent se jich vztahovalo ke stavebním parcelám. Vkladem se do katastru zapisují podle ČÚZK změny, které vznikají především na základě smlouvy. Úřad zveřejňuje statistiky ke změnám v katastru teprve od letošního března. Zdroj: www.sreality.cz


Neděle, 19. říjen 2008 - Investice do nemovitostí jsou stále nejvýnosnější

Letošní rok ceny nemovitostí nerostly a někde i mírně poklesly. Částečně se to dá přičítat krizi hypotečního trhu, která má kořeny v USA již v roce 2006. Ovšem po loňském roce, kdy ceny nemovitostí rostly někde i o desítky procent se nic jiného než pokles ani nedalo očekávat. Pokud však porovnáte ceny v roce 2006 a v roce 2008, pak jistě sami uznáte, že se o žádný pokles, natož propad, nejedná. Z dlouhodobého hlediska ceny nemovitostí kontinuálně rostou. Je proto nyní vhodné investovat své prostředky do nákupu nemovitostí? Na existuje jednoznačná odpověď - ANO. V dnešní době, kdy si nemůžete být jisti bankami, natož akciovými trhy, jsou nemovitosti stále jednou z nejbezpečnějších investic. O výhodnosti investice se přesvědčme jednoduše na příkladu. Pokud jste investovali před pěti lety do koupi bytu o velikosti např. 2+kk v ceně 1,2 milionu a pronajali ho za 12 tisíc Kč měsíčně, tak dnes vlastníte byt v hodnotě 2,5 mil. Kč plus se Vám vrátilo z pronájmu 720 tisíc Kč. Nynější „pokles“ cen je pouze mírným vyrovnáním minulého roku, kdy ceny rostly neúměrně rychle, ovšem nic to nemění na tom, že nemovitosti jsou stále nejvýnosnější a nejjistější dlouhodobou investicí. Zdroj: czech-properties.cz


Středa, 15. říjen 2008 - Multifunkční hala v Kladně

Do dvou let by měla v Kladně vyrůst multifunkční hala na sportovní i kulturní akce. Zařízení pojme zhruba 8000 diváků a výstavba by měla začít ke konci letošního roku. V hale, která se plánuje postavit na místě nynějšího hokejbalového hřiště a sauny, najdou zázemí hokejisté a volejbalisté i pořadatelé různých kulturních a společenských akcí. Využívána bude i na různé kongresy nebo v případě krizových situací jako evakuační středisko. K dispozici by mohla být také v případě přidělení olympijských her Praze. "Původně jsme uvažovali o jiných lokalitách umístění haly, ale nakonec zvítězil návrh, aby se stala součástí komplexu volnočasových aktivit na Sletišti," řekl ČTK Dan Jiránek, primátor města. V Kladně původně uvažovali o výstavbě multifunkční haly v sousedství chystaného obchodního centra v Kladně-Kročehlavech. Další plán hovořil o přestavbě současné zimní haly. Tato varianta by však podle Jiránka pro město nebyla výhodná, protože v případě přestavby by ztratilo nárok na evropské dotace. Současná zimní hala zůstane zachována pro tréninky a mládežnický hokej. Nákldy na výstavbu se odhadují celkem na 900 miliónů korun a na financování se budou spolupodílet stát, Středočeský kraj, město Kladno i Evropská unie.


Pondělí, 15. září 2008 - Spořitelny varují! Bude zrušena státní dotace?

Ministr financí Miroslav Kalousek uvažuje o omezení státní podpory stavebního spoření. Na ministerstvu nyní leží pracovní studie, které analyzují dopad snížení státních příspěvků na rozpočet. Analýza má ministrovi říci, kolik by se ušetřilo, kdyby se roční maximální podpora snížila o určitou částku, nebo dokonce úplně zrušila. (Uvádí to týdeník Euro). Nyní stát dotuje spoření maximálně třemi tisíci korunami ročně. Spolu s úrokem jde o jednu z nejvýhodnějších forem ukládání peněz. Smlouvy o stavebním spoření uzavřené ještě před rokem 2004 mají maximální roční příspěvek dokonce 4500 korun. Výhody už nalákaly více než pět miliónů Čechů. Letos stát předpokládá, že na podporách vyplatí kolem 15 miliard korun. Spořitelny varují: déle by se čekalo na úvěr. Zrušení i omezení dotací odmítá šéf Asociace českých stavebních spořitelen Vojtěch Lukáš. "Jakékoli zásahy by mohly mít nebezpečné dopady na celý trh. Došlo by k útlumu stavebního spoření. To by rovněž znamenalo, že by byl nedostatek prostředků na úvěry, a došlo by tím i k postupnému útlumu půjček, které dávají stavební spořitelny. Prodloužily by se čekací doby na úvěr," uvedl.


Čtvrtek, 4. září 2008 - Odstávka Centra správních agend v Kladně

Důležitá informace, nejen pro naše klienty, kteří si chtějí po prodeji své nemovitosti změnit trvalé bydliště. V termínu od čtvrtka 4. 9. 2008 od 20:00 hod do pondělí 8. 9. 2008 do 6:00 hod uskuteční Ministerstvo vnitra ČR technologickou odstávku sytému správních evidencí. Tato odstávka neumožňuje na pracovišti magistrátu Centrum správních agend provádět veškeré činnosti spojené s agendami občanských průkazů, cestovních pasů a evidence obyvatel. Zdroj: www.mestokladno.cz


Čtvrtek, 4. září 2008 - Aktuální seznam kontaktních míst služby Czech Point Kladno

Od 1. září 2008 dochází k přemístění kontaktního místa služby Czech Point z pracoviště magistrátu nám. 17. listopadu do místní úřadovny magistrátu v Kladně-Švermově. Aktuální seznam kontaktních míst služby Czech Point: Sídlo Města a magistrátu , nám. Starosty Pavla 44, Kladno  Oddělení matriky – ověřování, Kancelář magistrátu, Budova A – přízemí,  číslo dveří 007, tel.: 312 604 212 – 3 Pracoviště magistrátu Centrum správních agend, nám. Svobody 1960, Kladno Evidence obyvatel, Odbor správní I. patro, číslo přepážky 3, tel.: 312 604 203  Pracoviště magistrátu Kladno-Švermov, Žižkova 88, Kladno Místní úřadovna Kladno-Švermov Žižkova 88, Kladno-Švermov,  tel.: 312 273 352; Zdroj: www.mestokladno.cz


Úterý, 26. srpen 2008 - Bankovní sektor ČR stále odolává krizi

Bankovní sektor v ČR zatím odolává otřesům, s nimiž se od loňského léta potýkají globální finanční trhy. Hypoteční krize, která odstartovala v USA, sice negativně ovlivnila hypoteční trh ve světě, nicméně potíže v ČR se prozatím nijak závažně neprojevily. Do budoucna je ale třeba s nimi počítat. Příčinou menších problémů bude hlavně zpomalení růstu české ekonomiky. Předpovídá to ratingová agentura Fitch Ratings. "Bankovní sektor v České republice odolává krizi na finančních trzích relativně dobře. Zdravá domácí ekonomika v posledních letech nahrává růstu objemu poskytnutých úvěrů, především u drobného bankovnictví, což kompenzuje větší tlak na nižší marže,“ uvedla pro ČTK ředitelka agentury Zarema Lyanova. Rekordní zisky bank v tuzemsku jsou zřejmě minulostí. Zpomalení ekonomického růstu je ale relativně nízké. Centrální banka odhaduje v letošním roce růst českého HDP na 4,1 %, ministerstvo financí na 4,6 %. Loni ekonomika ČR vzrostla o rekordních 6,6 %. "Čísla přesto dokazují, že životní úroveň Čechů sice roste pomaleji než v předešlých letech, ale stále roste nadprůměrnou rychlostí,“ říká analytik Next Finance Vladimír Pikora. Přes zpomalení ovšem ČR zůstává podle hlavního ekonoma Patria Finance Davida Marka jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik a bude se nadále přibližovat k průměru EU. "Loni dosahoval HDP na obyvatele v ČR po přepočtu podle kupní síly 81,5 procenta průměru EU, letos by se mohla ČR posunout na 82,5 procenta průměru EU," uvedl pro ČTK. Zdroj: www.seznam.cz


Pondělí, 18. srpen 2008 - Nabídka bytů poprvé vyšší než poptávka

Již od května letošního roku je možno sledovat vyšší počet nabídek bytů než je poptávajících. S tím souvisí i nižší počet realizovaných prodejů bytů. Největší pokles zájmu vidíme u bytů v panelákové zástavbě o velikosti 3+1 a 2+1. U nich je cenový pokles ve výši 10-ti procent, někdy i víc, z důvodu velké nabídky těchto bytů a nezájmu kupujících o tyto byty. Byty v cihlové zástavbě si cenu drží, ale i u nich se zastavil cenový nárůst, který byl patrný v posledních letech,“sděluje Jan Kunz, regionální manažer realitní kanceláře STING. Proč ochabl zájem o koupi starších bytů si lidé pracující v realitách vysvětlují především zvýšením úrokových sazeb a zpřísněním pravidel pro poskytování hypotečních úvěrů. Potvrzují to i slova Zbyňka Chobota, ředitele společnosti MaxFinance: „Hypoteční trh v ČR poklesl za první pololetí meziročně o 20%. Banky dnes požadují od klientů vyšší příjmy a jsou opatrnější v poskytování úvěrů . Zvláště obezřetné jsou v poskytování financování na 100% kupní ceny nemovitosti. Častým důvodem neschválení hypotečního úvěru je nízká bonita klientů a také negativní záznamy v bankovních registrech. Budoucí období ale vidím optimisticky. V minulých dnech centrální banka ohlásila snížení základní sazby, což se dříve nebo později promítne ve snížených sazbách pro koncové klienty. Dále skončí období dovolených a v září obdrží nájemníci v bytech s regulovaným nájemným nové  výměry nájemného, které v některých regionech stoupne hodně vysoko. Tato situace pravděpodobně donutí nerozhodné klienty k nákupu vlastního bydlení, což se promítne ve zvýšeném zájmu o nemovitosti a hypotéky“. Makléři si současnou výraznou převahu nabídky nad poptávkou vysvětlují navíc sezónním poklesem zájmu. Jak se vyjádřil makléř Jan Vlk – specialista na prodej bytů v Kladně – je to trend dočasný, který se každoročně opakuje v letních měsících. Očekává, že s příchodem měsíce září se poptávka opět vyrovná nabídce. Zdroj: www.sreality.cz


Úterý, 5. srpen 2008 - Chystají se změny pro vlastníky bytů

Majitele bytů, kterých je v Česku asi 1,4 miliónu, čekají v dohledné době převratné změny. Návrh nového zákona připravilo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) a nyní ho poslalo do vlády. Pokud ho ministři podpoří, schválí parlament a podepíše prezident, mohl by nabýt účinnosti 1. září 2009. Největší novinkou je zjednodušení hlasování. O všech společných záležitostech by měli vlastníci rozhodovat nadpoloviční většinou všech hlasů. Dnes má zákon odlišnou úpravu pro různé situace, což je velmi nepřehledné. Například pro schválení rekonstrukce či zateplení domu je zapotřebí souhlasu 75 procent všech vlastníků, pro změnu stanov zase tříčtvrtinová většina přítomných na schůzi. Výjimky by byly v hlasování po novu pouze dvě. Všichni vlastníci by museli souhlasit se změnou spoluvlastnických podílů na společných částech domu a s výší příspěvku na správu domu, pokud by výše tohoto příspěvku neměla vycházet z velikosti spoluvlastnických podílů. Revoluční změnou je zavedení možnosti hlasování i mimo schůzi, tedy písemnou formou. Výbor společenství by tak mohl předložit všem vlastníkům návrh v písemné podobě, tedy jakýsi oběžník, a ti by svým podpisem stvrdili, zda s ním souhlasí či nikoli. Pro schválení návrhu by stačil stejně jako na schůzi nadpoloviční počet všech vlastníků. Hlasovat mimo schůzi by podle návrhu zákona bylo možné o většině záležitostech. Návrh nového zákona dále přesněji vymezuje, co je a co není společnou částí v domě. Plyne z něho, že společnou částí domu budou zpravidla například sklepní kóje, lodžie, balkóny, terasy, a to i když je užívá jen určitý vlastník. Dnes tyto prostory někteří vlastníci považují za svůj výlučný majetek. Opravy těchto částí tedy budou také hrazeny ze společného fondu oprav. Na druhé straně vlastník, který s bytem sám užívá některou společnou část domu, například lodžii nebo balkón, bude i z této plochy přispívat do fondu oprav. To zatím nebylo. Do výpočtu příspěvku se mu nově z této plochy započte jedna polovina výměry. Zákon se významně dotkne i členů bytových družstev, kteří v minulosti požádali o převod bytu do vlastnictví, ale ještě k němu z nějakého důvodu nedošlo. Poslední termín pro převod do vlastnictví se totiž má posunout z roku 2010 o 35 let – tedy až do roku 2045. Nikdo z členů družstev se tedy nemusí obávat, že by přišel o vlastnictví bytu. Zdroj: www.seznam.cz


Pondělí, 21. červenec 2008 - Regulace nájmů poškodila majitele, dostanou miliony

Evropský soud pro lidská práva vyslal do Česka vážné varování - pokud majitelům domů jejich vlastnictví kvůli regulaci nájemného nepřináší zisk, jsou porušována jejich práva. A náleží jim kompenzace. Štrasburský soud tak definitivně uzavřel případ čtyř majitelů domů z Malty. Coby lidem poškozeným státní regulací nájemného a jim přiznal vysokou náhradu - od jednoho milionu do šesti milionů korun. Pro asi čtyři tisíce českých majitelů domů, kteří poslali svoje stížnosti do Štrasburku je to dobrá zpráva, pro zástupce státu špatná. Je to totiž v krátké době už druhé rozhodnutí, které může být precedentem i pro situaci v Česku. Před maltským verdiktem štrasburský soud letos po čtrnácti letech definitivně uzavřel obdobnou kauzu Hutten-Czapska vs. Polsko. Polský stát na základě soudní dohody zaplatí Hutten-Czapské kompenzaci v celkové výši 266 500 zlotých, tedy bezmála dvou milionů korun. Evropský soud pro lidská práva se už zabývá také stížnostmi z Česka, vzhledem k počtu stížností by případná kompenzace mohla dosáhnout i miliard korun. Projednávání českých žalob je však komplikované. Soud sice loni na podzim začal projednávat čtyři pilotní stížnosti. Jeden stěžovatel ale mezitím již zemřel, další stížnost stáhl. Majitelé domů proto navrhli evropským soudcům k projednání tři nové pilotní kauzy. O jejich přijatelnosti soud dosud nerozhodl. Bytů s regulovaným nájemným je nyní v České republice kolem 750 tisíc, zhruba stejným dílem se o ně dělí obce a soukromí majitelé. Žije v nich kolem pětiny obyvatel Česka. Dá se předpokládat, že s deregulací nájmu poklesne poptávka po nájemním bydlení a nájemníci si budou chtít koupit vlastní nemovitosti. www.aktualne.cz


Čtvrtek, 17. červenec 2008 - Zvýšení regulovaného nájemného o 74 procent nebude

Ministr pro místní rorvoj Jiří Čunek v pátek 11.7.2008 oznámil, že regulované nájemné se v příštích dvou letech zvýší podstatně více, než se původně předpokládalo. V roce 2009 by mohlo vzrůst o 30 procent, v roce 2010 by růst mohl činit až 44 procent. Dnes přišla reakce ČSSD na toto oznámení, podle které nemůže regulované nájemné v příštích dvou letech vzrůst celkem až o 74 procent. Ze všech dostupných údajů, např. analýz Českého statistického úřadu, nevyplývá, že by nájemné muselo růst takto skokově. Na tiskové konferenci to řekl stínový ministr pro místní rozvoj za ČSSD Radko Martínek. Současné podmínky umožňují, aby regulované nájemné rostlo o tolik, kolik se původně předpokládalo, tedy zhruba o 20 až 25 procent ročně, doplnil Martínek. "Dle příslušného zákona se totiž maximální cena růstu nájemného vypočítává z tříletého průměru cen zpětně," vysvětlil stínový ministr. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) si však za svou kalkulací stojí. "ČSSD pravděpodobně vychází z růstu cen stavebních prací dle ČSÚ. Regulace se však vypočítává na základě kupních cen starších bytů před rokem 1993." vysvětlil mluvčí MMR Jan Štoll. Maximální hranice nájemného se určuje jako součet stávajícího nájmu a zákonem povoleného přírůstku. Ten se stanovuje individuálně podle hodnoty takzvaného aktuálního nájemného v závislosti na velikosti obce a podle regionu. Záměrem deregulace nájemného je přiblížit se ke stavu, kdy roční nájemné bude činit pět procent z tržní ceny bytu. Zdroj: www.sreality.cz


Pondělí, 14. červenec 2008 - Má být provize RK součástí kupní ceny?

V dnešní době se většina prodejů nemovitostí realizuje prostřednictvím realitních kanceláří. Takový prodej totiž zajišťuje jistotu profesionálního a bezproblémového obchodu. Odborníci pomohou nejen vyhledat kupující, ale také zajistí právní servis v podobě veškerých smluv, finanční servis jako např. vyplacení a výmaz exekucí a v neposlední řadě poradí v otázce daní. Za tyto služby jim náleží zprostředkovatelská provize. Podle § 10 zákona 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, je základem daně z převodu nemovitostí cena uvedená ve znaleckém posudku, platná v den nabytí nemovitosti, případně pokud je vyšší cena v kupní smlouvě, je základem daně tato sjednaná cena. Z toho vyplývá, že tedy není vhodné zahrnovat provizi realitní kanceláře do kupní ceny. Mohlo by se tak totiž stát, že by prodávající platili daň z částky, která neodpovídá skutečné hodnotě nemovitosti a uměle tak navyšuje její cenu a tedy i základ pro daň. Někdy však je nutné tento postup zvolit a uvést provizi jako součást ceny nemovitosti např. z důvodu financování hypotékou v plné výši. Z ekonomického hlediska pak příslušná transakce negeneruje pouze čistý zisk prodávajících v úrovni „ceny nemovitosti“, ale i prostředky na úhradu služeb poskytovaných realitní kanceláří, a tak nezbývá než i na danou složku kupní ceny nepohlížet jinak než jako na „nepeněžitý“ příjem, který ve faktickém důsledku „pokryje“ výdaje na příslušné zprostředkování a s ním související služby. Každý prodej na realitním trhu má jiný charakter a je nutno ho posuzovat individuálně. Zdroj: http://bydleni.idnes.cz/poradna


Středa, 2. červenec 2008 - Novela živnostenského zákona

Novela živnostenského zákona Včera začala platit novela živnostenského zákona č. 130/2008 Sb., kterou se zásadně mění živnostenský zákon. Jedná se zejména o zjednodušení, které souvisí do značné míry i s elektronizací živnostenského rejstříku. Novela však obsahuje větší množství změn. Živností nově nebude poskytování nemovitostí, bytů a nebytových prostor i v případě poskytování jiných než základních služeb. Ve změnách vymezení živností je zásadní rovněž zrušení živností provozovaných průmyslovým způsobem. Rovněž ve vymezení konkrétních činností, které jsou předmětem živnosti, nastávají změny. Zákon již nerozlišuje velkoobchodní a maloobchodní činnost, zavádí jednotnou kategorii obchodní činnosti. U volných živností nebude nadále nutné získat oprávnění pro jednotlivé obory, namísto toho je stanoven jediný předmět podnikání: „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Podnikatel tedy oznámí obecně volnou živnost a v rámci jednoho živnostenského oprávnění bude moci vykonávat jakýkoliv z 80 oborů této živnosti. Dalším velkým okruhem změn jsou otázky týkající se digitalizace rejstříku. Mizí tak otázka místně příslušného živnostenského úřadu. Živnostenské oprávnění pak nebude možno získat před zápisem do obchodního rejstříku, jak bylo doposud za splnění podmínek možné. Živnost se bude před tímto zápisem prokazovat stejnopisem ohlášení s prokázáním doručení živnostenskému úřadu. Tomu se zkracuje lhůta k vydání výpisu z rejstříku z 15 na 5 dnů. Rovněž už živnostenský úřad ani formálně nepřiděluje IČO. Živnostenskému úřadu již nebude rovněž třeba dokládat změny, které byly zapsány do obchodního rejstříku. Tyto budou automaticky promítnuty i do rejstříku živnostenského. Podnikatel rovněž již nebude mít povinnost mít živnostenské oprávnění nebo osvědčení v provozovně pro účely kontroly. Zákon mění i sankční systém, má jiné vymezení skutkových podstat přestupků, správních deliktů, i jiné výše sankcí. Zdroj: www.pravnik.cz


Úterý, 1. červenec 2008 - Rychlodráha Kladno-Praha: další pokrok

Kladno čeká již více než deset let na modernizaci spojení s Prahou a letištěm Ruzyně. Již dnes se na této trase cestuje relativně pohodlně, ale množství lidí dojíždějících za prací, či do škol do Prahy neustále stoupá. Každý den dojíždí za prací z Kladna do hlavního města 24.000 lidí. Po dálnici se dostanete do Prahy autem asi za 20 minut, autobusy jezdí ve frekventovaných časech maximálně po čtvrt hodině a pokud nechcete čekat v kolonách v centru Prahy, můžete využít vlak až na Masarykovo nádraží. Na novou rychlodráhou s odbočkou na pražské letiště by bylo možné využít peníze z fondů Evropské unie. Ačkoliv samotná Praha nárok na evropské peníze nemá, projektu při čerpání z fondů pomůže účast města Kladna. Celkové náklady se nyní odhadují na téměř 30 miliard korun. Kromě evropských fondů ministr dopravy Aleš Řebíček hovoří i soukromých zdrojích peněz v rámci projektů partnerství soukromé a veřejné sféry. Na konečné variantě dráhy se zástupci státu a samospráv shodli teprve letos v dubnu, kdy podepsali memorandum. Podle něj by první cestující měli jet vlakem na letiště o Vánocích v roce 2013. Dráha povede z centra Prahy do Kladna v trase Buštěhradské dráhy s odbočkou k letištním terminálům. www.sreality.cz


Čtvrtek, 19. červen 2008 - Někteří majitelé nemovitostí zaplatí vyšší daně

Mnohé vlastníky domů, bytů, pozemků aj. nemovitostí čeká v příštím roce nepříjemný šok. Daň z nemovitostí se jim od ledna zvýší až třikrát, v ojedinělých případech dokonce až pětkrát. K růstu dojde zhruba v pětině obcí. Například majitel rodinného domku v krajském městě, který platí tisícikorunu ročně, může nově zaplatit například dva, či tři tisíce korun. Vlastník třípokojového bytu bude muset státu na dani za rok odvést místo čtyř set 800 nebo 1200 korun. Daň mnoha majitelům vzroste proto, že vláda dala v reformním balíku obcím pravomoc, aby vynásobily současnou daň z nemovitostí podle svého uvážení dvěma až pěti. Svaz měst a obcí odhaduje, že této pravomoci využije asi pětina obcí. V některých městech již byla odhlasována, jinde čeká na schválení a v dalších městech, včetně Prahy, se v příštím roce daň zvyšovat nebude. Počet zvýšení stále přibývá, zastupitelstva mají na rozhodnutí čas do letošního 1. srpna. Zvýšení daně se nejčastěji zdůvodňuje nedostatkem financí. „Máme osmdesát kilometrů silnic, musíme je z něčeho udržovat,“ řekl Právu místostarosta Turnova Jaromír Pekař (ODS). Podle jeho slov se v obci daň přes deset let nezvyšovala, takže dvojnásobné zvýšení daně nebude pro vlastníky zas až takový problém. „Průměrná daň u rodinného domku se u nás zvýší z pěti až sedmi set korun ročně na 1000 až 1400 korun,“ uvedl Pekař. „Jediným důvodem je zvýšit příjem do obecní pokladny. Občanům to vysvětlujeme, nevzniká kvůli tomu žádná bouře na vsi. Daň u rodinného domu se zahradou se zvýší ze zhruba 300 na asi 1500 korun ročně,“ řekl Právu starosta Dukovan Miloš Kudera (ODS). Zvýšení daně z nemovitostí se dotkne i těch majitelů, kteří jsou dosud od placení daně osvobozeni, i když až od roku 2010. Jde zejména o vlastníky novostaveb a ty, kteří zateplili dům. Vláda již totiž schválila návrh ministra financí Miroslava Kalouska, aby u těchto majitelů bylo zrušeno osvobození od daně počínaje rokem 2010. Návrh ale ještě musí schválit parlament a podepsat prezident. Zdroj: Vladimír Čechlovský,Právo


Středa, 4. červen 2008 - Informativní texty na stránkách kompletní

V uplynulých dnech jsme pro Vás na našich stránkách doplnili i poslední chybějící texty s užitečnými informacemi. Mezi posledními byly přidány informace na téma – Co vědět před stavbou rodinného domu. V této části rozebíráme ve zkratce nejdůležitější aspekty nového stavebního zákona, jak postupovat a na co myslet při výběru pozemku a v neposlední řadě na co si dát pozor při pořizování projektu. Druhý přidaný text se týká prodeje nemovitostí cizím státním příslušníkům. Ten naleznete v sekci Právní servis, části Prodej cizincům. Vzhledem ke globalizaci a migraci osob již není ojedinělé, když cizinec zamýšlí koupit nemovitost na území České republiky. Platí zde určitá pravidla a omezení, na něž v tomto textu upozorňujeme a zároveň radíme jak tuto situaci co nejjednodušeji vyřešit. Přidáním těchto dokumentů považujeme užitečné informace pro Vás, naše klienty, za kompletní. Pokud byste měli Vy sami nějaký nápad, o co by bylo užitečné je rozšířit, nebo co byste ještě na našich stránkách uvítali, prosíme kontaktujte nás a my se Vám pokusíme vyhovět. Celý kolektiv NIKTEL REALITY, s.r.o. se těší na Vaše podněty.


Úterý, 20. květen 2008 - Doplnění sekce: Právní servis

Právě pro Vás byla doplněna sekce Právní servis o část Druhy smluv. V této části přinášíme přehled nejčastějších smluv, se kterými se můžete na realitním trhu běžně setkat. U každé smlouvy uvádíme stručný popis, kdy se smlouva uzavírá, z jakého důvodu, na co si dát při podpisu pozor… případně jiná specifika. Tímto textem rozšiřujeme informace z oblasti realit, které přinášíme na našich webových stránkách. Snažíme se o maximálně seriozní přístup k Vám, našim klientům a návštěvníkům našich webových stránek, a proto Vám všechny tyto užitečné informace přinášíme zdarma. Našim cílem je spokojenost a maximální informovanost klientů.


Pondělí, 19. květen 2008 - Odstranění chyby při zobrazování v IE 6.0

Za pár dní oslavíme dva měsíce provozu nové podoby našich internetových stránek. Stále se snažíme je pro Vás zlepšovat a zdokonalovat, aby byl pro Vás jejich provoz co nejpříjemnější. V minulém týdnu se nám podařilo odstranit zásadní chybu v zobrazení stránek v prohlížeči Internet Explorer 6.0. Na tuto chybu nás upozornila paní Romana Hoppe z konkurenční realitní kanceláře HOPPE REALITY, za což jí touto cestou za celý kolektiv NIKTEL REALITY, s.r.o. děkujeme. Pokud i Vás trápí jakékoliv nepříjemnosti při používání našeho webu, prosím informujte nás a my se je pokusíme obratem odstranit. Stejně tak uvítáme jakékoliv připomínky a podněty na jejich zdokonalení. Jsme tu přece pro Vás.


Čtvrtek, 1. květen 2008 - Zvýšení poplatků do katastru

Poslanecká sněmovna v prvním čtení podpořila návrh novely zákona o zápisech vlastnických práv k nemovitostem, která mimo jiné zvyšuje poplatek za zápis do katastru. Správní poplatek za zápis do katastru bude i nadále činit 500 korun, ale nemá se již platit za návrh jako celek, nýbrž za každou nemovitost a právo zvlášť. Základní sazba 500 korun se bude násobit počtem nemovitostí, ke kterým je zápis navrhován. Například za rodinný dům s pozemkem a zahradou by tak lidé zaplatili 1500 korun, za byt s podíly na pozemku 1000 korun. Maximální částka za jeden návrh je stanovena na 20.000 korun. To se nelíbí například lidoveckému poslanci Ludvíku Hovorkovi, který toto navýšení považuje za "surové". Podle něj to zatíží nejen obyvatele venkova, ale třeba i obce, které převádějí řadu pozemků například pod komunikacemi. Naopak podle ministra zemědělství Petra Gandaloviče (ODS), který návrh před poslanci obhajoval, jde o poplatek "velmi snesitelný". Ministr řekl, že vláda usiluje o digitalizaci dat v katastrech, kterou by měli zaplatit hlavně jejich uživatelé. Ministerstvo zemědělství také argumentuje tím, že se pětisetkorunový poplatek nezvyšoval již od roku 1994. Novela mění i způsob podávání žalob na rozhodnutí katastru. Podle novely by se žaloby proti rozhodnutí katastrálního úřadu podávaly přímo u tohoto úřadu, a nikoli u soudu. Jak řekl Gandalovič, dosavadní právní úprava vážným ohrožuje kupující i všechny osoby na realitním trhu. Katastrální úřad totiž nemá přehled o případných podaných žalobách, takže může přijímat nové návrhy na vklad vlastnického práva, zatímco u soudu leží zastavovací žaloba. Nově by se měla zaznamenávat takzvaná poznámka spornosti, která by upozornila na možný problém týkající se nemovitosti. Návrh také usnadňuje výmaz starých práv k nemovitosti, která často znemožňují jejich vlastníkům, aby například použili nemovitost jako zástavu za hypotéku. Nově by měli skládat do soudní úschovy určitou částku přepočtenou podle zvláštní normy. Podle Gandaloviče nejde o velké částky. Poslanci také v prvním čtení podpořili návrh novely zákona o katastru nemovitostí. Ta v souvislosti s novým stavebním zákonem mění způsob zápisu vlastnických práv ke stavbám a řeší poskytování údajů z katastru. Jako vlastník nově zaevidované stavby se zapíše vlastník pozemku, na kterém je stavba postavena. V jiných případech bude muset být vztah mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby upraven zvláštní listinou, podle které se do katastru posléze zapíše vlastnictví. Zdroj: www.sreality.cz


Úterý, 29. duben 2008 - Výhradní zastoupení ano či ne?

V případě, že zvolíte Smlouvu o zprostředkování s výhradním zastoupením (tzv. exkluzivní smlouvu), Vaši nemovitost může nabízet pouze jedna realitní kancelář, dle Vašeho výběru. Nemůže se tedy v žádném případě stát, že nemovitost bude nabízena různými realitními kancelářemi za různou cenu. Můžete si být jisti, že realitní kancelář bude nabízet nemovitost s opravdu maximální možnou reklamou a až do samotného prodeje se nemusíte o nic starat. Navíc při naplnění podstaty smlouvy, jako prodávající často dostanete od realitní kanceláře bonus. U NIKTEL REALITY, s.r.o. se jedná o bonus ve formě víkendového pobytu v Krkonoších pro 4 osoby s polopenzí, více se dočtete v sekci Speciální nabídka. Zároveň výhoda exkluzivní smlouvy pro kupujícího je, že si může být jist, že v době, než složí rezervační poplatek, nebude nemovitost prodána jinou realitní kanceláří. Pokud sepíšete Smlouvu o zprostředkování bez výhradního zastoupení, Vaši nemovitost může nabízet více realitních kanceláří, tedy tolik, kolik jich oslovíte. Jelikož ale prezentace nabídek realitních kanceláří je do jisté míry obdobná - inzerují v tisku, různých médiích a na internetu, dochází pak často k duplicitám. Neplatí, že by nemovitost byla více viditelnější a lépe prodejná, pokud je v nabídce u více kanceláří. V této oblasti tedy nelze říct, „čím více, tím lépe“, naopak tento postup často nemovitost v očích kupujících znehodnocuje. Je tedy pouze na Vás, kterou formu zprostředkování zvolíte.


Středa, 23. duben 2008 - Bytová výstavba v České republice

Výstavba nových bytů v České republice neustále roste. Ročně přibude na realitním trhu přibližně 40 000 nových bytů. Zatímco v roce 2001 byla tato hodnota pouze necelých 29 000, od té doby kontinuálně roste až na 43 796 nově zahájených bytů v loňském roce. Příčin může být hned několik – především se jedná o rostoucí kupní sílu obyvatelstva a výhodné financování bydlení formou levných hypoték. Stále více občanů ČR si může dovolit splácet hypotéky, které jsou v současné době nejpohodlnějším prostředkem pro pořízení vlastního bydlení. S rostoucí kupní sílou souvisí též rostoucí životní úroveň obyvatelstva, a tedy obliba nových či zrekonstruovaných bytů. Dalším faktorem, který způsobuje, že se staví stále nové byty je zajisté i to, že velká část obcí neuvolnila trh s byty a proto jsou „nedostatkovým zbožím“. Ve velké části bytů je stále regulované nájemné, jehož výše umožňuje lidem držet si i několik takových bytů. Ve chvíli, kdy bude regulované nájemné uvolněno a postupně se vyšplhá až na tržní úroveň, se předpokládá zvýšení nabídky bytů, protože už nebude efektivní tyto byty držet bez využití. Z jiného pohledu hrál roli i růst snížené sazby DPH z 5 na 9 %, a tedy snaha investorů stavět více v období před tímto zvýšením. Obliba bydlení v bytech neklesá, jelikož s sebou nenese tolik starostí a povinností jako při bydlení v rodinných domech. Životní styl je stále rychlejší a lidé tedy často dávají přednost bytům i z tohoto praktického hlediska. Zdroj: Český statistický úřad


Neděle, 6. duben 2008 - Hypotéky zdražují, zájem o ně však roste

Stále více lidí u nás využívá pro pořízení vlastního bydlení hypotéky. Z vyjádření tuzemských bank vyplývá, že za první dva měsíce roku 2008 byl zájem o úvěry na bydlení vyšší i než loňské rekordy. Předpovědi ekonomů a realitních makléřů o letošním zpomalení trhu bydlení se zatím neplní. "Zájem o hypotéky dále výrazně roste. Letos jsme za první dva měsíce roku poskytli 2 078 hypoték za 3,6 miliardy korun. Loni touto dobou to bylo 1 445 úvěrů za 2,2 miliardy," popisuje mluvčí Raiffeisenbank Tomáš Kofroň. Tato banka počítá, že letos uzavře o dvanáct procent hypoték více než v loňském, rekordním roce. Česká spořitelna, která hypotékám na českém trhu kraluje, je umírněnější. "Zájem o hypotéky trvá, i když tempo růstu určitě nedosáhne loňských padesáti procent. Počítáme s desetiprocentním nárůstem jejich objemu," říká Pavla Plachá z tiskového oddělení banky. Podle čerstvého indikátoru hypoték Hypoindex, který získává data od devíti bank, se v únoru dávaly hypotéky s úrokem v průměru 5,55 procenta. Proti loňskému únoru sazba vzrostla o více než procento. U milionové hypotéky na dvacet let to znamená měsíčně platit 6 910 korun, o sedm set více než vloni. Kromě toho narostla i průměrná výše hypotéky. Lidé si dnes půjčují 1,8 milionu proti loňským 1,6 milionu korun. Banky se snaží k hypotékám přilákat více klientů, proto přestaly dělat velké rozdíly mezi ročním a pětiletým zmrazením úroků fixací. Zostřil se konkurenční boj o klienty, proto se též snížily poplatky za úvěry. Další vývoj úroků ovlivní Česká národní banka, letos se však už nečeká jejich zvyšování. V loňském roce zvýšila ČNB úrokovou sazbu celkem čtyřikrát, letos jednou. Inflace sice roste, zároveň však posiluje koruna. Ta zlevňuje dovozy a mírní tlak na růst cen. Podle březnového průzkumu agentury Incoma Research chce každá osmá domácnost z Prahy a okolí v příštích třech letech změnit adresu. V těchto regionech se bytů prodává a staví nejvíce. Proti předchozím rokům se zvýšil zájem o nákup nového bytu i cena, kterou jsou zájemci ochotni za nový byt dát. "Zájem o stěhování se zvýšil řádově o třetinu," popsal pro ČTK Tomáš Drtina z Incoma Research. Z těch, kdo se chtějí stěhovat, chce většina jít do jiného bytu a asi čtyřicet procent do rodinného domu. A rozhodně převládá zájem o nákup bytu před pronájmem, což souvisí s poklesem úroků a zpřístupněním hypoték širším vrstvám lidí. Zdroj: www.idnes.cz www.cnb.cz


Úterý, 25. březen 2008 - První dny našich nových www stránek

Po několika málo dnech provozu našich nových webových stránek pro nás bylo velmi příjemným zjištěním, kolik z Vás je již shlédlo. V původní verzi stránek počítadlo návštěvníků chybělo, a tak jsme neměli tu správnou zpětnou vazbu zájmu o poptávku a nabídku nemovitostí. Velmi mile nás překvapilo 750 návštěvníků za první čtyři dni provozu. Těchto několik set přístupů nás současně motivuje k dalšímu zlepšování a dotváření našeho / Vašeho webu. Chceme Vás tímto požádat o spolupráci při vytváření jejich dokonalejší podoby. Uvítáme jakékoli náměty na zlepšení, nápady, o co naše stránky doplnit či rozšířit. I ta nejdokonalejší věc v životě občas potřebuje servis a stejně tomu může být s našimi stránkami. Budete-li mít tedy jakýkoli problém, informujte nás prosím a my se jej pokusíme v co nejkratší době odstranit. Chceme, aby naše stránky byly ty nej, poskytovali Vám ucelené informace a rádi jste se na ně vraceli…


Čtvrtek, 20. březen 2008 - Zahájení zkušebního provozu nových webových stránek

zahájili jsme zkušební provoz a testování nové podoby našich webových stránek, které Vám mají poskytnout lepší přehled a dostupnost námi poskytovaných služeb + ucelenou nabídku v oblasti nemovitostí.