Facebook

facebook

Užitečné odkazy

Hypoteční kalkulačka

Výše hypotéky: Úrok [%]: Doba splácení:

Novinky

 • 3.04.2024 – Co nás čeká dále v realitním světě ve 2024? více »
 • 22.03.2024 – Kolaudace podle nového stavebního zákona. Co se mění? více »
 • 7.02.2024 – ČNB pro rok 2024 předpovídá růst cen nemovitostí více »
další novinky »

Volejte zdarma

800 17 18 19
Volejte zdarma

Kalkulátor úschovy

Výše úschovy:

Průkaz energetické náročnosti budovy

Co je průkaz energetické náročnosti budovy?

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je dokument, který ukazuje, kolik budova při svém provozu spotřebuje energie a slouží tedy k zhodnocení budovy z hlediska její celkové energetické náročnosti. Celková energetická náročnost budovy je definována ročním objemem dodaných energií do hodnocené budovy v GJ potřebných pro vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení při jejím běžném užívání bilančním hodnocením. PENB umožňuje také jednoduché srovnání budov a jejich nároků na energie, resp. nákladů potřebných pro provoz.

PENB bychom neměli zaměňovat s energetickým štítkem obálky budovy, který je pouze grafickým znázorněním stavebně-energetických vlastností konstrukcí domu. Energetický štítek obálky budovy hodnotí míru splnění požadavků na tepelně-izolační vlastnosti budovy (prostup tepla obálkou budovy). Na rozdíl od komplexnějšího PENB se nezabývá celkovou energetickou náročností budovy. Může být jedním z podkladů pro zpracování PENB, ale rozhodně ho nenahrazuje!

Zpracovaný průkaz energetické náročnosti platí 10 let, nebo do provedení větší změny dokončené budovy, která ovlivní její energetickou náročnost (= změna zasahující více než 25 % celkové plochy obálky budovy).

PENB může být zpracován pouze energetickým specialistou, vedeným v seznamu Ministerstva průmyslu a obchodu. Ceny jednotlivých průkazů se mohou lišit dle velikosti budovy a náročnosti zpracování. U běžného rodinného domu se cena může pohybovat v rozmezí cca 4.000,- Kč – 6.000,- Kč.

Kdy PENB potřebujete?

Zákon o hospodaření energií požaduje od 1. 1. 2013 předložení PENB při:

 • prodeji veškerých budov či bytových jednotek
 • výstavbě nových budov
 • větších stavebních úpravách již dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovlivní jejich energetickou náročnost
 • pronájmu bytu či budovy od 1. 1. 2016
 • převodu družstevního podílu v družstvu spojeného s právem nájmu k bytu od 1.1.2016

Každý majitel nemovitosti, příp. sdružení vlastníků jednotek musí tedy podle energetického zákona (406/2000 Sb.) opatřit nemovitost při jejím prodeji průkazem energetické náročnosti budovy. Od 1. ledna 2016 se tato povinnost bude bez výjimek vztahovat nejen na prodej nemovitostí, ale také na jejich pronájem.

Zákon stanoví, že vlastník je tedy nejen povinen na vlastní náklady zajistit zpracování PENB, ale také musí zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech při prodeji, resp. pronájmu nemovitosti a v neposlední řadě předložit průkaz k nahlédnutí každému možnému kupujícímu/nájemci a před podpisem kupní/nájemní smlouvy mu jej také předat.

U bytů nechává průkaz energetické náročnosti budovy zpracovat sdružení vlastníků jednotek (SVJ) za celý bytový dům a ten pak mohou při prodeji a pronájmu využívat všichni vlastníci jednotlivých bytových jednotek. V případech, kdy se majiteli bytu nepodaří PENB přes písemnou žádost od SVJ získat, může jej nahradit vyúčtováním spotřeby elektřiny, plynu a vytápění pro příslušnou bytovou jednotku za poslední tři roky.

Porušení výše popsané povinnosti považuje energetický zákon za správní delikt, za který může uložit fyzické osobě pokutu ve výši 100.000,- Kč, ve vyjmenovaných případech 50.000,- Kč. Pro podnikatele jsou sankce nastaveny dvojnásobně.

Jaké budovy PENB nepotřebují?

PENB se nemusí nechat zpracovávat u následujících staveb:

 • objekty s celkovou podlahovou („energeticky vztažnou“) plochou menší než 50 m2
 • rekreační objekty (chaty, chalupy apod.)
 • dočasné stavby
 • památky
 • stavby užívané k náboženským účelům
 • průmyslové a zemědělské stavby s velmi malou spotřebou energie