Facebook

facebook

Užitečné odkazy

Hypoteční kalkulačka

Výše hypotéky: Úrok [%]: Doba splácení:

Novinky

 • 29.04.2024 – Kdy je nejlepší předat nemovitost novému vlastníkovi více »
 • 18.04.2024 – Nový stavební zákon počítá s dlouhým přechodným obdobím více »
 • 3.04.2024 – Co nás čeká dále v realitním světě ve 2024? více »
další novinky »

Volejte zdarma

800 17 18 19
Volejte zdarma

Kalkulátor úschovy

Výše úschovy:

Pojištění

Pojištění domácností a nemovitostí (potřebné k úvěrům)

Pojištění nemovitého majetku a domácností patří mezi nejrozšířenější druhy pojištění občanů. Už jenom řada ničivých živelných kalamit z posledních let, jež opakovaně postihly území našeho státu, by měla být pro každého uvážlivého vlastníka srozumitelným důvodem k tomu, aby považoval kvalitní pojištění své nemovitosti za naprostou nutnost (nebezpečí vichřic, krupobití, záplav…).

Pojištění nemovitostí se sjednává většinou pro čtyři typy nemovitostí:

 • rodinné domy (vč. vedlejších objektů typu: kolen, garáží, plotů, studní …)
 • byty
 • rekreační objekty, tj chaty, chalupy
 • rozestavěné objekty

Pojištění se vztahuje na obytné budovy trvale a rekreačně obývané, byty a nebytové prostory v osobním vlastnictví, garáže, včetně všech jejich stavebních součástí.

Co je podstatou těchto pojištění:

Tyto produkty jsou určeny k ochraně budov, staveb a vybavení domů, bytů apod.. Jejich postatou je, že pojišťovna klientovi poskytne pomoc v situacích, kdy na pojištěných věcech vznikne škoda z důsledku živelné události, krádeže, loupeže nebo projevu vandalismu.

Předmětem pojištění jsou budovy a stavby – včetně všech stavebních součástí, příslušenství a přípojek. Do pojištění tedy vstupuje vše, co je k budově či stavbě připojeno, pevně i s možností demontáže.

Proti čemu se lze pojistit:

Výčet rizik, na které se pojištění vztahuje, je stanoven pojistnou smlouvou. Nejčastěji obsahuje pojištění staveb rizika, která se souhrnně označují jako sdružený živel, která zahrnuje především:

 • požár
 • výbuch
 • úder blesku
 • pád letadla

Další možná rizika – živelná:

 • záplava
 • povodeň
 • vichřice nebo krupobití
 • záplava vodou z vodovodního zařízení
 • krádež vloupáním
 • loupež
 • tíha sněhu
 • zemětřesení atd.

Další možná rizika – neživelná:

 • vandalismus
 • rozbití skla

Pojištění domácnosti můžeme rozčlenit do tří kategorií podle šíře pojistné ochrany:

1. Základní pojištění

Je určeno pro pojištění standardně vybavené domácnosti. Pojistné plnění pro jednotlivé soubory věcí, i samostatné věci, je totiž u tohoto pojištění vždy omezeno limity pojistného plnění. Obsahuje-li pojištěná domácnost věci vysoké hodnoty, není základní pojištění vhodné.

2. Nadstandardní (luxusní) pojištění

Tento druh umožňuje pojistit domácnost a věci, které jsou její součástí, na vyšší částky, než v případě základního pojištění. Umožňuje tak respektovat mnohdy vysoké rozdíly v hodnotě jednotlivých souborů věcí v pojištěné domácnosti.

3. Doplňkové pojištění

Jde o pojištění, které je doplňkově nabízeno k hlavnímu pojištění domácnosti, a které tudíž nelze sjednat samostatně. Doplňková pojištění slouží k ochraně rizikovějších souborů věcí (jízdní kola, elektronika, stavební součásti, okenní skla …), na které se nevztahuje základní pojištění domácnosti.

Cena, výše pojistného a pojistná částka

Cena, tj. výše pojistného, závisí především na následujících faktorech:

 • výše pojistné částky, tj. částky, na kterou je stavba pojištěna
 • na způsobu sjednání pojištění – na novou, nebo časovou hodnotu
 • na typu pojištěné stavby
 • na umístění stavby
 • na rozsahu sjednaného pojistného krytí
 • na poskytnutých slevách

Výše pojistné částky domácnosti závisí na:

 • výši pojistné částky nebo limitu plnění
 • míře rizika vzniku povodně nebo záplavy v místě, kde se byt nachází
 • místě, kde se nachází Váš byt. Pojišťovna při stanovení pojistných sazeb bere v úvahu rozdílnou rizikovost jednotlivých měst a obcí.

Výše pojistného u domácností lze vypočítat několika způsoby:

 • na základě pojistné částky podle odhadu pojištěného
 • na základě velikosti plochy bytu, násobeného koeficientem pro úroveň vybavení
 • podle podrobného dotazníku týkajícího se zařízení a vybavení

U budov v dobrém technickém stavu je obecně preferováno moderní pojištění na novou cenu, která sice z pravidla představuje variantu s vyšším pojistným, je však pro klienta podstatně výhodnější. Jde-li o pojištění na novou cenu, neodečítá se v případě vzniku pojistné události částka, odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení věci z doby před pojistnou událostí tzn. klient obdrží vždy plnění v aktuálních nových cenách stavebních prací a materiálů.

Životní pojištění (často potřebné k úvěrům)

Uzavření vhodného životního pojištění je velmi důležitým rozhodnutím, které není radno činit bez předchozího dobrého uvážení. Má-li totiž životní pojištění krýt vybraná životní rizika v dostatečné výši, nebývá mnohdy levnou záležitostí. Špatně zvolené životní pojištění pak nejenže neplní funkci, kterou plnit má, ale je také neefektivním vyhazováním peněz.

Cílem životního pojištění je finančně zajistit osoby blízké (manželku, děti…) pro případ smrti pojištěného. Životní pojištění je tedy určeno hlavně pro osoby, které potřebují pokrýt riziko smrti, z důvodu hmotného zajištění rodiny, nebo splácení úvěru.

Rozhodnutí uzavřít životní pojištění by měla předcházet otázka, proč chceme životní pojištění sjednat. Potřebujeme jej např. na zajištění leasingu, krátkodobého úvěru, hypotéky, či pro finanční zajištění dětí a rodinných příslušníků v případě, že by se s vámi něco stalo.

Druhy pojištění:

1. Rizikové životní pojištění – kryje pouze riziko smrti, nespoří se

Rizikové životní pojištění je typem životního pojištění, kdy pojištěný platí za to, že je pojištěn na určitou částku pro případ smrti. Nevýhodou tohoto pojištění je skutečnost, že veškeré zaplacené pojistné propadá pojišťovně. V případě, že se pojištěný dožije konce doby pojištění, nedostane od pojišťovny nazpět vůbec nic. Další nevýhodou je i to, že si vložené prostředky do pojištění nemůže odečíst ze základu daně. Naopak výhodou je cena pojištění, kdy rizikové životní pojištění je nejlevnější pojistné tohoto druhu.

2. Kapitálové životní pojištění – krytí pro případ smrti, spoří se finanční prostředky, které jsou jednorázově vyplaceny

Jedná se o životní pojištění s možností široké pojistné ochrany a vytváření úspor. Po celou dobu trvání pojištění jste pojištěni proti riziku smrti a současně si spoříte.

Po uplynutí pojistné doby je vyplacena pojistná částka pojištěnému, a to jednorázově nebo formou pravidelného důchodu. V případě úmrtí pojištěného během trvání pojištění se sjednaná pojistná částka vyplatí oprávněné osobě nebo osobám.

3. Investiční životní pojištění – krytí pro případ smrti, spoří se finanční prostředky investicemi do fondů

Spojuje pojistnou ochranu s možností investovat. Pro investici je k dispozici dostatek finančních fondů, u kterých je míra výnosu úměrná míře rizika. Výběrem fondu volíte svou investiční strategii. Investiční riziko je na straně klienta.

Finanční prostředky se v průběhu pojistné doby zhodnocují prostřednictvím finančních fondů. Kdykoli můžete přemístit své peníze mezi různými fondy. Máte stanovenou minimální a maximální výši garantované pojistné částky, která bude vyplacena v případě úmrtí. Určíte si libovolnou pojistnou částku ve stanoveném rozpětí. Výši pojistné částky můžete v průběhu trvání pojištění měnit v závislosti na svých momentálních potřebách. V průběhu pojištění máte možnost částečných výběrů.

Částka vyplacená na konci trvání pojištění bude navýšena o veškeré zisky z investic.

4. Úvěrové pojištění – pevně svázané s úvěrem

Pokud splácíte půjčku, hypotéku nebo leasing, nebo plánujete na sebe vzít některý z těchto dlouhodobých finančních závazků, můžete se pojistit proti riziku neschopnosti splácet. Ne všechny ústavy ale toto pojištění umožňují.

V případě úmrtí pojištěného během trvání pojištění vyplatí pojišťovna pojistnou částku určenému peněžnímu ústavu. Délka pojistné doby se rovná době, na kterou byl poskytnut úvěr nebo hypotéka. Výše pojistné částky se kryje s výší poskytnutého úvěru nebo hypotéky. Pojistná částka i pojistné se každoročně snižují lineárně nebo podle individuálně dohodnutého plánu.